Taras, Yunan mitolojisinde Poseidon ve peri Satyrion'un oğlu. Mora yarımadasından güney İtalya'ya kadar seyahat etmiştir. Güney İtalya'daki Taras isimli Yunan koloni şehrinin kurucusu olarak anılır. Bu şehir Latince "Tarentum", bugün ise "Taranto" olarak adlandırılmıştır.

  • Ayrıca; bugün "Taras" Doğu Avrupa'da, özellikle Ukrayna'da, sıkça kullanılan bir isimdir.
Taras yunusbalığı üstünde, madeni para