Tahkikat encümenleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenlerinin Vazife ve Salahiyetleri Hakkında Kanun 28 Nisan 1960 tarihli Resmi Gazetede[1] yayımlanmıştır. Demokrat Parti'nin, sert muhalefet yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Parti'sini ve toplumu manipüle ettiği gerekçesiyle de basını kontrol etme amacıyla çıkardığı iddiaları halen tartışma konusu olan Kanundur. Kanunun ilk maddesinde TBMM tarafından görevlendirilerek tahkikat encümeni olan milletvekilleri ile onların görevlendireceği naip encümenlere, Ceza Muhakeme Usulu Kanunu, Askeri Ceza Kanunu, Basın Kanunu ve diğer Kanunlarca Cumhuriyet Müddeiumumilerine (Başsavcılarına) tanınan yetkiler ve sorgu hakimlerine, sulh hakimlerine ve askeri adli amirlere verilen yetkilerin bütünü verilmiştir. Tahkikat encümenlerinin emir ve talimatlarına uymayan ya da muhalefet eden kamu görevlileri ile diğer kişilere dönük bir ila üç yıl arasında değişen hapis cezaları da bu Kanunla konulmuştur. Kanunun 18 Nisan 1960 ta TBMM de yapılan görüşmeleri sırasında İsmet İnönü'nün sarf ettiği: "artık sizi ben bile kurtaramam" sözü, Türk Siyasi Hayatına mal olmuş sözlerden biridir. Kanunun yayımından sadece bir ay sonra gerçekleşen 27 Mayıs 1960 Darbesi de Türk Siyasi Hayatındaki darbelerin ilki olarak kabul edilir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Tahkikat Encümenleri" (PDF). 2 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF).