Tausuglar veya Suluklar, Filipinler ve Malezya'da yaşayan bir etnik topluluktur. Terim anlamı olarak Tausūg Sulu Takımadaları anavatanlarına atıfta bulunarak, "mevcut insanlar" anlamına gelen iki kelime tao ve sug kelimesinden (veya Suluk) türetilmiştir. "Sug" ve "Suluk"un her ikisinin de Sulu dili içinde fonetik evrimi aynı olduğu için aynı anlama gelmektedir.

Taosug kadını
Taosug kadını

Tausūg Mindanao, Sulu ve Palawan kollarının en büyük üçüncü etnik grubunu oluşturan Moro etnik grubu, Sulu ve Palawan Müslümanlarına göre daha geniş siyasal ve sosyal kimliğin bir parçasıdır.

İlk kez Basilan, Palawan, Sulu, Tawi-Tawi, ve Sabah (eski Kuzey Borneo) ile Malezya devletinin doğu kısmının birçok il üzerinde egemenlik kurarak Sulu Sultanlığı olarak bilinen bağımsız bir devlet kurdular.

Bölge Değiştir

Taosug insanları yoğunluk olarak Zamboanga del Sur, Basilan, Tawi-Tawi, Palawan, Cebu ve Manila illerinden yaşamaktadırlar. Genellikle kalifiye işçi olarak inşaat işlerinde çalışmaktadırlar.

Dış bağlantılar Değiştir