Ana menüyü aç

Tartışma:Türklerin genetik tarihi

Bu makalenin Türkçesi sorunlu. Türklerin genetik kökenleri ile ilgili bir yazı hiç olmazsa düzgün bir Türkçeyle yazılmalıydı, Google Translate ile mi çevrildi birçok cümleyi anlayamadım. 85.108.131.87 21:25, 6 Ocak 2015 (UTC)

Nereden çeviriliyor ? Diğer vikilerden mi ? Takabeg ileti 14:18, 22 Mayıs 2010 (UTC)

  • Çeviri istekleri sayfasında İngilizce'den çevrildiği yazıyor.--Reality 14:19, 22 Mayıs 2010 (UTC)
Mer30. Takabeg ileti 14:24, 22 Mayıs 2010 (UTC)

Madem ki İngilizceden çevriliyor...Düzenle

...maddenin ismi "Türkiye Türklerinin genetik kökenleri" gibi birşey olmamalı mı? En.wiki'de bahsedilen "Turkish people" diğer Türk halklarını (İngilizcede bunlara "Turkic" denir) kapsamadığını unutmayalım. Oh BambiI cried so hard when those hunters shot your mommy 14:46, 23 Temmuz 2010 (UTC)

  • [3] ile işaretlenmiş kaynaktan "Kafkaslı" diye bir terim çevrilmiş. İngilizcede "Caucasian" kelimesi "beyaz ırk" anlamı taşır.

bu makalenin özgün ingilizce metninde eskiden cavalli-sforza diye bir genetikçinin anadolu türkleri için baskın kültür asimilasyonu kuramını red eden bir tezi yer alıyordu. cavalli-sforza şunu diyordu; "anadolu türklerindeki asya kökenli haploguruplar önemli bir miktarda asyalı göçünü gösteriyor. iki büyük göç dalgası ve bunun dışında her yüzyılda popülasyonun %1'i dolayında kesintisiz küçük göçler var. eğer bütün bu göç dalgaları fasılalar halinde değil de, tek bir seferde gerçekleşseydi, bugün anadolu toplumunun dış görünüşü ortaasyalılardan farksız olacaktı." nedense bu ifadeler ingilizce orjinal makaleden de çıkartılmış. bu arada ingilizce çeviri çok kötü, sanki çeviri programıyla yapılmış sonra düzeltilmiş gibi.

Madam İngilizce'den çeviri yapıldı o zaman neden tamamen farklı şeyler yazıyor. 

--Dark

Türk=Moğol YanılgısıDüzenle

Orta Asyadaki Türkmen.Uygur,Özbek gib Türki gruplarıdanda genetik olarak Moğol etkis %15 i geçmezken,bu tür nesnellikten uzak,kuvetsiz kaynklar yazışlarak kesin bilgilere varılmaz.Hiç bir madde yokturki üzerien bu kadar gidilmiş...Ayrıca %10 luk bir kesimin bırakın dilini benimsetmeyi,Anadoluyu bile zapt edmezdi.BulunAn %9-13 rakamı moğol,tunguz,eskimo,sibirya genkeridir.Anadoluya göçün kaynağı Türkmenistan'a bakılırsa Y haplogrupların ve mtdNa ların en çok benzeştiği grup olduğu anlaşılacaktır.Bu madde tamamen kaldırılmalıdır.Tamamen siyasi amaçlaral oluşturulmuş ve tahrip edilmiş b,r maddedir.Hayali kaynklar,hayali bilim adamları...

  • Türki genlerin sadece şu an Orta Asya'nın bazı bölgelrindeki gen dağılımı olarak görmek yanlış olur. Arap yarımadasına ve rta oğu'nun diğer bölgelerine öteden beri kuzeyde göçler olmuş. "J" olarak adlandırılan haplogrubun bir kısmı da aslında Türki dağılımı ifade ediyor, özellikle Hicaz bölgesinde dağılım gösterenler. Bir de bu genetik projesi de aslında oryantalist bir proje, arkeolojiye benzer bir gelişim süreci gösteriyor, katman mantığı var. Örneğin İstanbul aslında kimin diye sorulduğunda arkeolojik blgulara dayanarak Türk'Ün değil Romalı'nın denir, sonra bir alt katman daha kazılır bir başkasınınmış denir. Haplogrup projesi de böyle. İşin sonunda Türkler'in aslında Orta Doğu kökenli olduğu Orta Asya'ya bundan 6000-7000 yıl önce gitikleri öteden beri Orta Doğu'nun birçok bölgesinde Türk geneolojisine sahip insanların yaşadığı ortaya çıkacak, ama o zaman sitematik baştan kurgulanacak ve bu gerçek reddedilecek.

