Tartışma:Gürcistan Kıpçakları

Son yorum: 2 yıl önce, Meambokhe tarafından Sayfadaki Sorular Ve Sinsi Vandalizm konusuna

ყივჩაყის პაემანიDüzenle

Bu albüm neyden bahsediyor, bilemiyorum: მიმოზა სოსელია (Mimoza Soselia), "ყივჩაყის პაემანი" (q’ivçaq’is p’aemani «Kıpçak buluşma vaadi, randevusu») : [პოეტური სახეების ასოცმაციური ხატება გ. ლეონიძის "ყივჩაყის პაემანსა" და ხალხურ ლექსში "შემომეყარა ყივჩაღი"] / მიმოზა სოსელია // საზრისი. - , 2000. - N3. - გვ.76-80 --Kmoksy (mesaj) 09:50, 3 Nisan 2013 (UTC)

Başlığın, bir kullanıcı tarafından sabote edilmeye çalışılmasıDüzenle

Daha önce kabul edilmiş kaynaklı bilgilerin bir kullanıcı tarafından "Ucuz milliyetçilik, sahte tarihçilik" notuyla silinmesi, vikipedi'nin ansiklopedik ruhuyla bağdaşmayan fanatizm içeren bir harekettir. Buna mukabil, çok defa "telif ihlali", "kaynaklı bilgilerin çıkarılması." gibi gerekçelerle değişiklikleri onaylanmamasına rağmen saldırgan tavrını sürdürüp başlığı domine etmeye çalışması; kaynaklı bilgilerin tekrar eklenmesi gibi bir talebi içeren bir değişikliğin, daha hiçbir devriye tarafından incelenmemişken; "bekleyen değişiklikler" statüsündeyken geri alması da bir o kadar rahatsız edici. Sadece kendi yaptığı değişiklikler gerçeği yansıtıyor zihniyetiyle hareket ediyor. Son olarak da, başlığı istediği gibi şekillendiremeyince silinmeye aday şablonu koymuş. Derdim şu gitsin şu kalsın değil, daha nitelikli kaynaklarla başlık geliştirilebilir, tartışma bölümü de bunun için var, ama başlık apaçık birinin propagandasına alet ediliyor.--85.106.102.251 13.41, 5 Haziran 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Yaptığım değişikliklerin telif hakkı uyarısı alması sizi ilgilendiren bir durum değildir ki yaptığım değişikliğin bu sayfadaki kabul görmüş aynı kaynaktan alıntılanan aynı yazının bir başka bölümü olduğunu da bulabilirsiniz telif hakkı uyarısı almam propaganda yaptığımı da göstermez telif hakkı olan bir eserden bilmeden alıntı yapmış olduğumu gösterir. Hem neden propaganda yapma gereği duyayım ? komik olmayın. Yaptığınız değişikliği geri aldım çünkü kaynağıyla daha önce neden bunu yaptığımı da belirtmiştim. Samtshe Atabeyliği'ne Kıpçak Atabeyliği yazmaya çalışıyorunuz Samtshe Atabeyliği sayfasında da kaynaklarla belirtildiği gibi bu asıl propaganda yapmaya çalışıp tarihi çarpıtmaya çalışanların ürünü olan bir yazıydı ve ben de bunu kaynak göstererek düzelttim ve onaylandı şimdi burada sayfayı kendince domine etmeye çalışan asıl sizsiniz bilerek aynı hatayı tekrarlarsanız vandal olma yolunda size başarılar dilerim. İyi günler.--Meambokhe (mesaj) 14.24, 5 Haziran 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

