Tartışma:Türkler/Arşiv 3

Aktif tartışmalar

TürkDüzenle

Türk demek sadece Oğuz boyundan gelen demek değildir.Bunu binlerce Türkolog kanıtlamıştır.Türk demek kendini Türk kabul eden ve Türk vatandaşlığını taşıyan demektir.Buna göre dünyada yaklaşık en az 100 Milyon en çok 115 Milyon civarında Türk vardır.Buna göre Türk toprağında yaşayan herkes Türktür...

Buradaki Türk nüfusu çok düşük az gösterilmiş Türkiye,almanya,ırak,bulgaristan,suriye,kıbrıs,fransa,hollanda,belçika,ingiltere,amerika ve dünyanın bir çok ülkesindeki Türk nüfusunun toplamı 70 milyonun çok üzerindedir.Türkiyede herkez anayasal olarak Türktür.Türk ırkı kökenlilerin sayısı Türkiyede 55 milyonun üzerinde olduğu açıktır....

Vikipedinin Türkler ana sayfasından daha çok bilgi varmış tartışma sayfasında ilginç.O kadar yanlış gördüm sayfada bu tartışma bölümünde bahsedilmiş,hiç bir değişiklikte olmamış ilginç...

Sayfa baştan sona eksik hatalı birde sayfanın başında yeralan giriş çok kötü özelliklemi belirtildi bilmiyorum ama gayri resmi verilere göre türk nüfusu % 70-76 yazılmış neden gayri resmi yazılıyor.Türkiye üzerine resmi araştırmalar var resmi ve bilimsel olarak yazılması gerekir böyle bir konuda gayri resmi yazılara ihtiyaç yoktur sadece zarar vermektedir.DÜZELTİLMESİNİ DİLİYORUM!!!

Başlık ismiDüzenle

Türkiye türkleri sayfasına uzun zaman önce yine bakmıştım o dönemden bu döneme gördüklerim ilginç geldi nüfus konusunda Türklerin nufusu hemen her ülkede azalmış veya azaltılmış bu bilgilerin sürekli değişmesi çok büyük yanlış kasıtlı değiştiriliyor gibi sanki ,doğru bilgilerin sunulmasını rica ediyorum.

Vikipedi sayfasındaki nufus değerleri yanlıştır veya kasıtlı gerçekleri sizlere sunmak isiyorum Türkiye Cumhuriyeti nüfunusun % 83 ile % 87 arasındaki nufusunu Türkler oluşturur .dil Türkçedir,zengin bir tarihi birikim medeniyet kültürleri vardır.ülkelerine göre Türk nufusu aşağıda verilmiştir. Ülke - Nüfusu - Türk nufusu

Türkiye :72.5 milyon - 61.4 milyon-63 milyon Türk. 'Almanya :82.3 milyon - 2.8 milyon-3.5 milyon Türk. Irak :30 milyon - 2.5 milyon-3.5 milyon Türk. Suriye :24 milyon - 1.5 milyon- 2 milyon Türk. Bulgaristan:7.7 milyon - 750 bin- 1 milyon Türk. Fransa :63 milyon - 500 bin- 750 bin Türk. İran :74 milyon - 500 bin-1 milyon Türk. Amerika :300 milyon - 300 bin- 500 bin Türk. Büyük britanya:60 milyon - 250 bin-500 bin Türk. Hollanda :16 milyon - 200 bin-400 bin Türk. KKTC  : 300 Bin - 290 bin Türk. Avusturya :8 milyon - 200 bin Türk. Belçika :10 milyon - 200 bin Türk. Makedonya :2 milyon - 78 bin-200 bin Türk. Yunanistan:10 milyon - 130 bin-200 bin Türk. Avustralya:22 milyon - 100 bin-150 bin Türk. Kanada :33 milyon - 70 bin-150 bin Türk. Rusya :142 Milyon - 100 bin-200 bin Türk. Azerbaycan:8.5 milyon - 100 bin 150 bin Türk. Suudi arabistan:28 milyon- 150 bin Türk.

Dünyanın geri kalanında 15 milyon civarında

toplam dünya da Türk Nufusu tahminen: 85 milyon ile 95 milyon arasındadır.

Başlık ismi Türk'ler olmalıdır yalnız türkler sayfası kendi içinde bölümlere ayrılabilir. Türkiye türkleri-almanya türkleri-ırak türkleri gibi alt sayfalarda toplanması daha doğru olur

Türkler denildiğinde Türkiye kökenli ve Osmanlı devletinin parçalanması sonucunda komşu ülkelerde kalan ve avrupaya ve dünyaya göç eden Türkler anlaşılıyor.

Türkler(oğuz kökenlidir):Türkmenler,Yörükler,manavlar,Çepniler,Azeriler,kafkas türkleri,Terekeme ahıska türkleri ve diğer (tatarlar,özbekler,gökoğuzlar(gagauz),uygurlar,kırgızlar) türk toplumlarının yüzyıllarca anadolu türk medeniyetinde Büyük selçuklu sultanın alparslanın 1071 malazgirt fethiyle ardından Anadolu selçuklu devleti, Anadolu türk beylikleri sonra Osmanlı devleti ve Türkiye cumhuriyeti dönemleri anadolu topraklarında: kültür,tarih,yaşam,kader birliği din birliği,dil birliği gibi önemli konularda

birleşip hayat bulduğu damarın milletin adı: Türklerdir.

Türk hakları(türki halklar) denildiğinde :azerbaycan türkleri,türkmenler,kazaklar,uygurlar,kırgızlar,tatarlar, gibi milletler gelir.kıpçak kökenli,uygur kökenli diye farklı guruplara ayrılırlar.kaynaşmış toplumlar değillerdir.

Türk halklarıyla Türkleri karıştırmayalım lütfen.Kavram karmaşasına son verilsin!!!


Bu sitede başlıktan ziyade yanlış bilgilerin verilmesi üzücü Pınar isimli kullanıcının bunda yanlış bilgi konusundaki ısrarı Vikipedi hakkında bende ve çevremde olumsuz bir hava yarattı düzeltimesini bekliyorum

 • Lütfen ithamlarınıza dikkat ediniz. Bilgileri maddeye ekleyen ben değilim. Verilen rakamlarda hata olduğunu düşünüyorsanız güvenilir kaynaklar belirtmek şartıyla gerekli düzeltmeyi yapabilirsiniz. - Pınar [m] 09:39, 7 Eylül 2010 (UTC)

Başlık ismi değerlendirilir Türkler olması uygun olanıdır sanırım türkler gibi zengin bir toplumun bu sitede daha geniş ve doğru bilgilerle yansıtılmasını görmek isterdim.'

Başlık isminin en bilimseli Türkler olarak yazılmasıdır nasıl almanlar-ruslar-ingilizler olarak yazılıyor dünyanın her neresindeyse yaşayan insanları bizdeki neden türkiyede birbiriyle zıt toplumlar var gibi türkiye türkleri oluyor türkiyede .neden bir amerikada -rusyada-almanyada toplumu tanımlarken almanya almanları denmiyor sizlere soruyorum

Tarihta çağ açıp-çağ kapatan bu toplumun gerçek asıl ismi Türk'lerdir başlık ismide Türk ler olmalıdır

Başlık isminin "Türkiyeliler" diye çevrilmesi bence çok daha uygun olur. Diğer vikilerde de böyle yapılmış. Zaten bu başlık altında yer alan toplum "Türkiye" ile bağlantılı toplulukları kastetmektedir. İhsanjr 11:30, 6 Ağustos 2010 (UTC) Edit: Başlığın altındaki açıklamaların nerdeyse hepsi "Türkler" maddesine aittir. Maddenin neredeyse hepsi yanlış bilgi vermektedir. Madde silinip tekrar yazılmalıdır.


