Tartışma:Göktürk Kağanlığı

Aktif tartışmalar
Vikiproje 10K (C-sınıf, NA-önem)
Bu madde, Vikipedi'deki 10K maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje 10K kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
Vikiproje Çin (C-sınıf, Orta-önem)
Bu madde, Vikipedi'deki Çin maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Çin kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 Orta  Bu madde Orta-önemli olarak değerlendirilmiştir.

tartışmaDüzenle

Makaleye bayrak diye bir başlık eklemeye gerek yok.Bayrağın makalede bulunması yeterli olur diye düşünüyor ve bayrak yazısını kaldırıyorum.--Keleş 18:15, 27 Ocak 2006 (UTC)

 • Göktürkler makalesi ile bu makale hemen hemen aynı konuyu işliyor. belki birleştirilmeleri düşünülebilir. Tembelejderha 14:16, 28 Ocak 2006 (UTC)

Tembelejderha bırak aynı konuyu işlemeyi içerikleride aynıymış, yalnız bir tanesinde ben biraz düzenleme yapmıştım farklı görünme nedenide oymuş. Gök Türk İmparatorluğu sayfasına yönlendirdim hepsini--Ugur Basakmesaj 01:15, 30 Ocak 2006 (UTC)

Sayın 172.213.127.185Düzenle

Bu konu bilgi olarak zaten bilinen bir konudur. Göktürk kelimesi eski türkçe ile uğraşan batılıların Radloff'un yanlış okumalarından kaynaklanmaktadır. Doğrusu Kazım Mirşan'ın okuduğu gibidir ayrıca Çin kaynaklarında da bu teyit edilmiştir daha sonraları ama ders kitaplarını yazanların ve MEB'in bu konuda ısrarla devam etmesi Gösktürk olarak kanıksanmış olmasındna ibaret olmasındna başka bir şey değildir.Saygılarımla.--LandSCape 20:59, 12 Mayıs 2006)

Sizin yorumunuz da bir yanlışa yol açıyorDüzenle

Değerli arkadaşlar burada sanırım bir yanlışı düzeltirken bir başkasını yapıyorsunuz.Söylediklerinize Gök Türk adının uydurmalığı hususunda katılmamak elde değil. Türk tarihi ile ilgili benzer durumlar var.Örneğin ilk Türk-İslam devleti olarak kabul edilen Karahanlılar'ın ne kendileri ne de çağdaşları(Arap,Çin veya İran)bu adı hiç kullanmadı.Onlar kendilerine Al-i Afrasyab(Afrasyaboğulları) diyordu, resmi adları buydu,yazışmalarını bu adla yapıyorlardı.Karahanlı adı çok yakın dönem araştırmacıları tarafından-yanılmıyorsam Olmelyan Pritsak- hükümdarlarının ünvanı münasebetiyle yakıştırıldı bu devlete.Aynı mevzu Gök Türkler için de geçerli.FAKAT bu durum 552-630 yıllları arasında Ötüken merkezli bir siyasal oluşumun varlığını yadsımamızı haklı kılmaz.Orhun Yazıtlarında sıklıkla kullanılan Türk Budun( Budun= Boylar federasyonu)sözcüğü bir siyasal oluşumu imlediği gibi, sık sık kullanılan kağan sözcüğü de bir hükümdara delalet eder.Nitekim ordular sevk eden,Çin ile askeri-siyasi-ekonomik ilişkiler geliştiren bir kağanın il=devlet sahibi olmamaması düşünülemez.ASLINDA buradaki ana sorun, Orta Asya göçebelerinin kurduğu özgün siyasal örgütlenmelerin devlet olma niteliğinin, yerleşik toplum siyasal örgütlenmelerinden çok farklı oluşudur.SONUÇTA böyle bir devlet vardır.Resmi ve özgün adı Gök Türk değil Türk Budun(Türk Boylar Federal Devleti diyebiliriz)'dur.Fakat bilim dünyasında bu ad galat-ı meşhur hale gelmiştir.Aynen Karahanlı gibi bu da kullanılagelmektedir.--Keleş 21:20, 21 Haziran 2006 (UTC)

 • Değerli Keleş, yazınızda geçen göçebe kelimesini türk tarihi içinde kullanmamanızı önereceğim. Bu kavram yerine sosyolojik olarak göçmen kavramı daha uygundur. Diğer dediklerinize katılıyorum. Yukarıda yazılan konu viki türkçe de kürt şovenizmi üzerine sürekli topluluğu provıke eden bir şahsa yanıt olarak verilmiştir. Unutmadan kimse türkler devlet kurmadı demedi sadece adının göktürk olmadığı söylendi. Kaldı ki Kazım Mirşan ve ardılı olan araştırmacılara göre bu devletin adı Türük-Bil konfederasyonudur. Göçebe kültürü altını kumaş gibi dokuyamaz ama göçmen kültürü bunu yapabilir aradaki ayrım budur. Göçebe kültür dayatması 1815 Viyan Kongresinin ben merkezli şark sorununa dayanan özünde kendini Türk düşmanlığı olarak ortaya koyan avrupa şovenizminin ürünüdür. Saygılarımla.--LandSCape 21:27, 21 Haziran 2006 (UTC)

-[zaten kimse türklere devlet kurmadılar diyemez bizim göktürk diye adlandırdığımız devlet tarihte sabittir!çinliler buna tukue yada tujue derler örneğin east tujue yada west tujue,ayrıca kürt şövenizmi yapanlar kendilerine yaparlar tarih böyle hastalıklı,ruhsal dengesiz vekompleksler içinde kıvranan zavallıları kaale almaz.bilgileriyle belgeleriyle kanıtlarıyla ortadadır olsa olsa isim yada okuyuş farklılıkları mevcuttur! Kamuran deliormanli]88.255.183.34 13:19, 10 Eylül 2008 (UTC)


istemi-yapgunun batı siyaseti şudur :

ipekyolunu elegeçirmekisteyen akhunlara karşı sasanilerle itifak kurarak akhun lara son vermiştir ancak bir süre sonra sasanilerde ipek yolunu tamamen elegeçirmek isteyince istemı-yapgu busefer bizans la itifak kurarak sasanileri güçsüz duruma yol açmıştır
 • Türkler "konar-göçer"dir. Yani göçebeler gibi sık sık yer değiştiren, herhangi bir yere bağlılığı olmayan bir kavimde değil, yerleşik hayata geçmiş, tehlike karşısında göç eden bir kavimde. Türkler, yazları yaylalara çıkan, kışları ovalar inen bir kavimdir. 88.236.150.249 07:19, 15 Mayıs 2008 (UTC) Kutlu Altay 88.236.150.249 07:19, 15 Mayıs 2008 (UTC)


Öncelikle okuyuş hatalarına dair bir çok rivayet vardır; fakat bugün Gök Türk(Kök Türk, bu tabir ilk olarak W. Bang tarafından kullanılmıştır.) diye adlandırdığımız bu kavim kendini Türk veya Türük şeklinde tasnif etmekte, böylece kendini diğer kavimlerden ayırmaktadır, Gök Türk kitabelerde böyle geçmektedir. Gök Türkçe halini buraya yazarak açıklamak isterdim, fakat site Gök Türk abacasına uygun değil. Bu sebeple Gök Türk isminden bir şüphe duymayınız aslı Kök Türk'tür, biz Türkiye Türkleri olarak Gök Türk diyoruz.

Kök Türk tabiri ise; Gök'e mensup, ilâhi Türk mânasına gelmektedir, hatta Thomsen'e göre Kağanlığın en parlak dönemini işaret etmektedir(Mu-kan Kağan dönemi.)

Budun kavramı boylar federasyonu mânâsına gelmemektedir. Budun, bugün karşılığıyıla millet demektir ve Gök Türkler çağında aynı soydan gelenler bir budundur, yani Çinlilerde bir Budundur. Çin budunu. Gök Türklerin Budun'dan kastettikleri Millettir.

Konar/Göçer olmaları da bilinen mânada devlet olamayacakları anlamına gelmez, siyasi bir teşekkül olmaları düzenli bir ordu bulundurmaları vb bir çok özellikleri devlet olduklarının tabî kanıtıdır. Mesela Çin kaynaklarından bizlere ulaşan bir olay. Tabgaç hükümdarının gönderdiği elçiyi Bumun; İmparatorluktan nezdimize hey'et geldi, devletimiz bundan gurur duyar sözleri ile karşılamıştır(Kaynak adı: Liu. T'u-küe) Işbara 584'de Devletimiz bundan 50 yıl önce kuruldu demiştir, ki bu da 535'e denk düşmektedir o halde Gök Türk Devleti Bumun döneminde kesin olarak bir Devlettir. Devletin Kağan'ı Devlet olduklarını söylüyorsa aksini söylemek gaflettir.