  • Eklediğiniz hiçbir kaynak, maddedeki diğer kısımların silinmesine yetecek kadar nitelikli değiller. İnternette bulunan rastgele bir makaleyle maddeyi kendi inançlarınız doğrultusunda domine etmeye çalıştığınız aşikar. O zaman, daha nitelikli kaynaklarla geliştirilmiyorsa eski haline getirilmeli, ama siz azıcık muhalefet gelince dahi apar topar 'maddeyi silelim'e getiriyorsunuz. Bu bile birçok şeyi açıklıyor. Benim niyetimse maddenin daha da geliştirilmesinden yana. Ama bu, kafamıza göre silip çıkarmakla olmaz, tek taraflı olduğunu düşündüğümüz yerleri daha farklı kaynaklarla zenginleştirmekle olur.--85.106.102.251 15.04, 5 Haziran 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Maddeye eklediğim kısım : Otrok Hanın hayatı ve sonrasında Kıpçak Gürcü ilişkisi bunun içinde nerede propaganda var ?. Hangi inancım doğrultusunda maddeyi domine etmiş oluyorum ? Rastgele bir madde değil aynı şeyler yazıyor zaten sadece buradan oraya kopyalanmış bu yüzden telif hakkı uyarısı aldım. Yani Sonuç ne oluyor sürekli telif hakkı vs yaptınız demekle ?

Bundan daha önce çıkarttığım kısım ise : Kıpçak Atabekleri bölümü Nedeni : Samsthe Atabeyliğinin Kıpçaklarla hiçbir alakasının olmaması. Sanırım herşey gayet açık ve net.

Bu iki şeyin birbiriyle alakası yok zaten sürekli telif hakkı yaptınız vs diyerek kendinizce beni suçlu gösterip çıkardığım yanlış kısmı ekletmeye mi çalışıyorsunuz ? Vikipedi kurallarını daha iyi okuyun bence çünkü burası demagoji yapabileceğiniz bir yer değil.--Meambokhe (mesaj) 15.47, 5 Haziran 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Sayfadaki Sorular Ve Sinsi VandalizmDüzenle

1- Arkaplan kısmı Kıpçakların genel olarak tarihini anlatıyor Gürcistan'daki Kıpçakları anlatmıyor yeri Kıpçaklar başlığı olması gerekir. 2- Bun Turkni olarak geçen grup İskender zamanında geçer 8. yy.'da ortaya çıkan Kıpçaklar hele ki 12. yy.'da Gürcistan'a davet edilen Kıpçaklarla bir alakaları yok bu başlıkta yazılmasının bir anlamı yok. 3- "Eski Kıpçaklar" denen ifade hiç bir kaynakta yok bu F. Kırzıoğlu adlı şahsın uydurması. 4- Gürcistan'a ikinci bir Kıpçak göçü yine bu şahsın uydurması hiç bir yerde ikinci bir göç geçmiyor tek Otrok Han önderliğinde bir göç var ve Otrok Han da Deşti Kıpçak'a geri dönüyor. Verilen kaynak ise ayrıca bir pdf'in önizlemesi ve yine bu konuda bir bilgi vermiyor. 5. Ahıska ya da Meshet Türklerinin Kıpçaklarla ilişkili olduğu yine bu şahsın uydurması Kıpçak oldukları için değil de "olmak zorunda" zorunda oldukları için siyasi amaçlı bu şahıs tarafından uydurulan bir bilgi. Ahıska Türkleri Osmanlı'nın Samshe Prensliğin ele geçirdikten yani 1625'den sonra yerleştirdiği Türkler Kıpçaklarla bir alakaları yok.

Sayfa vikipedi'ye yakışmayan bir çok içerik barındırıyor düzeltilmesi ya da silinmesi gerekiyor. Meambokhe (mesaj) 17.06, 14 Eylül 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

@Meambokhe, sonuç olarak siz de bir kullanıcısınız ve elinizde yeterli kaynak var ise maddeyi düzenleyebilirsiniz. Eğer bir itiraz söz konusu olursa o zaman kullanıcıya ya da buraya mesaj atmanız en makulüdür. İyi çalışmalar. ahmetlii mesaj katkılar 17.16, 14 Eylül 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  • Öncelikle şunu söylüyeyim, silinmesi konusu tartışılmış ve kalması kararlaştırılmıştır. "Gürcistan Tarihi (K’art’lis C'xovreba) adlı anonim eserde Büyük İskender MÖ 336 yılında Kafkasya’ya geldiğinde Kura Nehri boylarında Bunturki ve Kıpçaklar ile karşılaştığı ve bunların Sarkine şehrini uzun süre savunsalarda İskender’in karşısında tutunamayıp Kafkasya’nın kuzeyine çekildikleri bilinmektedir." Bu ifadeleri F. Kırzıoğlu uydurmadı. Kartlis Tshovreba'yı Gürcüceden çeviren Brosset'in eserinden Türkçeye çeviren Hrand. D. Andresyan yazıyor. Bu yazıda da sayfa 36 da Bun Türkler ve Kıpçaklar birlikte zikrediliyor, Kartlis Tshovreba'ya izafeten. Bun Turki denen halk konusunda onlara yabancı kaynaklarda iptidai Türkler diye de söyleniyor. Çok yazılı kaynağın olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Yabancı kaynaklarda eski olmasa da 13. yüzyılda Gürcistana gelenler için Yeni Kıpçaklar ifadesi kullanılıyor. Buna da Gürcülerin bu gelenlere "qivchaqni akhalni" demesini kaynak gösteriyorlar. Yeni kıpçak varsa bunun öncesi de olacaktır. İki ayrı dönemde gelenlerden ikinci dönemde gelenler için Gürcü kaynakları yeni diyorsa ilk gelenler için uygun bir adlandırma ne olabilir? İngilizce maddede Erken Dönem ve Sonraki Dönem olarak bahsedilmiş. Ahıska Türklerinin atalarından olması zaten iddia olarak söylenmiş, kesin yargı yok. Örneğin Ahıska Türkleri maddesinde de bu halkın Gürcü kökenli olup İslamlaşmayla birlikte Türkleştiği tezi de öne sürülmüş. Ben verdiğim kaynaklarla maddeye ekleme yapmayı düşünüyorum ama kolay değil, iyi okumak lazım.--Muratero 18.04, 14 Eylül 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

İngilizce sayfada önceki dönem ve sonraki dönem denmesinin sebebi aslında zaten bu "Eski Kıpçaklar" denen bir ifadenin olmaması "Yeni Kıpçaklar" yeni Hristiyanlığı benimseyen Kıpçaklar anlamında kullanılan bir terim. Eğer "Eski Kıpçaklar" denen bir ifade yok eğer böyle bir şey yazılırsa sanki Gürcistan'a sürekli Kıpçaklar geliyormuş gibi bir yanlış anlamaya sebep oluyor halbuki Kıpçaklar Kral Davit zamanıyla en çok ilişkilidir Otrok Handan sonra Gürcistan'a göç eden Kıpçaklar değil Gürcistan'da paralı askerlik yapan Kıpçaklar var. Bu yüzden "Eski Kıpçaklar" yazmak doğru değil. Bun Turkni F. Kırzıoğlu uydurması demiyorum zaten Bun Turkni denen toplumun kökeni hakkında kesin bir bilgi yok Gürcülerle birlikte doğuda yaşayan bir halk olarak biliniyor. O kaynakta İskender bizim Bun Turkni ve Kıpçak dediğimiz pagan kabileleri ile karşılaştı diyor ancak konumuz Kral Davit'in daveti ile Gürcistan'a gelen ve daha sonraki dönemlerde paralı askerlik yapan Kıpçaklar. Burada bu şekilde yazması bu başlıkta olması anlamına gelmiyor. Sonuç olarak Vikipedi'ye F. Kırzıoğlu gibi azıcık araştırıldığında aşağı yukarı nasıl taraflı ve ideolojik yazılan yazan biri olduğu anlaşabilicek bir kişinin kaynak gösterilmesi gerçekten tuhaf. Meambokhe (mesaj) 18.49, 14 Eylül 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

