Takson yazarı zoologlar listesi

Vikimedya liste maddesi

Zoolog, zooloji denilen hayvan bilimi uzmanı olan bilginlerdir. Taksonomiyle ilgilenen ve takson yazarı olan zoologların adları Uluslararası Zoolojik Adlandırma Koduna (ICZN) göre keşfettikleri/tanımladıkları/adlandırdıkları takson ile birlikte kullanılır ve genellikle yayım yılı ve tam soyadı ya da bir kısaltmayla gösterilir.

Linnaeus'un Systema Naturae (1735) adlı kitabında yer alan Hayvanlar Alemi tablosu

Zoolojinin alt dallarında uzmanlaşmış zoologlar o alt dalın adına bağlı olarak değişik adlarla anılırlar:

Paleontologfosilleri inceleyen paleontoloji biliminin uzmanı
Parazitologparazitleri inceleyen parazitoloji biliminin uzmanı
Helmintologsolucanları inceleyen helmintoloji biliminin uzmanı
Nematologyuvarlak solucanları inceleyen nematoloji biliminin uzmanı
Malakologyumuşakçaları inceleyen malakoloji biliminin uzmanı
Konkologdenizkabuklarını ve diğer midye, salyangoz kabuklarını inceleyen konkoloji biliminin uzmanı
Artropodologeklem bacaklıları inceleyen artropodoloji biliminin uzmanı
Karsinologkabukluları inceleyen karsinoloji biliminin uzmanı
Miryapodologkırkayak ve çıyanları inceleyen miryapodoloji biliminin uzmanı
Araknologörümceğimsilerin Acari grubu haricindekilerini inceleyen araknoloji biliminin uzmanı
Akarologörümceğimsilerin yalnızca Acari grubundakilerini inceleyen akaroloji biliminin uzmanı
KollembologEntognatha grubundan eklem bacaklıları inceleyen kollemboloji biliminin uzmanı
Entomologböcekleri inceleyen entomoloji biliminin uzmanı
TrikopterologEvcikli böcekler (Trichoptera) takımını inceleyen trikopteroloji biliminin uzmanı
Apiologbal arılarını inceleyen apioloji biliminin uzmanı
Mirmekologkarıncaları inceleyen mirmekoloji biliminin uzmanı
Koleopterologkın kanatlıları inceleyen koleopteroloji biliminin uzmanı
Dipterologsinekleri inceleyen dipteroloji biliminin uzmanı
Hemipterologyarım kanatlıları inceleyen hemipteroloji biliminin uzmanı
Ortopterologdüz kanatlıları inceleyen ortopteroloji biliminin uzmanı
Lepidopterologkelebekleri inceleyen lepidopteroloji biliminin uzmanı
İhtiyologbalıkları inceleyen ihtiyoloji biliminin uzmanı
Herpetologiki yaşamlılar ile sürüngenleri inceleyen herpetoloji biliminin uzmanı
Ornitologkuşları inceleyen ornitoloji biliminin uzmanı
Mammalogmemelileri inceleyen mammaloji biliminin uzmanı
Setologbalinalar ve yunusları inceleyen setoloji biliminin uzmanı
Primatologprimatları inceleyen primatoloji biliminin uzmanı

ADüzenle

BDüzenle

CDüzenle

DDüzenle

EDüzenle

FDüzenle

GDüzenle

HDüzenle

IDüzenle

JDüzenle

KDüzenle

LDüzenle

MDüzenle

NDüzenle

ODüzenle