Daha fazla uzatmayacağım ancak Devletin adı ve Devlet olup olmaması hususunda şüpheye düşmeyiniz. Budun tabirini de açıkladığım kanaatindeyim. Bu şekilde değiştirilirse veya değiştirmem için ortak bir karar verilirse doğru olacaktır.


Kaynaklar: Liu. T'u-küe(Çin Yıllıklarından birisi.) Ahmet Taşağıl(Gök Türkler.) İbrahim Kafesoğlu.(Türk Milli Kültür Tarihi)

Esenlikler. --MotunYabgu 22:48, 5 Mart 2009 (UTC)

--109.235.192.102 19:51, 9 Aralık 2011 (UTC)== Türkçe Yanlışı ==

"İdare ve Ordu" başlığı altındaki "Kağan'da Bilgelik, Alplik ve Erdemlilik özellikleri aranırdı." tümcesinde şöyle bir yanlış var: Burada değinilen "Alplik" niteliğinin kökü, "Âlp" değil, "Alp'tır." İnce A, Eski Türkçe'de bulunmayıp, dile Arapça, Farşça sözcükler ile birlikte girmiştir. Bir yazım yanlışı değil, dil yanlışı olmadığından, herhangi bir değişiklik yapmadan önce daha diğer üyelerin ilgilerine sunmak istedim. Bu konuda izi biraz daha aydınlatacak bir uzman varsa, lütfen ilgilensin.

arkadaşlar yapmayın göktürkler tarihi bir devlettir kazım mirşan adlı birine sorarsanız öyle der ilber ortaylı varken...Burda bazılarınız taraflı konuştuğumu düşünebilirler ama göktürk devleti vardır orhun kitabelerinde devletin nasıl yönetildiği,insanlar halklar herşey yazar.Bu bir uydurma olsa yabancılar habire üzerimeize baskı yapardı yok eiyerekten.Yapmayalım bir kişi yazıyor 4 kişi peşinden gidiyor lütfen.En ünlü tarihçilerden biri desin bunu ağzımı açmam ama Kazım Mirşan adlı bir tarihçi.Göktürk devleti vardır,Türk tarihinde de vardır. Toolga

Selam. Kazım Mirşan tarihçi değil aslen mühendistir. Yüksek Mühendis Mektebi (bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi) ve Almanya'da okumuş. Irkçılık-Turancılık Davası'nın tanıklarından. Kendisi hakkında ayrıntılı bilgiler için maddeye bakınız. Kolay gelsin. Takabeg 16:32, 1 Ocak 2008 (UTC)

ilber ortaylı gibi bir tarihçi bunları söyleseydi %100 katılırdım ama Kazım mirşan adlı kişi zaten mühendismiş tarih sadece ilgi alanı demekki.

Arkadaşlar devletin adı yanlış olsada bu devlet türk devletidir.Çin kaynaklarına göre göçebe türklerin tekrar birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir devlettir.

Magyar

tarih bilimi kimsenin patentinde olan bir bilim değildir,kazım mirşanın yıllarını verdiği olayların bizaet geçtiği yerlerde incelemeler yaparak elde ettiği bilgileri bulguları öyle bir çırpıda atamazsınız.varsa söyleyecek bir şeyiniz onun söylediklerini boşa çıkartır tezini çürütürsünüz,bilimsel ve etik yol budur.çamur atmak yakışıksız konuşmak değil.88.255.183.34 10:09, 11 Temmuz 2008 (UTC)kamuran ötükenli


Öncelikle İlber Ortaylı bir Klasik Dönem Osmanlı Tarihçisidir. İslam Öncesi Türk Tarihi ile uzaktan yakından alakası yoktur, bu hususta bilgi edinmek istiyorsanız.

İbrahim Kafesoğlu, Ahmet Taşağıl, Abdülkadir İnân, Zeki Velidi TOGAN gibi isimlerin eserlerini okumanızı tavsiye ederim.

Harici olarak yukarıda bir ekleme yaptım ve Gök Türk devleti hususunda açıklamalarda bulundum. Yeterli değilse sorularınızı yazın bildiğim kadarıyla cevap vereyim, ama Gök Türk Devleti yoktur Devlet değildir, boylar federasyonudur demek saçmalıktır. O zaman ABD'de devlet değildir Eyalet sistemiyle yönetilir, bu nasıl bir yaklaşımdır anlayamıyorum...

Esenlikler.--MotunYabgu 22:56, 5 Mart 2009 (UTC)

Kullanici sorusu: Ben Turkolog ya da dilbilimci degilim. Mimarim. Turk tarihine de okuyucu olarak yaklasiyorum. Bu basligin altina yazmamin nedeni de iddia etmek degil, daha uygun bir baslik bulamamis oldugumdur. Gordugum ve sorum su: Turk ilin toresini tutuvermis... ibaresindeki il kelimesi su anki Azerbaycan, Ozbekistan ve Kazakistan'da sene anlaminda kullaniliyor. ilin dostluku, ilin buva sozu sekilleriyle de yillarin arkadasligi, yillarin atasozu anlaminda, dolayisiyla cok eski olan anlaminda da kullaniliyor. Ayrica 'tutmak' da, Turkiye'deki anlaminda degil bu ulkelerde. 'korumak' anlamina geliyor. Turkiye'deki 'tutmak' karsiligi, Orta Asya'da bugun 'sahlamak (saklamak)' ile anlmadas. Acaba bu web sayfasindaki 'ilin toresini tutuvermis' ibaresinde boyle bir ceviri-yorum hatasi olabilir mi. Anlam su olabilir mi:'Yillarin töresini korudu' Cunku gunumuzdeki 'vilayet' anlamiyla duysal ilgi kurulup 'memleket' anlamini ifade ediyormus gibi cevriliyor. Cunku kitabelerin ilk cevirileri Orta Asya Turkcesi bilmeyen Avrupali arkeologlarca yapilmadi mi? Turki cumhuriyetlerde calismis bir mimarim. Kabul etmeseniz de Kazim Mirsan'in soyledigi cok seyin dogru olduguna sahit oluyorum. Mesela yine 'bilge kagan oldu' ibaresinde, '-e' halindeki isimlerde, 'e' harfinden once 'g' harfi ekleniyor bugunku Orta Asya'da. Dolayisiyla 'bilge' kelimesi, yönelme halindeki 'bile' anlamina geliyor olabilir mi, 'bilge kagan oldu' ibaresi 'Bil'e kagan oldu' olamaz mi? Umarim soru sorma prosedurum dogrudur., dogru linki kullanmisimdir.--KP, Mimar, Baku, Azerbaycan

Göktürk egemenliğinde Soğd şehir-devletleriDüzenle

Selam. Batı Göktürk Kağanlığı egemenlik altında yarı bağımsızlığını sürdürmüş Soğd kent-devletlerini biraz inceliyorum. Örneğin.

w:zh:昭武九姓 zhāo wǔ jiǔ xìng

Diğer adıyla: 九姓胡 jiǔ xìng hú

Kısaca Soğd 粟特 dokuz kent devleti Yueç soyundan olan kral ailesi hep "Çaovu" soyadını kullandıklari için "Çaovu dokuz soyu" denildi. Yueçler 祁連山昭武城 (qí lián shān zhāo wǔ chéng: bugünkü 甘粛省張掖市臨沢県 Kansu eyaleti Zhangye kenti Linze ili)'den göç etmiş.

