Tartışma:Kur'an/Arşiv1

Aktif tartışmalar

6666 ayet var olduğuDüzenle

Atatürkün Güvenilir kabul edilen Tarihçilerimizden Enver Behnan Şapolyo nun Peygamberler Tarihi isimli kitabının MUKADDES KİTAPLAR adlı bölümünde şöyle yazılmaktadır. Dikkat ederek okuyun Lütfen!. sayfa 24 "Kuran-ı Kerim yüzondört suredir. Ayetlerin sayısı ise altıbinaltıyüzatmışaltıdır. Kuran-ı Kerim'de 70389 kelime mevcuttur. Bütün harflerin sayısı ise 321586 dır. 6666 ayetin 200 tanesi zekat, hakkındadır.106 sı sadakaya, yüzü dua ve niyaz,ellisi nikah, bini ticaret, bini vait, yetmişi rıza, yüzaltmışı cihad, bini emirler, yediyüzü zina, bini peygamberlerin hayatlarına aittir. Bu kısım Kuran-ı Kerim in tarih kısmıdır. Bunlar Tevrat ta da aynen mevcuttur. Bu ayetler için de peygamberlere iman etmeyenlere azap edileceği yazılıdır." diyerek yazı devam etmektedir.

Bu konuyla ilgili internette araştırma yaptığınızda, google da "6666 Ayat Digital Quran" olarak yüzlerce site çıktığını görüceksiniz.

Bu sitelere gidilip rahatlıkla bakılabilir. Bunlarda birkaç örnek aşağıda sunulmuştur.


En son verdiğim link türkçe olup şöyle yazılmaktadır!." Kur’an-i Kerim’in tamamı: 114 sure 6666 ayet. (El-Ezher Üniversitesinden onaylı)". El-Ezher Üniversitesi dünyaca ünlü, islami konularda doğruluğuna güvenilir bir referans olarak gösterilmiştir. Umarım bütün bu yazdıklarım boşa gitmez. Ve umarım artık sorgulama denen kavramı interneti kullanarak yapan sayısı artar.

bu tartışma sayfasında "Geçmiş de yaşanmış ve gelecek de yaşanacak olayların kuran-ı kerimde gizlendiğini düşünüyorum." diye yazı yazan arkadaşımız, kuran-ı kerim de geçmiş ve geleceği aramak yerine, daha faydalı olabilecek bir şey üzerinde çalışsa daha anlamlı olucaktır. Oda Kuran-ı Kerim in anlama ve manası dır.

Saygılarımla astrolog.


Nereden başlasam bilemedim; 1. 6666 sayısı göze, kulağa,zekaya hoş geldiği için seçilmiş değilse, neden ilk önce kim bu sayıyı yazmıştır, önce bunu araştırın. 2. Elimizdeki bulunan "derlenmiş Kur'an" (= Mushaf) lar, Hz. Osman halife iken derlenen mushaflar örnek alınaarak yazılmış değil, daha sonra Emeviler zamanında Abdülmelik bin Mervan bin Abdilhakem kral iken harflerin ayırt edilmesi için harflere nokta konması ( Türkçe'deki c ile ç gibi), Muhammed SalatSelam öldükten sonra çıkmış olan Arap alfabesinin ünsüz (consonant) abecesi olup, ünlüler ( vocal, vowel, voyelle) için harf ya da işaretleri olmaması yüzünden "hareke" denen (Kureyş şivesinde "ü", "o", "ö" olmadığı yalnızca "u" için "damme" ya da Türkçe "ötüre, ösüre, ötre"; "a", "e" için "fetha" ya da Türkçe "üstün"; Kureyş şivesinde "ı" olmadığı için "kesra" ya da Türkçe "aşıra, asıra, asra, esire, esre") işaretlerinin konmasından sonra ortaya çıkmış YALNIZCA KUREYŞ ŞİVESİne göre yazılmış bir mushaf örneğine göre hazırlanmış mushaflardır. Bu işlem sırasında bir şiir kitabı olmadığı halde, yalnızca uyağa ( kafiye) göre ayet diye bölümler ayırılıp sonlarına ayet sonu olduğu iddia edilen işaretler konmuştur. Bu da tek sözcük olan ayetler ile onlarca cümelik bir sayfa ayetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır ki bu saçmalıktır.

adrianinos 28 Ekim 2006

KURAN-I KERİMİN OLUŞUMUDüzenle

Kuran-ı Kerim Kureyş lehçesiyle söylenmiş ve yazılmıştır.114 süre ve 6666 ayetten oluşmaktadır.Ayetlerin hangi sürelerin neresinde olacağını Cebrail meleği bildirmiştir.İndirilişi 23 yıl sürmüştür.H.z. Muhammet zamanında ezberleniyordu.H.z. Ebu Bekir zamanında deri üzerine yazıldı. H.z. Osman zamanında tek kitap olarak düzenlendi ve çelişen ayetler ayıklandı ve yaktılar.Hangi yetki ve neye göre ayıklayıp yaktılar. İnsanlığa son olarak gönderilen şeriat peygamberi H.z. Muhammet vahiylerin nasıl Cebrail tarafından ayet şeklinde bildirildiğini şu şekilde anlatmıştır.”Zaman zaman bana, bir çıngırağın çalışı gibi gelir vahiy;bu, bana en fazla ıstırap verenidir.Sonra benden uzaklaşır ve söylemiş olduğunu aklımda tutmuşumdur. Ve zaman zaman melek,bana bir insan olarak görünür ve hitab eder.Sonra söylediğini aklımda tutarım.”

Bir defasında ben yürürken birden gökyüzünden bir ses duydum,hemen başımı kaldırdım,bir de ne göreyim, bana hıra’da gelen melek…gök ve yer arasında bir kürsüde oturmaktadır.Ondan ürperip korktum,hemen eve döndüm:”Beni örtün,Beni örtün.”dedim,akabinden Allah:Ey bürünüp sarınan!kalk ve uyar!Rabbi’ni de yücelt!elbise temizle!Azaba götüreceklerden uzak dur!(MÜDDESİR:1-5) ayetini indirdi ardında vahiy peş peşe gelip çoğaldı.

H.z. Muhammetin bir hadisi şerifinde“Ben giderim,size iki vaiz bırakırım,daima size nasihat verirler.Biri konuşarak söyler,diğeri susarak.Konuşan vaiz Kuran-ı Kerim’dir.Susan vaiz ise ölümdür.”Vaiz dinsel öğütler veren kimse,öğütçü.Bu hadiste de anlaşıldığı gibi Kuran-ı Kerimin konuşa bildiğini belirtmektedir bense tarihte yaşanan olaylar hakkında Kuran-ı kerimin ne düşündüğünü açıklamaya çalışıyorum.
ŞİFRELİ DÜNYA TARİHİ SİSTEMİ

Geçmiş de yaşanmış ve gelecek de yaşanacak olayların kuran-ı kerimde gizlendiğini düşünüyorum.Bu çalışmalarımda Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ ün Türkçe çevirisi olan Kuran-ı Kerim Meali esas alınarak yapılmıştır.Anadolu insanın yadırgadığı bir tarafı vardır.Türkçe çevirisi yapılan Kuran-ı Kerimi normal bir kitab gibi görüyorlar.Kuran-ı Kerimin sadece arapça olacağını düşünüyorlar.Allahın sadece arapca biliyormuş gibi düşünerek, bilginin kaynağı yüce Allahı küçültülmektedirler.Kuran-ı kerimi insana indirgemiyorum matematiği kullanarak toplumların yaşamı doğrultusunda yorumlamaya çalışıyorum doğru olup olmadığını zaman gösterecek ve yanılıp yanılmadığım anlaşılacaktır.Kuran-ı kerimi 1400 yıl öncesinde bırakmıyorum bir canlıya benzeterek konuşa bildiğini ve dünyada yayıldıkça büyüdüğünü düşünüyorum.Ben şahzım Arapça bilmiyorum Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün arapçadan türkçeye çevirisinin doğru ve tarafsız olduğu kanısında olduğumdan arapçayı öğrenmeyede ihtiyaç duymadım. Ayetleri yorumlarken açık anlaşılır ve kapalı anlaşılması zor diye ikiye ayırıyorum.Bu çalışmalar kehanet de bulunmak için değil,gizemin araştırılmasıdır.Kuranı kerimde iki metot kullanılmıştır.Tarihleri belirlemek için ida metodu kullanılmış açılımı indiriliş, diziliş,ayet numarası baş harflerinden oluşuyor.Koortınatı bulmasında ida’daki numaraların simetriği bulunarak belirlenir. Matemetik ve felsefenin birleşimi sonucu oluşan düzenekde insanlık tarihinde yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olayların sürelerin ayetlerinde yorumunu bulacaksınız.Ayetlerdeki genel konuları özele indirgiyorum.Bu çalışmalarım sadece bir tesadüfler zinciride olabilir.Kuran-ı Kerimde ida ve simetri metodu varsa bu sişstemleri H.z Muhammet değil Allah tarafından yaratıldığını düşünüyorum. ( Asıl www.simetrikkitap.com daki akademik çalışmayı incelemenizi tavsiye ederim, daha yere basan bir teori. Sezerpal 22:38, 27 Aralık 2007 (UTC) )


İDA METODU Tarihleri belirlerken önce süre indiriliş numarası sonra süre diziliş numarası daha sonra ayet numarasının birler basamağını alarak belirliyoruz. indiriliş sırası:39 diziliş sırası :07 ayet sırası :91

Elde ettiğimiz tarih 971'dır.Tarihlerin önündeki bin(1971) ve iki bin (2002)hiç kullanılmamıştır. Kuran-ı kerim de 1100-2099 yılları arasında yaşanmış,sistemin izin verdiği kadarıyla olaylara değiniyor.Tarihleri belirlerken tarih dizisinden faydalanabilir.Tarih de olan olayları Müslümanlarla ilgiliyse yanlı anlatım tercih ediliyor.Kuran-ı kerimin genelde değindiği konular tarihinde ki savaşlar,felaketler,yönetim değişikliği,liderlerin doğuşu ve bilimsel gelişmelerdir. Değindiği olayları bazen mecazı bazen de yalın bir şekilde anlatıyor.Ayetlerdeki isimler çoğunlukla yanıltıcı veya çözülmemiş sırlar gizlidir. Yıllar güneş hesabı olan miladi takvime göre düzenlenmiş.Arap milletinin kullandığı Ay takvimini kullanılmamıştır.


Kuran-n kerimin ayetlerini yorumlarken iki konuya dikkat edilmelidir.Bir isimlerinin sırrını çözemedim şimdilik yanıldıcı etken olarak düşünüyorum.Ayetlerideki isimleri yorumlarken kullanmıyorum.İkinci dikkat edilecek ayetleri yorumlarken ilk önce islam dünyasını tarihini düşüneceksiniz.Olan olayda müslümanların başarısızlığını değilde en küçük başarıları değinilmiştir.Ayetleri islam tarihi açısından bakıp yanlı yorumlanmalıdır. Kuran-ı kerimin gizli sözlüğü; Allah :yönetici,cezalandırıcı,ödüllendirici başkan :elçi,kılavuz,uyarıcı,peygamber,öğüt verici,saltanat v.b. felaket :azap,ceza,cehennem veya olayın oluşu savaş :kuşatma,savaş v.b savaş kelimeleri doğuş :yaratılma,doğum,kadın erkek ilişkisi bilim :olayın oluşunu veya icadın şeklini tarif ediyor ölüm :kalp genelde ölümü temsil ediyor devlet :kuran-ı kerimSİMETRİ METODU Koortınatı belirlemek için Ömer Celakıl’ın fark ettiği simetri formülünü aynı verileri aynı teknikde kullanıyoruz.Kuran-ı kerimin tek bir sistemi kullandığını belirtiyorum. Koortınatı belirlerken bilinen sayıların simetriğini buldukdan sonra sondan başlayarak yazıyoruz.Bulduğumuz koortınat olayın yaşandığı tarihte o ülkenin toprağında geçmekde olan enlem veya boylam oluyor.

ilk sayı+son sayı=sonuç/2 merkez sayı formülünü uyguluyoruz. Son sayı ile ilk sayıyı topladığımızda tek sayı çıkarsa o zaman son sayı tekse alınır bir eklenir sayı çift sayı yapılır.Örnek olarak 71+1=72 olur.