İngilizce maddeyi de okudum. Orada Tamara ve halefi IV. Giorgi döneminde de on binlerce Kuman-Kıpçak paralı askerlerinin Gürcü ordusunda istihdam edilmeye devam ettiğini ve bunlara Yeni Kıpçaklar dendiğini belirtiliyor. Yani bir 12. yüzyıl başında gelen Kıpçak grubu varki bunlar Hristiyanlaşarak naqivchaqari ( "de-Kipchakized") adıyla adlandırılan grubu oluşturmuş, birde Kraliçe Tamara ve halefi dönemi varki bu Kıpçaklarda 13. yüzyıl başlarında geliyor onlara da qivchaqni akhalni, i.e., "new Kipchaks" denmiş. Tercüme senin dediğin gibi değil sanki. Eski demesek bile onun yerine daha uygun bir ifade konulabilir. --Muratero 14.41, 15 Eylül 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  • Gürcistan topraklarına gelen kıpçakların sadece paralı askerlik görevini yapıp geri dönmedikleri biliniyor. Dolayısıyla Atrak Han geri döndüğünde bile hala etkin askeri, siyasi rol oynuyordu kıpçaklar, en azından birbirinden bağımsız kaynakların söylediği bu:
"Monomax'ın ölümünden sonra Ötrök bozkıra dönse de, Kıpçaklar Gürcü tahtına hizmete devam ettiler ve Gürcistan'ın önemli bir bölgesel güç haline gelmesinde önemli rol oynadılar." Peter Golden, Türk Halklarına Giriş, sf. 331.

Yine, şu Gürcü kaynağında, Kıpçakların, Kral Davit tarafından bölgeye davet edilmelerinden çok sonraları dahi bölgede etkin rol oynamaya devam ettiklerini anlayabiliyoruz:

"As David VIII refused to obey the Ilkhans, they let his brother Vakhtang III (1298-1308) ascend the throne; in some cases Vakhtang III was forced to act against David. The Mongols allowed the Kipchaks to settle on the Georgian territory. A related evidence about this incident is preserved in the chronicle of an anonymous author of the 14th c. One can find here the evidence of the fighting between David VIII and the Kipchaks who were en route to their summer camp. David’s brother Vakhtang came to help the Kipchaks. Together Vakhtang and the Kipchaks pursued David’s troops and killed many. The chronicler tries to justify Vakhtang’s behavior: “Actually, Vakhtang was not his brother’s enemy, but was fighting him, because he was afraid of the Tatars” (Life of Kartli, p. 544). Arguably, the famous “Ballad about a Kipchak” – where a Kipchak is preserved in Georgians’ memory as a negative personage - dates to these times."