Daha vardır. İlave etmeye çalışacağım. Takabeg 08:16, 11 Mart 2008 (UTC)

+ w:en:Sogdiana İngilizce Wikipedia "Sogdiana" maddesine de göz atmamız lazım. Takabeg 08:32, 11 Mart 2008 (UTC)

Diğer maddeler:

Dahası şunlar: 括穆、東安、畢、沛捍、那色波、烏那曷、穆、漕

Oğuz Türkleri maddesinin Çince interwiki w:zh:昭武九姓 idi. Doğru olan w:zh:烏古斯人 dir. Yani Soğdları ile karıştırmış. Çuovu Dokuz Soyu denilen kent-devletleri Göktürk Kağanlığı'nın egemenlik altına da girmiştir. Ancak Göktürk kökenli kent-devletleri değildir. Daha eskiye dayanıyordu. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Takabeg 11:34, 13 Mart 2008 (UTC)

yorum eksiklikleriDüzenle

yapılan yorumlarda ve bu yorumlarda belirtilenlerde tanım eksikliği/anlam eskikliği vardırlütfen bu eksiklikleri giderelim,ki net bilgiler çıksın okuyanlar okuduklarından somut bilgiler elde etsinler.88.255.183.34 13:16, 27 Ekim 2008 (UTC)--Kamuran otukenli 09:43, 31 Ekim 2008 (UTC)

mukan kaganDüzenle

mukan yada mu han kagan adında başlık neden yok? bu çok büyük bir eksiklik çin ve bizans kaynaklarında bile öve öve bitirelemeyen mukan kagan hakında mutlaka başlık açılmalıdır.bu konuda yardımlarınızı bekliyorum88.255.183.34 13:24, 27 Ekim 2008 (UTC)--Kamuran otukenli 09:44, 31 Ekim 2008 (UTC)

Büyük bir yanlışlık var beş hanedan şatuo nun türk olmadığı kesindir zaten bakarsanız bu çin tarihi ile ilgili çıkıyor. Bu imzasız yazı 78.175.65.151 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.


Memnuniyetle yardım ederim.

Mu-Kan Kağan dönemine dair ne eksiğiniz varsa lütfen söyleyin.--MotunYabgu 22:58, 5 Mart 2009 (UTC)

Arkadaşlar Gök Türk bayrağına ne oldu uçmağa mı vardı?--Bilgehan Öztürk 14:58, 10 Şubat 2010 (UTC)

değişen bilgilerDüzenle

Burdaki makale [1]sürekli birileri tarafından referans olarak gösterilmek isteniyor ancak bu yazıda kesinlik belirtilmiyor Nihal Atsız kendi fikirlerini beyan ediyor ve 1969 yılından bu yana pek çok bilginin değişmeden onaylandığını veya kiminin tamamen değiştiğini de belirtmeden işine gelince Nihal Atsızı ırkçı faşist ilan edip başka türlü işine gelince de onun makalelerini referans göstermek te oldukça tutarsız ve fazlasıyla art niyetli bir durumdur.Usta orda kendini çok övmüş ben bilmezem kimse bilmez demiş şimdi ona laf etsek bir türlü etmesek bir türlü ama bu makaledeki yorumların ona ait olup olmadığının kanıtlanması lazımdır.Üstelik Türk devletleri konusunda eleştirdiği ve yanlış olarak nitelendirdiği pek çok şey sonraları kanıtlandı ve o dönemki komşu devletlerin özellikle de çin hanedanlarının ayrıntılı yıllıklarında da onaylandı. Bu konuda yazılacak çok şey var aslında ama şunu da açık seçik söylemeliyim ki burdan bayrak silmekle sildirmekle Türk tarihinden hiç bir şey eksiltemez hiç kimse.--Kamuran otukenli 19:42, 16 Şubat 2010 (UTC)

ekDüzenle

[2] faydalanmak için güzel bir çalışma--Kamuran otukenli 19:59, 16 Şubat 2010 (UTC)

Kuruluş eksikDüzenle

Göktürkler juan-juanlara (avarlar değil Avrupadaki avar devleti ile bu devlet aynı değil) bağlı iken isyan etmiş ve kendi devletlerini kurmuşlardır.

Bumin kağanda juan-juan lar içerisindeki Türk boyunun lideridir. Tür boy ismi sonra bütün bir devlet ismini sonrada Türkçe konuşan bütün halkları temsil eder hale gelmiştir.

Lev Gümilev kuruluşu eski Türkler kitabında Benim emrim altındaki demircim (demekki Türk boyu demircilikte ustadır, bu bilginin de eklenmesi gerekir) bana karşımı geliyor emrimimi dinlemiyor der ,diye başlatır kuruluşu.

Balabanpasa 20:25, 28 Mart 2010 (UTC)

Bir tuz ekleyeyim. Juan Juanlar Moğolların yalnızca bir boyunun adıdır. O dönemde henüz Moğol adı tüm Moğol boylarının tanımlamak için kullanılmıyordu. Bumin Kağan bu boya belli bir dönem hükmetmiş olması mümkündür, çünkü o çağda birlikler çoğu kez ırk-boy esasına dayanmadan kurulabiliyordu. Özellikle Türk ve Moğol boyları arasında. İyi çalışmalar.--iazak 06:19, 30 Mart 2010 (UTC)

Juan juanlar bir boy adı değildir,çinlilerin onlara verdiği isimdir. çabucak büyüyen heryeri saran böcekler manasına gelr. Avrupadaki avarlarla temel manada hiçbir benzerliği yoktur. Avrupadaki avar devletini kuranlar kıpçak ve Hun Türkleridir. Juan junların moğol olduğuna dair bir bilgide yok. Aslında bunların bir devlet olduğu bile meçhul. Çinliler hun ve göktürkleri çok daha idari bir şekilde günümüzün devlet anlayışına yakın bir şekilde resmederken juna junlar için böyle bir şey geçerli değildir.Ben gevşek bir kabile federasyonu olduğunu düşünüyorumki orada yaşayan moğol, Türk, mançu, bazı çin , tibetli kavimleri barındırmıştır.


Çin kaynakları hunlar ile göktürkleri birbirinin devamı olarak gösterirken juan junaların devamı olarak göstermez. Adetleri görenekleri benzer derken juna junalarla böyle bir bağ kurmaz.

Balabanpasa 07:33, 30 Mart 2010 (UTC)

Evet, Juan Juanlar Çinlilerin verdiği isimdir, ama bir Moğol boyuna verdikleri isimdir. Zaten birçok proto Türk ve proto Moğol terimini Çinlilerden öğrenmek durumundayız ne yazık ki.
Benim de kanım Avrupa Avarlarının kökeninin Juan Juanlar olmadığı yönünde. Juan Juanların da batıya göç ettiğinden yola çıkılarak Avarlara yakıştırmak için zorlama yapılmış gibi.
Kıpçak Türklerinden olduğuna dil ortaklığı yeterince delildir diye düşünüyorum. Ama bilindiği üzere çok tartışılıyor.
Juan Juanların Moğolların bir boyu olduğunu, yaşayan Moğol uzmanlarının en yetkinlerinden (belki birincisidir) Osman Özgüdenli yazıyor.
İyi çalışmalar diliyorum.--iazak 10:26, 30 Mart 2010 (UTC)

Lev gümilev bakın bu konuda ne diyor; (benimde görüşüm aynı yönde) Juan-juan halkının menşei konusunda defalarca sorular sorulmuşsada bir cevap alınamamıştır. Belki soruyu onların menşei değil nasıl teşekkül ettiği konusunda sormak daha doğru olurdu. Her millette olduğu gibi juan-juanlarda da tek bir etnik kan yoktu. Bir kere juan-juanların menşei biraz da nevi-şahsına münhasır idi.Kargaşa dönemlerinde her zaman nereden çıktığı bilinmeyen, soyu sopu belirsiz bir çok insan ortaya çıkar. 4. yüzyıl ortalarında da buna benzer olaylar çok görülmüştür.Tıpkı bunun gibi T'o-palar arasında barınamayan veya Hun yabgusnun (shan-yü) başkentinde kendilerine yer bulamayanlar bozkırlar kaçtılar. Fakat oralarda da insafsız köle tacirlerinden, ordulardan, kuraklıktan, ve aç sefil köylülerden kaçmak zorunda kaldılar. Bu insanların ortak bir menşei, dilleri ve inançları yoktu fakat onları yoksul bir hayata mahkum eden kader, mecburi olarak kendi aralarında teşkilatlanam ihtiyacınıda beraberinde getirdi.