Merkez sayının bulunması sistemi; İlk sayı+son sayı=sonuç/2 merkez sayı Merkez sayının solundaki sayıyı bulmak sistemi; merkez sayı-bilinen sayı=sonuç-merkez sayı=aranan sayı Merkez sayının sağındaki sayıyı bulmak sistemi; merkez sayı-bilinen sayı=sonuç+merkez sayı=aranan sayı

Kısa yol olarak ikiye böldüğünüz sayıyı bilinen sayıdan çıkarınızda simetriğini aradığınız bilinmeyen sayıyı bulursunuz.Örnek olarak 2,6,8 sayılarının simetriğini bulmak istediğimizde kural gereği ilk ve son sayıyı topluyoruz.2+8=10/2=5 merkez sayısını buluyoruz. 6 sayısını simetriği bulmasının ilk yol; merkez sayı- bilinen sayı=sonuç-merkez sayı=aranan sayı 5 - 6 =1 -5 =4

kısa yoldan bulunulacak ikinci yolu; ikiye bölünen sayı-bilinen sayı=aranan 10 -6 =4


Birli basamak; Tarih =1882 Kuran-ı kerim =38-38-2 Simetriği =2-20-38 Koortınatı =0 İlk sayı =2 Son sayı =38

Kuran-ı kerimde yazan sayılar 38 süre indiriliş numarası 38 sürenin diziliş numarası 2 ayet sayısıdır.ilk sayı ile son sayı toplanır,ikiye bölünür ve merkez sayısı bulunur.Sayılar karşılıklı olduğundan başka işlem yapmıyoruz.Koortınat belirlerken sadece merkez sayıyı kullanıyoruz.


İkili basamak; Tarih =1983 Kuran-ı kerim=109-48-13 Simetriği =13-48-61-74-109 Koortınatı =41 İlk sayı =13 Son sayı =109

İlk sayı ile son sayı toplanır ve ikiye bölünür 109+13=122/2=61 merkez sayı bulunur. 48 merkez sayının solunda bizim aradığımız sayı merkez sayının sağın da olduğundan merkez sayının sağını bulma sistemini kullanıyoruz. merkez sayı-bilinen sayı=sonuç+merkez sayı=aranan sayı 61-48=13+61=74 işlemi yapılarak 48 sayısının simetriği 74 bulunur.Kısa yolu kullandığımızda. 13+109=122 bulmaktayız.122 ikiye bölünen sayıdır.122-48=74 buluruz. İkili basamak da merkez sayı ve bulduğumuz sayı koortınatı belirler. Simetriğin sonundan başlayarak koortınatının 41 olduğunu buluyoruz.Üçlü basamak; Tarih =1492 Kuran-ı kerim =44-19-72 Simetriği =0-19-28-36-44-53-72 Koortınatı =38 İlk sayı =19 Son sayı =72

ilk sayı ile son sayı topladığımızda 19+72=91 çıkar.91 sayısı ikiye bölünemediğinden sadece son sayıyı kullanıyoruz. 72 sayısını ikiye böldüğümüzde 36 merkez sayısını buluyoruz. 44-36=8-36=28 işlemi sonucunda 44 sayısının simetriği 28 buluyoruz.kısa yolu kullanarak 72-44=28 merkez sayısını bulabiliyoruz. 19-36=17+36=53 işlemi sonucunda 19 sayısının simetriği 53 buluyoruz.kısa yolu kullanarak 72-19=53 merkez sayısını bulabiliyoruz. Üçlü basamak da koortınatı belirlerken merkez sayısı değerlendirilmez sadece bulduğumuz sayılar kullanılır.Simetriğin sonundan başlayarak 53 ve 28 sayılarının ilk basamağını kullanarak koortınatının 38 olduğunu buluyoruz.

Hasaplamanın kısa yolu şöyledir;örnek olarak üçlü basamağı kullanıyoruz.

00+72=72  	İlk sayı ile son sayı toplanır.

19-72=53 Bilinen sayıdan ilk sayı ile son sayının toplamından çıkarılır. 44-72=28 Bilinen sayıdan ilk sayı ile son sayının toplamından çıkarılır.


ÜÇ OLAY Ayetleri çözümlerken üç olayın yani tarih,olay ve koortınattın birbirini tamamlaması gerekmektedir.Örnek olarak Nosratamus’un ölüm yılına baktığımızda; Tarih =1566 Kuran =55-6-96 Simetriği =6-47-51-55-96 Koortınatı =17

Ayet=Şafağı yarıp sabahı ortaya çıkaran o’dur.Geceyi dinlenme zamanı yaptı;Güneş’i ve Ay’ı hesap aracı işte budur ölçülendirmesi o Aziz’in o Alim’in

Olay=Nostaramus 1566 yılında ölmüştür.Geleceği okuma yöntemi olarak meditasyon ve astroloji kullanıyordu.Gece sabahlara kadar yıldız hesapları yapardı.Nostaramus bilginin kaynağıydı tarih, tıp,coğrafya ve astronomi biliyordu. >>> (Bu yorum kimin? Gelecek bilgisi (gayb) sadece Allah'tadır. Sezerpal 22:38, 27 Aralık 2007 (UTC))

Nostaramus ölüm yılını incelediğimizde tarih ve olay tutuyor ama 17 koortınatı İtalya’da geçmekdedir.O yıl 17 koortınatının geçtiği topraklar benim araştırmalarıma göre Fransa’nın olmadığından geçersiz sayıyorum.Çünkü tarih,olay ve koortınat birbirini tamamlamıyorlar.Başka bir örnek daha vereyim;

Tarih:1973 Kuran:39-07-163 Simetriği:07-39-85-131-163 Koortidatı:15

Ayet:Sor onlara o deniz kıyısındaki kentin durumunu.Cumartesi günü azıp sınır tanımazlık ediyorlardı.Sebt yaptıkları gün balıkları onlara akın akın gelirler;sebt yapmadıklarında ise onlara gelmezdi.yoldan sapmaları yüzünden onları böyle imtihan ediyorduk.

Ayetteki deniz kıyısı kenti İsrail olduğunu düşünelim.cumartesi günü olarak Musevileri mecazi anlatılıyorsa ve doğrudur sınırlarını aşıp Mısır ve Suriye’nin sınırlarını tanımamış ve işkal etmiştir.balıkları kelimesi kafa karıştırıcı balıklar olsaydı mecazi olarak Mısır ve Suriye’nin ordusu olduğunu düşüne bilirdik.savaş 6 ekim 1973 tarihinde ayette belirttiği gibi cumartesi Yahudilerin özel bir günü olan yom kippur(perhiz günü) mısır ve Suriye ortaklaşa İsrail’e saldırmıştır.koortınatı 15 hesaplanmaktadır.savaşa Irak,Ürdün,Fas ve Cezayir de dışarından desteklemişlerdir.15 koortınatı Cezayir’den geçmektedir ama fiilen savaşa katılmamıştır.

Bazen düşünüyorum koortınatlar yok mu?O zamanda bir belirsizlik oluşuyor örnek olarak kuran-ı kerimdeki 38-38-71 süresinin ayetini araştırdığımızda şu sonuçla karşılaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihini incelediğimizde tarih olay birbirini tutuyor ama koortınat tutmuyor o yıl başka doğup liderlik yapmış biri daha var mı diye incelediğinizde Rus lideri Kerenski Aleksandır olduğunu buluyoruz.Bu incelememizde tarih,olay ve koortınat birbirini tamamlıyor bilirsizlikte yok oluyor.

VİKİPEDİ Özgür Şeriatçı AnsiklopedisiDüzenle

Şeriatçı zihniyet ile gerçeklere ulaşılmaz. Bilimsel anlatım ile yakından uzaktan alakası olmayan bu makale de diğer birçok makale gibi derhal silinmeli ve yeniden düzenlenmelidir. Vikipedi’ye güvenimiz kalmadı. İlk gün heyecanlarını yitirdik ve tavsiye edemiyoruz. Tarafsız makaleler hazırlanmadıkça ansiklopedi kavramı ortadan kalkar.

Hocam, bahsettiğin gibi bir örnek göster de anlayalım ne demek istediğini. Yada nerelere takılıyorsan onu yaz. Hiç Kur'an maddesi olmamalı mı yoksa sence? Sezerpal 06:47, 28 Aralık 2007 (UTC)

Ne demek istediğiniz bir açsanız?Kur'an da 6666 ayet yoktur.

"Kuran-ı Kerim Kureyş lehçesiyle söylenmiş ve yazılmıştır.114 süre ve 6666 ayetten oluşmaktadır." denmiş.

Kur'an da 6666 ayet yoktur.

Kur'an'da ayet sayısının, kıraat imamlarından Nâfî 6217; Şeybe 6214; Mısırlı bilginler 6226; bir rivayete göre İbn-i Abbas 6616 olduğunu söylemişlerse de, Kufelilerin görüşü olan 6236 sayısı kabul görmüş ve yeryüzünde basılı bütün Mushaflarda ayetler bu sayıya göre numaralandırılmıştır. Halk arasında bilinen 6666 sayısının herhangi bir dayanağı olmayıp, çocuklara kolay öğretmek amacıyla yuvarlak olarak söylenmiş bir rakamdır. Bu ihtilaflar ayetlerin numaralandırılmasıyla ilgili olup, Kur'an'ın tümü üzerinde bir ihtilaf yoktur. Diyanet Başkanlığı.


Okudukları Kur'an'da ki ayetleri alt alta toplayıp sayısını bulmaktan aciz kişiler Kulaktan dolma bilgilerle; Sureler ve ayetler üzerinde mucizeler aramaktadırlar, yaratmaktadırlar. yobazlığın sınırı Vikipedi Ansiklopedisini de Aşmış.

Kur'an'ın kendisi mucize olarak kabul ediliyor tüm müslümanlarca. Bu konuda itirazın var mı? Sezerpal 06:44, 28 Aralık 2007 (UTC)

Surelerin dizilisiDüzenle

Kuran kitap haline getirilirken sureler neye gore siralanmistir? Neden kronolojik olarak siralanmamistir? Bunlardan bahsedilmeli diye dusunuyorum. Ayrica ayet sayisinda da farkliliklar oldugunu ilk kez burda ogrendim. Simdiye kadar 'tek' versiyonu oldugunu saniyordum.Mlok 02:37, 20 Nisan 2006 (UTC)

Tek versiyon olduğu konusunu doğru biliyorsunuz. Ayet sayısını farklı söyleyenler besmeleleri ayet olarak kabul etmeyenler. Ayet sayısı 6666 gibi mistik bir rakam olacak diye bir farz da yok zaten. Sezerpal 06:28, 28 Aralık 2007 (UTC)

6666 ayet var olduğuDüzenle

Atatürkün Güvenilir kabul edilen Tarihçilerimizden enver Behnan Şapolyo nun Peygamberler Tarihi isimli kitabının MUKADDES KİTAPLAR adlı bölümünde şöyle yazılmaktadır. Dikkat ederek okuyun Lütfen!. sayfa 24 "Kuran-ı Kerim yüzondört suredir. Ayetlerin sayısı ise altıbinaltıyüzatmışaltıdır. Kuran-ı Kerim'de 70389 kelime mevcuttur. Bütün harflerin sayısı ise 321586 dır. 6666 ayetin 200 tanesi zekat, hakkındadır.106 sı sadakaya, yüzü dua ve niyaz,ellisi nikah, bini ticaret, bini vait, yetmişi rıza, yüzaltmışı cihad, bini emirler, yediyüzü zina, bini peygamberlerin hayatlarına aittir. Bu kısım Kuran-ı Kerim in tarih kısmıdır. Bunlar Tevrat ta da aynen mevcuttur. Bu ayetler için de peygamberlere iman etmeyenlere azap edileceği yazılıdır." diyerek yazı devam etmektedir.

Bu konuyla ilgili internette araştırma yaptığınızda, google da "6666 Ayat Digital Quran" olarak yüzlerce site çıktığını görüceksiniz.

Bu sitelere gidilip rahatlıkla bakılabilir. Bunlarda birkaç örnek aşağıda sunulmuştur.


En son verdiğim link türkçe olup şöyle yazılmaktadır!." Kur’an-i Kerim’in tamamı: 114 sure 6666 ayet. (El-Ezher Üniversitesinden onaylı)". El-Ezher Üniversitesi dünyaca ünlü, islami konularda doğruluğuna güvenilir bir referans olarak gösterilmiştir. Umarım bütün bu yazdıklarım boşa gitmez. Ve umarım artık sorgulama denen kavramı interneti kullanarak yapan sayısı artar.

bu tartışma sayfasında "Geçmiş de yaşanmış ve gelecek de yaşanacak olayların kuran-ı kerimde gizlendiğini düşünüyorum." diye yazı yazan arkadaşımız, kuran-ı kerim de geçmiş ve geleceği aramak yerine, daha faydalı olabilecek bir şey üzerinde çalışsa daha anlamlı olucaktır. Oda Kuran-ı Kerim in anlama ve manası dır.