Yazılan başlık tam ifade edici olmamıştır Türk 'ler denilmesi daha uygundur Aksakalların,Ulu kocaların,Evlad-ı Fatihanların torunları

Bu başılk altında yapılan çalışma neredeyse baştan sona kadar kaynaktan yoksundur. Verilen bazı kaynaklarda taraflı ve bilimsel değildir. Öncelikle "Türk" isminin tanımı o kadar da meçhul değildir. Zira ortaasyada müslüman olan grupların müslüman olmayanlardan ayırt edilmesi için bizzatihi Araplar tarafından verilmiş bir isimdir. "Türk" kelimesi Arapça "t-r-k" kökeninden türetilmiş Terkedenler anlamında bir ismi faildir. Çoğulu "Etrak" tekili "Türk"tür. Daha sonra osmanlı ile batıda müslümanların adına izafeten "Turk" denmiştir. Neticede Türk müslüman demektir. Türkiye ise müslüman yurdu demektir. Bunun dışındaki yaklaşımlar ırkçı veya politik gayelere matuf uydurmalardan başka bir şey değildir. --Ebaali 13:59, 10 Ağustos 2010 (UTC)

Bilgi doğru olmalı Türkiye türkleri değil Türkler olması daha doğrudur .Açıklaması çok basittir osmanlı devletinin yıkılmasıyla bulgaristanda-yunansitanda-ırakta-suriyede-iranda-kıbrısta vs diğer bölgelerde kalan ve 1960 sonrası almanya,avrupaya göçen Türk insanı aradan geçen 40-50 yıl zaman zarfında avrupa türklerimi olmuşlardır bu doğru değildir kültür-inanç-dil-din-gelenekler aynı kalmıştır sadece bir ulusun yaşadığı yer değişmiştir


«Türkler diye bir halk vardır. Bu halk, Balkanlar'da, Anadolu'da, Orta Asya'da, Sibirya'da, Doğu Türkistan'da yaşarlar» diye bir düşüncenin fanatizmi Vikipedi'ye de sıçradı, böylece Türkiye Türkleri diye bir başlık çıktı.Aynısı Türkçe sayfasında da yaşanıyor.Türkçe, tektir ve Türk ulusunun dilidir.

Türkler, çoğunlukla Türkiye'de yaşayan, en büyük etnik grubu oluşturan ulustur. Sadece Türk halkları diye bir üst gruba üyedir. Tıpkı dili Türkçe'nin, Türk dilleri diye bir üst gruba üye olması gibi.

Başlık en kısa sürede Türkler olmalı.

Başlığın Türk'ler olarak düzeltilmesi yerinde olmuş. fakat yanına etnik gurup yazılması çok itici ve hatalı diğer milletler anlatılırken böyle bir şey yok bununda düzeltilmesi gereklidir bilgilerinize sunarım.

Türkler ve TürkiyelilerDüzenle

Bu maddenin başında yer alan bu kısım, Türkiyelileri değil Türkleri anlatmaktadır ve silinmesi gerekmektedir (başlıkla olan uyumsuzluk).

Türk nufus konusunda daha doğru bilgilere ulaşmak gerekli yabancı kaynaklarda bile bahsedilen rakamlar daha fazla ve mantıklı Türkiyede tahminen 60-65 milyon civarında Türk yaşadığı ve dünyanın geri kalanın kısmıyla beraber bu sayının 80 milyonun üzerinde olduğu bir gerçektir

"Kendini Türk olarak tanımlayan kitlenin, çoğu Türkmen kökenlere dayanmaktadır.[kaynak belirtilmeli] Bunlar, günümüzde Avşar, Yörük, Manav, Türkmen, Tahtacı, Terekeme, Azeri, Çepni, Ahıska, Kıpçak gibi etnografik adlar alabilir. Osmanlı Döneminde başka Türki halklar da Türk etnisitesi içerisine girmiştir. Bunlar; Karadeniz'in kuzeyinden gelen Tatarlar, Nogaylar ve Gagavuzlardır.

SSCB ve Çin topraklarından Anadolu'ya Sonradan Gelen Türki Gruplar ise, Kırgız, Karaçay, Balkar, Kazak, Kumuk, Karakalpak, Uygur, Salurlu gibi Türkleridir.

Günümüzde Türkiye Türkleri veya Türkler[kaynak belirtilmeli]; Kürt, Zaza, Arap, Laz, Gürcü, Çerkez, Çingene, Bosnalı, Arnavut ve Gayrimüslim gibi Gayri-Türk grupların dışında kalan Türk kökenli veya Türk dili konuşan etnik gruptur.[kaynak belirtilmeli]"

Vikipedi sayfalarında milletlerin dağılışı, nüfusları, tarihleri neye göre sınıflandırılıyor merak ediyorum.

Tarihte 100-150 yıl önce Amerika'ya,Kanada'ya,latin amerikaya,bdt, ve diğer ülkelere yayılmış tüm alman kökenliler,Alman olarak gösterilmiştir.Almanya da 72 milyon alman yaşarken dünyadaki tüm almanların nufusu 160 milyon gösterilmektedir.

Benzer olarak ingilizler sömürgecilik dönemiyle birlikte yüzyıllardır yaşadıkları:

amerika da ,avustralya da,kanada da britanya da yaşayanlar ingiliz toplumu olarak birleştirilmiş tek bir ingiliz milleti şeklinde gösterilmiştir.

Türkler ise Türkiye türkleri,Bulgarsitan Türkleri,Almanya Türkleri,Suriye Türkleri,Irak Türkleri vb benzeri sıfatlara ülkelere bölünerek ayrıştırılıarak küçük küçük guruplar halinde gösterilmektedir.Türk nufusununda 72 milyonluk türkiyede 50 milyon,82 milyonluk almanya da 1.9 milyon,suriyede 1 milyon,Irakta 300 bin-3 milyon arası gösterilmiştir. Kaynak verilerin neye dayandırıldığını merak ediyorum.

Türkiye ve Türkler üzerine önemli bir araştırma:Türkiye'de kullanılan diller

Etnikçilik, IrkçılıkDüzenle

Vikipedi yazıları bazen bilimsel değil birilerinin egosu gibi geliyor bana .Siz rusya derken yaşayan topluma rusya ruslarımı diyorsunuz veya ruslarmı .( rusyanın içinde 100 civarında etnik toplum barındırıyor).Bir örnek daha siz bir amerikan vatandaşına hey corc sen ingiliz amerikalılardanmısın veya hey ramos sen ispanyol amerikalımısın diyorsunuz VEYA AMERİKALIMISIN DİYORSUNUZ .bu düşünceniniz başka ülkere gittiğinizde anlatında göreyim sizin düşünce yapınızı ve alacağınız tepkinin boyutunu.Sizlerdeki düşünce yapısını anlamak mümkün değil . bilimsel değilde daha çok yaranmak ister gibi kendinizi Türk ve Türkiye düşmanlığıyla sınıflandırmanız üzücü. TÜRKİYE'DE yaşayan toplum ulus Türklerdir .

{{quote box|width=33%|quote="Türk]] halkı (Türk, Türkler) Türkiye vatandaşları. Türk tanımını yapan eski bir metne göre "[[Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan ırkı, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun Türk idealini ve kültürünü benimseyen herhangi bir bireye Türk denir." İngilizcesi: The Turkish people (Turkish: Türk), also known as the "Turks" (Türkler) are defined mainly as citizens of the Republic of Turkey. An early historic text provided the definition of being a Turk as "any individual within the Republic of Turkey; whatever his/her faith or racial/ethnic background; who speaks Turkish, grows up with Turkish culture and adopts the Turkish ideal, is a Turk.|source=en:Turkish people}} Bu maddenin İngilizce maddede (en:Turkish people) anlatılan Türk Halkı maddesi ile bir ilgisi yok. Burda milletin adı etnik bir kökenmiş gibi lanse edilmeye çalışılarak Etnik ırk ayrımcılığı ve bölücülük yapılıyor. Türkten kasıt bir etniklik ise adı Türk değil etnik grubun adı (Kıpçak, Tatar, Ahıska, Gagavuz vs.) olmalıydı. Bu madde ansiklopedik değil çünkü milletin adını bir etnik grup olarak veriyor. Yani örnek verecek olursak, Fransız Fransızları, İngiltere İngilizleri, Almanya Almanları, Amerika Amerikanları, İspanya İspanyolları diye maddeler nasıl yoksa; Türkiye Türkleri diye bir madde de olamaz. Fransa Frankları diye bir madde bulunabilir ama gelgelelim Fransa Fransızları diye bir madde olmaz.--Bruno ileti 19:50, 24 Ekim 2009 (UTC)


Yeni haliyle makaleyi okudum. Türkiye Türkleri, etnik bir tanımdır. Aslında doğrusu Anadolu Türkleri olabilir. Ama genel olarak doğru tanımlanmış bence. Irkçılık'tan filan da söz edemeyiz. Sizin dediğiniz Türk milleti ayrı bir başlık olarak açılmalı veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı içinde açıklanmalı. Eğer Türkten, Türk milleti kavramı anlaşılırsa Laz, Kürt gibi maddelerin olmaması gerekir. Ayrıca; Kıpçak, Tatar, Ahıska, Gagavuz, Yörük vs. Türk etnisitesinin alt gruplarıdır. Ayrı bir etnik grup denemez. Onlar halkbilimine göre alt kültür grubudur.

Bence sorun herkesin Türk]] kavramını farklı anlaması. Burada anlatılmak istenen Turkish kavramı değil; Anatolian Turkic yani Turkic kavramıdır. --193.140.180.223 10:25, 27 Ekim 2009 (UTC)

İngilizce'deki Turkic ve Turkish iki farklı kavramdır. Eski Türk toplumları ve modern Türkiye var olduğundan bir karışıklık doğmaktadır ve evet, Fransız Fransızları, İngiltere İngilizleri, Almanya Almanları, Amerika Amerikanları, İspanya İspanyolları diye maddeler yoktur. Ama karışıklığı önlemek için birşey yapılabilir. Turkic: Türk, Turkish: Türkiyeli diye çevirilebilir. Bu şekilde madde başlığı da değiştirilmelidir. Türkiye Halkı ya da Türkiyeliler diye bir başlık çok daha uygun olur. İhsanjr 11:22, 6 Ağustos 2010 (UTC)

 • Öneriler dışında hepsine katılıyorum.

İngilizce maddedeki en:Turkish people'a; Türkler veya Türk halkı diye, en:Turkic peoples'a; Türk halkları diye karşılık verilmelidir. Rangond 21:12, 3 Ekim 2010 (UTC)

Türklerin genetik kökeni hakkındaDüzenle

Türklerin yerli anadolu olup Asya kökenli olmadığı bir safsatadan başka birşey değildir,eğer Türklerin Y-DNA haplogruplarına bakarsanız,iGENEA'ya göre %9 R1a,%18 R1b,%10 F* ve %15 K Türklerde yaygındır ve bu haplogrupların hepsi Orta Asya'da yaygındır,Kırgızlar R1a'yı %63 oranında,Uygurlarsa R1b'yi %18 oranında taşırlar.--Deniz Tegin 22:29, 6 Şubat 2010 (UTC)

ünlü türklerDüzenle

Tarihe yön vermiş bir milletin daha fazla anlatılması ve tarihe değer katmış insanlarının daha ayrıntılı yer bulmasını haketmiyormu sizce

şablonda resimleri olan yukarıdaki kişiler pek fazla tanınmıyor. bence daha tanınna kişiler olmalı. Makbule Atadan'nın (resim olmadan söylendiğinde) Atatürk'ün kardeşi olduğunu pek fazla bilinmez. isterseniz deneme yapabilirsiniz. -- Son kahraman ileti 19:21, 22 Mart 2010 (UTC)

Geçmişte ve günümüzde yaşayan tarihe yön vermiş büyük değerli insanlarımızın tam manasıyla tarihimize yakışır şekilde yer almasını diliyorum.

Bence de Sertap Erener,İlhan Mansız,Kenan Doğulu,Tarkan,Mehmet Öz gibi tanınan kişiler konulmalı.--Deniz Tegin 15:20, 30 Nisan 2010 (UTC)

Katılıyorum--188.58.56.11 22:27, 15 Mayıs 2010 (UTC)hayati54

Türkleri anlatırken Atatürkü ,fatih sultan mehmeti,kanuni sultan süleymanı, mevlanayı,pir sultan abdalı,mimar sinanı,yunus emreyi,nasreddin hocayı,ibni sinayı,hacivat ve karagözü,erçişli emrahı,aşık veyseli,hacı bayramı veliyi,hacı bektaşı veliyi,dede korkutu,karacaoğlanı,köroğlunu,evliya çelebiyi,dadaloğlunu,sabiha gökçeni,ve günümüz değerlerini anlatmamak olmaz zenginleştirilmesi gerekir.bu sayfanın okuyunca türkleri okuyorum yoksa sıradan bir toplumu anlayamadım.

Bu maddeye karşıyımDüzenle

nedenmi karşıyım maddeyi okuyun/anlayın görün !--188.58.56.11 22:25, 15 Mayıs 2010 (UTC)hayati54

türkler çekik gözlülükten nasıl kurtuldu?Düzenle

türkler çekik gözlü bir millet.türkler nasıl şimdiki hallerine geldi?ordaki ermeni rum kürtlerle karışarak herhalde.bu milletler türk olmayı nasıl kabul etmiştir?yada daha öncesinde iranlılarla veya araplarla karışarak.yani bu milletler türklüğü nasıl kabul etmiştir?

Tam olarak öyle değil...Şu uygur kızlarına bakabilirsin: http://www.uyghuronline.com/img/uighur_girl1.jpg http://pastmist.files.wordpress.com/2009/02/_uyghur_girl.jpg --Deniz Tegin 13:41, 20 Haziran 2010 (UTC)

Türkler ancak Anadoluya gelince değil ondan öncede farklı ırklarla karışmıştı. Örneğin Orta Asyada zamanında büyük bir millet olan irani Soğd halkı 800 ila 900 yılları arasında tamamen piyasadan kaybolup tarihten silinmiş, yerini Türkler almıştır. Bunun sebebi Soğdların zamanla Türkleşmiş olmasıdır. Bundan dolayı Orta Asyada bile Türklerin arasında farklı derecede çekik gözlüler yani ırksal farklar vardır. --Erdall 04:54, 6 Temmuz 2010 (UTC)

 • Dünya üzerinde saf bir ırk kalmamıştır. Türklük, Fransızlık, Almanlık, Hıristiyanlık, Müslümanlık vs. gibi millî veya dinî tanımlar, bir kabulden ibarettir. Atatürk'ün de "Ne mutlu Türküm diyene" sözüyle belirttiği gibi... İnsan kendini nasıl hissediyorsa öyledir. Nüfus cüzdanında ne yazarsa yazsın, bu değişmez. Bunun dışındaki tüm yorumlar milletleri bölmek için kullanılan ayırımcılıklardır. --M. Yalçın Yalhı ileti 11:54, 6 Ağustos 2010 (UTC)

Bir arkadaş uydurmuş kendince bir hikaye soğd halkı gibi türkler dediğiniz toplum şimdiki türklerin kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi m.ö 209' dur, orhun kitabeleri bile daha eskidir. 800,900 yıllarda sod halk varmış karışmışta ortaya çıkmış falan böylesi bir yalanda görmemiştim.