4. yüzyılın 50lerinde Yü-chü-lü (yügülü okunur) adlı siyenpi ahorlarında çalışan bir köle ölüme mahkum edilmişti. Yügülü dağlara kaçmayı başardı ve orada kendisi gibi firari yüz kadar kişi çevresinde topladı. Sonunda firariler komşu kabileler ile anlaşıp aralarında karıştılar.

yügülünün halefi Kui Lu Hou T'o-palar ile temasa geçerek her yıl at samur ve sansar kürkü vermeyi tahahüt eti. Böylece ordası juan-juan ismini aldı. Hingana kadar uzanana bütün Halha vadisine saçıldılarsada hanın otağı hangaya kuruldu. Juan juanlar teşkilatlanam cihetinde son derce ilkeldiler ve bir kabile yapısından son derece uzaktılar. Ordu ve idari birim bin kişilik alaydan ibaretti ve her yüz kişi için bir tuğ tahsis edilmişti ve tayin edilen bir kumandan yönetimindeydi. Huan-juanlar arasında okuma yazma bilen hiçkimse yoktu. Alış veriş birimi koyun pisliği veya kertikli ağaç pullardı. Savaş ve yağmalardan sonra ganimet taksimi kumadanlarca yapıları, cesurlara ganimetin en büyük kısmı verilir korkalar ise ağaç soplarla dövülürdü. 200 yıl boyunca juan-juan hayat tarzına hiçbir değişiklik olmadı ve tek geçim kaynakları komşularını yağmalamak oldu.

Acaba juna-juanlar kendi aralarında hangi dili konuşuyorlardı.Çin tarihçileri bu konuda birbirine zıt bilgiler veriyorlar. Wei-shu juan junaları Tung-huların bir kolu olarak görür. Sung-shu , Liang-shu, ve nan-shu ise onları hunların akrabaları olarak görür. Bize öre juan-juanlar siyenpi yani moğol lehçelerinden biri ile konuşuyorlardı.

Çünkü juan-juan hakanlarının ünvanını çinceye çeviren bir tarihçi bunların siyenpi diline ait olduğunu idda etmektedir. Juan-junalr kendilerini T'o-palar ile aynı soydan geldiklerini idda etselerde çok değişik kabilelerden teşekkül ettikleri nazarı itibare alınırsa bu iddanın nirengi noktasını ginekolojik değil olsa olsa juna-juan dili ile T'o-palar dili arasındaki benzerliğin teşkil ettiğini kbul etmek gerekir. Lev gumilev eski Türkler Syf 22-23

Bende burada yazılanlara katıldığımı belirtiyorum umarım açıklayıcı olmuştur. --Balabanpasa 12:51, 30 Mart 2010 (UTC)

Başkent (Kaynak)Düzenle

 • Göktürk Kağanlığının ve ondan sonra iktidara geçmiş Uygur Kağanlığının ve bunu izliyen Moğol Hanlıklarının başkentinin Ötüken olduğunu hangi cahil bilmez merak ediyorum. Kaynak istemek, yanlıştır. --Subotai 21:33, 05 Nisan 2010 (UTC)

Göktürk-KöktürkDüzenle

Arkadaşlar MEB yayınlarında Göktürk Köktürk olarak geçmekte... bir araştırma yapılıp doğrusu bulunursa sevinirim Bu imzasız yazı 78.160.39.46 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

Ben 1 .Türk veya kadim Türk devleti olarak adlandırılmasından yanayım.

Meb yaınlarındaki tarihine en az yüzde 50 si yanlıştır. Buda bi kenarda dursun.

--Balabanpasa 06:34, 12 Nisan 2010 (UTC)

 • Aslında Yazıtlara bakacak olursak Göktürk devleti diye bir şey yok bunu Türkologlar da iyi biliyor bu sadece bir kabuldür!Kültigin abidesinde Göktürkü pek teşkilatsız buldum diye bir cümle var o kadar.Orda da kast edilen şey devlet değil boy.Devletten bahsedilen metinlerin tamamında Türk devleti Türk kağanlığı diyor.Bilge kagan ise "Ben bilge Türk kaganı" diyor,Tonyukuk ise Ben Türk Tonyukuk diyor.

okumaları bitirince buraya da eklerim zaten.Madde çok eksik ayıp oluyor gerçekten. Kolay gelsin iyi çalışmalar.--Kamuran Ötükenli 20:41, 7 Haziran 2010 (UTC)

Yazıt metniDüzenle

Yazıtın metninde hata var. "Türk Oğuz" değil "Türük ve Oγuz" yani "Türk ve Oğuz" olmalı. Zira Aşinalar ve onun kabileleri, Oγuz Toquz Oγuz', Türges v.s. diğer kabilelere yani Tielelere Türük kelimesini kullanmadılar. Yazıtların metinlerini okuyanlar anlarlar. Takabeg ileti 10:36, 25 Mayıs 2010 (UTC)

 • Pardon burda neden bahsediliyor acaba? hangi yazıt ve hangi metin?ilk kitabe yani Tonyukuk ta her iki taştada Türk yazıyor,Kültügün ve Bilge kagan yazıtlarında ise ilginçtir ki Türük yazıyor.Oğuz için ise Ogz harflerine denk gelen karakterler kullanılmış.Okumaları ve karşılaştırmaları bitireyim isteyen varsa yardımcı olurum.--Kamuran Ötükenli 20:48, 7 Haziran 2010 (UTC)
 • Ben dün bir soru sordum ama sanırım anlaşılmadı.Orhun yazıtlarında diğer boylar için türk ifadesi kullanılmıştır örneğin Oğuzlar ve Bazlar için.Orhun alfabesinden anlayan ve Yazıtları asıl metninden okumayı bilenler bunu iyi bilir.--Kamuran Ötükenli 10:18, 8 Haziran 2010 (UTC)

Uygunsuz ifadeDüzenle

Zaten latin alfabesiyle yazıldı. Yazılış Türük demek yanlış. Transkript = Türük diyebiliriz. Okunuşu kim bilir ? Takabeg ileti 22:31, 7 Haziran 2010 (UTC)

O yazılış ifadesi bilgi amaçlıdır Kullanılan karakterlerle Türük ve ya Türk yazılmıştır bu aradaki fark aslında önemlidir ama onu daha sonra açıklayacağım.Önce herkes emek vermeli bildiğini aktarmalı maddeyi geliştirmeli. Orhun gramerini iyi bilenler bilir zaten neyin nasıl okunacağını,kim bilir mantığı ile yaklaşırsak okumalrda hiç bir sonuca varamayız.Herşeyin kuralı grameri vardır.Kolay gelsin--Kamuran Ötükenli 10:15, 8 Haziran 2010 (UTC)

Güvenilir kaynaklarla birlikte eklenebilir. Vikipedinin forum olmadığını unutmayalım. Takabeg ileti 10:24, 8 Haziran 2010 (UTC)

Unutmuyoruz zaten,Tonyukuk yazıtının her iki taşında da bahsettiğim karakterler ile Türk yazar

Rica etsem şurda ne yazıyor okurmusunuz?Eğer okumayı bilmiyorsanız var olan tablodan tek tek harlerin karşılıklarını bulun      Ve görüldüğü gibi TÜRK yazıyor Türük değil!

Kök Türk veya ökük Türk için ise kanıt zaten ortada Orhun alfabesini biliyormusunuz?Biliyorsanız okuyun ve görün nasıl okunuyor.     Kök mü Ökük mü?:)) cevap ortada. --Kamuran Ötükenli 13:51, 8 Haziran 2010 (UTC)

Ne olursa olun kaynak eklenmeli diyorum. Bunu defalarca anlatmaya çalışıyorum. Kaynak. Anlatabildim mi ? Takabeg ileti 14:31, 8 Haziran 2010 (UTC)
Ayrıca uzmana ihtiyacımız yok. Ben de konunun uzmanı sayılabilirim. O yüzden. Takabeg ileti 14:31, 8 Haziran 2010 (UTC)

"Kurallı Orhun alfabesi okuyuşuyla Ökük okunmaktadır" için kaynak lazım. Zaten maddenin durumu iyi değildir. Daha fazla kaynaksız bilgiler eklenmemli. Uzmana ihtiyacımız yok kaynaklara ihtıyacimız var. Takabeg ileti 14:36, 8 Haziran 2010 (UTC)

Yavaş biraz bu ne sinir stres böyle?

Öyle okunduğuna dair kaynağa gerek yok alfabeyi biliyorsanız mesele gayet basittir.Siz okumayı bilmiyormusunuz?konu saptırılmasın lütfen! karakterler ortadadır okuyun ve anlayın! VE ben kesinlikle uzmana ihtiyaç olduğu kanısındayım siz olmayabilirsiniz ama keyfinize göre silip işi tartışmaya ve inatlaşmaya götürmeyin.Sağ duyulu ve soğukkanlı olun lütfen sayın kullanıcı.--Kamuran Ötükenli 14:48, 8 Haziran 2010 (UTC)

 • Malesef ben uzlaşmacı ve yapıcı bir tavır sergilemek için yoğun çaba sarf ediyorum tartışma sayfasında konuyu enine boyuna tartışıyorum ancak Kullanıcı Takabeg sorulara cevap vermediği gibi maddede çok keyfi değişikliklerde bulunuyor!Bu tutum daha ne kadar devam edecek acaba?--Kamuran Ötükenli 15:28, 8 Haziran 2010 (UTC)

AşinaDüzenle

Aşina mı Asena mı Asen mi Aşena mı.......

Kaynak ara: "Aşina"haber • kitap • akademik • JSTOR • özgür resimler

Kaynak ara: "Aşena"haber • kitap • akademik • JSTOR • özgür resimler

Kaynak ara: "Asena"haber • kitap • akademik • JSTOR • özgür resimler

Kaynak ara: "Asina"haber • kitap • akademik • JSTOR • özgür resimler

Kaynak ara: "Asen"haber • kitap • akademik • JSTOR • özgür resimler

Takabeg ileti 03:02, 8 Haziran 2010 (UTC)

Orhun alfabesini okumayı bilen var mı?Düzenle

Arkadaşlar ben Orhun alfabesini okumanın zor olmadığını biliyorum bende bir süredir okuyorum.Şimdi kullanılardan bazıları diyor ki öyle okunduğuna dair kaynak lazım.Bende diyorum ki örneğin "Ленин" yazısının Lenin olduğuna dair kaynak istenmiyor ise     yazısının da Ökük olarak okunabileceğine dair kaynak istenmemeli!Lütfen konuyu saptırıp keyfi değişiklikler yapmayalım.Gereksiz ve caydırıcı tartışmalara girmeyelim soğukkanlı olalım!--Kamuran Ötükenli 15:26, 8 Haziran 2010 (UTC)

Okuyan herkes aynı şekilde okuyor zaten. Kaynak istenmesi anlamsız.

--Balabanpasa 15:30, 8 Haziran 2010 (UTC)

 • Neden kaynak gösterilmesi anlamsız olsun, nereden aldıysanız onu belirtirsiniz yoksa o sizin çevriniz olur. Siz bunu kendiniz mi yazıyorsunuz yoksa kaynaklardan mı alıyorsunuz? Kaynaklardan alıyorsanız belirtirsiniz ki bu da tartışmayı gerektirmez, yok siz kendiniz yazıyorsanız "kaynak gösterilmeli" şablonu gayet uygundur.--Hedda Gabler 15:33, 8 Haziran 2010 (UTC)
Sayın hedda yukarıda anlatamadım sanırım ama mesele çok basit aslında yani alfabeyi bilen bunu kolayca anlar bilir ama yine de fikir olması açısından bir kaç kaynak ekledim.Ama bu yine de keyfi değişikliklere bahane değil yapmayın lütfen.--Kamuran Ötükenli 15:35, 8 Haziran 2010 (UTC)

Ökük Türk?Düzenle

 • Ben bir dönem boyunca Köktürkçe dersi aldım ve kitabeyi su gibi okuduk ama hiç Ökük Türk diye bir şey duyduğumu hatırlamıyorum. Hangi kitabede hangi satırda geçiyor, buraya yazılırsa Köktürkçe kitabıma bakacağım. --Hedda Gabler 15:39, 8 Haziran 2010 (UTC)

Hedda onun gibi dersi bende aldım,bizde su gibi okuduk ama yıllar geçtikçe ne çok şey fark ediyor insan öyle değil mi? ben öyle okuyorum demedim maddeye iyi bak Kök Türk veya Ökük Türk diye okunabildiğini söyledim.Sadece Ökük Türk okunur demedim. Bu arada madem o dersi aldın bu konuyu izah etmek daha kolay olacak. sormuşsun madem buyur kendin bak ve izah et lütfen. Kültigin yazıtı doğu yüzü 3ncü satır: idi oksuz kök türk anca olurur ermis. bilge kagan ermis, alp kagan ermis. buyruki yime bilge ermis erinc,alp ermis erinc. begleri yime buduni yime tüz ermis. ani ücün ilig anca tutmis erinc. ilig tutup törüg itmis. özü anca...

Asıl metinde ise:         

Şeklindedir Kök Türük olarak ta okursunuz Ökük Türük olarak ta okursunuz.Mesele gayet basit.--Kamuran Ötükenli 16:10, 8 Haziran 2010 (UTC)


Mesele   harfinin okunuşudur. Eklenen web sitesinde Ök olarak geçmiyor. Yani geçersiz kaynak. Başka bir web sitesinde Ök okunuşundan bahsediliyor ama Kazım Mirşan'ın iddiasıymış. Sitenin kendisi bilimsel olmadığı için kaynak sayılmaz. Kazım Mirşan'ın eseri kaynak gösterilse de bilimsel sayılıp sayılmadığı tartışılmalıdır, bence. O web siteler kaynak sayılmamalıdır. Kaldıralım ve yerine tekrar fact ekleyelim. Takabeg ileti 15:53, 8 Haziran 2010 (UTC)
Ben, köktürkçe harflerle değil de latin harflerle okuyabiliyorum o nedenle bana hangi kitabe hangi satır vs verilirse ben de kaynak mevcut bakacağım. Ayrıca bu maddedeki kaynaklara da bakarsa blog oluşu da ayrı bir tartışma konusudur. --Hedda Gabler 15:57, 8 Haziran 2010 (UTC)

pardon pardon anlamadım yani sular gibi okuduk derken asıl metninden bahsetmiyormuydunuz hedda?O zaman sular gibi okuduk biraz abartılı bir ifade değil midir acaba?Kabul edin ki öyle ben orjinal metni kast ettim.Ve üzücü olan şudur ki daha ilk satırda bile bir kaşık suda fırtına kopuyor daha ileride kimbilir ne olacak. Ayrıca Mesele   Harfinin okunuşu bir kaç farklı versşiyondur!Yani verilen bilgi doğrudur! [3] ök,kö,ük,kü gibi! Üstelik terkar ediyorum altını çiziyorum ben her iki şekilde de okunuyor dedim.bunu dikkate alınız.--Kamuran Ötükenli 16:15, 8 Haziran 2010 (UTC)

Sonuç olarak blog siteleri kaldıralım. Vikipedi:Güvenilir kaynaklardan değiller. Takabeg ileti 16:17, 8 Haziran 2010 (UTC)

Hayır fact eklemeye lüzüm yok sonuçta aksi ispatlanmış bir konu değildir.Kazım Mirşan ya da başka bir kişinin bilimsel olup olmadığını belirlemek bize düşmüyor kusura bakmayın biz yetkili mercii değiliz bu konuda! lütfen.Soğuk kanlı,gerçekçi ve objektif olmaya davet ediyorum herkesi!--Kamuran Ötükenli 16:19, 8 Haziran 2010 (UTC)

 • Arkadaşlar tamam blog olanları kaldıralım kitapları bulup eklerim bende ne olacak çok mu zor?Ve lütfen verdiğim örneklere ve sorduğum sorulara cevap verme nezaketini gösterin.--Kamuran Ötükenli 16:21, 8 Haziran 2010 (UTC)
 • Sular gibi okumak latin harfleriyle de gayet iyidir, siz bana bu ifadelerin geçtiği kısmı verin, ben bakarım ne diye geçiyor. Bende kaynak mevcut. Doğruysa yazarım tartışmalıysa da yazarım yanlışsa da yazarım. --Hedda Gabler 16:23, 8 Haziran 2010 (UTC)
 • Hedda bunu bilerek mi yapıyorsunuz?Yukarıda verdim ya hangi yazıt hangi yüzü hangi satır!Görmediniz mi?