Saygılarımla astrolog.

Telif Yasağı hangi yazılar içinDüzenle

Telif Yasağı hakkında bilgi verilmemiş, yazıların hangisi için bu yasak ortaya konmaktadır. Bildirilirse ona göre cevap yazma olasılığı doğar. Belirtilsin, ona göre bilelim. En azından ben kendi eklediklerim le ilgili kaynak verdim.

Eklediğiniz yazılar lisans olarak kamu malı veya GFDL olmadığı sürece teliflidir ve kullanılamaz. - Noumenon 16:53, 9 Mayıs 2006 (UTC)

Wikipedistler neden saçma şeyler tartışırda şöyle adam gibi makale yazamazlarDüzenle

Şunu bir arkadaş tercüme etsin lütfen...... en:Quoran


Maddenin YenilenmesiDüzenle

 • Maddenin yenilenmesi iyi fikir. İngilizce Vikipedi'deki madde de (verilen metin) gerçekten iyi. Giriş kısmını bunu temel alarak yeniledim. Şu anki metinde telif ihlali olasılığı da olduğu için yenilememiz iyi olacaktır. Acaba ilgilenen/bilgili birisi kıraat imamları ve kıraat hakkında bir paragraf ekleyebilir mi? Güzel bir Kur'an maddesi çok yararlı olacaktır. - Noumenon 07:02, 12 Mayıs 2006 (UTC)

BaşlıkDüzenle

Makalenin başlığı ya eski kullanıma göre, yâni düzeltme ve kesme işâretlerinin kelimelerde kullanımının kısmen yasaklandığı zamandan önceki kullanıma göre "Kur'ân" şeklinde, ya da mezkûr yasaktan sonraki kullanıma göre "Kuran" şeklinde olmalıdır. --Zcs 16:43, 14 Ekim 2006 (UTC)

Criticism of the Qur'an bölümü neden çevrilmiyor?

Vikipedi'nin tarafsızlığıDüzenle

Kuran maddesi Vikipedi'deki en hassas maddelerden birisi durumunda malesef. Müslümanlık, Yahudilik, Hristiyanlık, Masonluk, Irkçılık, Ermeni sorunu, Megali İdea, Kürtçülük, Kıbrıs, Filistin, Eşcinsellik gibi saymakla bitmeyen hassas konulardan biri. Duygusal bir millet olduğumuz doğru ancak sürekli birilerinin kendi düşüncelerini empoze etmeye çalışması yüzünden Vikipedi'ye emeği geçen insanlar bu nezih (olmasını can-ı gönülden dilediğimiz) ortamı bir bir terkediyorlar. Kullanıcılar da ansiklopedinin tarafsızlığına olan inançlarını yitiriyorlar.

Bu maddenin şeriatçi olmayan yazarlar tarafından acilen düzenlenip propaganda maddesi değil "bilgi kaynağı" durumuna getirilmesi lazım. Ben de çeviri dahil elimden gelen yardımı yapmaya hazırım ancak Kuran tarihi konusunda bilgili arkadaşların yardımcı olması lazım --Abuk SABUK 01:11, 8 Aralık 2006 (UTC)

Tarafsızlaştırılması bazı gereksiz ayetlerin çıkarılmasından yanayım.Propaganda malzemesi olacak bir durumunu görmedim fakat gereksizlikler var.Ama en önemlisi çeviri yapılmasına karşıyım.Bu sayede maddeyi tarafsızlaştırmak adına bir kişinin,zümrenin yada ulusun taraflı açısından yazmak iyi bir fikir değil.Arapçadan çevirirseniz propaganda,ingilizcesinden çevirirseniz başka bir taraf,rusçasından çevirirseniz apayrı bir taraf olacak...Çeviri yapıldığı takdirde eksik,yanlış,taraflı şablonu koymak işten değil..--Nihan 01:43, 8 Aralık 2006 (UTC)

Anlaşılan sadece benim henüz düzenleyebildiğim kısımlara göz atmışsınız. Bu mu tarafsızlık?

"Kur'an-ı Kerim hem Müslümanları, hem de Müslüman olmayanları ilgilendiren, başka kitaplarla bir benzerliği bulunmayan, kendine özgü vahyi bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri okuyucunun O'nu anlaması bakımından çok önemli olmakla birlikte, burada ayrıca genişçe üzerinde durulmayacak, yeri geldikçe özetle değinilecektir. Bu noktada önemle şu olayı vurgulamak istiyorum: Kur'an, öğretim ve pratik olmadan kesinlikle anlaşılamaz. O halde; Kur'ani tedrisat, İslam toplumu için vazgeçilmez ve aralıksız sürdürülmesi gereken bir İŞTİR. Ne güzel bir iş (ibadet). Ücreti: Sonsuz mutluluk diyarında (cennet) razı edilmiş bir hayat." --Abuk SABUK 19:20, 8 Aralık 2006 (UTC)

Maddenin ismiDüzenle

En bilinen ve diger dillerde de refere edilen isim "Kur'an" oluyor. Ismi bu sekilde degistiriyorum. Citrat 04:59, 12 Aralık 2006 (UTC)

Kur'an informal, Kur'an-ı Kerim olmalı. Sezerpal 23:55, 3 Ocak 2008 (UTC)

Kur'an mı Kur'an-ı Kerim mi?Düzenle

Kur'an'ın tüm Türkçe versiyonlarında ismi Kur'an-ı Kerim olarak geçer. Yabancıların quran diyor olması bizim de adını bu şekilde değiştirmemize gerekçe değildir. Kitab-ı Mukaddes'in de adı yabancı dillerde bible veya bibel (kitap) olarak geçer ama vikipediye "kitap" olarak almıyoruz. --Abuk SABUK 23:51, 12 Aralık 2006 (UTC)

Bu kitabin Turkce ismi'de Kuran'dir. Kerim "soylu" anlamina gelen bir sifattir; diger dillerin boyle yazmasi ornek olarak gosterildi; asil referansimiz sade tarafsiz giristir. Lutfen isimlendirme kurallarina bakiniz. Citrat 01:52, 13 Aralık 2006 (UTC)
Arapları da yabancı kategorisine sokarmıyız bilmiyorum da, onlar da قرآن (kur'an) şeklinde kullanıyor [1]. --`NeRVaLsevgili nerval; 01:55, 13 Aralık 2006 (UTC)
8 Aralık 2006'da yazdığınız yazı ile çelişen bir ifadeniz olmuş yazmadan duramadım.Daha önce çeviri yapılmasından bahsetmiştiniz.Şimdi ise Türkçe'de bu şekildedir diyorsunuz fakat ismi Kur'an olduğu zaman herhangibir farklılık olmuyor.Kuran-ı Kerimi arayan kişi ulaşabiliyor.Daha önceki yazınızda propaganda olmasın tarafsız olsun demiştiniz onuda hatırlatayım..Madde içerisinde Kerimin anlamı zaten belirtiliyor.--Nihan 02:53, 13 Aralık 2006 (UTC)
Madde içerisindeki kerimin anlamı ile ilgili kısmı ben ekledim. Yahudilik ve Hristiyanlıkla ilgili birçok maddeye katkıları bulunan veya hazırlayan, Kuranı kerim maddesini sadeleştiren ve tarafsızlaştıran kişi olarak taraflılıkla suçlanmam absürd. Tarafsızlık kaygısının fazlası da yine taraflılıga dönüşüyor. Çeviri yapmak ayrı bir kavram, Araplar, İngilizler böyle yazmış diye kopyalamak ayrı. Kitabı Mukaddesin adının da Kitabı Mukaddes kalmasından yanayım. Çünkü Türkçeye böyle yerleşmiştir. Mukaddes kutsal demek. Onu da değiştirip sadece "kitap" yapacak mısınız? Bu soruma yanıt veren olmamış. Saygılar. --Abuk SABUK 18:53, 13 Aralık 2006 (UTC)
 • Her şeyden önce Kitab-ı Mukaddes bible değildir, Hristiyanlık ve Musevilik'e hiç girmeyelim kutsal kitap adlarında, boşu boşuna kavram karmaşasına girmiş oluruz. Ayrıca eğer Vikipedi'de yer alacaksa Yeni Ahit ve Eski Ahit (veya Antlaşma) büyük ihtimalle tercih edilecektir...
 • Maddenin konusu ne? İslam dininin kutsal saydığı kitap. Bu kitabın ismi ne? Kur'an. Vikipedi maddeleri nasıl isimlendirilir, yalın olarak salt konu aldıkları nesne, özne veya kavramın ismiyle. Vikipedi'de İslam dininin kutsal saydığı kitabı konu alacak maddenin ismi o halde ne olmalıdır? Kur'an. Kur'an-ı Kerim nedir? Çok güzel bir lafızdır, özellikle Müslümanlar tercih ederler Kur'an'dan bahsederken, hürmetlerini sunmak amacıyla... peki kitabın ismi Kur'an-ı Kerim midir? Hayır, ismi Kur'an'dır. Bu noktadan sonra başka hiçbir şey önem taşımıyor. Maddede Kur'an-ı Kerim de dendiği, Furkan da dendiği yeri geldiğinde Mushaf da dendiği de geçecektir ve bu isimlerin hepsi bu maddeye yönlendirilmelidir ama bunların hiçbirisi maddenin ismi olmayacaktır, maddenin ismi kitabın ismi neyse o olacaktır o da Kur'an'dır. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon mesajkatkılar 04:25, 14 Aralık 2006 (UTC)
Kitab-ı Mukaddes bibledır. Eski Ahit ve Yeni ahiti kapsar. Ancak bible kavramı Tevrat dahil Yahudi dini metinlerinin toplandığı kitap için de kullanılır. Bu anlamda Türkçe'de karışıklığa neden olacağı doğrudur. Kur'an maddesinin adı konusunda ben ikna oldum. Teşekkürler. İyi çalışmalar. --Abuk SABUK 20:53, 14 Aralık 2006 (UTC)
Başlığın resmi (diyanet) ve özel tüm metinlerde geçtiği şekilde "Kur'an-ı Kerim" olarak değiştirilmesini fakat Kuran dan forward edilmesini öneriyorum. Madde içinde bile Kuran veya Kuran-ı Kerim yazıyor, bunda bir problem olmamalı. Kısaltmadan orjinale forward olmalı, sadece Kuran informal. Sezerpal 23:52, 3 Ocak 2008 (UTC)

6666 ayetDüzenle

isin ilginc tarafı 6666 ayet dıyenler gercekten hıc saydılarmı kuranı acaba? sayın kuranda o kadar degıl daha az ayetın oldugunu göreceksınız ve kulakdan dolma dın anlayısı olmıyacagını abnlamıs oluruz............

Daha şu an ilk defa bu maddeye girdim!!!???... Seçkin bir madde gibi olmuş ama tam olarak incelemedim. Lütfen kırmızı renkli, bağlantıları olmayan maddeleri oluşturun, bende yardım edeceğim. Bu madde de seçkin bir madde arasına girsin. --King <3 Qwer 15:36, 5 Haziran 2007 (UTC)

PropagandaDüzenle

Dini öven ya da yeren fikirlerin çıkarılması herhangi tarafsızlık için yeterli olmuyor. Kuranın insan yazması olduğunu iddia eden bir fikir. Maddede kuranın tanrı tarafından gönderildiğine inaldığına dair bilgi var mı? Var? Buna karşı fikirler var mı? Var. Belirtilmeli evet belirtilmeli. Adamlar sitede gayet güzel kendilerine göre çelişkili olan bölümleri gösteriyorlar. Bu sitenin kaynağı da Turan Tursun'un Din Bu adlı kitap serisidir. Hatta buraya Salman rüştünün fikirlerinin bile linkinin verilmesi yerinde olur. Ayrıca tartışma bitmeden lütfen maddede değişiklik yapmayınız.----devrimdptmesaj 06:12, 16 Ağustos 2007 (UTC)

Kuranı eleştiren görüşlere maddede yer verilmesi elbette yerinde olur. Madde üzerinde yaptığım değişiklikleri incelemeden beni harhangi birşeyle itham etmeyin. İlgili dış bağlantıyı çıkardım çünkü bilgi amaçlı değil, karalama amaçlı hazırlanmış bir propaganda sitesi.