Türkler dediğiniz halklar çok çeşitlidir ,çekik gözlü türkler diye belirteceğimiz insanlar daha çok kazaklar,kırgızlar,tuva türkleri,tatarlar,çuvaşlar gibi Türk milletleridir.

kısmen özbek ve uygur türkleride çekik gözlüdür.

Tarihi kaynaklara resimlere devlet büyüklerine oğuz kökenli türk milletlerinin yani Türklerin,Azerbaycanlı türklerin ve Türkmenlerin çekik gözlü olmadığı veya az seviyelerde olduğudu gerçeğidir.

hırvatlarda slav kökenlidir. ama bir rus gibi değillerdir umarım anlatabilmişimdir.

evet anladım türkler çeşitli çekik gözlü olanlar veya olmayanlar var.oğuzlar çekik gözlü değil.ama mesela türk olduğu söylenen metehan çekik gözlüdür.buna benzer asyada türklerin kurduğu devletlerin insanları çekik gözlü ama osmanlılar değil.bu farklılık nerden geliyor?heralde iranlılarla karışmadan olabilir yani selçukluar zamanında.yada türklerin ortasyada farklı genetikler halinde bulunmasından. yani arkadaşın verdiği bilgi doğru olabilir.

ROMANYA 2 KERE YAZILMIŞDüzenle

Selam,

Romanyayı iki kere yazmis, resmin altındaki tabloda.

DinDüzenle

Bu kaynak Türkiye Türkleri için değil Türkiye için geçerlidir. Ülkelere göre dinler. Yani Türkiye'de yaşayan diğer etnik gruplar da dahil ediliyor. Ayrıca ateist demiyor. Herhangi dine bağlı olmayanlar diyor. Ateist ile farklı. Takabeg ileti 12:24, 6 Ağustos 2010 (UTC)

Moldova'da aşayan Gökoğuz(Gagavuz)Türkleri,Türkiye türkleriyle aynı kökenden gelmelerine rağmen bizans döneminde bölgeye yerleşmeleri sebebİyle hristiyanlığın ortodoks mezhebini benimsemiş hristiyan türkler olarak bilinmektedir.Moldova'da Gagavuzya özerk yönetim bölgeleri mevcuttur.kendi yönetimsel,kültürel hakları mevcuttur.Moldova nüfusunun % 5 ini oluştururlar genel nüfus olarak 300 bin civarındadırlar.

Türkün ve Türkçülüğün YapısıDüzenle

Türkün ve Türkçülüğün yapısı başlığı öznel bir ifade taşıyor ayrıca taraflı anlaşılabilir. Bu başlık uygun bir başlık değil. Ayrıca Türkçülük tanımı ve Ziya Gökalp bağlantısının burada, bu şekilde anlatılmasını gayet garip buldum. --Boyalikus 14:29, 8 Ağustos 2010 (UTC)

Türklerin gerçek NüfusuDüzenle

Vikipedi Türkçe sayfasında gördüğüm ve yanlış olduğunu düşündüğüm nufus verilerine diğer dillerdende gözattım size karşılaşırmak isterim.

türkçe sayfasında türkiye'deki türklerin nufusu:50-55 milyon.

ingilizce sayfasında türkiyedeki türklerin nufusu:55-58 milyon.

fransızca sayfasında türkiyedeki türklerin nufusu:61.400.000.

almanca sayfasında türkiyedeki türklerin nufusu:58 miyon.

polonya dil sayfasında türkiyedi türklerin nufusu:61.4 milyon.


Türk nüfus konusu çok tartışmalı ve alınan kaynakların değişikliğide ilginç yabancı kaynaklarda verilen verilerle türkçe sayfasında verilerde çok değişik ve nufus konusunda bizdeki veriler çok düşük karşılaştırmada görülüyor bu verilerin düzeltilmesi lazım.

Diğer maddelerde de kullanılan CIA World Fact Book'a göre Türkiye nüfusunun %70 - %75'i etnik Türk (2008). KONDA'ya göre ise 55 milyon. Aşağı yukarı %76'sı (2006). 1995 yılında %80 - %88 gibi oranlar gösteriliyordu. Takabeg ileti 14:31, 15 Eylül 2010 (UTC)

Avrupa Birliği eurobarometre araştırmasına göre Türkiye'de Türklerin oranı % 90-93,Konda araştırmasına göre ise % 85.54 tür,T.C 1965 anadil sayımında Türklerin oranı % 90 dır.Bunlar cia araştırmasının dışında Türkiye üzerine resmi verilerdir.Bunlarında sayfada yer alması gerekmiyormu!!!

Selam takabeg bu veriler sunman önemli peki ingiliz ,fransız ,alman veya polonya dil sayfalarında alınan veriler yanlışmıdır. onların kaynakları nelerdirki farklı nufus verileri çıkmaktadır.kondanın yaptığı araştırma 2006 tarihlidir aradan geçen yıllarda türk nufusu artmamışmıdır.

Öncelikle burası Türkçe Viki'dir. Diğer vikilerdeki sorun oralarda halledilir. Yine de Fransızca ve Polca vikilerinde yanlışlıkları düzeltildi. İngilizce Vikide ise Turkish people maddesi için World Fact Book'un kullanılmasını kabul etmeyen Yunanlı kullanıcı vardı. Şimdi World Fact Book'taki Turkish oranının düştüğünü görünce başka bir Türk kullanıcı da kullanılmasını kabul etmiyor :) Aslında yanlış davranıyorlar. Önemli olan sonuç ne olursa olsun kaynakları olduğu gibi aktarmak. World Fact Book'taki bilgilere itiraz varsa doğru adres burası değil CIA. İsterseniz Almanca Vikideki hataları da düzeltebiliriz. Takabeg ileti 13:41, 18 Eylül 2010 (UTC)

Emin olduğum bir şey var vikipedi sayfalarının hepsinde türk nufusunu düşürseler hepsi kabul eder. bu anlayışı kınıyorum. sadece cia veya dış kaynakların verilerimi burada olacak!!! düşürebilirsin takabeg istersen sıfırda yazabilirsin.Vikipedi türkçe sayfalarında yazıların neler olduğunu ben ve çevrem gördük türkler sayfasını araştırma olarak açtık pişman olduk.Mevlana ,ibni sina sayflarına baktık fars çıktılar.bin bir türlü örnek sayabilirim sana

Ansiklopedik bir verimi aktarılıyor yoksa kişisel düşüncelermi bir şikayet iletmiştim türklerin nüfusu konusunda düzeltilmesi için TAKABEG kendine göre değerlendirmiş gitmiş franssızca sayfasında türk nüfusunu düşürmüş,polonyaca sayfasında türk nüfusunu düşürmüş çok çalışıp emek verdiği kesin ama gerçekleri böylesine örtmek istemesi ve yanlı davranmasınıda açıklarmı kimin için çalışıyor.

UNUTULMASIN YAŞANAN HAYAT VE HAKİKAT HÜKÜM SÜRÜYOR DÜNYADA KİŞİSEL FİKİRLER DEĞİL!!!

