Tamlık bölgesi

halka ile cisim arasında yer alan bir cebirsel yapı

Tamlık bölgesi, halka ile cisim arasında yer alan bir cebirsel yapıdır. Bir tamlık bölgesi sıfır böleni içermeyen bir halkadır. Yani sıfırdan farklı iki elemanın çarpımı sıfırdan farklıdır; için

Örnekler

tam sayılar kümesinde sıfırdan farklı iki sayının çarpımı sıfırdan farklı olduğından bir tamlık bölgesidir.

kümesi için olduğundan bir tamlık bölgesi değildir.

ÖzellikleriDüzenle

  • Tamlık bölgesinde sadeleşme özelliği sağlanır yani   ise   dir.
  • Her cisim bir tamlık bölgesidir.
  • Her sonlu tamlık bölgesi bir cisimdir.