Tamara Hatun

Bulgar Kralı'nın kızı, I.Murad'ın eşi

Tamara Hatun veya Maria ya da Mara Tamara Hatun, Osmanlı Devleti'nin hükümdarı I. Murad'ın nikahlı eşi.

Tamara Hatun
DoğumBulgaristan
ÖlümOsmanlı Devleti
DefinBursa
HanedanŞişman Hanedanı
BabasıIvan Alexander(?)
AnnesiSarah-Theodora(?)

Bulgar kralı İvan Alexander'ın kızı ve Bulgar kralı İvan Şişman'ın kızkardeşi olduğu rivayet edilir. Siyasi gayelerle gerçekleştiği iddia edilen evliliğin 1366'da, 1370'te veya 1376'da yapıldığı söylenir.

Düsturname-i Enverî'deki bir başka rivayete göre I. Murad'ın adamlarından Gazi Hoca Ömer tarafından tutsak edilip Bursa'ya getirildiği ve Tamara Hatun'u geri alamayan Sırp prenslerinin bu sebepten ötürü ayaklanıp I. Kosova Muharebesi'nin yapılmasına sebep olunduğu hikâye edilmektedir.

Kaynakça değiştir