Türk kültürü ve milleti üzerine olan tüm sayfalarda yanlış veya kişisel kaynaklardan yararlanılması türkiye kaynaklarının ötesinde herkezin herşeyi yazdığı sayfalara dönüşmüş tarafsızlık ,doğrulanabilirlik veya objektif bakış açısı diye bir şey yok!!!

Vikipedi türk sayfaları birleştirilmeliDüzenle

Vikipedi Türkiye Türkleri,Bulgaristan Türkleri,Almanya Türkleri,Suriye Türkleri,Kosova Türkleri,Kıbrıs Türkleri,Makedonya Türkleri,Irak Türkleri(türkmenleri) vb benzeri sayfaların Türkler sayfası olarak birleştirilmesi doğru olur. Diğer milletler vikipedide birleştirilmiştir. örnek olarak Almanlar ,Ermeniler,ingilizler,kürtler,fransızları verebilirim. dünyada yaşayan tüm almanlar,ingilizler,ermeniler,fransızlar tek bir vikipedi sayfasında detaylı geniş bir şekilde anlatılmış birleştirilmiştir.

Türkler sayfasınında birleştirilmesi gerekmiyormu sizce!!!

Nüfus yanlışı düzeltilsinDüzenle

Türk nüfusunun burda yanlış veya eski bir tarihe göre anlatıldığını düşünüyorum.türkiye nüfusu 73 milyonken avrupada ve dünyada 10-15 milyon civarında türk yaşarken burda 50-55 mlyon 55-70 milyon yazmak hangi akla mantığa kaynağa dayanıyor anlamış değilim.

Güncel yeni tarih verileriyle gerçekçi rakamlarla yazılması gerekiyor!!!


Konda 2006 araştırmasında anadili ve aile içinde konuşulan dil araştırmasında Türkçe konuşan insan sayısı nufusun % 85 çıkmıştır.2007 Türkiye nufusu 70.5 milyon kişidir. % 85 Türkçe anadili olan kişi sayısının nufus verisi 59.500.000 kişidir. 3 sene önceki veri bile sayfada yer alan türkiye Türk sayısı 50-55 milyondan fazladır.sayfanın nufus konusu değiştirilmeli.

Tarafsız ve doğru bir vikipedi gerekli!!!


Türkiye Cumhuriyeti ,MGK 2000 yılı raporunda Türkiye nüfusu 67 milyon Türk nüfusu ve anadili Türkçe olanlar ise 55 milyon çıkmıştır.MGK raporuna göre Türkiyede Türk nüfus oranı % 83 çıkmıştır.


Konda araştırma şirketinin Türkiyenin bir çok ilinde yaptığı araştırmada ise 2006 Tarihli anadili Türkçe olanların oranı türkiye'de 59.6 milyon çıkmıştır.2007 Türkiye nüfusu 70 milyondur.Konda araştırmasına göre ise Türkiye'de Türk nüfus oranı ve anadili Türkçe olanların oranı % 85 çıkmıştır.

Avrupa birliği eurobarometer 2005 yılı Türkiye araştırmasında Türkiyede anadil olarak insanların % 93 ünün anadilinin Türkçe olduğu bulunmuştur.diğer diller anadil olarak % 7 bulunmuştur.resmi bir veridir.

Türklerin nüfusu burdada yanlış gösterilmiş sanırım Ali tayyip önderin araştırmasında türkiyede 64 milyon türk,konda araştırmasında 61,6 milyon türk,Türkiye resmi anadil sayınlarımda türklerin nüfusa oranı % 90,avrupa araştırmasında Türkçe konuşanların oranı % 93,Mgk araştırmasında üstte yazıldığı üzere % 83 bulunmuşken bunlar resmi ve bilimsel verilerdir.Bu verilerde % 1 - % 5 yanılma payıda düşünüldüğünde bile bu sayfada Türk nüfusu bu kadar kaynak varken neden eksik yazılmış anlamak elde değil!!!

İngilizce sayfası türklerDüzenle

ingilizce sayfasında türkler sayfasına baktım.karşılaştırdığımda daha güzel ayrıntılı olduğunu gördüm sanırım nufus verileri çok farklı bunlara bakılarak bir düzenleme yapılması gereklidir.

Türkler Row 1: Leyla Gencer • Aydın Sayılı • Halide Edip Adıvar • Mimar Kemaleddin Bey • Feriha Tevfik • İbrahim Şinasi • Fatma Aliye Topuz

Row 2: Namık Kemal • Cahide Sonku • Mustafa Kemal Atatürk • Sabiha Gökçen • Besim Ömer Akalın • Nigâr Hanım • Tevfik Fikret

Total population est. 70 million (see also Turkish population & Turkish diaspora)

Regions with significant populations

Turkey 58,000,000 [1][2][3][4] 
Germany 3,500,000 a [5] 
Iraq 500,000-3,000,000 [6][7] 
Syria 750,000-1,500,000 [8] 
Bulgaria 747,000-1,500,000 [9][10] 
France 500,000 [11][12][13] 
United Kingdom 500,000 [14] 
United States 190,000 - 500,000 b [15][16][17] 
Netherlands 400,000-500,000 c [18][19][20] 
Austria 300,000 d [21] 
Northern Cyprus 260,000 e [22] 
Belgium 200,000 [23][24] 
Macedonia 77,959 - 200,000 [25][26][27][28] 
Saudi Arabia 200,000 d [29] 
Australia 60,000-150,000 f [30][31] 
Greece 80,000-150,000 g [32][33][34] 
Kazakhstan 150,000 [35] 
Azerbaijan 110,000 [35] 
Switzerland 100,000 d [36] 
Russia 100,000 [37][38] 
Sweden 70,000 h [39][40] 
Denmark 70,000 [41] 
Romania 55,000 [42] 
Canada 50,000 i [43][44] 
Kosovo 50,000 [45][46] 
Kyrgyzstan 50,000 [35][47] 
Israel 30,000 d [48] 
Lebanon 30,000 j [49] 
Italy 17,651 d [50] 
Norway 16,000 d [51] 
Uzbekistan 15,000 [52] 

Languages Turkish

Religion Predominantly Sunni Islam Minority Alevi Islam

sayfadaki eksiklerDüzenle

Türkler sayfasını okudum eksikler, eksik anlatımlar ve taraflı kısımlar tartışma bölümünde şikayetlerde bildirilmiş.

1- 'Başlık konusu diğer dillerde türkler yazılmış türkiye türkleri yok düzeltilmesi gerekir.

2-Anlatım ve bilgi konusu diğer dillerde türkler sayfasının çok daha geniş ve ayrıntılı olması türkçe sayfasındada aynı şekilde anlatılması gerekir.

3-Nufus konusu Türklerin nufusu konusunda bir çok tartışma yaşanmış burda çok değiştirilmede olmuş.Diğer dil sayfalarındanda araştırdım türkçe sayfasında türklerin nufusu her nedense en az ve en düşük gösterilmiş. Nufus konusunda doğru ve gerçekçi araştırmalara dayanan verilerler düzenlenmesi gerekmektedir.

4- Sayfa görevlileri bu kadar şikayet ve tartışma olmasına karşın sayfaya gerekli özenin göstermedikleri gerçeği.Nufus konusunda bir tartışma olmuş diğer dillerle karşılaşırma vikipedi internet ansiklopesine yakışmayan şeyler yazılmış düzeltilmesi istenmiş düzeltilirken cia örnek gösterilerek verilen veriler olmuş şikayetiniz varsa cia 'e gidiniz denmiş.diğer dillerde türkçe nufusu düşürmek için çalışılma yapılmış yok yunanlı kullanıcı türk nufusu düşmesine sevinmiş yardımcı olmuş. diğer diller acaba nerden kaynak göstermişler veriler farklı olduğuna göre burda sadece cia verileri dayatılmış. Bunlar buraya yakışıyormu kişisel görüşlerinizmi olacak yoksa ansiklopedik gerçeklermi.