https://www.ug.edu.ge/storage/journals/May2018/k5yYEDLfacaT38MtSr91.pdf

Burada karşı çıkılan nedir, Gürcistan'a gelen kıpçakların sadece paralı asker olarak görev yapıp sonra Atrak Han'la birlikte geri döndükleri mi iddia ediliyor, daha önemsiz rolleri olduğu mu iddia ediliyor. Sinsi vandalizm olan nedir anlamadım. Başlık belli aralıklarla yoklanıp neyi silersem kardır düsturuyla hedef alınıyor, buna ne zaman dur denilecek bilmiyorum ama bu çok can sıkıcı olmaya başladı. Bu yazarın diğer değişikliklerini de incelediğimde, pek çok başlıkta belli içerikleri, kaynaklı kaynaksız demeden, "siyasi içerik" bahanesiyle silmeye çalıştığını görüyoruz. Örnek, Svanlar başlığındaki "Gürcüleştirme" bölümü böyle bir girişime maruz kalmış. Burada da anladığım kadarıyla "Kıpçaklar geldi, paralı askerlik yaptı ve gitti" türünde silik bir madde olmasını istiyor. Eldeki kanıtlarla birlikte böyle bir şey söylemek mümkün değil. Kıpçaklar hep bölgede siyasi ve askeri olarak ön plandaydı. Kıpçak Türkleri, kendilerine geçmişte yardım eden Harzemşahlarla aralarında olan "tuz ekmek hakkına" saygı göstererek Gürcülerin yanında savaşmayıp Harzemşahlara yenilmesinde rol oynamışlardır, kaynaklarda bunun gibi birçok şeye rastlıyoruz. Başlığın silinmesi bir yana, eklenecek çok şey var daha. Bun Türkleri de maddeye önemli bir katkı olmuş, geliştirmeye çok müsait, çok nitelikli bilgiler. Eski-yeni kıpçaklar konusuyla ilgili söyledikleriniz sizin uydurmanız, sizin dediğinize takabül eden net bir kanıt görmek isterim. Ama sizin iddianız bir Gürcü yazarın görüşü sadece, eski-yeniyi bir Gürcü yazar böyle yorumlamış. Bir yorumlama üzerinden ikinci bir kıpçak göçünün kesin olarak olmadığı, aslında başka anlama geldiğini öne sürmeniz komik olmuş hakkaten. Ahıska Türklerinin kökenine dair de çeşitli teoriler var, her şeye komplo teorisyenleri gibi "Kırzıoğlu uydurması bunlar" demeden önce biraz okuma yapmak lazım. İngilizce madde de de sizin muhtemelen "Kırzıoğlu" suçlaması yapacağınız türde bilgilere de yer verilmiş. "The Meskhetians claim sometimes that the medieval Cumans-Kipchaks of Georgia (Kipchaks in Georgia) may have been one of their possible ancestors." Yunusov, Arif. The Akhiska (Meskhetian Turks): Twice Deported People. "Central Asia and Caucasus" (Lulea, Sweden), 1999 # 1(2), p. 162-165. https://en.wikipedia.org/wiki/Meskhetian_Turks#Origins_and_terms

Bu da konuya ek katkı olsun:

"Ahıska Türklerinin kökenine ilişkin yazında üç farklı görüş vardır. Bu üç farklı görüşün sahipleri Ruslar, Gürcüler ve Türklerdir. Gürcü tarihi kaynaklarının iddiasına göre - ki kaynaklarda Ahıska Türkleri yerine ‘Mesh’ veya ‘Mesketyalı’ terimi kullanılmaktadır - Ahıska Türkleri ‘Gürcülüğünü terk etmiş’, aslında etnik olarak Gürcü olan, öncesinde Hristiyan inancına sahip, ancak daha sonra Müslümanlaştırılmış/Türkleştirilmiş bir topluluktur.22 Bir başka anlatımla, bu iddiaya göre, Kars ağzıyla Türkçe konuşan, HanefiSünnî İslam inancına sahip Ahıska Türklerinin ataları, Osmanlı’nın MeshetiCavahetya’da hüküm sürdüğü dönemde Müslümanlaştırılmıştır (Mirkhanova, 2006: 34). Hatta Müslümanlaştırılmış bu Gürcülerin, iki bin yıl önce bölgede yerleşik olan ‘Mesh’lerin soyundan geldiği de ileri sürülmektedir (Tomlinson, 2002: 35).

Rus kaynakları, Ahıska Türklerinin kökenini, MÖ 2. yüzyılda Kafkasya’daki Bulgarlarla, başta Ortodoks Kıpçaklar ve Karapapaklar olmak üzere diğer ‘Türki’ kabilelerin karışımına dayandırmaktadır (Mirkhanova, 2006: 34). Benzer bir görüş, Ahıska Türklerinin Türklerle, Türkleştirilmiş Gürcülerin karışımından meydana geldiklerini ileri sürmektedir (Tomlinson, 2002: 35). Üçüncü görüş ise Türk kaynaklarının ortaya koyduğu görüştür. Bu görüş, Kıpçakların Ahıska Türklerinin atalarından biri olduğunu kabul etmekle birlikte Osmanlı’nın Mesheti-Cavahetya’daki uzun süren istikrarlı varlığının buradaki bütün Türk unsurları yeni bir formda birleştirdiğini, Ahıska Türklerinin de bu formun unsurlarından biri olduğunu ileri sürmektedir (Tomlinson, 2002: 35). Ünlü tarihçi Akdes Nimet Kurat (1972) da Kıpçakların Ahıska Türklerinin etnik oluşumunda pay sahibi oldukları görüşünü savunmaktadır.