Benzer dış bağlantıları diğer dinlere ait maddelerden de çıkardım. Kur'an maddesinde Kuran'ın insan yazısı olduğuna dair bir bölüm oluşturur, ilgili iddiaları kaynakları ile belirtirsiniz. Ancak anladığım kadarıyla amacınız kendi görüşlerinize paralel içerik taşıyan bir sitenin reklamını yapmak. --Abuk SABUK 16:58, 17 Ağustos 2007 (UTC)

Arkadaşım tarafsızlığımı ispatlamak zorunda hissetmiyorum hiç. Evet bu site benim görüşlerimle paralel. Ancak bu benim koyduğum linkin bir propaganda olduğunu göstermez. Burada ilk paragrafta allah tarafından gönderildiğine inalınan diye bir tabir var. Sence bu da taraflı değil mi. Buna inanıldığı kadar inanılmadığı da doğru değil mi. Bu tabir kuranın allah tarafından gösterildiğine tamamen inanıldığını gibi bir iddiada bulunuyor. O zaman buyur bu paragrafı değiştirelim, inanmayanlar da vardır diyeyim. Kaynak olarak da bu siteyi göstereyim. Sonuç da bu site bazı savlarla bunu savunuyor. Bu tezleri savunan her site propagandist olarak suçlanabilir değil mi. Nedir çözüm. ----devrimdptmesaj 10:55, 20 Ağustos 2007 (UTC)

Daha önce bu kadar dikkatimi çekmemişti. Bu madde bu hali ile tamamen taraflı. Metin boyunca Muhammed'den peygamber olarak bahsediliyor. Bu taraflı bir hitap. Bunları değiştirdim.

 • "Ayetlerin olaylar üzerine inişi, tam ihtiyaç sırasında gelişi, toplumda gerekli etkiyi göstermesine yardımcı olmuştur. Bu yüzden, ayetlerin iniş sebepleri (esbab-ı nüzul) Kur'an tefsirlerinde önemli bir yer tutar."

Bu da tamamen taraflı bir cümle. Ayetlerin allah tarafından indiği sadece müslümanlar tarafındn kabul edilen bir şey. İnişi yerine başka bir tabir kullanılmalı. Ayrıca "tam zamanında inmiştir" de taraflı bir cümle. Maddenin komple elden geçmesi gerek bence. ----devrimdptmesaj 11:19, 20 Ağustos 2007 (UTC)

Nedir, kaleme alınmış mı kullanılacak? Bu tarafsızlık muhabbeti maddeyi iyice batırıyor haberiniz olsun. Sezerpal 06:30, 28 Aralık 2007 (UTC)

Dış bağlantıDüzenle

Sana şöyle söyleyeyim. Madde geçmişinden benim yaptığım değişiklikleri bir öncekilerle karşılaştır lütfen. Dini maddelerin tarafsızlaştırılması gerektiğini ben de savunuyorum. Ancak bu tarafsızlaştırma aksi propagandaya dönüşmemeli.

İlk cümle "Allah tarafından Cebrail aracılığıyla indirilmiştir," idi ve ben bunu indirildiğine inanılır diye değiştirdim. Daha uygun bir önerin varsa söyle.

İslamüstündür.com vs. gibi birçok site de benim tarafımdan çıkarıldı. Bu maddede hala bir çok eksik var ancak tarafsızlık kisvesi altında "karşı" propaganda içeren siteler de eklenmemeli bence.

Kur'an maddesi arap saçına dönmüştü ve oradan buradan onlarca sayfa yapıştırılmıştı. Şu anki haline gelmesinde büyük emeğim var bu nedenle sorumluluk hissediyorum. Madde kesinlikle bitmiş değildir ve ciddi düzenlemeye ihtiyacı var. Ancak maddede bilgiden ziyade pro veya anti propaganda içeren editler tarafımdan silinmeye devam edecektir. --Abuk SABUK 21:51, 20 Ağustos 2007 (UTC)

Yarı korumaDüzenle

Diğer vikipedilerde hangi maddeye elimi atsam yarı korunmaya alınmış. Bizde ise elimiz nedense ürkek. Bu maddenin yarı korunmaya alınması bence çok yerinde olur. En azından vandallar ayıt olma zahmetine de girmek zorunda kalırlar. --Abuk SABUK 19:47, 8 Eylül 2007 (UTC)

   • Bu madde hiç olmamış, vikipediye değil, hiçbir ansiklopediye yakışır bir madde değil. Üstelik 10 ve 11. dipnotları tamamen hayali! Maddenin yeniden yazılması hatta sıfırdan yazılması gerekir.--194.27.149.30 12:02, 18 Eylül 2007 (UTC)
Bildiğiniz gibi Vikipedi özgür bir ansiklopedi.Vandalizm harici, kaynağı olan her türlü değişiklik herkes tarafından yapılabilir.Siz de konu hakkında bilgi sahibiyseniz gerekli değişiklikleri madde üzerinde çalışan arkadaşlarla ortaklaşa belki yapabilirsiniz.Saygılar. Sağlamcıileti 12:06, 18 Eylül 2007 (UTC)
Kalite düşük gerçekten, Abuk a katılıyorum. Hz. Ebubekir, Hz. Osman toparladı çelişkisi vardı aynı paragrafta, düzelttim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Biri öncülük etsin, silsin komple, başlıkları yazsın, dolduralım tekrar Sezerpal 10:30, 27 Aralık 2007 (UTC)

Polemikten sıyrılmamız gerekiyor.Düzenle

Arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla bu madde ve bu tartışma sayfası -üzgünüm ama- kaosa sürükleniyor gibi bir izlenim uyandırdı bende. Ben müslümanım fakat kendi inancım da kendimi ilgilendirir. Bir tartışma ortamında, ilgi duyan herkesle inancımı paylaşabilir, tartışabilirim. Fakat bunun yeri asla burası olmamalı. Görüyorum ki; Kuran'da 6666 ayet var mıdır yok mudur, gibi temelsiz ve saçma bilgi(!)ler üstünde tartışmalara girilmiş. Kuran'da 6666 ayet elbette ki yoktur. Şüphesi olan üşenmesin otursun saysın. Ama deniyorsa ki; o kadar ayet vardı, sonradan bozuldu, bunun ispatını ve kaynağını belirtmek suretiyle onu da tartışalım. Fakat kulaktan dolma, aslı-kaynağı belli olmayan şeylerle burayı meşgul etmenin doğru olmadığını düşünüyorum.

Ayrıca kendi kişisel inanç ve görüşlerimizden sıyrılarak, daha objektif ve bilimsel yaklaşmalıyız. Burada amacımızın birbirimize kişisel inanç ve doğrularımızı kabul ettirmek ya da propaganda yapmak olmadığını; bilimsel gerçeklere, somut kaynaklara dayanarak bilgi aktarmak olduğunu, sizlere, 3 günlük bir üye olarak söylmekten utanıyorum. Bu durumdan benim gibi rahatsız olan arkadaşlara da şunu söylemek isterim ki; din konusu tarihin başından beri en çok tahrif ve tahrip edilmiş, en çok sulandırılmış konudur. Dolayısıyla burada da bunun olması kaçınılmaz. Fakat bunu yapan arkadaşlarda ben yine de kötü niyet aramıyorum kesinlikle. Çünkü birileri bize o kadar çok hurafe o kadar çok yalan ve yanlışı din diye öğrettiler ki; gerçekten bilimsel bir şekilde araştırma yapmayanlar asla objektif olamıyor ve gerçekleri göremiyorlar. Maddeyle ilgili birkaç noktaya değinmek gerekirse;

Benim görüşüm bu madde altında hadislere kesinlikle yer verilmemelidir. Sebebine gelince hadislerin doğrulukları kesinlikle ispatlanamaz. Ayrıca aynı hadis yazarının bile birbiriyle çelişen bir çok hadisi mevcuttur. Bu yüzden bilimsel bir kaynak olarak başvurabileceğimiz güvenilirliğe sahip değillerdir.

Turan Dursun gibi yazarların kitapları ve görüşlerine de bu madde altında yer verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tip fikirler tamamen tartışma konuları olup ispatlanmış gerçeklik değerleri yoktur.

Bu maddede ele almamız gereken konular sadece Kuran kaynaklı konular olmalıdır. Surelerin iniş sırasının eklenmesi ve neden bu sıranın günümüzdeki Kuran oluşturulurken değiştirildiği konuları mutlaka işlenmelidir. Hatta bu konu ile ilgili 2 gün içerisinde bir çalışma yapıp, kaynak belirterek maddeye eklemek düşüncesindeyim. Bunun haricinde kesin bilgi sahibi olmadığımız konuları (Kur'an'ın abdestli okunması meselesi) maddeye eklemeden burada tartışmaya açmamız gerekir. Bu konuda otorite olmuş din bilginleri hepimizce malumdur. Bunların çevirilerini ve yorumlarını referans alırsak daha sağlıklı bir çalışma yapacağımıza inanıyorum.

"Kur'an'ın abdestli okunması meselesi" konusuna gelmek istiyorum. Başlık altında verilen tüm bilgi tamamen yanlıştır. Vakıa suresi 77-79. ayetlerin abdestle hiçbir alakası yoktur. Yaşar Nuri Öztürk'ün çevirisinde bu ayetler şöyledir:

77. O kesinlikle şerefli bir Kurandır. 78. Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır. 79. Ona, arındırılmışlardan başkası dokunamaz. (Yaşar Nuri Öztürk. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İstanbul, Yeni Boyut Yayınevi, 1994.)

Aynı ayetler Edip Yüksel'in çevirisinde şöyledir:

77. Bu, onurlu bir Kurandır. 78. Korunmuş bir kitaptadır. 79. Onu ancak temizler kavrayabilir. (Edip Yüksel. Mesaj Kuran Çevirisi, İstanbul, Ozan Yayıncılık, 2000.)

Daha fazla örneklemey girmeden söylemek istiyorum ki; her iki din bilginimizin de hemfikir olduğu konu, bu ayetlerin abdest ile bir alakasının olmadığıdır. Bu ayetlerde anlatılmak istenen; Kuran'ın yanlışlardan korunmuş bir kitap olduğu ve bu bilgilerin ancak ruhen temiz, iyilik üzere olan, kötülüklerden arınmış kişiler tarafından anlaşılabileceği anlatılmak istenmektedir.

Kuran'ın hiçbir ayetinde Kuran'ı okuyabilmek için abdest alınması zorunlu kılınmamıştır. Aksine herkesin anlayarak okumasının gerektiğini defalarca tekrarlar. abdest ile ilgili ayet Maide suresinin 6. ayetidir. Bu ayet de abdesti sadece namaz için zorunlu kılmıştır ve tarifini yapmıştır:

Maide 6. Ey iman sahipleri! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı meshedin/yahut yıkayın. Eğer cünup iseniz iyice temizlenin. Hasta yahut yolculuk halinde iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin: yüzlerinizi ve ellerinizi ondan meshedin. Allah size zorluk çıkarmak istemiyor. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredebilesiniz. (Yaşar Nuri Öztürk. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İstanbul, Yeni Boyut Yayınevi, 1994.)

Maide 6. İnananlar! Namaza kalktığınız zaman: Yıkayınız: Yüzünüzü, dirseklere kadar ellerinizi. Sıvazlayınız: Başınızı, topuklara kadar ayaklarınızı da. Cinsel ilişkide bulunmuşsanız yıkanınız. Hasta veya yolcu iseniz, yahut tuvaletten gelmiş, yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunmuş ve su bulamamışsanız, temiz bir toprağa yönelip yüzünüzü ve kollarınızı onunla sıvazlayın. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Ancak sizi temizlemek ve üzreinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Olur ki şükredersiniz. (Edip Yüksel. Mesaj Kuran Çevirisi, İstanbul, Ozan Yayıncılık, 2000.)

Diğer çevirilere de bakarsak hemen hemen aynı şeyleri görürüz. Ayrıca abdest almadan Kuran okunmaz diyen bir ayet yoktur. (Olur da gözümden kaçmıştır; bulan ya da bilen varsa gösterip öğretirse sevinirim.) Bu yüzden bu başlığın çıkarılmasını talep ediyorum. Daha detaylı bir araştırma yaptıktan sonra bu başlığın altına doğru bilgilerin girilmesinden yanayım.