5-vikipedi tarafsız doğru bir ansiklopedidir. kişisel veya net olmayan bilgilerin savunucusu gibi görünmemelidir.sayfa görevlileri bunun için çalışmalı.araştırmak ve tartışmak objektif bir şekilde doğruya ulaştırır insanları burdan bilgi almak isteyen bir insan bu bilgilerle yanlış değerlendirilir.

Tarafsız doğrulanabilir bilimsel vikipedinin kişisel düşüncelere bırakılmasını doğru olmaz!!!

 • vikipedide sayfa görevlileri yoktur. esasen hiç görevli yoktur. maddelerin hepsi herkese emanettir. telifli olmayan, taraflı olmayan, kaynaklara dayalı bilgilerle maddeleri geliştirmek herkes için mümkündür. --ki bl 10:35, 28 Eylül 2010 (UTC)


________________________________________________________


Arkadaşım Türkler dediğimizde Azeriler,Özbekler gibi diğer "Türk" ırklarıda girmektedir.O yüzden Türkiye Türkleri adındadır.Ve en çok muhattap olduğumuz İngilizce Wiki'de de böyledir.Diğer konularda katılıyorum~Kullanıcı:KazekageTR

KaynakDüzenle

Türkler gibi önemli bir milletin sadece cia,joshua project gibi yerlerden kaynak alınarak yazılması hatalıdır. sadece bir iki yerin görüşleri dayatılmamalıdır.arşivlere bakılmalı Türkiyenin kurumlarına bakılmalı türkiye üzerine araştırmaları olan onlarca kurum ,kuruluş var onlara bakılmalı yerli-yabancı kaynaklar dikik dikik edilmeden buraya kesinmiş gibi yazılar nüfus verileri yazmayın yabancı kaynaklarla bile alakası olmayan nüfus verileri buraya yazılmış yabancı kaynaklarda bile türkler daha geniş anlatılmış sayfada görevli kimse düzeltsinler biraz sayfayı birde dayatma zihniyetine son verilsin. özgür bireyler doğru bilgilere ulaşmalıdır.

Resmi bir veri olarak Türkiye Cumhuriyeti 1965 nüfus sayımının burda olması gereklidir. 1965 sayımının özelliği insanlara anadil sorulması ve Türkiyenin genelini kapsayan ve bizzat insanlar tarafından belirtilen anadillerin ve nüfus verilerinin burda bir kaynak olarak yeralması önemlidir.Türkiye'deki Türk nüfusu oranıyla ilgili en genel veridir. Bilgilerinize sunarım

Resmi bir veri olarak AB EUROBAROMETER 2005 Türkiye araştırmasında Türkiyede insanların % 93 anadil Türkçe belirmiştir.Diğer diller % 7 olmuştur.Resmi verilerle konuşmak herzaman doğüruya yakınlaştırır insanları.yabancı kaynakların dayatma zihniyetine vikipedide artık bir son verilsin!!!!

bu kadar basit anlatım olamaz!!!Düzenle

Türkleri anlatırken bu kadar basit sığ temelsiz verilere dayanan içi boş bir kültür anlatılmaya çalışılmış.Diğer maddelere bakınca çok şaşırdım bir kasıtmı var acaba türkler adına o kadar veri kaynak varken burda yazılmaması ilginç geldi bana.

Hakettiği değerle zenginleştirilmesi geliştirilmesi ve geniş bir anlatıma sahip olması gerekiyor.


HERHALDE TARTIŞMA SAYFASI MADDE SAYFASINDAN ZENGİN TEK KONU TÜRKLERDİR!!!!burda bile daha fazla bilgiye yer veriliyor ve tartışma ortamı oluşmuş.

Türkler sayfasına girişte yazılı olan % 70 ve % 76 oranları kime aittir. bu veriler gerçeği yansıtmamaktadır.ama Cia ve yabancı kurumların görüşlerini yansıttıkları ortadadır.Düzeltilmesini diliyorum!!!

İsimlendirmeDüzenle

Yukarıda da birçok kullanıcının belirttiği gibi bu maddenin adı Türkler olmalı, İspanyollar, Ruslar, İngilizler maddelerinde olduğu gibi. Birisi bu maddeyi Türkler sayfasına taşımalı. Zaten ansiklopedilerde de Türkiye Türkleri diye birşey yoktur, Türkler vardır. --Eskicumalı 22:27, 16 Ekim 2010 (UTC)

Aynen katılıyorum.Diğer ırklara Türki Irklar denebilir.Ansiklopedilerde ve diğer kaynaklarda Türkler olarak geçmektedir.Fakat halk arasında Türkiye Türkleri diye kalıplaşmış bir söz-deyim vardır..KazekageTR 09:12, 17 Ekim 2010 (UTC)

İsimlendirme doğal olarak Türkler olmalıdırki diğer milletler içinde ingilizler,fransızlar gibi kullanımı her türlü arşiv kaynakta belgede bu biçimdedir yanlış olan bir milleti Türkiye türkleri veya fransa fransızları diye nitelemek.birde Türkler başlığının yanındaki etnik gurup yazısı çıkarılsın.

Dünyada hangi devletin arşivine hangi resmi veya önemli bir kurumun bilgilerine bakarsanız bakın Türk milletini göreceksiniz .türkiye türkleri sonradan türetilmiş bir şey olmalı.

TÜRKLERDüzenle

Türkler denildiğinde Türkiye kökenli ve Osmanlı devletinin parçalanması sonucunda komşu ülkelerde kalan ve avrupaya ve dünyaya göç eden Türkler anlaşılıyor.[[]]

Türkler (oğuz kökenlidir):Türkmenler,Yörükler,Avşarlar,Çepniler,Manavlar,Kızılbaşlar,Azeriler,Kafkas Türkleri,Terekeme, Ahıska türkleri gibi Oğuz kökenli türklerin ana esas olarak ve diğer türk toplumlarının tarihsel süreç içerisinde Tatarlar,Özbekler,Gökoğuzlar(gagauz),Uygurlar,Kırgızlar ve Kazaklar gibi türk toplumlarının yüzyıllarca anadolu türk medeniyetinde Büyük selçuklu sultanın alparslanın 1071 malazgirt fethiyle ardından Anadolu selçuklu devleti, Anadolu türk beylikleri sonra Karakoyunlu devleti,Akkoyunlu devleti, Osmanlı devleti ve Türkiye cumhuriyeti dönemleri anadolu topraklarında: kültür,tarih,yaşam,kader birliği din birliği,dil birliği gibi önemli konularda birleşip hayat bulduğu damarın milletin adı: Türklerdir.


Türk Hakları (türki halklar) denildiğinde :Azerbaycan Türkleri,Türkmenler,Kazaklar,Uygurlar,Kırgızlar,Tatarlar,Yakutlar,Balkarlar,Karaçaylar,Kaşkaylar,Hamseler, gibi milletler gelir.kıpçak kökenli,uygur kökenli diye farklı guruplara ayrılırlar.kaynaşmış toplumlar değillerdir.daha çok kendi kültürleri yaşamlarını korumuşlardır. Türkler gibi değişik Türk halkarıyla karışma oranları azdır.

Türk Halklarıyla Türkleri karıştırmayalım lütfen.Kavram karmaşasına son verilsin!!!