Ayrıca Latincesiyle mümkün değil inanın bana,beni yanlış anlamayacağınızı kişisel almayacağınızı bilsem size bu konuda bir kaç tavsiyede bulunabilirim! ama şunu bilin ki latinceye çevrilmiş hali ile aslı arasında uçurumlar var. Mesele Gök tanrı,Gök Türk veya Gök kelimesinin kullanıldığı diğer cümlelerde latincesinde hep Gök yada Kök olarak öçevrilmiş ama asıl metinde Kök Tanrı Kök Türk ve Kök ya da Gök farklı karakterler ile yazılmış!Bilmem anlatabiliyormuyum! İşte bu yüzden tekrar söylüyor ve rica ediyorum Orhun alfabesini okuyan varsa gelsin onunla konuşalım ve tekrar söylüyorum Uzmana ihtiyaç var!--Kamuran Ötükenli 16:40, 8 Haziran 2010 (UTC)

 • Öncelikle, benim okuduğum kaynak gayet güvenilir. Kendi bildiğiniz bilgilerle bütün kitaplara genelllemeler yapamazsınız. Bir şeyi bilmek için o alafabeyi de okumaya gerek yoktur illaki. --Hedda Gabler 16:49, 8 Haziran 2010 (UTC)
 • Yanılıyorsun Hedda mutlaka vardır.Mesela Arapça bilmeden ilahiyat mezunu olamazsın,Grekçe bilmeden yunan tarihçisi olamazsın tercümelerle de bir yere kadar!--Kamuran Ötükenli 10:58, 9 Haziran 2010 (UTC)
 • --Hedda Gabler ve diğer ilgilenen kullanıcılar burda [4] yani Orhun yazıtları maddesinde bir kaç önemli konu hakkında bir şeyler yazdım bilgisi olan ve yardımcı olabilecek olan arkadaşları bekliyorum.--Kamuran Ötükenli 10:59, 11 Haziran 2010 (UTC)

Tonyukuta Türük değil Türk şeklinde yazılmıştır değiştirip durmayın!Düzenle

Arkadaşlar neden ısrarla Tonyukuk yazıtındaki şeklini Türük olarak yazıyorsunuz oysa yandaki Runik halinde Türk yazıyor!Ve orjinal metinde de öyle zaten!Bilmeden değiştirmeyin.Bilene de saygılı olun lütfen.--Kamuran Ötükenli 16:42, 8 Haziran 2010 (UTC)

 • Nerden çıkarıyorsunuz değiştirenin bilmediğini? Biraz saygı kötü olmaz. Sırf sizin istediğiniz yönden değişiklik olmuyor diye, bu tarz ifadeler kullanamazsınız. --Hedda Gabler 16:46, 8 Haziran 2010 (UTC)
 • Bu ne sinir Hedda? ben kimin değiştirdiğine bakmadım bu bir,ikincisi deminden beri saygı diye rica eden benim,size ne gibi saygısızlık ettim ki?Yapmayın sakin ve soğukkanlı olun lütfen.

Ve artık kaçıncı defa rica ediyorum verdiğim örnekleri okuyun ve bir zahmet orhun Türkçesindeki karakterleri de okuyun.--Kamuran Ötükenli 16:52, 8 Haziran 2010 (UTC)


Birincisi burası kazakistan vikipedisi değil Türkçelerdekinde de Türk diyor! [5] [6] Artık tekrar ediyorum beni iyi dinleyin lütfen.Araştırmacı tarihçilerin ve Türkologların en çok dikaktini çeken şey şu: Bilge kagan ve tonyukuk abidelerinde Türkten bahsedilirken Türük olarak yazılıyor ,fakat daha eski olan Tonyukuk abidelerinde Türk yazıyor!Sonda K ile ük ile değil!Ayrıca tonyukuk yazıtlarındaki bazı harfler değişik ve bunu nedeni hala araştırılıyor.bunları belirtmemiz maddeyi zengin kılacaktır.bu kadar basit.Ha ben eminim ki orhun alfabesini ben değil de sen bilsen şimdi benim yazdıklarımın 10 katını yazar yaptıklarımın 10 katını yapardın.Kendin bakın hangi karakterler ile yazılmış! ve görün denemesi bedava --Kamuran Ötükenli 17:22, 8 Haziran 2010 (UTC)

Kısaca Türük diyenler de var Türk diyenler de var. Yine de Türük diyen güvenilir kaynak varken onu zorla Türk yapamayız. Takabeg ileti 17:24, 8 Haziran 2010 (UTC)

Türk dili araştırmaları yıllığı BelletenDüzenle

Ökük için eklenen kaynağı şudur herhalde:

Osman Nedim Tuna, "Ekin Ara İdi Oksuz Kök Türk Anca Olurur Ermiş (KT; D; 2-3) İbaresi Üzerine", Türk dili araştırmaları yıllığı Belleten 1993, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995 s. 77-81.

Ancak makalenin başlığında da Kök Türk diyor. Gerçekten Ökük olduğunu mu savunuyor ? Henüz okumadum da kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Takabeg ileti 16:44, 8 Haziran 2010 (UTC)

Onu irdeliyor ve her iki okuma biçimine de yer veriyor araştırın görürsünüz. Ayrıca onca örnek vermeme rağmen kendiniz de görmediniz mi hala?Çok basit karakterlere verilen ses değerleri ile de kontrol edebilirsiniz.Ama sanırım canınız istemiyor.Yoksa verdiğim örnekleri kimse okumuyor mu?Sorularıma ve verdiğim örneklere cevap gelmediğine göre sanırım böyle.Bu ne kadar doğru bir davranış?--Kamuran Ötükenli 16:48, 8 Haziran 2010 (UTC)

Yukarıda bahsedildiği gibi kaynaklara sadık aktarmadığını gördük. Açık konuşuyorum, ne yazık ki % 100 güven veremiyorum. Emin olmak istiyorum. Takabeg ileti 16:59, 8 Haziran 2010 (UTC)

Nasıl yani sayın kullanıcı siz beni ne ile suçluyor ne ile itham ediyorsunuz açık konuşun?Yukarda ne gördük acaba?Sorduğum tüm sorulara cevap verilmemesini mi yoksa verdiğim açık net örneklerin anlaşılmamasını mı? Sizin güvenip güvenmemenizi ben sağlayacak değilim artı siz yetki mercii değilsiniz,ona kalırsa bende pek çok şeye güvenmiyorum ne var bunda?Emin olacaksanız gidin verdiğim kaynakları bulun okuyun emin olun.Ama beni itham ve tehtid etmeyi bırakın!--Kamuran Ötükenli 17:05, 8 Haziran 2010 (UTC)

Hemen yukarıda bahsediliyor. Israrla kaynaklar ve kurallara aykırı hareketlerin söz konusu. Lütfen tekrarlamayın. Takabeg ileti 17:06, 8 Haziran 2010 (UTC) Asla!Kattiyen öyle bir eşy söz konusu değil var ise örnek vermek zorundasın madem itham ediyorsun! Sen yukarda soru sordun bende açıklık getirdim bu kadar basit ayrıca tehtid etmeyi bırakman lütfene dönem sevindirici!--Kamuran Ötükenli 17:15, 8 Haziran 2010 (UTC)

O zaman hemen ısrala Türk olarak değiştirdiğin kelimeyi Türük olarak düzeltip güvenilir kaynaklardan sayılmayan site linkleri kaldırın. Ayrıca tehdit etmiyorum ki tavsiyede bulunuyorum. Hep gelişimeleri aksattığını gördüğüm için ikaz ediyorum. İkaz etmeden direkt olarak Şikayet sayfasına başvuranlar da var ya. Takabeg ileti 17:20, 8 Haziran 2010 (UTC)
 • Hayır buna gerek yok çünkü ben bu konuyu defalarca açıkaldım Tonyukuk yazıtında Türük değil Türk yazıyor,karakterlere bakın ve kendiniz görün ha okumayı bilmiyorsanız uzmana ihtiyaç var olduğu teyyid edilir.