Kaynaklar:

 • Yaşar Nuri Öztürk. Kur'an'daki İslâm, İstanbul, Yeni Boyut Yayınları, 1998.
 • Hakkı Yılmaz. Kur'an'daki Namaz (Bu kitap satılmamaktadır. bilgi@hakkiyilmaz.com'a mesaj yollayarak isteyebilirsiniz.)
 • http://www.hakkiyilmaz.com/
 • http://www.istekuran.com/

Bu kaynaklar maddenin tamamı için elbette ki yeterli değildir. Ciddi ve bilimsel yaklaşan arkadaşların paylaşımlarını bekliyorum. Teşekkürler. Herkese kolay gelsin. --Hokage 18:53, 28 Eylül 2007 (UTC)

Abdest ile ilgili kısımda "Kur'an'ın abdestli okunması gerekmez" deyip kaynak olarak bahsettiğiniz yazarları göstermek, "Kur'an'ın abdestli okunması gerekir" demek kadar yanıltıcı olur. İlgili ayet abdestle ilgili değilse çıkarılabilir, ancak Kur'an'ın müslümanların çoğunluğu tarafından abdestli okunduğu bir gerçektir ve din düşünürleri arasında tamamen bir görüş birliği yoktur. Bu nedenle her iki görüşe de yer verilmelidir. Ayetten sonra gelen kısım bu durumu özetlemektedir ancak geliştirilebilir.
Turan Dursun konusuna gelince, bahsi geçen iddianın fikir babası o değildir, yüzlerce yıldır bu konu tartışılıyor, en azından bir referans verilmesi açısından onun sitesi ve kitaplarının bahsi geçmiş. Bu nedenle Kur'an'ın ilahi olmadığı iddiaları başlığı yerinde kalmalıdır zira zamanla gelişmeye açık. --Abuk SABUK 19:17, 28 Eylül 2007 (UTC)

C.Luxenberg in tam metnini okudumDüzenle

An example. Let’s return to the letters k-t-b. Because of the ambiguity of the written form, I can read kataba, which means to write, but I could also read kabata, which means to oppress. K-T-B nasıl KABATA okunuyor, bilen varsa kaldırdığım yeri eklesin yine. Sezerpal 13:34, 27 Aralık 2007 (UTC)

Önce burda tartışılmalıDüzenle

Selam bugün bir arkadaşımız bu maddede katkıda bulunmaya çalışmış. Ancak mevcut kısımları hiç danışmadan çıkarmıştı. Bi de taraflı bakış açısıyla yazıldı bence. O yüzden de değişiklik yapmadan önceki hale getirmiştim. Aslında ilave edilebilir. Yanlış bilgiler çıkarılabilir. Fakat bazı hassas maddelerde, tartışma yaratabilecek maddelerde, bu mantıksızdır şu saçmadır gibi kendi kendine konuşarak değiliklikler yapılamaz. Değişiklik yapılmadan önce yanlış noktalar ve gerekçeler ve kaynaklar göstererek burda tartışılmalı. Kısaca consensus lazım. İyi çalışmalar. Takabeg 18:46, 27 Aralık 2007 (UTC)

14:02, 27 Aralık 2007 Takabeg (Tartışma | Katkılar) K (24.600 bayt) (Yapılan ilaveler belki doğrudur belki yanlıştır. Yine de tartışma yapılmadan değiştirildiği için 17 Aralık tarihli Allgebot sürümü getirildi.) (Geri al) >>> Hocam, böyle bir olay var mı viki de? Elindeki baltayı bırakıp biraz cımbız kullan. 10 gün önceye döndürmek ne demek. Bakılır, kaynaksız olanlar çıkarılır. Yarım günümü harcamışım kaynak araştırması için. Millet madde kalitesiz diye en.wiki den tercümeyi almayı düşünüyor, sen katkı yapanları küstürmeye çalışıyorsun. tr.viki neden adam olamıyor anlaşılıyor. 10 gün önceye çevirdin, peki benim sildiğin eklerimi kim tartışacak ta tek tek geri ekleyecek? Öyle kalır bu madde, ben tekrar uğraşmam. Sezerpal 21:25, 27 Aralık 2007 (UTC)
Selam. Sezer sen tatrışma açacaksın. Burası yanlıştır doğrusu bu diye. Tarafsız olmaya özen göstererek. İyi çalışmalar. Takabeg 21:37, 27 Aralık 2007 (UTC)
Hocam, senin 10 gün önceye dönelim sonra tek tek bakarız mantığına katılmıyorum. Sildiğim, değiştirdiğim, eklediğim her konuda forum a mesaj açıklama attım. En azından açıklama alanında. Sen kafana yatmayan maddeleri söyle tartışalım, ben kaynaklı gittim çünkü. Sezerpal 21:55, 27 Aralık 2007 (UTC)
Tekar selam. Buraya yazmadan sadece özet kısmına mı yazdın abaca? 10 gün önce derken aslında bugün senin başlatmadan önceki haldir. Dikkat edersen. Ondan önceki değişiklikler hep saldırılara karşı geri alınmadır. İstersen ilave etmeye başlamadan önceki hali yani 1 gün önceki halden de başlatabiliriz. Anlatabildim mi? Senin yazdıklarının tamamını inkar etmiyorum. Ancak sadece benim değil bi kaç kişinin de değil topluluğun fikir birliği lazım. Bu madde (bence) önemli ve hassas maddelerden biri. Özellikle dikkatli yazılmalı. İyi çalışmalar. Takabeg 22:05, 27 Aralık 2007 (UTC)
Ben dikkatli yazdım, asıl benden önceki hali hassas olması ile ters incelersen. Müslüman bakış açısı ile yazılmış diye eleştiriyorsun. Burası tr.viki, ben gidip en.wiki nin Christmas maddesine Noel e yazdıklarımı yazıyor muyum? Bir kez dikkatli oku baştan, kaynaklara bak, sonra kafana yatmayanları tek tek sil, ben de hangi konuda tartışacağımızı bileyim. Sezerpal 22:10, 27 Aralık 2007 (UTC)
Hayır. Önce tartışma aç. Çünkü okuyucular da var. Vikipedi'nin İslam ile ilgili maddelerin zayıf olduğunu ben de biliyorum. O yüzden senin gibilerin girişimleri lazımdır. Ancak sen böyle yapmaya devam edersen, sorun çıkacak. Bir de kafama yatıp yatmamak önemli değil. Kafama yatsa bile topluluğun fikrine aykırı olabiliyor. Anlıyor musun? Önca yapmak istediğin değişiklikleri buraya yaz. Fikirlerini al. Bir süre sonra eğer karşı çıkan yoksa maddeye ilave et. Anlatabildim mi? Takabeg 22:19, 27 Aralık 2007 (UTC)
 • Öncelikle şunun altını çizelim: bir maddede çok hasas ve önemli değişiklikler yapılacaksa, bunların önce tartışılması veya tartışma sayfasına bir not düştükten sonra yapılması doğru olan, tercih ve tavsiye edilen davranıştır. Bununla birlikte bu şart değildir. Bu sebeple ısrarla geri almamızın bir anlamı yok. Eğer tartışmalı kısımlar mevcutsa bunları tartışalım böylece zaman kazanmış oluruz. Yine de lütfen, bir daha bu tip köklü değişiklikler yapmadan önce tartışma sayfasına en azından açıklayıcı bir iki not bırakın.
 • Bence değişikliklerde iki önemli husus var: birincisi bakış açısı, ikincisi ise özet kutularındaki açıklamalar. Değişikliklerin tarafsız bir bakış açısıyla yapılması şarttır. Kısacası: "Müslüman bakış açısı ile yazılmış diye eleştiriyorsun. Burası tr.viki, ben gidip en.wiki nin Christmas maddesine Noel e yazdıklarımı yazıyor muyum?" diyemezsiniz. Ne Kur'an maddesini ne İslam maddesini bir Müslüman bakış açısıyla yazarız, ne de Noel veya Mesih maddesini Hristiyan bir bakış açısıyla yazarız. İngilizce Vikipedi'de bir maddenin tarafsız bakış açısıyla yazılmadığını düşünüyorsanız bunun tartışmasını orada verebilirsiniz; onların uygulamaları ancak ve ancak tarafsız bakış açısı gibi temel politikalara riayet ettiği sürece bizim için örneklik taşır. Bu politikaları ihlâl eden uygulamaları varsa bunları buraya taşımayız. Bir hata bir başka hatayı meşru kılmaz. Özet kutularına gelirsek... sizi daha nâzik ve iyi niyetli bir tavra davet ediyorum. Bazı değişiklikleriniz o değişiklikleri zamanında yapmış insanlara karşı kırıcı bir tavır barındırıyor. Bu da imece usûlüyle işleyen bir oluşum için oldukça nahoş bir durum. Ayrıca özet kutularına yaptığınız değişikliğe dair düzgün açıklamalar girmeniz beklenmektedir; başkalarının değişikliklerini eleştirmekte kullanmanız değil.
 • Sanırım artık sorunlu değişiklikleri veya değişikliklerde ne tür sorunlar gördüğümüzü konuşabiliriz... Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon mesaj 22:30, 27 Aralık 2007 (UTC)
Selam noumenon. Haklısınız (Evet şart değildi). Benim dilimin yalın olmasından mıdır kendisine güzelce anlatamadım. İlginiz için teşekkür ederim. Takabeg 22:39, 27 Aralık 2007 (UTC)
İslami kaynaklar kullanılınca mı taraflı olunuyor. Bence öncelikle viki deki islami maddeleri yazarken bunu netleştirmek lazım. Evliyalar ansiklopedisi gibi hurafe dolu bir şey yazılsın demiyorum. Ama akademik / bilimsel ağırlıklı olarak islami kaynakların kullanılması kaçınılmazdır. Yoksa olaylardan uzak olan Christoph Luxenberg gibi araştırmacıarı sığ çalışmalarıyla gidilemez. Tarafsızlık olayıda hikaye. Bu tip konularda ya dini yada laik tarafta olunabilir. Laik görüşte tarafsızlık lafıyla yaldızlanıyor. Bırakın bu maddeyi işin uzmanı ilahiyatçılar hazırlasın~, ben de çekileyim, yoksa zaten silinip ingilizce den tercüme edilecek bu kalitede kalırsa madde. Sezerpal 23:01, 27 Aralık 2007 (UTC)

Kur'an ın başka kaynaklardan alıntı ile yazıldığı iddiasıDüzenle

Peki, tartışalım. Ben gelene kadar bu paragraf konusunda neden bu hassasiyeti göstermediğinizi sorabilir miyim? Nerede tartışıldı, nasıl eklendi? Christoph Luxenberg le röportajdan bahsediyorum. Kur'an gibi bir maddede yer alacak iddiamıdır bu madem hassas. Ayrıca cümle kuruluşundan belli olan mushaf maşhif olayında da bir müdahaleniz olmamış. viki kullanımı ile ilgili önerilerinizi dikkate alacağım. Sezerpal 22:47, 27 Aralık 2007 (UTC)

Merhabalar. Kuran maddesindeki değişiklikleri geri almak durumunda kaldım. Bu yazılanların tamamının uygunsuz olduğu anlamına gelmez ancak o kadar çok değişiklik yapılmış ki düzeltmek mümkün olmadığı için Takabeg sürümüne geri döndürdüm. Maddede yapılan değişiklikler taraflı ve sadece İslami bakış açısıyla yapılıyor. Ancak dilbilimle ilgili değişikliklerin eklenmesi uygun olur. İyi çalışmalar. --Abuk SABUK 22:53, 27 Aralık 2007 (UTC)
Sadece bir bilim adamının görüşüyle o tip bir iddayı desteklemek gerçekten sakat... eğer ek kaynak getirilemeyecekse o kısımda çıkarma yapmamız şart. Bununla birlikte Luxenberg'in iddiasını burada tartışacak değiliz; bu bizim konumuz değil. Ayrıca yukarıdaki ifadelerimi tam anlamadınız sanırım: ben size tartışmasız içerik eklenemez demiyorum, doğru olan çok tartışmalı ve büyük (birçok ifadeyi kapsayan) değişiklikler öncesi tartışma yapmak veya tartışma kısmına not bırakmaktır diyorum. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon mesaj 22:55, 27 Aralık 2007 (UTC)
Ben çıkmak zorundayım. Şunları yapıştırıp gidiyorum. Hepinize kolay gelsin.

Takabeg 22:59, 27 Aralık 2007 (UTC) + P.S. Benim bu tezi destekliyor anlamına gelmiyor. Kuran maddesinde yazılan ve sorunun kaynaklarından biri olduğu için isteyenler göz atsınlar diyorum. Gerç pek işinize yaramayabilir. İyi çalışmalar. Takabeg 23:02, 27 Aralık 2007 (UTC)

 • Luxenberg'in çalışması çok ses getirdi fakat dinbilim ve filoloji açısından aynı şey söylenemez. Bu tip iddialara maddelerde yer vermek için genelde birden çok kaynağın şart olduğu kanısındayım; veya dikkatli ifadeler kullanılarak, durum genelleştirilmeden, spesifik bir yazarın spesifik bir iddiasına değinilerek yer verilmesi uygundur... Sonuçta her tarafa eşit mesafede olmak bunu gerektirir. Yukarıdaki İslamî kaynakları kullanma yorumuna gelince: elbette İslamî kaynakları kullanacağız, fakat sadece onları kullanmayacağız, onlar kullanacağımız kaynakların sadece bir kısmını oluşturuyor. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon mesaj 23:06, 27 Aralık 2007 (UTC)
== Kur'an'ın ilahi bir kitap olmadığı iddiaları paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ediyorum== Sezerpal 23:10, 27 Aralık 2007 (UTC)

Bu iddialara karşı Kur'an kendi içinde bir çok ayette savunulmuştur. Başka bir dilden tercüme olduğu iddialarına[1] karşı Muhammed'in okuma yazma bilmediği [2][3] ve mükemmel bir arapça üzerine kurulduğu [4], belirtmiştir. Aramicenin Arapça ve İbranicenin atası olduğu göz önünde bulurdurulduğunda ortak kelimelerin bulunması mümkün görülmektedir. Günümüzde İncil orjinal dili olan Aramice bir kopyası bulunmamakta, tercüme edildiği Yunanca ve daha sonraki Latince versiyonları en eski asıl kabul edilmektedir. Orjinal Aramice kaynakların 4. yüzyılda Ekümenik İznik Kosül'ü sonrası kaybolduğu düşünülmektedir. [5]

 • "Aramicenin Arapça ve İbranicenin atası olduğu göz önünde bulurdurulduğunda ortak kelimelerin bulunması mümkün görülmektedir. Günümüzde İncil orjinal dili olan Aramice bir kopyası bulunmamakta, tercüme edildiği Yunanca ve daha sonraki Latince versiyonları en eski asıl kabul edilmektedir. Orjinal Aramice kaynakların 4. yüzyılda Ekümenik İznik Kosül'ü sonrası kaybolduğu düşünülmektedir" bu kısım tamamiyle kişisel yorum... ve yorumlara yer vermiyoruz; kayda değer kaynaklarca birkaç kez konu edilmemişlerse. Yani Luxenberg'in tezlerine karşı birkaç dinbilimci çıkıp "Aramice Arapça ve İbranicenin atasıdır bu sebeple ortak sözcük bulunması mümkündür" demişse, bunu "Bazı dinbilimciler bu iddiaya karşılık olarak Aramicenin, Arapça ve İbranicenin atası olması hasebiyle ortak sözcüklerin mümkün olabileceği yanıtını vermişlerdir<referanslar>" tümcesiyle değiştirebiliriz. Yok elinizde hâli hazırda bu tip bir yanıtı veren 2-3 kaynak yoksa o tip bir tümceye yer vermemiz VP:D ve VP:TBA açısından uygunsuz (ve eğer kaynak bulunursa da benim örneğimdeki gibi daha tarafsız bir biçimde sunmalıyız). Bununla birlikte Kur'an'ın kendi içinde yer alan savunmaları ekleyebiliriz... Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon mesaj 23:39, 27 Aralık 2007 (UTC)
 • Not: İfadelerin bir kısmını ekledim, girişi değiştirdim... fakat yazdığım Bu iddialara karşıt Kur'an'daki çeşitli ayetleri baz alan yanıtlar ve savunmalar mevcuttur ifadesi şahsen beni memnun etmemekte. Önerisi olan? İstediğimiz anlamı en tarafsız biçimde nasıl ifade edebiliriz? Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon mesaj 23:45, 27 Aralık 2007 (UTC)
Ben Kur'an'ın kendisini savunduğunu yazmıştım ilk editlerimde ama anlam dış savunmaya değiştirildi daha sonra. Geçmiş ten bakınız, konuşalım tekrar. Sezerpal 07:31, 28 Aralık 2007 (UTC)
Selam, http://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages Bu linkten Arapça - Aramice - İbranice ve Habeşçe olayını çözebiliriz. Benim anladığım Arapça Aramicenin bir dalı fakat islam sonrası çok baskın çıkmış, Aramice yok olmuş. Habeşçe mushaf olayını zaten tutarsız bulmuştum biliyorsunuz. Aslında Christoph Luxenberg'in yazısından çok Kuran'ın Arapça olması dolayısıyla Arapçanın orijini üzerine bir paragraf yazılabilir. Mesela;

Kuran Arapça olarak indirilmiş ve günümüze kadar orjinal dilinde ulaşabilmiştir. Önceki kitaplar Tevrat ve İncil in ise bir çok defa tercümeden tercüme kopyaları mevcuttur. Arapça Semitik dil ailesinden olup incilin orjinal dili olan Aramice ile benzerlik taşımaktadır. Tevrat dili olan İbranice'de aynı dil ailesindendir. Sezerpal 08:41, 28 Aralık 2007 (UTC)

Kur'an için kaleme alınmıştır yanlışDüzenle

Kuran kitap olarak değil vahiy olarak indiğinden kaleme alınmıştır denemez. Kaleme alınmıştır sanki bir insan yazmıştır gibi anlaşılıyor. Dünyada hiç Kur'an kitabı olmasa, fakat ilk indiğindeki gibi ezberlerde korunsa kur'an yoktur diyemeyiz. Kur'an mushaf içindeki metindir, kitabın fiziki hali değil.

Bu nedenle ilk paragraf şöyle olabilir, önerim;

Kur'ân veya Kur'ân-ı Kerîm (Arapça: القرآن ve ya القرآن الكريم), Muhammed'e Allah tarafından Cebrail aracılığıyla vahiyler şeklinde gönderildiğine inanılan kutsal metin. Ezberlenerek günümüze kadar korunmuş ve ilk kez 7. yy'da kitap haline getirilmiştir. Okunuşunun kutsal olduğuna inanılarak sadece yazı ile bu vahyin tam aktarılamayacağı düşünülmüş, ilave işaretlemeler ve özel okunuşu tecvid ile birlikte nesilden nesile aktarılmıştır.[6] Fatiha Sûresi ile başlayıp, Nas Sûresi ile sona erer. Diğer semavi kitapların aksine tüm kopyaları günümüze kadar farklılaşmadan ulaşmıştır. Müslümanlar tarafından Tevrat ve İncil'in tahrif edilmesi üzerine tahrif edilmeye karşı Allah tarafından korunacak ve son indirilen olduğuna inanılan kitaptır.

Haklısınız kaleme alınmış garip duran bir ifade. Bence güzel, büyük bir kısmını ekledim. Eklemediğim tek kısım şu: "Diğer semavi kitapların aksine tüm kopyaları günümüze kadar farklılaşmadan ulaşmıştır." Evet Müslümanların buna inandığı kuşkusuz ve ben de bir Müslüman olarak buna inanıyorum fakat bunun tersini iddia eden birçok bilim adamı var ve kelime bazında farklılık olmasa da özellikle harf ve hareke bazında farklılık olduğuna dair birçok tartışma mevcut. Bu durumda bunu doğrudan bu şekilde söylememiz diğer iddiaların hiçbirini kayda değer görmemek olur; oysa bu Vikipedi'nin değil okuyucunun karar vereceği bir şeydir. Ayrıca köken kısmına taşınmış diğer isimlerini de yukarıya girişe taşıdım zira genelde uyguladığımız format bu. Ayrıca köken kısmında biraz anlamsız gözüküyorlardır; farklı isimlerin kökenleri orada tartışılabilir fakat farklı isimleri girişte baştan belirtmemiz çok önemli. Tahrife karşı korunacağına ve diğer kitapların tahrif edilmiş olduğu inancına dair ayetleri bulup referans olarak koyarsak çok hoş olur. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon mesaj 23:35, 27 Aralık 2007 (UTC)
Eve geldim. Şimdi okuyorum. Şimdilik içeriği bozmadan sadece iç bağlantıları sağlayacağım. Görüşmek üzere. Takabeg 01:25, 28 Aralık 2007 (UTC)
Tamam, Kur'an dan gerekli referanslamayı yaparım. En eski kuran yazması ile ilgili ref. ler ve resim koymuştum, bunların eklenmemesinin özel bir nedeni var mı? Sezerpal 04:43, 28 Aralık 2007 (UTC)
 • Kastınız sadece bilinen en eski Kur'an yazmasının resmi ve ilgili referanslar ise ekleyiniz. Fakat resmin ötesindeki yazılı içerik ile kastınız nedir? Geçmiş sürümleri kontrol ettim ama tam olarak hangi ifadeleri kastettiğinizi seçemedim (biraz dalgınım, pardon). Eğer buraya alıntılayabilirseniz o metni de bakabiliriz tarafsız bakış açısı kuralına uygun mudur değil midir... Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon mesaj 05:03, 28 Aralık 2007 (UTC)
Bu yaz boz olayı beni yordu gerçekten. Benim çalıştığım son versiyon bu. http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kur%27an&oldid=2586359 Belli bir zamandan sonra hatırlayamıyor insan da ne yaptığını. Tekrar kod üzerinde uğraşacak enerjim de kalmadı. Çat çut silenler yapsın bir zahmet. Yaptıktan sonra geri alınacak belkide yine Sezerpal 07:39, 28 Aralık 2007 (UTC)

Habeşçe ile arapçanın ilgisi yok.O yüzden habeşçe cümlesi çıkarılmalı. Kur'an'ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline "Mushaf" denir. Mushaf, “iki kapak arasındaki sayfalar” anlamında [7]. S-H-F / Sahife = Sayfa kökünden gelir.

CRC gibi kontrol mekanizması ilgili bölüm eklenmesiDüzenle

Aşağıdaki bölümün eklenmesini öneriyorum, zira bir üst konu ile alakalı. Sezerpal 04:53, 28 Aralık 2007 (UTC)

== Kur'an'da Simetri ==

Yapılan bir araştırmada Kur'an içerisinde değiştirilmeye karşı bir kontrol mekanizması veya bir insan tarafından yazıldığı iddialarını çürütücü mahiyette bir düzen olduğu iddia edilmektedir. Buna göre çok güçlü bilgisayarlar ile bile hesaplanması imkansız bir düzen sure ve ayet sayılarına gizlenmiştir. [8]

 • Sonuçta bu bilimsel olarak kanıtlanamamış (ve bilgisayarlar ile hesaplamak imkânsızsa büyük ihtimalle de kanıtlanamayacak) bir iddia... eğer iddia olarak yer vereceksek; belki... fakat yine bu şekilde vermeyiz. Bu iddiayı, ortaya atan kişi dışında, kaç tane kayda değer kişilik veya kaynak konu etmiştir? Bunlar çok önemli hususlar... Bu bilgileri bulabilirsek uygun ifadelerle ekleyebiliriz; fakat verdiğiniz ifadelerle eklenmesi mümkün değil zira hem taraflı hem de iddia değil de olguymuş gibi ele alıyor (oysa biz bunu iddia olarak vermeliyiz zira kararı okuyucu veriyor biz değil). Teşekkürler, iyi çalışmalar... - Noumenon mesaj 05:01, 28 Aralık 2007 (UTC)
Bilgisayar kısmını çıkarın, bu tip Hash, CRC, Encryption algoritmalarından anlayanlar için yazmıştım. Kaynağı okuyan anlar zaten. Sezerpal 07:32, 28 Aralık 2007 (UTC)
Einstein dışında izafiyet teorisinden bahseden olmazsa dikkate almayacakmıyız. Bu da onun gibi bişey. Aşağıdaki uygun mu? Değiştiğini iddia edenlere yer veriliyorsa değişmediğini söyleyenlerin delilleri de dikkate alınmalı. Yoksa okuyucu karar verecek felan havada kalır. Sezerpal 07:55, 28 Aralık 2007 (UTC)


Yapılan bir araştırmada Kur'an içerisinde değiştirilmeye karşı bir kontrol mekanizması veya bir insan tarafından yazıldığı iddialarını çürütücü mahiyette bir düzen olduğu iddia edilmektedir. [9]

Bilgisayarla hesaplaması imkansız ı çıkardım, teorisi bu ama çalışma ve deney yapılması lazım, haklısın. Son halini inceleyip önerilerini söyler misin? Sezerpal 08:30, 28 Aralık 2007 (UTC)

Mahkeme kararı ile kapatılan site ref. olmamalıDüzenle

Aynı şekilde bu siteyi kullanan arkadaşın iyi niyetli olmadığını düşündüğümden maddenin (tartışılmadan eklenmiş olmasına rağmen fikri kalsın) aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyorum. Sezerpal 06:39, 28 Aralık 2007 (UTC)

== Kur'an'ın ilahi bir kitap olmadığı iddiaları ==

Bu iddialara karşı Kur'an kendi içinde bir çok ayette savunulmuştur. Başka bir dilden tercüme olduğu iddialarına[10] karşı Muhammed'in okuma yazma bilmediği [11][12] ve mükemmel bir arapça üzerine kurulduğu [13], belirtmiştir. Aramicenin Arapça ve İbranicenin atası olduğu göz önünde bulurdurulduğunda ortak kelimelerin bulunması mümkün görülmektedir. Günümüzde İncil orjinal dili olan Aramice bir kopyası bulunmamakta, tercüme edildiği Yunanca ve daha sonraki Latince versiyonları en eski asıl kabul edilmektedir. Orjinal Aramice kaynakların 4. yüzyılda Ekümenik İznik Kosül'ü sonrası kaybolduğu düşünülmektedir. [14]

