Tampon çözelti (daha doğrusu, pH tamponu veya hidrojen iyonu tamponu) zayıf asit ve konjuge bazın veya zayıf baz ve konjuge asitin karşımından oluşan sulu çözelti.Tampon çözeltiye küçük veya orta miktarda  güçlü asit veya baz eklendiğinde pH değişimi çok az olur ve bu nedenle çözeltilerde pH değişimini engellemek için kullanılır.Çoğu canlı formu sadece küçük bir pH aralığında gelişir bundan dolayı sabit pH'ı sürdürmek için tampon çözeltiyi kullanırlar.Doğada, bikarbonat tampon sistemi kandaki pH'ı düzenlemek için kullanılır.

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

Dış bağlantılar Değiştir