Taybı Ovası

(Taybı ovası sayfasından yönlendirildi)

Karakısık-Taybı Ovası, Çorum ilinin İskilip ilçesinde Kızılırmak havzasında bulunan topraklarının verimiyle bilinen bir ovadır. Rakımı 550-560 metre arasındadır. İskilip'in güneybatısında yer alır. Ova; Sungurlu, Uğurludağ ve Çankırı topraklarına sınırdır.

Turnalar, Kızılırmak'ı yaşam alanı olarak kullanır. Özellikle kışı bu havzada geçirirler. Yöre halkı bu kuşları kutsal kabul eder ve gelin duvaklarında kullanır Allı Turna'nın al telini.

Ovada, çeltik üretiminin yanı sıra arpa, buğday, şekerpancarı, ayçiçeği,mercimek,nohut üretimide yapılmaktadır.

Obruk Barajı su tutmaya başladığında bu ovada, mevcut üretim çeşitleri ve şekilleri değişim gösterecektir. Gerek tarım arazilerinin azalması, gerekse havada yoğunlaşacak bağıl nem miktarı üretimi çeşitlendirecektir.

Ovanın faunasıda oldukça zengindir. Ovada yaşayan belli başlı kuş ve hayvan çeşitleri; turnalar, yeşilbaş ördekler, karabataklar, balıkçınlar, üveyik, ibibik, sığırcık, serçe, kırlangıç, leylek, keklik, bıldırcın, Sibirya kazları'nın yanı sıra tavşan, yaban domuzu, tilki ve sansar gibi daha pek çok hayvan yaşamaktadır.

Şimdiden yörede organik tarıma yönelik İskilip Belediyesi'nde destek verdiği İskilip'te kurulu bulunan İstarge (İskilip Tarımını Geliştirme) adlı sivil toplum kuruluşunun girişimiyle son yıllarda organik tarım konusu önem kazanmıştır. Hedeflenen değişim ova genelinde zirai ilaçlama yerine tümüyle biyolojik mücadele yapısını oluşturarak organik tarıma destek vermektir.

Ova kendi zengin florası ile hayvancılık içinde önemli bir yerdir. Üretilen çeltik ve şekerpancarı atıkları ile bol sulu ortam her türlü yem bitkisinin de yetişmesine elverişlidir. Organik tarıma paralel olarak organik sütçülükte ova köylerinde hızla gelişim göstermektedir. Ankara gibi büyük bir pazarın hemen yanında bulunan bu verimli ova, adeta organik tarım ve gıda üretim yerine dönmektedir.

Çiftçi ve köylü bilinçlendirilmeleri üniversite öğretim elemanlarınca 2001 yılından bu yana yapılmaktadır.