Ayrıca bakın tüm o kuralları hatırlatmanıza ve iddia ettiğiniz gibi yardımseverliğinize rağmen hala beni itham etmeye devam ediyorsunuz.Neyi aksatmışım?Aksatan kim ben mi sen mi onlar mı? Evet başvuranlar var ve senin hakkında da şikayet var,sonuçta herkesin hakları var. ben bu konudan burda bahsetmenin doğru olmayacağına inanıyorum.Ama eğer bu senin bir tehtidin ise yani "bak ikaz ediyorum sonrası şikayet olacak" diyorsan eğer! hiç bunlara gerek yok hemen şikayet edebilirsin.--Kamuran Ötükenli 17:29, 8 Haziran 2010 (UTC)

Neyse bu akşamlık bu kadar yeter karşılıklı konuşma gibi oldu daha çok kişinin tartışmaya katılması gerekiyor!--Kamuran Ötükenli 17:35, 8 Haziran 2010 (UTC)

Türük değil Türk denilmez. Türük olarak transkript edenler de Türk olarak transkript edenler de olabilir. Yeter ki kaynak ve metin uyuşsun. Kaynak dururken kaynağa aykrıı bir şekilde metni değiştirmek yok. Aksi halde kaynaklandırmamızın anlamı kalmayacaktır. Değil mi ? Takabeg ileti 11:02, 9 Haziran 2010 (UTC)

Ben zaten kaynak ekledim hala kaynak kaynak diye uzatmanın alemi nedir?Forum olan sadece bir tanesiydi o da silindi kaldırıldı zaten. Ama sizin yanıldığınız nokta şu Türük olarak transkript eden bir Kazak sitesi Türk sitesi değil!Kazaklar bunu Türük olarak çeviriyor olabilir ama Türkçedekiler Türk olarak çeviriyor.Burası da Türk vikipedisi olduğuna göre Türkçesini kaale almak durumundayız!Oyüzden Kazakça linke ihtiyaç yoktur kaldırılmalıdır!--Kamuran Ötükenli 13:55, 9 Haziran 2010 (UTC)

Kazakça linki değil. Kazakistan Cumhuriyeti'nin resmî kuruluşunun hazırladığı İngilizce linkidir ve çok faydalıdır. Ayrıca ordaki Yazıtın Transkripsiyon olup Kazakça değildir. Transkripsiyonun ne Kazakçası ne de Türkiye Türkçesi vardır. Bu önemli linktir. Harf öğrenmek isteyenler için de faydalı. Harf ile metin ve bu maddede yer alan cümleleri kıyaslayarak kontrol etmek isteyenler için de faydalıdır. Teşekkür ederim. Takabeg ileti 11:04, 11 Haziran 2010 (UTC) Evet kaynak güzeldir ancak Kazak vikipedisi için Türkçe vikipedide Türkçe ve Türkiye Türkçesiyle yazılmış kaynaklar kullanmak durumundayız.yoksa bazı kullanım farklarından oluşan ciddi yanılmalara düşeriz.--Kamuran Ötükenli 21:27, 25 Haziran 2010 (UTC)

{{Uzman}} gereksizDüzenle

Bu şablona gerek yoktur. Çünkü bilgi birikimimiz var ve piyasada bol kaynaklar var. Takabeg ileti 17:20, 8 Haziran 2010 (UTC)

 • Hayır vardır Göktürkçe/Orhunca bilen uzmana ihtiyac var hatta iyi bir filologa ihtiyac vardır.Lütfen bu konuda uzlaşmacı olun.--Kamuran Ötükenli 17:24, 8 Haziran 2010 (UTC)
Bilenler zaten kitap ve makaleyi yazıyorlar. Kişilere göre birazcık farklı yorum yapılıyor olsa da güvenilir kaynaklardan aktardığımız müdetçe sorun yoktur. Önce güvenilir kaynaklara müracaat edin ve ona rağmen hiç anlamayıp pes edersen o zaman uzman şablonunu ekleyebilirsin. Takabeg ileti 18:15, 8 Haziran 2010 (UTC)
Bu iddia doğru değildir.burda kesinlikle Orhun abecesini iyi bilen ve okuyan bir uzmana ihtiyaç vardır.Güvenilir kaynaklardan katarılanlar da bazen yanılgıya yanlış anlamaya sebep olabiliyor.Benim zaten öyle bir sorunum yok ben okuyup yazabiliyorum ve hernedense kimse buna itibar etmek istemiyor.Bu hiç önemli değil ancak defalrca görüldü ki konunun uzmanı kişilere ihtiyaç şarttır.--Kamuran Ötükenli 13:52, 9 Haziran 2010 (UTC)

Güvenlir kaynaklarDüzenle

Şunlar güvenilir kaynaklardan değildir.

Takabeg ileti 12:14, 20 Temmuz 2010 (UTC)

"Demirci köle"Düzenle

Çin kaynaklarında Göktürklerin "demirci köle" olarak adlandırıldığı doğru değildir. Bu kaynaklarda Rouranların kaganının Tumen'e benim demirci kölemdin, diye hakaret ettiğini, Tumen'in de buna kızıp elçiyi öldürdüğünü kaydetmşitir. Bahsettiğiniz diğer kaynakların hepsi ikinci eldir, hiç birinde bu tabirin kaynağına ait bir referans yoktur. Aklı başında pek çok kaynakta değnildiği gibi, Türklerin tarihte ehil madenciler ve demir işleyenler olduğu doğrudur, bir süre Rouranların egemenliği altına girmiş oldukları da doğrudur. Her milletin başka milletlerin egemenliğine girişini böyle ifadelerle anmak, yanlış anlaşılmalara neden olabilir. İyi çalışmalar, teşekkürler!--CXX 08:25, 26 Temmuz 2010 (UTC)

Vakayinamelerde yer alan Anagui'nin sözü de doğru. Aynı zamanda "demirci köle" terimi kaynaklarda sıkça kullanılmaktadır. Takabeg ileti 00:58, 27 Temmuz 2010 (UTC)
1. elden kaynak var mi peki? 突厥,柔然之锻奴也 diye bir tabir hicbir tarihi kaynakta gormedim. Varsa soyleyin, ona bakalim. Yoksa Kultur devriminden kalma kaynaklara dayanarak Turkce yetmiyormus gibi Ingilizce Vikiye, `Turk halki demirci koledir` diye yazmanizda kisisel bir hesap varsa bilemem. Iyi calismalar, tesekkurler.--CXX 01:11, 27 Temmuz 2010 (UTC)

(, Pinyin: duànnú, Wade-Giles: tuan-nu)

 • 馬長壽, 《突厥人和突厥汗國》, 上海人民出版社, 1957, Ma Zhangshou, Tujue ve Tujue Kağanlığı, s. 10-11, "鍛奴"的突厥部落集团 Demirci Kölesi Türk Kabile Grubu, 突厥的鍛工主耍是以奴隸的身分爲柔然奴隸主汗庭服務的 Türk demircinin büyük bir çoğunluğu Cücen Kağanı'nın sarayına hizmet eden köle sınıfı idi.)
 • 陳豐祥, 余英時, 《中國通史》, 五南圖書出版股份有限公司, 2002, ISBN 9789571128818, p. 155 (因突厥人工於鍛鐵,故世為柔然「鍛奴」。(Tujueler demir dövmeyi işlediler, o yüzden Cucenler için "demirci kölesi" oldu)
 • 丁勇, 從「鍛奴」到汗國—突厥族的演進及與唐王朝的關係, 歷史月刊 Vol. 163: 北方遊牧民族與中原王朝的 / 歷史分合, August 1, 2001, pp. 22-28.) makalesinin başlığı da "Demirci köle" 'den kağanlığa Takabeg ileti 01:13, 27 Temmuz 2010 (UTC)
Bakin yine ayni sey. Gosterdiginiz en eski kaynak 1957den kalma. Kultur devriminden sonra mi cikti bu "demirci kole" tabiri?? 1. elden kaynak derken 24 tarih gibi eski kaynaklari kastediyorum.--CXX 01:16, 27 Temmuz 2010 (UTC)

1991, 2001 de var. Daha da kaynaklar vardır. Vikipedi:Güvenilir kaynaklara okuduğumuz da anlaşılıyor ki Vikipedi açısından 1. Elden kaynak 'tan ziyade araştırmalar kıymetli. Yani bilim adamlarının bu taviri kullanmaları. Takabeg ileti 01:26, 27 Temmuz 2010 (UTC)

敦煌突厥回鶻文書導論 (Tun-huang T'u-chüeh Uygur Belgelerine giriş), 新文豐出版公司, 1994 s. 4. de de geçiyor. 史籍上說他們曾是柔然的鍛奴。阿史那氏應萬於高車諸族準嗚爾盆地的域勒(鐵勒為我國史書中對Tdrk 一詞的另一不同譯音)。

1966 yılında başlamış olan Çin Kültür Devrimi ile alakalı değildir. Ondan önce de kullanılıyordu ve devtim sonrasında da kullanılıyor. Bu Kültür Devrimi ile ilgili iddianın kaynağı nedir acaba ? Takabeg ileti 01:30, 27 Temmuz 2010 (UTC)

Birde Burdaki Ko-chu kabilesi kimlerdir ? Kao-che 高車 sandım ama ... Bilenler var mı ? Takabeg ileti 01:37, 27 Temmuz 2010 (UTC)

