Tartışma:Jean-Baptiste Lamarck

Aktif tartışmalar
          Bu sayfa, şu Vikiprojelerin kapsamında yer almaktadır:
Vikiproje Bilim tarihi (NA-önem)
Bu madde, Vikipedi'deki Bilim tarihi maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Bilim tarihi kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İş birliğine katılarak da projeye katkıda bulunabilirsiniz.
 ???  Bu madde için henüz bir değerlendirme yapılmamıştır.
Vikiproje 10K (C-sınıf, Orta-önem)
Bu madde, Vikipedi'deki 10K maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje 10K kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 Orta  Bu madde Orta-önemli olarak değerlendirilmiştir.
Vikiproje Fransa (C-sınıf, Çok-önem)
Bu madde, Vikipedi'deki Fransa maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Fransa kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 Çok  Bu madde Çok-önemli olarak değerlendirilmiştir.

Nesnellikten yoksun bir yazı

Burada Jean Baptiste Lamarck ile ilgili yazılı metin, nesnellikten yoksun, fakir, dayanaksız ve kaynaksız olduğu için, içeriğini kaldırıyorum. Tartışmalar ile geliştirerek ve araştırmalarımızla daha doğru bir metin oluşturabiliriz.

Msegemen 00:11, 15 Temmuz 2008 (UTC)

Sayfa Bütünlüğü

Sayfada bütünlük olmadığıdan dolayı düzenle şablonuyla etiketledim. Sayfada maddeler yok yani bölümlenmemiş. Sadece düz bir metin halinde. Ve okuyucu ulaşmak istediği küçük bir bilgiye rahatlıkla ulaşamıyor.--BlackLizard 17:56, 24 Şubat 2008 (UTC)

marksizm ve evrim teorisi

  • "Bazı Marksistler, Evrim Teorisi’ni birçok yönden destekleseler de ‘doğal seleksiyon’ fikrini kapitalizme yakın buldular ve ‘güçlünün hayatta kaldığı’nı söyleyen bu fikre karşı Lamarck’ı desteklediler. Bu da ilerleyen sayfalarda görülecek olan, bilimsel yaklaşımın ideolojiden ve sosyolojik ortamdan bağımsız değerlendirilemeyeceğinin, sosyolojik unsurların bilimsel çalışmanın yapıldığı ortamı (paradigmayı) etkilediğinin sayısız örneklerinden biridir."

baştan aşağıya yanlış. marksistler lamarck ile başlayan sürecin darwin ile taçlandırıldığını ve darwin'in kuramını savunurlar. sadece darwinci fikrin mekanist anlayışını diyalektik açıdan ele alarak daha düzgün şekilde yorumlamışlardır. marksizmin darwincilik ile olan ilişkisine dair bazı marksist klasiklerden örnekler şu alıntılarda görülebilir,

" Darvinci evrim teorisinin biyoloji bakımından, marksist artıdeğer teorisinin ekonomi politik bakımından önemi neyse, analık hukukuna göre örgütlenmiş bulunan, ve uygar halkların yaşadığı şekilde babalık hukukuna göre örgütlenen genslerin önceki aşamasını oluşturan ilkel gens içinde yapılmış olan bu bulgunun, ilkel tarih için taşıdığı önem de odur. " ( F.Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni)

" Darwin, atalarımız olması gereken bu maymunların (sayfa 80) yaklaşık bir betimlemesini bize vermiştir. Bunların bedeni tamamen kıllarla örtülüydü, sakalları ve sivri kulakları vardı ve ağaçlar üzerinde sürü halinde yaşıyorlardı." (F.Engels, Tabiatın Diyalektiği -Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü)

marksistler sosyal darwinizmi eleştirmiştir, darwinciliğin kendisini biyoloji alanında büyük bir devrim olarak nitelendirirler. bu ölümcül yanlış nedeniyle, ilgili kısmın maddeden çıkarılmasını talep ediyorum. 78.163.204.129 13:48, 19 Ocak 2011 (UTC)

Aynı şekilde Engels'in dışında, Marx, Lenin ve Stalin'in de pek çok eserinde darwin'i bilimde gerçekleştirdiği devrimci düşüncesi nedeniyle kutladığı görülecektir. Lamarkçılıkla Marksistlerin uzaktan yakından ilgisi yok. Bu genellikle anti-marksist ve liberal çevrelerce Marksistlere iftira, karalama yapma amacıyla kullanılmaktadır.95.7.99.78 22:14, 9 Ağustos 2011 (UTC)