Kültür,Sanat,SporDüzenle

Türkler sayfasında Kültür ,Sanat ve Spor alanlarında neredeyse hiç bir şeyden bahsedilmemektedir.Bu önemli konularında araştırılıp işlenmesi ve gerekli bilgilerin aktaralıması gerekmektedir.


Türk mutfağı,Türk Folklörü, Türk Sporu, Türk kültürü, Türk sanatı ve mimari eserleri geçmişten günümüzde Türkler sayfasında anlatılması gereklidir.Bu konuda bilgi sahibi olan herkez sayfayı zenginleştirsin lütfen.

Gerekli olan Spor konusunda yapılan değişiklerin geri alınmasının bir nedeni varmıdır.gerekli olan spor,kültür,sanat,Türk mutfağı gibi konuların silinmesi değil yer alıp anlatılması gerekmektedir.

Sayfada Türk mutfağı, Türk tarihi, Türk kültürü, Türkçe bölümlerinin açılması gereklidir.

Resim ve harita konusunda eklemeler yapılması gereklidir.Madde bu haliyle sığ kalmış

Türk halk müziği Türküler ve Türk sanat müziği eşsiz şarkılar anlatılmadan türkler sayfası yazmak çok büyük eksikliktir.

Gereksiz konuDüzenle

Bu konudaki bilgilerin Türkiye Türkleri maddesi ile birleşitirilmesini talep ediyorum.Adminler konu ile ilgilenirse sevinirim.

Türkler bir ulustur bir millettir gereksiz olan Türkiye türkleri,Almanya türkleri,Bulgaristan türkleri,Irak türkleri,Kıbrıs türkleri ve benzeri şekilde nitelemektir veya bölüp parçalara ayırmaktır.

Türkler bir ulustur millettir.Dilleri Türkçe,dinleri islamdır (Sünni-Alevi)

Fakir ve taraflı maddeDüzenle

İsim tartışmalarını bir yana bırakırsak amdde içeriği oldukça fakir eksik ve az.

 • Nüfus tanımlaması da oldukça taraflı ve eksik ayrıca kaynaklar da güvenilir türden değil.hangi resmi nüfus sayımında etnik kimlik soruluyor?
 • Ünlü Türkler fotoğrafında Atatürkü alt sıraya koyan zihniyete de şaşarım,ayrıca Fatihler, Yavuz Selimler nerde?Neden bir tane bile sporcu yok?Dünya sporunda rekor üstüne rekor kırıp o spor denince akla ilk gelen isimlerden neden hiç kimse yok?fatma aliye midir nedir o neyin nesi?kürtleri seçkin madde yapmak belki marifet olarak görülebilir ama Türkler maddesini böyle eksik ve baştan savma yapmakta büyük eksikliktir.--Kamuran Ötükenli 13:08, 21 Ekim 2010 (UTC)
  • Gerekli düzenlemeleri yapabilir alanında en önemli (genelde aşağı yukarı aynıdır) 20 Türkün fotoğrafını o listeye ekleyebilirsiniz. Sıralama konusunda ise dediğiniz gibi bence önem sırasına göre (öznel kaçabilir ancak en mantıklı yöntem) sıralanabilir. Buna göre görünüşe göre sanırım Atatürk'ün Leyla Gencer'den önce gelmesi daha mantıklıdır.--Reality 18:42, 31 Ekim 2010 (UTC)
  • Evet bu düzenleme biraz daha iyi olmuş ancak en iyisi VP:GL'den gerçekten mantıklı ve iyi bir liste fotoğrafı istemektir. Tabii önce burada listenin sıralamasını ve kimlerin listede olması gerektiğini geniş katılımlı bir şekilde konuşsak daha iyi olur.--Reality 18:48, 31 Ekim 2010 (UTC)

İçerik zayıf kalmış.Harita ve resimlerde pek yok zenginleştirilmeli resim ve harita konusunda.

Türk vatandaşıDüzenle

 • Maddenin içeriği Türk vatandaşı maddesini anlatıyor sanki. İçerik Türkleri anlatacak şekilde değiştirilmeli.--Reality 15:32, 21 Ekim 2010 (UTC)
 • Aslında tam tersi.Diğer madde Türk vatavdaşlık kanunu adını almalı ve düzenlenmeli.. KazekageTR 19:08, 31 Ekim 2010 (UTC)

Türk vatandaşı,Türkler ve Türk halkları ayrımını net bir şekilde yapılamadan burda sağlıklı bilgilerin olması düşünülemez.Vikipediye Türk vatandaşlığıyla,Türk milletinin ve Türki halkların ayrımını anlatabilecek özünde bilgi birikim sahibi insanlar gerekli.

İlk paragrafDüzenle

İlk paragraf çok anlamsız.Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzde 70-76 sını oluşturanlar Türkî halklardır. İlk cümlede yazdığı gibi TC'nde yaşayan herkes Türk'tür.Fakat kökeni bir Türkî halktan gelmeyebilir. Yazıyor ki "genelde yurt dışındaki araştırmalara göre" zaten üç kaynak vermişin biri Türkiye asıllı kaynak.Genel lafı gereksiz kullanılmış-düzelttim.


Lütfen ilk paragrafı değiştirmeyiniz KazekageTR 18:21, 31 Ekim 2010 (UTC)

 • Hala büyük oranda bilgi yanlışlığı var. Türkler Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre Türk Devletine Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Bu ifadenin burada işi ne. O ifade Türk vatandaşını tanımlamak için kullanılıyor. Oysa bu madde etnik kökeni Türk olan kişileri anlatması gerekir. Madde olağanüstü sorunlu baştan yazılmalı. Yani ilk paragrafında son paragrafında baştan aşağı değişmesi lazım.--Reality 18:34, 31 Ekim 2010 (UTC)

İlk paragraf evet konuya giriş çok kötü biri bana açıklayabilirmi Türki halkların yıllanmasıyla oluşma sözünü bunu başka yerde söylemeyin adama gülerler.Mahzende şarapmı yapıyorsunuz.>>> Türk guruplarının yüzyıllarca bir arada yaşayıp din,dil,kültür ve kader birliği esasında birleşmeleri sonucunda Türk milletini oluşmuştur<<<. diye düzeltilmesi doğru olur.Günümüz ingiliz toplumu germen kökenli saksonların britanya adasına yerleşmeleri ve adada yaşayan kelt kökenli angıllarla kültür,din,dil ve kader birliği konularında birleşmeleriyle İngiliz milleti oluşmuştur.Bu gerçekleri anlayamayacak insanlar varsa burada hiç bilgi paylaşımına girmesin daha faydalı olur..

Bir milleti yaşadığı ülke üzerinde kesinmiş gibi oranlarla sınamak veya yazmak kesin gerçeklere dayanmadığı sürece yazılmamalıdır.Türkiye'de nüfus sayımlarında kime etnik kimliği veya dili soruluyor.Sayfada yazılı olan % 70-76 oranı kime göredir söylermisiniz.Cia'mi,Joshua projecktemi Bu yabancı kurumların Türkiye'de hangi tarihte ve neye dayalı araştırması olmuştur.Söyleyebilecek birisi varmı burada veya konda araştırmasına göremi Konda araştırmasında T.C.nüfusunun % 85 inin anadili Türkçedir Bu anadil etnik kimliğin en önemli göstergesidir.Peki burdaki oranlar kime göredir açıklarmısınız. O zaman bende size daha gerçekçi bir veri söyleyim onu araştırın Türkiye Cumhuriyeti 1965 yılı nüfus sayımı insanlara tek tek anadil ve etnik aidiyet sorulmuştur.Resmi bir veridir Nedense burda resmi bir veri bulunmuyor.1965 nüfus sayımınında dikkate alınması gereklidir.Bu gerçeği görecek düzeltecek veya burda tahammül edipte bu yazımı silmeyecek kadar doğrulara inanıyormusunuz.Bunu görmek istiyorum Tarafsızlığı ve Doğrulanabilirliği....