"Saraya hizmet eden kole sinifi" falan deyince, sinif catismasinin tarihte ne kadar eskilere dayandigini gostermeye yonelik olabilir. 1960lar donemi icin cok normal. Yoksa Orta Asya kabile konfederasyonu ancak 'erken devlet' olgusuyla aciklanabilir. Yoksa saraymis, sinifmis, bunlar cok zorlama ifadeler.--CXX 01:47, 27 Temmuz 2010 (UTC)
Sadece Halk Cumhuriyeti'nde değil Tayvan'da da kullanılıyor. Tabi ki Türkiye'de de. Mesela Doğan Avcıoğlu'nun Türklerin Tarihi'nde de geçiyor. Takabeg ileti 01:53, 27 Temmuz 2010 (UTC)
 • Bu iddia ve buna dair tartışma epey zamandır sürüyor ancak bu tartışma ne Bumin Kağan maddesinde ne de bu maddede hiç bir zenginliğe ve ilerlemeye sebep olmuyor!Demirci Köle tanımı güvenilir ve ansiklopedik hiç bir kaynakta yok.Var olanlarda ise Juan juan kaganının hakareti anlatılıyor ki bu da baz alınacak bir ifade değildir yaygın bir ifade de değildir,Bunu Bumin Kağan maddesinde de uzun uzun irdeledik anlattık açıkladık.Bu konu yeterince irdelendi zaten uzatmanın alemi yok.--Kamuran Ötükenli 13:57, 29 Temmuz 2010 (UTC)
Bu kez CenkX ve Kamuran Ötükenli'ye katılıyorum. Artık daha fazla ısrara gerek olmadığını düşünüyorum. --iazak 18:36, 29 Temmuz 2010 (UTC)

Vikipedi çoğunluk demokrasisi değildir ve kişisel görüşlerine göre değil güvenilir kaynaklarla işlenmektedir. Takabeg ileti 04:46, 1 Ağustos 2010 (UTC)

 • E tamam işte aynen öyle kişisel görüşlerinizde ısrar etmeyin o zaman,bu anlamsız ve zaman kaybettirmekten başka hiç bir işe yaramayan tartışmalar çok üzücü ve vikipediye hiç bir şey kazandırmıyor,kazandırmayacaktır da.--Kamuran Ötükenli 12:37, 17 Ağustos 2010 (UTC)
 • Bu yakıştırma Juan-Juan Hanı tarafından adi demirci köle diye yapıldı uzatmayın.hem kaynaklar çince şüphelerniz normal

Mehmedoğukanebili78.175.97.181 17:29, 13 Nisan 2014 (UTC)

Telif ihlaliDüzenle

Türkçe Vikideki Göktürk maddesinin o tarihteki sürümü ise bu idi.

Telif ihlal eden kısımların kaldırılması gerekmektedir. Takabeg ileti 01:03, 27 Temmuz 2010 (UTC)

KaynaklandırmaDüzenle

Bazı kaynaklarda sayfalar gösterilmemektedir. Oralara {{fact}} eklidir. İlgilenen kullancılar kitapları kontrol edip sayfaları eklenirseler iyi olacaktır. Takabeg ileti 03:26, 17 Ağustos 2010 (UTC)

 • Bakın sayın kullanıcı bu yaptığınız kötü bir davranıştır!Verdiğim kaynaklar bellidir herkesin kolayca ulaşıp okuyabileceği kaynaklardır,o yüzden işi yokuşa sürmeye kalklmayın,olumsuz sayılabilecek davranışlardan kaçının!Verdiğim kaynaklara ikide bir [kaynak belirtilmeli] ekleyip durmayın.Sayfa verilmesi sizin keyfi isteklerinize bağlı değildir!Sayfa verilmemiş olması o kaynaklara fact eklemenize bahane değildir.Eğer bu olumsuz tutumunuza devam ederseniz sizi yine şikayet etmek zorunda kalacağım bunu bilin.--Kamuran Ötükenli 12:34, 17 Ağustos 2010 (UTC)

soğdçaDüzenle

bu bilgi ile ilgili kaynak anlamsız.

yeterli kaynak göstermez iseniz bilgiyi çıkaracağım.

--Balabanpasa 15:31, 17 Ağustos 2010 (UTC)

SilmeyinDüzenle

Demirci kole konusu uzun tartismalardan sonra bu seklini aldi. Su anki haliyle konu hakkinda degisik fikirlere deginip geciyor. Lutfen silmeyin, tekrar bir degisiklik savasi baslamasin. tesekkurler, iyi calismalar.--CXX 14:34, 3 Eylül 2010 (UTC)

KaynakçaDüzenle

Kaynakça bana biraz taraflı gibi geldi. Kaynakların Çoğu Çince kaynak. Türkçe kaynaklara ve uluslararası, yani ne Türkçe ne de Çince, yazarı da ne Türk ne de Çinli olan kaynaklara ihtiyaç var. Türkçe kaynak mı bulunamamış? Yoksa İngilizce kaynak mı yok? --82 ~145 ileti 10:55, 1 Ekim 2010 (UTC)

Birileri Türkçe tarihçilik yapılmayacağını düşündüğü Türkçe kaynakların tamamını yanlı kaynak olak kabul ettiği için durum böyle.--Balabanpasa 05:27, 4 Ekim 2010 (UTC)

Türkçe internetin manipülasyona ve çıkar çalışmalarına açık olduğu bir gerçek ancak son yıllarda internete erişimin artmasıyla güvenilir bilgiler ve iyi niyetli oluşumlar da var. Viki hizmetlilerinin bu konuda esnemesi gerekir.--KafkasMurat 10:45, 25 Eylül 2013 (UTC)

Türk sözcüğünün yazımı ile ilgiliDüzenle

Ek bilgi, sayfadaki Türük sözcüğü Göktürk damgaları ile up-er-ü-et biçiminde yazılmıştı, doğrusu ük-er-ü-et olacaktı, düzeltildi. UP ve ÖK damgaları şekil olarak birbirine çok benzer ve Irk Bitig'deki kullanımından dolayı karıştırılıyor, doğrusu düzeltildiği biçimdeki gibi. Ayrıca Ökük Türük kalıbının sayfadan kaldırılmasının daha doğru olabileceği kanısındayım, Kök sözcüğünün yazılış biçimi ek-ö-ök Kök sözcüğünün uzun ünlü içerdiğini doğrulamakla birlikte ökük diye bir Türkçe sözcüğün hiçbir yerel veya yabancı kaynakta kaydedilmemiş olması bunun uydurma olduğu savını destekliyor. Yanlış bilgi vermemek gerek diye düşünüyorum. Fankibiber

İsminin Türk Kağanlığı Olarak DeğiştirilmesiDüzenle

Göktürk adı sonradan yanlış olarak verilmiş. Aslında Köktürk olan isim, Türk Kağanlığı döneminde yalnızca bir yerde geçiyor. Onun dışında Türk Kağanlığı, eli, bodunu ifadesi ise 50'nin üzerinde referansa sahip. Şuraları okuyabilirsiniz: http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/1.php http://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/2012-09-04-13-25-08/menu-am-bilgisistemleri-tumhaber-tr/1018-anasayfahaberleri-universitemizdeturklerintarhikoklerikonferansiduzenlendi-tr Ayrıca İngilizcede de dahil 18 dilde bu isimle yazılmış: https://en.wikipedia.org/wiki/Turkic_Khaganate Yalnızca Türkçede böyle bir kullanım görüyoruz. Değiştirilmeli mi? Bence evet. --Kafkasmurat- 20:23, 26 Aralık 2014 (UTC)

göktürk devleti yüz ölçümü hakkındaDüzenle

--Zzcheck1 (mesaj) 21:15, 17 Eylül 2015 (UTC)göktürk devletinin yüz ölçümü 13.000.000 km2 dir lütfen düzeltelim dsada--Zzcheck1 (mesaj) 21:15, 17 Eylül 2015 (UTC)--Zzcheck1 (mesaj) 21:15, 17 Eylül 2015 (UTC)

Göktürk bayrağıDüzenle

Madde bilgi kutusunda yer alan bayrağın bu devlet tarafından kullanıldığına dair madde içerisinde kaynak göremedim. Bu sebepten ötürü bayrağı çıkarıyorum.--Nushirevan11 20.40, 8 Mart 2018 (UTC)

"Göktürk Kağanlığı" sayfasına geri dön.