95.7.99.78 22:15, 9 Ağustos 2011 (UTC)

Aynen öyle. Marx Engels Lenin Troçki ve Stalin'in hangi eserinde, kitap ya da broşüründe Lamarkçılığı savunduğu görülmüş. Bu gülünç iddia ancak mekanist materyalistlerin diyalektik materyalistlere saldırmak için uydurdukları michurinizmin lamarksizme dayandığı savı ile ortaya atılmıştır. Michurinizmi uygulayan Stalin bile 26 yaşında yazdığı Anarşizm mi? Sosyalizm mi? adlı yapıtında Darwin'i över, ama onun tedrici evrim görüşünü kesintili ve sıçramalı evrim görüşü ile değiştirmek şartını koyarak.95.7.216.205 20:52, 12 Kasım 2011 (UTC)


Hepsi saçmalık. Ne marksizm darvinizmi, ne de darwinizm marksizmi dışlamaz. darvinizm türlerin kökenini açıklayan bilimsel bir kuramdır. marksizm, diyalektik materyalist felsefeye dayanan bir dünya yorumu. darvinizmi alıp kabaca insanlara uygulamaya çalışırsanız devreye iktisat bilimi girer. Hayvan sadece toplar, İnsansa toplamanın yanı sıra (avcılık), üretirde (tarım ve hayvancılık). Dolayısıyla besin maddelerindeki kıtlık sosyoekonomik krizler ve kapitalist (önceki, antik,feodal vb.'de) üretim şeklinin çarpıklığından kaynaklanmaktadır. İnsan hayvandan farklı olarak üretir ve bu üretme ilkin bitkilerin ıslah edilmesi ardından hayvanların evcilleştirilmesi ile mümkün hale gelen "pazar" sistemi, arz-talep dengelemesi ve ürün-fazlalığını ortaya çıkarmıştır. mesela avcılıktan başka bir şey yapamayan hayvanlar, kendilerine doğa tarafından verilen vücutlarındaki organlarla bunu sağlarlar ve ürünün rasyonalizasyonu yoktur. Tamamen tesadüfe bağlıdır. Az veya normal yahut çokta olabilir. Ama tarım ve hayvancılık etkinliği evcil ırklar tohum ve hayvanlar sayesinde ürünlerin planlı bir yaratımını mümkün kılar. Bu da insan için doğal seçme -ayrıca cinsel seçme) sürecininde son bulduğunu göstermektedir. (sosyal-darwinizmin iflası) Tüm bunlar insanın evrimi sürecinde darvinizmin ilkelerinin geçersiz olduğunu söylemiyor. Şu anki insanlar için geçersizliğini söylüyor. Maymundan insana geçişte, diğer hayvanlar için geçerli olan mekanizmalar insan içinde geçerli olmuştur.95.9.230.114 12:10, 16 Temmuz 2012 (UTC)

- (: yani hayvanların hiç birisi evcil domuz, sığır, koyun, keçi, tavuk, vb. gibi hayvanları yapay seleksiyon ile üretmemiş, besicilik et ve süt üretimini oluşturamamıştır. Aynı şekilde yediğimiz meyve ve yemeklere konan sebzelerin hemen hepsi ıslah edilmiş olduğundan (kavun, karpuz, portakal, limon, domates, mısır, biber, patlıcan, diğer maydonoz ve yeşil soğan gibi otlar vb.) Hayvanlar için ekonomi diye bir şey olmadığı ve her şey doğa ile bu hayvanlar, ve hayvanların birbirleri ile arasındaki tesadüfi rekabetten ibaret, doğal-avcılığa dayandığından Darvinin yaşam savaşımı üzerine tezleri tabii hayat için geçerlidir. Ancak insan bitki kökleri ile beslenen primatlardan mızrak gibi basit av aletleri üreterek et yemeye başlayan ilkel insanlara geçişten bu aşamalara gelmiş ve neticede avcılık ve balıkçılığı modern aletlerle sürdürse bile ekonomisini tarım, hayvancılık ve sanayi üzerine kurmuştur. çünkü hayvanlıktan kalan avcılık salt tesadüfe dayalı gibidir ve çoğunlukla öyledir, ekonomiye dahil olması mümkün görünmemektedir.95.9.230.114 12:20, 16 Temmuz 2012 (UTC)

"Jean-Baptiste Lamarck" sayfasına geri dön.