Tüm bu farklı görüşlerden hareketle, belki de söylenebilecek en doğru şey, Ahıska Türklerinin; Kıpçaklar, yerli Oğuz karakterli Türkmenler (Karapapaklar/Terekemeler), Anadolu’dan gelen Türkler, Kürtler, çok az sayıda da olsa Müslümanlaşmış/Türkleşmiş Gürcülerden oluşan ve aynı kültür altında bütünleşmiş bir topluluk olduğudur.

Aslında ‘Ahıska Türkleri’ adı, 1980’li yıllarda yaygınlaşmış yeni bir etnonimdir. Ahıska Türkleri, 1944 yılındaki sürgünden önce Ahıska bölgesinde yaşarlarken kendilerini ‘Kafkas Türkleri’ olarak adlandırmaktaydılar. Sovyet rejimi boyunca birlikte yaşadıkları halklar da onları ‘Türk’ olarak adlandırırken, Sovyet rejimi ise bir dönem ‘Azerbaycanlı’ adlandırmasını kullanmıştır. Grubun Müslümanlaşmış Gürcüler olduğunu ispatlama çabasında olan Gürcistan ise ‘Mesh’ veya ‘Mesketyalı’ terimlerini tercih etmektedir. Batı yazınında ‘İng. Meskhetian Turks’ veya ‘İng. Meskhetians’ olarak adlandırılan Ahıska Türklerinin adlandırılması meselesinin siyasi boyutu vardır. Özetle; aynı sürgün ve ayrımcılıkları yaşamış, büyük çoğunluğu Türk/Türkmen, az sayıda Kürt ve bazı Müslümanlaşmış/Türkleşmiş Gürcüler, Ahıska Türkleri adı altında birleşmişlerdir (Aydıngün, 2007: 340-341)." https://www.ayu.edu.tr/yayinlar/ahiska_turkleri.pdf --Slowlorisattack (mesaj) 15.31, 17 Eylül 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

  • "Tüm bu farklı görüşlerden hareketle, belki de söylenebilecek en doğru şey, Ahıska Türklerinin; Kıpçaklar, yerli Oğuz karakterli Türkmenler (Karapapaklar/Terekemeler), Anadolu’dan gelen Türkler, Kürtler, çok az sayıda da olsa Müslümanlaşmış/Türkleşmiş Gürcülerden oluşan ve aynı kültür altında bütünleşmiş bir topluluk olduğudur." cümlesiyle ilgili bir yorum yapacağım. 2020 itibarıyla artık para karşılığı yazılan tezlerden çok popülasyon genetiği sonuçlarına güvenilmesi gerektiğini düşündüğümden Ahıska Türklerinin genetiğiyle ilgili bilgi vereceğim.