Boy yapısıDüzenle

Türkler göç ederken genellikle bir boy toplu halde göç ediyordu. Yani aynı haplotipler genellikle hep birden yer değiştiriyorlardı. Örneğin Kayı boylarına ait haplotipler Anadolu, İran ve daha çok Orta Doğu'da yayılmışlardır. Şu an bu haplotiplerin sınıflandırılması tam doğru değil. Bazı konularda desteğe ihtiyacı var. Örneğin bir haplotip sırf Avrupa'da ya da sırf Orta Doğu'da daha yaygın diye örneğin Keltik ya da Semitik demek doğru yaklaşım değil. Bunların arkeolojik bulgularla ve diğer bazı unsurlarla desteklenmesi gerekiyor. Bilimin her alanında olduğu gibi burada da bir yanılgı hep olacak. Kadimden beri Araplar'ın kendi içlerinde yaptıkları çok belirgin bir ayrım var: Gerçek Araplar (Arab-ı Ariben) ve Arab-ı Müteariben (Sonradan Araplaşanlar). Örneğin Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in soyu Adnaniler olarak adlandırılmaktaydı ve Adnaniler müstearib Araplar'dandı. Aslında Araplar'ın yarıdan çoğu müstearibtir, sonradan Araplaşanlar'dır. Bu unsurlar kadim tarihten beri bölgeye göç eden Türkmen ve Kıpçak aşiretleri, Berberiler, Farslar (Persler), bir kısım siyahi Afrika kabileleri, Giritliler ve Ege havzasında tutunamayarak göç eden diğer halklar ve sair unsurlardır.

Bu gün belirli bir bölgede frekansı yüksek olan haplotip o bölgenin insanına hasrediliyor, bu doğru bir yaklaşım değil. Örneğin J2 tek bir haplo gen grubu değil, belli bir bölgede frekansı yüksek olan bir sürü dizilim buraya has denip sınıflandırmaya tabi tutluyor. Halbuki bunların bir kısmının diğerlerinden ayrılması gerekiyor.

Kadim TarihDüzenle

Bu ve paralelinde yapılan tarih çalışmalarının sonunda Türki genlerin sadece Orta Asya ile sınırlı olmadığı Orta Doğu'nun bazı karakteristik genlerinin Türki olduğu anlaşılacaktır. Özellikle Hicaz bölgesine has gen karakteristikleri.

