Tavaşi Hasan Ağa

Tavaşi Hasan Ağa veya Hazinedar Tavaşi Hasan Ağa (?-1632). Sokollu Mehmet Paşa'nın hazinedarıdır.

Tavaşi Hasan Ağa'nın mezar taşı.

Doğum yeri ve yılı bilinmemektedir. Küçük yaşta İstanbul'a getirilmiştir. Ak ağalardan biridir. Daha sonra Sokollu Mehmet Paşa'nın kölesi olmuştur. Sokollu Mehmet Paşa, onu azat etmesine rağmen Tavaşi Hasan Ağa ona bağlı kalmıştır. 1579 yılında Sokollu Mehmet Paşa'nın ölümü üzerine onun yaptırmak istediği Niğde'deki Yeni Hamam'ı yaptırmıştır. 1588 yılında ise Üsküdar'da kendi adını taşıyan Tavaşi Hasan Ağa Camii'yi yaptırmıştır. Rivayete göre, Sokollu şehit olmadan bir gece önce Tavaşi Hasan Ağa'ya Tevarih-i Ali Osman'ın I. Murat'ın şehadeti kısmını okutturmuştur ve Sokollu şöyle dua etmiştir:

Allah'ım sen de bana böyle bir şehadet nasip eyle. Ertesi gün Sokollu aynı şekilde şehit edilmiştir.

Tavaşi Hasan Ağa, 1632 yılında Üsküdar'da ölmüştür. Naaşı, Tavaşi Hasan Ağa Camii'nin mihrap önüne defnedilmiştir.

Mezar TaşıDüzenle

Tavaşi Hasan Ağa'nın mezar taşı, talik istifiyle yazılmıştır. Hicri tarihle 1041 senesini gösterir. Miladi karşılığı 1632 olan bu taşa göre Tavaşi Hasan Ağa'nın öldüğü zamanı görebiliyoruz. Mezar taşında:

Dış bağlantılarDüzenle