Bu maddede İncil'i anlatmaktan ziyade Kuran hakkında yoğunlaştırmalıyız. İncil orijinal değil, Kuran orijinal gibi müslümanların basit reklamı olmasın. Bir de İslam'a karşı saldırıdır diye düşünsen bile öyle iddiaların varolduğunu göstermemiz faydalıdır. Bu maddeyi okuyacak insanlar bilmek istiyorlar bilgi almak istiyorlar. Bu iddiaların değerlendirilmesini okuyacak insanlara bırakılacak bir şekilde yazılabilir. Takabeg 10:50, 28 Aralık 2007 (UTC)

Kur'an'ın Peygamber zamanında yazılmamış olmasıDüzenle

"Ashab-ı Kiram, peygamberin sağlığında Kur'an'ı yazmamıştır" diye bir cümle var. Doğrusu hadisler yazılmamıştır fakat kuran parça parça kağıda, deriye yazılmıştır. Kitap haline getirilmesi Hz. Osman zamanında olmuştur. Madde de gerekli düzeltmeler yapılmalı bu konuda. Sezerpal 10:46, 28 Aralık 2007 (UTC)

Müslüman reklamını yapma eğlimin var bence dikkat etmelisin. Aslı konuya gelince, 'Peygamberin sağlığında Kur'an'ı yazmamıştır' yalan değildir. Belki bir kısım başka kağıda deriye yazılmış olabilir fakat bilimsel açıdan kesin kanıt yok. Benim bilgiğim ashabın kafalarında tutulmuş olması. Yanlış anlaşılmalarını önlemek için 'metin haline getirmemiştir' vs. yazılabilir bence. İyi çalışmalar. Takabeg 11:05, 28 Aralık 2007 (UTC)
Nasıl delil yok, avusturya müzesine bak...
 • Bu madde İslam İlmihali'nden çıkmışa döndü. Her ifadenin başına "müslümanlara göre" yazmak maddeyi tarafsızlaştırmaz. Maddenin hazırlanılışı ve sunuluşu da kaynaklar kadar önemlidir. Kuran'ın toplanması ile ilgili bilgiler de giriş paragrafına değil ilgili bölüme taşınmalıdır. Maddenin bu haliyle vikipedide kalması mümkün değildir. İyi çalışmalar. --Abuk SABUK 23:39, 28 Aralık 2007 (UTC)
Katılıyorum, müslümanlara göre olacak tabiki, hristiyanların islam hakkındaki yorumları ayrı konu. Sezerpal 12:24, 30 Aralık 2007 (UTC)

Simetrik kilit?Düzenle

 • Merhabalar,
 • Simetrik kilit kısmının tek kaynağı bu fikri öne süren şahıs mı? Bu tip bir iddiayı iddia olarak değil de bu şekilde olgu olarak verebilmemiz için sayısız bilim adamınca sayısız defa, ve her defası bir diğerinden bağımsız olarak, bilimsel metodlar kullanılarak olgunun test edilmesi, ve her defasında aynı sonuca ulaşması gerekir... kısacası bu iddiayı bu şekilde göstermemiz uygun değil... belirli bazı düzenlemeler yapıyorum ama bilimsel bir dayanağı (genel geçer anlamda ve genel geçer kaynaklarda) olmayan bu iddianın çıkarılmasını da talep ediyorum. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - - noumenon ʘ mesaj 03:30, 12 Ocak 2008 (UTC)
Selam, Darvin'in Evrimi de, Einstein'in izafiyeti de bir teoriden ibaret. Yukarıda yazdığınız gibi sonsuz adam sonsuz kere mantığına uymuyor. Bu nedenle teori de olsa kalmalı ve okuyucu yapılan çalışmayı inceleyip kendi karar vermeli. Böyle çalışmalardan haberi olmazsa insanların nasıl geliştirilecek çalışmalar. Ayrıca özgün demek ilk defa viki de yazılmış demek, bu öyle değil ve kitabı var. Takabeg geri alırmısın lütfen işlemini? Sezerpal 07:43, 15 Ocak 2008 (UTC)
Takabeg: Lütfen kaynaklı ve özgün olmayan şeyleri silme kafana göre. Selamlar, Sezerpal 07:20, 17 Ocak 2008 (UTC)
Darwin'in ve Einstein'ın teorileri yüzlerce kez, binlerce farklı bilimadamı tarafından tekrar tekrar sınanmış teorilerdir. Bu sebeple Einstein ve Darwin'in teorileri hakkında yüzlerce hakemli bilimsel dergiyi kaynak gösterebiliyoruz. Kuran'da yer alan "simetrik kilit" (ne demekse?) ise özgün bir çalışmadır, sınanmamıştır. Bu sebeple bu maddede yer almamalıdır. Kuran hakkinda her iddiaya yer vereceksek, Salman Rüşdi'nin "bazı ayetlerin şeytan tarafından yazıldığı" iddiasına da yer verilmeli. Khutuckmsj 17:12, 13 Mart 2008 (UTC)

Kur'an'ın mükemmel bir Arapça ile yazılmasıDüzenle

Bu konuda kaynak olarak Kur'an'ın kendisi gösterilmiş. Kur'an ayetleri böyle bir konuda kaynak olarak gösterilemezler. geçerli bir kaynak eklenene kadar "kaynak belirt" şablonu eklendi.--Abuk SABUK 21:12, 3 Mart 2008 (UTC)

Bu sağlamlıkta korunan ve rivayet edilen başka kaynak varsa onu bilelim bizde. Lütfen belirttiğim kaynağı kaldırmadan ilave kaynak talep edin. Mutlaka vardır bir araştırma ama Kur'an da bu açık seçik yazarken vurgulamamak mantıksız. Sezerpal 20:36, 19 Mart 2008 (UTC)

Türkçe yazım kurallarına uyulmalıDüzenle

Bu ansiklopedi (tr.wikipedia.org) tek dilli ve dili de Türkçe. Dolayısıyla maddeler bu dilin kurallarına uygun yazılmalı. Bir mizah dergisi ya da edebi eserde yazarı tarafından kasıtlı olarak kullanılabilecek kuraldışı yazım şekillerine bir ansiklopedide rastladığımda bu durumun ya cehalet ya da özensizlikten kaynaklandığını düşünüyorum ki her ikisi de aynı ölçüde zararlı. Ansiklopedilerdeki yazım hataları hem eserin başvuru kaynağı olma özelliğini zedeliyor hem de içerik hakkında güvensizlik yaratıyor. Bu madde özelinde, doğru yazımların (özellikle Kuran, Kuranıkerim, ayet ve sure sözcüklerinde) Arapça ayn kullanımını yazıya aktarmaya çalışan kesme işaretleriyle ya da izafet ekleri kullanımıyla bozulması çok tipik bir hata. (Cehalet ve özensizliğin yanı sıra, fazlaca şapka kullanmanın kelamın aslına daha uygun olduğu ve kutsiyeti arttırdığı gibi bir bilinçaltı şartlanmanın da etkisi var belki.) 'Neye göre doğru' denirse de cevabım 'dilimizin yazım kılavuzları ve sözlüklerine göre' olacak. Çoğumuzun bildiği gibi bu kaynakların kendi içindeki farklılıklar, tutarsızlıklar, eksiklikler, hatalar vb. üzerine (maalesef çoğu önyargılı ve özensiz) hayli tartışma var. Bu tartışmaların varlığına ve özellikle bir ansiklopedi için hayati önemine rağmen, en azından yukarıda belittiğim dört sözcük konusunda (şükürler olsun) hepsi de fikir birliği içinde. Özetle, kurallara uygun yazmalı, kuralların tartışmalı olduğu noktalarda ansiklopedi genelinde tutarlılık sağlamak için kendi kurallarımız olmalı, ama asla 'herkes kendi kurallarına göre' yazmamalı. 195.174.23.138 09:57, 11 Mart 2008 (UTC)

Kuranıkerim diye yazıldığı nerede görülmüş? Yazım kuralları ile ilgili fikir birliğine varılana kadar yaptığınız değişiklikleri geri alıyorum. İyi çalışmalar--Abuk SABUK 23:27, 12 Mart 2008 (UTC)

1. "Kuranıkerim diye yazıldığı" pek çok yerde görülmüş, en başta Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu yayınlarında. 2. Ayrıca, yaptığınız "abuk sabuk" geri alma işlemi Kuran, ayet ve sure sözcüklerinin yazımını da kapsıyor; biraz daha özenli olabilirdiniz. 3. Yazım kurallarıyla ilgili fikir birliğine zaten varılmış durumda; en azından yazdığım açıklamayı okuyabilirdiniz. 195.174.23.138 17:48, 14 Mart 2008 (UTC)

Siz de keşke kullanıcı adınızla giriş yapsaydınız da yaptığınız "seviyenizi gösteren" yorum nedeniyle şikayette bulunabilseydim.--Abuk SABUK 20:07, 14 Mart 2008 (UTC)

Açık, anlaşılır ve iyiniyetli bir şekilde bu maddenin "seviye"sini iyileştirmeye çalışıyorum. Yaptığım her katkının gerekçelerini yazmaya, doğru bildiğimi açıklamaya çalıştım. Karşılık olarak da en azından bu özeni talep ediyorum. Eleştiriye eyvallah ama kolaycılığa, temelsiz inatçılığa, hele de şikayetçi zorba dayatmacılığa hayır diyorum. Bir de merak ediyorum, düzeltmek ne zamandan beri "vandallık" oldu? (Not: İkna edici bir açıklama getirilmeden emeğime bir kez daha saygısızlık gösterilirse artık cevap vermeyeceğim.) 195.174.23.138 00:20, 15 Mart 2008 (UTC)

Türkçe yazım kuralları ilgili değişiklik hakkındaDüzenle

Oylama aşağıdaki nedenden ötürü kapatılmıştır...   MrXenaquatenmsj 05:46, 15 Mart 2008 (UTC)

Bu tip bir oylama elbetteki geçerli olmayacaktır: Vikipedi:Oylama#Oylama açmak, Vikipedi:Vikipedi ne değildir?#Vikipedi çoğunluk demokrasisi değildir. Ayrıca bizde deneme yazısı olan İngilizce vikipedide yönerge olan Vikipedi:Tartış, oylama yapma sayfasının okunması önemle rica olunur. Lütfen argümanlarla bir konsensusa varmaya çalışınız. Saygılar.--Machiavelli' msj 01:30, 15 Mart 2008 (UTC)

TarafsızlıkDüzenle

Vikipedi'deki bu tarafsızlık yazılarını okurken acayip kıl oluyorum. Kusura bakılmasın ama tarafsızlık yapalım derken taraflı olunuyor sürekli! Bence en güzel çözüm maddenin herkesin kendi bakış açısı tarafından yazılmasıdır ve bunların Vikipedi'de ayrı maddeler halinde var olmasıdır. Çünkü bir dinsizin müslümanın, hristiyanın, yahudinin, budistin vs. hepsinin bakış açısı farklı olacaktır. Bunları bütün bir metin üzerinde ortak noktaya getirmeniz imkansız!

Madem konu burada Kur'an-ı Kerim, bir ateist Kur'an'ın insan yazması olduğunu iddia edebilir ama bunu İslam dini üzerine yaşayan birinin kabul etmesini bekleyemezsiniz! Hz. Muhammed (S.A.V) şeklinde bir hitap şekli kullanılmadığında da bunu bir müslüman'ın içine sindirmesini bekleyemezsiniz! Tabii Vikipediyi sadece dinsizler okusun diye bekliyorsanız o ayrı! Yazan: 88.229.221.140 no.lu IP

Hz. MuhammedDüzenle

Hazreti Muhammed (a.s.) a adi ile hitap edip yazan arkadaslari kiniyorum.Ana sayfada görmüs oldugum bu hitabida hic hos karsilamadim.Belki sizin icin özel olmayabilir ama cogu insan icin özel olan seylere özen'gösterilmesive dikkat edilmesi gerektigi gibi sanirim bu konuyada dikkat edip daha dikkatli kelimeler secebiliriz.Asker arkadasimizdan yada ailemizden birinden söz ediyomus gibi yapmaktan vazgecip sizi saygiya davet ediyorum.Bu gibi sayfalari düzenleyen arkadaslar bu konuda gereken hassasiyeti lütfen gösteriniz.

