Tarafsız bölge (İngilizceno man's land), endişe ya da belirsizlik nedeniyle boş bırakılan ve taraflar arasında anlaşmazlık içinde olan bir arazidir. Bu terim, başlangıçta derebeylikler arasında hak iddia edilen toprakları tanımlamak için kullanılmıştır. Modern zamanlarda, iki düşman siperi arasındaki araziyi tanımlamak için kullanılmakta olup I. Dünya Savaşı ile sıklıkla bağlantılıdır.

I. Dünya Savaşı sırasında Loos ve Hulluch arasındaki tarafsız bölge

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir