Takayasu arteriti

Takayasu arteriti, genellikle 40 yaş altı kadınlarda görülen,aort ve ana dallarını (subclavian arter-kollara giden) tutan inflamasyon (yangı) sonucu oluşan vaskülit tablosudur. İki koldan ölçülen tansiyon değerleri farkının 10-20 mmhg (milimetre cıva)'nin üzerinde olması,kollarda hareket sonrası çabuk yorulma (kladikasyo) bu hastalığı düşündürür. Kronik göğüs ağrısı, sırt ağrısı gibi semptomlarla başlayabilir. Başa giden arterlerin daralması sonucu da hastalık seyrinde geçici körlük, bulanık görme yaşanabilir. hastalığın insidansının düşük olması sebebiyle başta başka romatizmal hastalıklarla karıştırılabilmektedir...

Takayasu arteriti
Uzmanlık İMmünoloji, Romatoloji Bunu Vikiveri'de düzenle

Bu hastalık renal arter stenozu ile karıştırılmamalıdır.En önemli fark arter stenozunda iki kolda da tansiyonun yüksek olmasıdır.Uzak doğu ülkelerinde sıklıkla görülen bu hastalık diğer toplumlarda milyonda bire kadar düşük prevalansla görülür.Kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden on kat fazladır.

Sınıflandırma
Dış kaynaklar