 • Hazret kelimesi, VP:TBA politikasına ters düştüğü için Vikipedi topluluğunca kullanılmaması kararı alınmıştır. Ayrıca bu karar hazret kelimesi ile de sınırlı değildir. Benim/bizim gibi, Müslümanların taraflı bulabileceği Saint (aziz) kelimesi de kaldırılmıştır. Bu kararın tartışmasını şu sayfada ve bu sayfanın arşivlerinde bulabilirsiniz.--burak ileti 00:13, 18 Nisan 2008 (UTC)

Kur'an - KuranDüzenle

Maddede "Kur'an", "Kur'an-ı Kerim" ve "Kuran" yazılışları beraber kullanılmış, doğrusu hangisiyse ona sadeleştirilmeli. Bence doğru olan madde adında da olduğu gibi "Kur'an" olarak görünüyor. "Kur'an-ı Kerim" ise saygı sözcüğü içeren taraflı bir ifade. Khutuckmsj 14:17, 23 Nisan 2008 (UTC)

verilen birtakım bilgilerin doğruluğu tartışılabilir. ilk kitap haline getirilişi hz osman zamanında mı gerçekleştirilmiştir.--Dostoyevski1881 06:48, 4 Haziran 2008 (UTC)

Kur'an'daki kelime tekrarlarıDüzenle

Bu başlık için verilen kaynak sitede Kur'an'da şu kadar sayıda şu sözcük vardır deniyor lakin o sitenin bu konuda bir kanıtı yok. Eğer bahsedilen sözcüklerin Kur'an'da o kadar kez geçtiği bir şekilde ispatlanmazsa "Doğruluğuna dair kanıt bulunmayan bir iddiaya göre Kur'an'daki şu sözcüklerden şu sayıda bulunur" gibi birşey ekliyorum.--Kuz 13:21, 9 Ağustos 2008 (UTC)

Merhabalar. O bilgiyi ben ekledim. Burda üzerinde durulması gereken nokta doğrulanabilirlik. VP kurallarına hakim olduğumu söyleyemem ama Kur'an ortada olduğundan sanırım bilgi doğrulanabilir nitelikte. Ama dediğim gibi, politikalara pek hakim değilim ve "doğrulanabilirlik"le ne istendiğini çok iyi bilmiyorum. O yüzden biraz tahmini bir yorum benimki... Kolaylıklar.--Xyz... 16:59, 14 Ağustos 2008 (UTC)

Bu "Doğru olduğuna dair kanıt bulunmayan bir iddiaya göre" lafı çok ilginç.O zaman her maddeye böyle birşey konabilir.Örneğin "Doğru olduğuna dair kanıt bulunmayan bir iddiaya göre Kuranın yarısı kaybolmuştur" bunu da koyun o zaman.ve orada yazan şeyler kesinlikle doğru da değil.gün kelimesinin 30 kez geçtiği gibi.herkes sayabilir.Bence bu bölüm tamamen kaldırılmalı.

O yazı daha önce salt bir gerçek gibi duruyordu orada, verilen kaynağa baktığımda bunu ispatlayan bir sayıma rastlamadım ve "Doğru olduğuna dair kanıt bulunmayan bir iddiaya göre" kısmını ben ekledim. Yazının tamamını silmeyi ben de düşünmüştüm ama her ne kadar bir ispatı olmasa da böyle olduğunu iddia eden bir kaynak var.--Kuz 07:38, 28 Ağustos 2008 (UTC)
Doğru olduğuna dair kanıt bulunmayan bir iddiaya göre Kuranın yarısı kaybolmuştur Ve böyle bir cümleyi kaynak belirterek koyabilirsiniz.--Kuz 07:39, 28 Ağustos 2008 (UTC)

Madem bu iddiadan öteye geçmiyor başlık: "Kur'an'daki kelime tekrarları iddiası" olabilir.Başlıkta da yargı var çünkü.

Merhabalar. "Doğruluğuna dair kanıt bulunmayan bir iddiaya göre" şeklindeki kullanıma gerek yok diye düşünüyorum. İddia dedikten sonra "doğruluğuna dair kanıt bulunmayan" demek gerekli gelmedi bana. Bulunsa iddia olmazdı zaten.--Xyz... 17:50, 28 Ağustos 2008 (UTC)

Selam. Sayıları kanıtlanabilir. İsterseniz Mürşit (Mürşit olmak şart değil benzerleri de olur)'te arama yapın. Gerç ben de yapmadım:) Ancak yeryüzündeki kara ve deniz oranlarını göstermektedir. gibi yorumlara iddia denebilir. Yine de "Kur'an'da simetrik kilit olduğu iddiaları" ile kıyasladığımızda sayıları konusunun başlığına iddia kelimesinin eklenmesi haksız gibi... bence. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 18:21, 28 Ağustos 2008 (UTC)

kelime değişiklikleriDüzenle

 • türkçeleştirme çabasına diyecek yok. ancak özensizce yapılan bu değişikliklerin bir kısmı ifadeyi bozuyor. bu yüzden, eskisi de bir yanlışlık içermediği için değişiklikği geri aldım. --kibelemesaj 11:53, 16 Eylül 2008 (UTC)

Kur'an ın diğer isimleri arasında Ümmülkitap yoktur.Düzenle

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%27an sayfasında yer alan ilk paragrafta Kur'an ın diğer isimleri sıralamasında "Ümmülkitap" ta yer alıyordu, 13/Rad-39, 20/Taha-52 ve 43/Zuhruf ayetlerinde açıkça ifade edildiği gibi "Ümmülkitap" indiilahi'de yani Allah'ın katında yer alan bir kitaptır ve yeryüzüne bugüne değin gönderilmiş tüm ilahi kitapları barındırmaktadır, Kur'an da bu sebeple Ümmülkitap'ta bir bölüm olarak yer almaktadır.

Bu sebeple tanımda güncelleme gerçekleştirdim. --Eyiip.ercan 05:05, 3 Kasım 2008 (UTC)

Geri dönüşDüzenle

Bot değişiklikleri nedeniyle farkedilemeyen aşırı vandalizm nedeniyle eski bir sürüme döndürdüm. Arada bazı yararlı editler de silinmiş olabilir, tekrar gözden geçirip ekleyeceğim/ekleyelim. İyi çalışmalar.--Abuk SABUK♫ ♫ 01:48, 26 Ocak 2009 (UTC)

Bilinen en eski Kur'an Mushafı (M.S. 591) [7]Düzenle

Bilinen en eski Kur'an Mushafı (M.S. 591) [7] denmiş. Kur'an-ı Kerim 610'da inmeye başladığına göre bunun mantığı nedir? Bence burda bir yanlışlık var 23:39, 1 Mart 2009 (UTC) Akın

6666 meselesiDüzenle

benim elimde Yaşar Nuri Öztürk`ün çevirisi mevcut.Teker teker saydım 6192 ayet.bazı harflerin,besmelelerin ve işaretlerin başlı başına ayet sayılmasıyla bu problemler çıkıyor ama bugüne kadar 6666 tane ayetin olduğu bir kur`an metnine rastlamış değilim.Bu kadar tembel ve hazırcı olmayalım.Alalım elimize Kur`an`ı sayalım lütfen.Dediğim gibi farklı ayet sayıları çıkacaktır ama 6666`ya kadar çıkamaz.bence bu hıristiyanlıktaki incilin son bölümü olan vahiy bölümündeki 666 ibaresinin islama sokulmaya çalışıldığı şeklidir.Yani müslümanların şeytan olduğu inancının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı propagandaların bir parçası

kur`anın ilk nüshasıDüzenle

bilinen ilk kur`an nüshası 591`de yazılmış olamaz çünkü peygamberlik hz.muhammmed`e 610`da gelmiştir.işin facia tarafı referans gösterilen sitede böyle bir ibare yok.Bu hatayı değiştirmenin zamanı gelmedi mi?

YAZIK ...VALLAHİ YAZIK...Düzenle

hiç araştırma yapmadan metin yazıyorsunuz,bir de sizlere saygı duyuyoruz.yaptığınız gerçekten çok ayıp.keşke bu metni yazmadan önce ufak bir araştırma yapsaydınız.bakın taşkent`teki mushafın tarihi kaçmış: http://www.irfi.org/articles/articles_401_450/oldest_quran_in_the_world.htm KENDİNİZDEN UTANIN

Kelimelerin ve matematiksel değerleri - Kelime tekrarlari resmen sacmalik!Düzenle

 • Bu basliklarda ne ima edilmeye calisilmis?Kuranda mucize mi var yani?Bu basliklar kaldirilmali.Asiri tarafli bir yazi olmus.
  İslama gore miladi takvim kullanilmaz dolayisiyla 1 yil 365 gun degildir.1 ay da 30 gun degildir.Ayrica miladi takvimlerde bile tum aylar 30 gun degildir.--Wxau-qss 07:27, 29 Nisan 2009 (UTC)

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Christoph Luxenberg le röportaj (İngilizce)
 2. ^ Ankebut Suresi 48. Çünkü, [ey Muhammed,] sen bu [vahyin gelmesi]nden önce herhangi bir ilahî kelâmı okumuş ya da onu kendi ellerinle yazmış değildin; öyle olsaydı, [sana vahyetmiş olduğumuz] hakikati çürütmeye çalışanlar, (47) insanları [onun hakkında] kuşkuya sevk edebilirlerdi.
 3. ^ Ayet ile ilgili M.Esed'in açıklaması: Lafzen, "sağ elinle" -yemîn (sağ -T.ç.n.) burada mecaz yoluyla kişinin "kendi eli" anlamına gelir. "Ümmî Peygamber"in (karş. 7:157 ve 158) okuma yazmasının olmadığı, bu sebeple, geçmiş vahiylerin muhtevası hakkındaki derin bilgisini Kitâb-ı Mukaddes'den veya öteki kitaplardan almış olamayacağı gerçeği, peşin hükümlü olmayan insanları, -Kur'an'ın da işaret ettiği gibi- Hz. Peygamber'in bu bilgiyi tamamen ilahî vahiy aracılığıyla edinmiş olduğuna ikna eden tarihî bir hakikattir.
 4. ^ ŞU'ARÂ SÛRESİ (195) Onu Rûhu'l-emin, uyaran nebîlerden olman için, senin kalbine açık ve vazıh bir arapça ile indirmiştir.
 5. ^ http://www.v-a.com/bible/aramaic_translation_intro.html
 6. ^ http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=2950
 7. ^ “Ana Hatlarıyla Kuranı Kerim”, Prof. S. Yıldırım, s. 65
 8. ^ http://www.simetrikkitap.com Dr. Halis Aydemir, Simetrik Kitap ISBN: 978-1-84728-904-9, İngilizcesi : Binary Symmetric Book 1 , Siteden pdf olarak okunabilir.
 9. ^ http://www.simetrikkitap.com Dr. Halis Aydemir, Simetrik Kitap ISBN: 978-1-84728-904-9, İngilizcesi : Binary Symmetric Book 1 , Siteden pdf olarak okunabilir.
 10. ^ Christoph Luxenberg le röportaj (İngilizce)
 11. ^ Ankebut Suresi 48. Çünkü, [ey Muhammed,] sen bu [vahyin gelmesi]nden önce herhangi bir ilahî kelâmı okumuş ya da onu kendi ellerinle yazmış değildin; öyle olsaydı, [sana vahyetmiş olduğumuz] hakikati çürütmeye çalışanlar, (47) insanları [onun hakkında] kuşkuya sevk edebilirlerdi.
 12. ^ Ayet ile ilgili M.Esed'in açıklaması: Lafzen, "sağ elinle" -yemîn (sağ -T.ç.n.) burada mecaz yoluyla kişinin "kendi eli" anlamına gelir. "Ümmî Peygamber"in (karş. 7:157 ve 158) okuma yazmasının olmadığı, bu sebeple, geçmiş vahiylerin muhtevası hakkındaki derin bilgisini Kitâb-ı Mukaddes'den veya öteki kitaplardan almış olamayacağı gerçeği, peşin hükümlü olmayan insanları, -Kur'an'ın da işaret ettiği gibi- Hz. Peygamber'in bu bilgiyi tamamen ilahî vahiy aracılığıyla edinmiş olduğuna ikna eden tarihî bir hakikattir.
 13. ^ ŞU'ARÂ SÛRESİ (195) Onu Rûhu'l-emin, uyaran nebîlerden olman için, senin kalbine açık ve vazıh bir arapça ile indirmiştir.
 14. ^ http://www.v-a.com/bible/aramaic_translation_intro.html
"Kur'an/Arşiv1" sayfasına geri dön.