 • Ben sadece ilk paragraftaki giriş cümlelerini değiştridim ve haklısınız.İfadenizi kullanacağım.Bu arada kaynaklar hakkında hiç bir fikrim yok ama joshua-project galiba.KazekageTR 20:06, 1 Kasım 2010 (UTC)

Türk milleti yüzyıllarca anadoluya göçen Türk guruplarının özellikle Oğuz kökenlilerin yüzyıllarca birarada yaşayıp din,din,kültür, ve kader birliği etrafında birleşip oluşturdukları ulustur.Giriş böyle olabilir sayfada yazılandan daha gerçekçi ve doğrudur,geliştirmeye açıktır

Kazekagetr Ve diğer görevliler sayfada yer alan yanlışları size söylemek isterim: 1- Etnik gurup düzeltilmeli yerine Türk milleti veya Türk ulusu yazabilirsiniz.Türkler bir ulus ve millettir hemen her kaynakta.Kendi kimliğini,dilini,tarihini oluşturamamış bir etnik veya topluluk değildir.Düzeltilmeli.

2-Senin bile net olarak bilmediğin,inanmadığın ve gerçek bir araştırmaya,tartışmaya dayanmayan Nüfus oran verilerini kaldırabilirsin.Düzeltilmeli

3-Türki guruplar değil Türkleri oluşturan, Oğuz kökenli gurupların oluşturduğu olarak düzeltebilirsin.Oğuzlar müslümanlaşmaya başlayınca Türkmen adını almış sonra Ayrılarak Türk,Azeri,Avşar,Türkmen olarak varlığını sürdürmüştür. Türki halklar gibi yanlış bir anlaşılmaya sebebiyet vermektedir.Düzeltilmeli

4-Türkiye'de yaşayan Türk sayısı ingiliz,alman,azeri vikipedilerde 58 milyon olarak geçmektedir.Konda araştırmasında 2006 yılında 59.6 milyon kişi Türkçe anadil belirtmiştir.Türkiye'de etnik kimlikleri ayıran en önemli sebep anadildir.Çünkü toplumun % 99'u Müslümandır.2010 Türkiyesinde bu sayı daha yüksektir.Düzeltilmeli


 • Zaten bu sayfanın yeniden dil kuralları ve genel bilgiler çerçevesinde yeniden yazılması gerek.Ben sadece şablon ve ufak değişikleri hallediyorum.Maalesef bu sayfayı topyekün yeniden yazmaya ortam yok.Ama temaslarda bulunacağım KazekageTR 15:55, 2 Kasım 2010 (UTC)

TarihDüzenle

Türklerin tarihi anadoluya geldiğinde başlamamıştır.Göktürk Devleti,Uygur devleti,Hun devleti,Karahanlılar,Gazneliler ve Orta asya Türk tarihinin anlatılması gereklidir..sadece Osmanlı Devleti tarihini değil Kronolojik olayları yazılı olsa Tüm sayfadan daha fazla yer tutar ama burda tarih eksiktir ve aydınlatıcı değildir.T.C Kara Kuvvetlerinin tarihi M.Ö 209'dur.Sayfada Türklerin tarihi üzerine gerçekten bir düzenlenme gerekmektedir.

Orhun Yazıtları,Divanı Lügatit Türk,Kutadgu Bilig,Tonyukuk Yazıtları,Bilge Kağan yazıtları ve diğer Türk milleti ve Türkçe üzerine olan eserlerin geniş bir şekilde anlatılması gerekmektedir.Bunu söylememin önemi ise Türk toplumunu geçirdiği safha, dönemleri ve toplumu oluşturan değerleri anlatmaktadır.

Söyledikleriniz bu maddenin değil Türk halkları maddesinin konusu.--Oğuzhan 16:17, 2 Kasım 2010 (UTC)

Adın oğuzhan Peki bir sorum olacak Türkler anadoluya gökten zembillemi indi tarihleri nedir, millet ve ulus yapan değerler nedir açıklarmısın.mantıklı bir cevabın varsa bekliyorum.

Burada Türklerin (Anadolu Türklerinin) Anadolu'ya gelişi anlatılablir. Anlatılmıyorsa eklenebilir. Ancak tüm Türk halkları Türk etnik grubuna mensup olmadığı için, Gaznelileri, Karahanlıları dahil edemeyiz, bunlar Oğuzhan'ın da belirrtiği gibi Türk Halkları maddesinde olmalı. Gerçi, Türk tarihi maddesinde Türk haklkarının ortak tarihi denilmiş, ki ayırt etmek de pek zordur, bu nedenle Orta Asya dönemine yer verilebilir. --82 ~145 ileti 20:28, 14 Aralık 2010 (UTC)

ŞikayetDüzenle

Vikipedi türkler sayfasında bunca tartışma ve şikayettin bulunmasının sebebi neydir araştırılmalıdır.Devlet arşivleri tarihleri ve nüfusları değilde yabancı kaynaklı verilerin kullanılması,sayfa yöneticilerinin özelliklemi bilmiyorum bu kadar tartışma ve şikayet varken duyarsız kalmaları ve özensiz yazılar yazılması sizce bu haliyle vikipedi olarak Türkiye'ye hizmet edebilirmi!!!!

 • bu şikayetlerin nedeni vikipediyi tanımamaktan kaynaklanır. burada sayfa yöneticisi yoktur, birileri bu sayfaları yazmakla görevli, sorumlu filan değildir. herkes, yani siz de vikipedi kurallarına uygun, kaynaklı bilgileri maddeye ekleyebilirsiniz. ayrıca vikipedi türkiye'ye ya da başka herhangi bir ülkeye, gruba vb. hizmet etmek için değil türkçe kaynak olmak için vardır. --ki bl 08:15, 9 Aralık 2010 (UTC)


Din:

Türk etnisitesini oluşturan grubun büyük çoğunluğu İslam'ın Hanefi mezhebindendir (%84 civarında)[kaynak belirtilmeli]. İkinci büyük grubu, Alevi mezhebine bağlı olanlar (%12 civarında)[kaynak belirtilmeli] oluşturur. Türk etnisitesinin içinde yer alan Azeriler'in büyük çoğunluğu da (%64 civarında) Caferi'dir[kaynak belirtilmeli].

Ne kadar kafadan sallama birsey hangi arkadas yazdiysa. Türkiye'de Kürtleri katmazsak, tek Türk kökenlileri incelersek Alevilerin orani yüzde 12%den cok daha yüksek. Iran ve Azerbaycanda yasayan Azeriler yüzde 64%den daha fazla Sii. Iranin yüzde 40% Azeri dersek, Iranin yüzde 90% Sii dersek, nasil olurda Azerilerin sadece 64%ü Sii olabiliyor? Azerbaycanin cogu Sii. Türkiye dekiler hepsi Sii. Matematiksel dogru degil bu belirtilen sonuc düzeltin lütfen.

MüzikDüzenle

Türkler sayfasında kendine özgü Türk halk müziği,Türk folklörü, Türk sanat müziği ve Türk pop müziğine yer verilmesi çok yerinde olur.Anadolu kültürünün en güzel anlatım biçimi türküler,şarkılar,ağıtlar ,uzun havalar,bozlaklardır .

"Türkler/Arşiv 3" sayfasına geri dön.