Türkiyede genetiksel ve kültürel Türk girdisi yok gibidirDüzenle

Türkiyede genetiksel ve kültürel Türk girdisi yok gibidir

(bknz:http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2010/12/are-turks-acculturated-armenians/), nitekim Türkiyede Türk kültürel ve genetiksel girdisi yok gibidir ve ayrıca da doğal olmayan yolla gelmiştir (barışçıl kolonizasyon yerine İslamın gasp, devşirme ve kız kaçırma ile karakterize olan gaveleriyle) ki sırf Anadoluya mahsus değildir , mesela Türkmenler bile zaten Türkleşmiş İranlılardır (Dahaeler, Dastiler, Khwarezmiler). bknz:https://en.wikipedia.org/wiki/Turkmen_people#Turkic_and_Iranian_origin Turkic and Iranian origin[edit] Genetic studies on mitochondrial DNA (mtDNA) restriction polymorphism confirmed that Turkmen were characterized by the presence of local Iranian mtDNA lineages, similar to the Eastern Iranian populations, but high male Mongoloid genetic component observed in Turkmens and Eastern Iranian populations with the frequencies of about 20%.[19] This most likely indicates an ancestral combination of Iranian groups and Turk that the modern Turkmen have inherited and which appears to correspond to the historical record which indicates that various Iranian tribes existed in the region prior to the migration of Turkic tribes who are believed to have merged with the local population and imparted their language and created something of a hybrid Turko-Iranian culture. Günümüzün Türkmenistan Türkmenleriyle Anadolu'ya 950 ila 750 yıl önce (Anadolu'ya ilk Türkmen göçü takriben 950 yıl önce oldu, sonra aralıklarla devam etti, 750 yıl önce olan son göç dalgasıydı sadece) gelen Türkmenler (onlara Oğuz da deniyordu ki zaten kadim isimleri Oğuzdu) genetik olarak çok farklı olmalı. Çünkü bugünkü Türkmenistan toprakları da Anadolu'yla aynı zamanlarda Türkmen göçüne maruz kaldı, daha öncesinde tamamen Horasan ve Harezm İranlılarıyla meskun bir yerdi. Bugün Türkmenistan olan topraklarda Türkmen muhacirlerin İrani (Dahaeler,Hwarzemiler,Dashtiler) yerlilerle son 1000 yıl içinde karışmasıyla günümüz Türkmenistan Türkmenlerini teşekkül etti (zaten o yüzden günümüz Türkmenistan Türkmelerinde bu kadar çok Güney Asya geni var). Tıpkı günümüz Anadolu Türklerinin Türkmen muhacirlerle Anadolu'nun Rum ve Ermeni yerlileriyle son 1000 yıl içinde karışması neticesinde teşekkül etmesi ve günümüz Azerilerinin Türkmen muhacirlerin Azerbaycan ve Arran'ın İrani, Ermeni ve Kafkasyalı yerlileriyle karışması neticesinde teşekkül etmesi gibi. Peki bundan 1000 yıl önce Türkmenler (ki sayıları Yuri Bregele göre 30 bin cıvarındaydı bknz:http://books.google.com.tr/books?id=g3JhKNSk8tQC&pg=PA29&dq=turko+iranian+yuri+bregel&hl=tr&sa=X&ei=DliwUrz7DYOrhQebmoDIBw&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q=turko%20iranian%20yuri%20bregel&f=false) Anadolu (ki nüfusu 8-12 milyon cıvarında ve azami oranda Ermeni ve Rumlardan müteşekkildir), Azerbaycan ve Türkmenistan'a nereden geldiler? O da çok iyi biliniyor: bugünün Kazakistan topraklarının Aral Gölü'nün kuzeyinde kalan kısmı civarlarından (o zamanlar Aral Gölü'nün güneyi Harezmli İranlılarla meskundu). Bu sebeplerden günümüz Türkmenistan Türkmenleri Anadolu'ya gelen Türkmenlerin genetiğini temsil edemez. Günümüz Özbeklerinin neden temsil edemediğini zaten söyledim. Zaten Anadolu Türklerinin ne kadar Türkmen muhacir menşei taşıdığının hesabı son 1000 yıldan evvel Türkileşmiş kuzey ve doğu bölgelerine bakılarak yapılmalı, çünkü 1000 yıl öncesinin Türkmenlerine genetik olarak en yakın mevcut halklar oralarda çıkabilir. Böylelikle çok daha sağlıklı bir netice elde edilebilir. Yaptığım hesaplara göre Anadolu'ya gelen Türkmenler bugünkü Kazaklarla Uygurlar arası bir genetiğe sahipti (bilhassa otozomlarda). Tabii en kesin neticelere antik DNA analizleriyle varabiliriz. Bu arada, Türkmenistan Türkmenlerinin Anadolu Türklerinden kat be kat fazla Güney Asya geni taşımasına (bazı testlere göre Anadolu Türklerininkinin 15 katı, bkz. DNA Tribes SNP analizi) hiç değinmemişsin. Ayrıca Türkmenistan Türkmenleri toplam Mongoloid komponent miktarında bütün Anadolu Türklerini geçiyor ("Doğu Asya" komponentini de hesaba katmalısın). Sırf Güney Asya gen miktarının uçukluğu bile günümüz Türkmenistan Türkmenlerinin 1000 yıl öncesinin Türkmenlerinin genetiğini temsil edemeyeceğinin açık bir delili. Ayrıca, Irani diller konuşan Tacik,Peştun gibi İrani halklar bile Türkiye Türklerinden ve hatta Türkmenistanlı Türkmenlerdedn fazla Altaik genleri vardır, bu da demek oluyor ki Altaik Mongoloid genetik girdisi bir coğrafi paterne tabiidir ve Anadoluda Türk geni hesaplaşmasında doğru değildir. Son olarak, Anadoludaki Türk geni son derece az (çoğu devşirme ve islam dininde klasik olan "seby" [i.e müslüman olmayan kavimlerden kadınları kaçırma ve ırzlarına geçirme; bknz: www.cdsee.org/jhp/pdf/workbook1_eng_ed2.pdf‎] ile hasıl olmuştur) olmakla birlikte (1% civarında) Türk kültürel etkisi yok gibidir (bknz:Ayasofya gibi bizans mimari incilerinden kopya edilmiş camiler yada binlerce yıllık anadolu çalgısı olan saz ile kaval...). Diegocosta9ab (mesaj) 15:59, 17 Aralık 2013 (UTC)