Bu sayfada Ahıskalıların (Turk_Ahıska olarak geçiyor) ve 490 etnik grubun genetiğinin ortalamasıyla ilgili sonuçlar yer almakta. Sibirya + Kuzeydoğu Asya + Güneydoğu Asya bileşenlerinin toplamının en düşük olduğu grubun Ahıska Türklerini temsil eden Turk_Ahıska ve Trabzon-Rizelileri temsil eden Turk_East_Black_Sea olduğu görülüyor. Yukarıda saydığım 3 bileşenin toplam değeri Türkiye Türklerini Türkiye'de veya Türkiye'nin komşu ülkelerinde yaşayan halklardan ayırmak için kullanılan temel değer. Bunun sebebi Gürcülerde, Yunanlarda, Ermenilerde vs. bu değerin ihmal edilebilecek düzeyde olması. Ahıska Türkleri de Doğu Avrasya genetiği açısında saydığım halklara benziyor. Bu durum Ahıskalıların Müslümanlaşmış Gürcü olduğunu mu gösteriyor peki? Hayır. Ahıskalıların kendi genetik kümeleri var. Yani Ahıskalı birisi Müslüman olmuş bir Artvin Gürcüsünden ayrılabiliyor. Bunun sebebi de Ahıska Türklerinin Artvin Gürcülerine kıyasla daha yüksek Kuzey Avrupa ve Gedrosia bileşenine sahip olması. Gedrodia ve Kuzey Avrupa bileşeni Türklerde diğer Anadolu halklarına kıyasla daha fazla görüldüğü için bazı Türk milliyetçileri Ahıskalılarda bu oranların yüksek olmasının Ahıskalıların Türk olduğunu kanıtladığını iddia etmekte (Bu yorumu yapanların Ahıskalı olduğunu belirtmekte fayda var. İşin içinde duygusallık olabilir). Buna karşın yüksek Kuzey Avrupa genetiğine Gürcistan'ın güneyinde yaşayan Gürcülerde de rastlanmakta. Zaten tarihsel olarak Ahıskalıları Artvin Gürcülerinden çok Güney Gürcistan Gürcüleriyle kıyaslamakta fayda var. Ayrıca attığım linkteki Georgian halklarının genetik ortalamasını Ahıskalılar kıyaslamak Ahıskalıların kökeniyle ilgili fikir verecektir.

Bu sonuçlar Anadolu'dan gelen Türklerin ve Kürtlerin Ahıskalıların genetiğine etki etmediği görülmekte (Belki Ahıskalılardaki yüksek Gedrosia oranını yükselten şey Kürtlerle karışmalarıdır ama tarihsel olarak öyle olduğunu zannetmiyorum). Sonuçlar ayrıca Kıpçakların Ahıskalıların genetiğine ne kadar etki etmişse Hristiyan Gürcülere de o kadar etki ettiğini göstermekte (Ancestral Altaic ile kastedilen ne bilmiyorum, Türklerle bağlantısı olmayan bir şeyse Kıpçakların Ahıskalıların genetiğine etkisi 0'dır). Yani kayda değer bir Kıpçak etkisi olmadığını da kesin olarak söyleyebiliriz. Bu durumda yapılabilecek en sağlıklı yorum Ahıskalıların büyük ölçüde Müslümanlaşmış/Türkleşmiş Gürcü, küçük ölçüde ise Karapak/Terekeme olduğudur. Ⓛⓐⓩ mesaj 07.16, 20 Eylül 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Galiba siz beni anlamıyorsunuz ya da anlamak istemiyorsunuz. Eski Kıpçaklar denen bir terim, tabir tarihte, kaynaklarda yok bunu ben de uydurmuyorum ayrıca 2) Kimse Otrok Han'dan sonra Gürcistan'da Kıpçak yoktu demedi Kıpçak Oset Çeçen Çerkes Yunan farklı kökenden paralı askerler vardı ancak ikinci bir göç olarak değil paralı askerdiler ikinci bir göç kaynaksız bilgi hiçbir kaynakta yok. 3) Kıpçaklar hakkında savaşlardaki durumları taraf değiştirmeler şiirler vs bilgiler var ama konumuz bu değil. Bu bilgilerin kaynakları ile eklenmesi güzel olur.

Konu ile alakasız laf salatası yapmayın dediklerimiz hakkında yazmanız daha iyi olur yoksa kendimizi tekrar ediyoruz.

4) Silik bir madde olmasını istiyor cümlesinin amacını ayrıca anlamış değilim. Vikipedide her zaman her sayfada bilgi doğruysa eklenir yanlışsa çıkarılır ben uydurma bilgiler yazmak istiyor derseniz bunun için kişisel blog sayfası açabilirsiniz.

Meambokhe (mesaj) 15.15, 20 Eylül 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
"Gürcistan Kıpçakları" sayfasına geri dön.