  • Diegocosta9ab 9-10. yüzyıllarda anadolu rum-ermeni nüfusunun 8-12 milyon arası olduğunu ve gelen Türklerin 30 bin civarı olduğu iddiasında şaka yapıyor sanırım. Bugünkü Yunanistanın toplam nüfusu o kadar değilken bin yıl önce o nüfusa sahip bir halk bu gün Çin ve Hindistandan sonra dünyanın en kalabalık halkı falan olması lazım. Klavyenin ruhsatla satılması gerek anlaşılan. Yagmurlukorfez (mesaj) 13:45, 10 Mart 2014 (UTC)

Adı yanlışDüzenle

Türklerin Kökeni bilimsel bir ifade değil. Diğer tüm Wiki'lerdeki gibi, Türklerin(Türk halkının) genetik tarihi olması gerekir. Ayrıca ulus tanımlarının genetik değil, ülküye dayalı yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Burası köken belirleme değil, gen havuzunu betimleme işlevini gerçekleştirebilir. --Kafkasmurat- 11:30, 28 Haziran 2014 (UTC)

Madde adının "Türkiye toplumunun genetik tarihi" olması gerektiği düşüncesindeyim. Türkler ya da Almanlar gibi ulusal genler yoktur. Genetik düzeyde ancak benzer genler gruplandırılmaktadır. Ayrıca Türkler yalnızca Türkiye'de yaşamaz. Geniş bir coğrafyaya yayılan ulusun genetik betimlemesi de madde içeriği ile uyuşmamaktadır. --Kafkasmurat- 20:57, 28 Temmuz 2014 (UTC)
Aslında o da yanıltıcı/yanlış olabilir. Çünkü araştırma Türkiye Türkleri üzerine. "Türkiye toplumu" ucu açık bir ifade-Edirnekapı'daki Romanları dahi kapsıyor. Maddede Türkiye'de yaşayan Türklerin genetiğinden ve bunun Orta Asya, Ural bağlantılarıyla Kazak, Özbek... gibi öteki Türki halklarla karşılaştırılmasından bahsedilmiş. Dolayısıyla "Türkiye Türklerinin genetik tarihi" olması daha doğru olacaktır. Zaten en.wiki'de Turkish people ibaresiyle-üzerine tıklandığında görüleceği üzre- Türkiye Türkleri kastediliyor. Yani "Genetic history of Turkish people" derken "Türkiye Türklerinin genetik tarihi" denmiş oluyor. 162.243.139.58 05:19, 29 Temmuz 2014 (UTC)
Bununla ilgi vikipedide genel bir düzenlemeye gitmek lazım. Malum, Türkçe'de "Turkish" ve "Turkic" diye bir ayrım yok, dolayısıyla Türkiye Türkleri ve dünyadaki Türk halkları sık sık karıştırılıyor.Yağmurlukörfez 22:09, 28 Temmuz 2014 (UTC)
Turkish=Türk, Turkic=Türkî şeklinde çevrilebilir. 162.243.139.58 05:19, 29 Temmuz 2014 (UTC)
Öneriler güzel ancak mevcut adlandırma kesinlikle yanlış. Türkiye toplumu adlandırması İngilizcedeki Turkish people kullanımına uygun diye düşünüyorum. Sonuçta "Türk" adı onlar için Türkiye'yi kast eder. Ancak aslında çok daha geniş bir anlama sahip.--Kafkasmurat- 21:03, 6 Ağustos 2014 (UTC)
  • Madde içeriği bütün Türkleri değil, Türkiye halkını nitelendirdiğinden, değiştirilmesini savunuyorum. Türkiye'nin, Türk halkının Genetik Tarihi ya da Türkiye'nin Genetik tarihi denebilir. --Kafkasmurat- 18:18, 30 Ağustos 2014 (UTC)
İngilizceden yanlış başlıkla çevrilmiş. Genetics by country deniyor. Diğer örnekler Genetic history of Italy gibiyken Türkiye'ninki Genetic history of the Turkish people olarak yazılmış. Bu ayrı bir şekilde yanlışken, burada Türklerin genetik tarihi olması çok daha yanlıştır. Türkler durağan ya da atıf yapılacak bir nesne değildir. Yalnızca ülke olabilir.Nitekim Türklerin de genetik tarihini anlatmamaktadır. Türkiye dışındaki 120 milyon Türkçe konuşur insandan bahsetmemektedir. Bu yüzden daha önce de belirttiğim gibi Türkiye'nin genetik tarihi olarak taşıyorum. --Kafkasmurat- 07:05, 8 Mart 2015 (UTC)
  • Esc2003 adlı kullanıcı uzun bir süredir tartıştığımız konuda hiçbir fikir beyan etmeden işlem yapmaktadır. Şahsi icraatler ve inat ile bir yere varamayız. Bir de başkalarını suçlayarak üste çıkmak kişinin kendisine zarardır. En azından bir bilgi verme tenezzülünde bulunmak gerekir. --Kafkasmurat- 15:38, 10 Mart 2015 (UTC)
  • Son kez söylüyorum. Türklerin genetik tarihini ihtiva etmiyor. Madde Türkiye'de yaşayan insanların genetil bilgisini paylaşıyor. Zaten içeriği de yanlışlarla ve üslup hatalarıyla dolu. Türkiye toplumunun genetik tarihi olmalıdır.--Kafkasmurat- 05:04, 6 Temmuz 2015 (UTC)
  • Sayfayı doğru adına taşımıştık, ancak bazı kullanıcılar yanlışı doğru saydırmakta ısrar ediyor. "Genetic studies on Turkish people" Türklerin genetik tarihi demek değildir. İngilizce bilenler ilgilenirse iyi olur. Ayrıca madde Türklerin kökenini değil Türk halkının genetik yapısına dair çalışmaları konu almaktadır. "Türk halkının genetik tarihi üzerine çalışmalar" olarak değiştirilmelidir.--Kafkasmurat- 12:25, 5 Ağustos 2016 (UTC)

Şurada yazdım ama burada da ifade edeyim. Madde içeriği anayasadaki Türk tanımını değil kültürel olarak kendini Türk tanımlayanlar üzerine incelemeyi içeriyor. Dolayısıyla kendini Türk olarak tanımlamasına rağmen sonuçlarda gen havuzunda Kürt, Çerkes gibi unsurlar bulunması yanıltmasın. Son olarak bir de şöyle düşünmek lazım; İngilizce Vikipedi'deki adlandırma yanlış olamaz mı da İngilizcesi böyle diye ısrar üzerine ısrar ediliyor. Madde adı doğru, içerikle uyumlu. --Cobija (mesaj) 12:28, 6 Ağustos 2016 (UTC)

Madde kesinlikle ülkenin vatandaşlarının genetik bilgileri üzerine yazılmış bir içeriktir. Dolayısıyla başlığın Türkiye toplumunun genetik tarihi olmasına katılıyorum.

Türkler genetik olarak homojen bir topluluk degidirDüzenle

Adanadoluda her kesim cok farklı genler tasır.Mesela batı anadoluda yapılan arastırmalarda türkler yunanlılara yakın bulunurken bir baska bölgede araplara yakın bulunur.Belli birkac arastırmayla böylesi bir köken saptaması yapmak cok yanlıs.

Bu sayfada ciddi anlamda anti-Turkizm var.Genetik arastırmalar taraflı ele alınıyor.

KaynaklarDüzenle

Var olan tüm kaynaklar çok eski çalışmalara ait ve güncel değil. Bir çok yerde nerede ise kaynak yok ayrıca güncel olarak gösterilen bir kaç kaynakta uluslar arası bilim camialarında kabul görmeyen tezlere ait. Özetle bilgi vermekten çok ırkçı ve milliyetçi kaygılarla düzenlenmiş gibi duruyor. Bilimsel gerçeklerden çok uzak yalan ve yanlı. --Dark

Kişisel çıkarıma dayalı dayatmaDüzenle

Şuradan ve öncesinde de görülebileceği üzere kullanıcı kendi çıkarımından yola çıkarak yaptığı değişiklikte ısrar ediyor. Maddede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil, Türkiye Türklerinin genetik tarihi işleniyor. --esc2003 (mesaj) 16:31, 10 Mart 2015 (UTC)

"Türklerin genetik tarihi" sayfasına geri dön.