Ana menüyü aç

Tahir Musa Ceylan (d. 1956, Çanakkale) şair, romancı, düşünür. Edebiyat, felsefe ve sanatla ilgili çalışmalarının ilk döneminde fotoğraf sergileri açmış olmakla birlikte, daha çok fotoğraf estetiği ve tarihi üzerine yazılarıyla tanınmış, 1988 yılında Fotoğraf Estetik ve Görüntü Üzerine Denemeler isimli ilk kitabı çıkmış, 80'li yıllarda in vivo isimli edebiyat/felsefe dergisini yayımlamış ve İstanbul Tabip Odası Bülteni’nin sanat sayfalarını düzenlemiştir.

Tahir Musa Ceylan
Doğum 1956
Çanakkale
Meslek Şair, yazar
Dönem 1986 - günümüz
Tür Dramatik şiir
Postmodern roman
Edebî akım Büyülü gerçekçilik

Resmî site
[1]
Tahir M. Ceylan
Tam adı Tahir Musa Ceylan
Doğumu 1956
Çanakkale Yenice Nevruz
Çağı Çağdaş felsefe
Bölgesi Batı felsefesi
Okulu Rasyonalizm
İlgi alanları Nörofelsefe
Psikofelsefe
Zihin felsefesi
Benlik felsefesi
Önemli fikirleri Dışlaşmak[1][2]
Ortak benlik[2][3]
Nesne benliği[4]
Ortaklık içgüdüsü
İçgüdü ikamesi[5]

ŞairliğiDüzenle

İlki 1986 da Sanat Olayı'nda, sonraki şiirleri Hürriyet Gösteri, Düşün, Edebiyat ve Eleştiri, Ünlem, İle, Akatalpa, Hayal dergilerinde yayımlanmış, 1988 yılında Depresyonun Şiiri adıyla ilk şiir kitabı basılmıştır. 80'li yılların şairlerindendir, ruhu öne alan, çağrışımlara yaslanan, dizelerde değil, bütünde anlam doğuran, imgeci, yoğun, dramatik bir şiir anlayışı vardır. İlk dönem şiirlerini Depresyonun Şiiri I(1988) ve Depresyonun Şiiri II(2004) kitaplarında, son dönem şiirlerini ise Aşka İnanası Geliyor(2013) adlı kitabında toplamıştır.

RomancılığıDüzenle

2005 yılında basılan ilk romanı İçi Yoksul yetmişli yılların sonunda Çanakkale'nin Yenice kasabasından öğrenim görmeye geldiği Ankara'da kültür şoku ve duygusal travmalar yaşayan bir gencin iç dünyasını ele alır. 2008 yılında yayımlanan Kestane Kıranında Kadınlar romanında [6] ise 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarında Mavruz isimli kurgusal bir köyde bir kadın ana karakter üzerinden sürekli olumsuzluklarla boğuşan bir ailenin hayata tutunma mücadelesi, arka planda da köyün hikâyesi anlatılmaktadır. Yerel bir dil kullanılan romandaki bazı karakterler ve köyde meydana gelen felaketler yazarın doğum yeri olan Nevruz köyündeki yaşanmışlıklardan esinlenmiştir. Sonraki romanları Yarım Adamın Aşkları(2009), Elli Yıl Sonra Kül(2010) ve Bir Zamanlar Bakırköy(2011) şeklinde sıralanır.
Edebi üslup olarak yazar, dil ve kurguyu bütünler, zaman zaman şiir diliyle nesir dili ayrımını ortadan kaldırır, anlatımın gücünü arttırmak için sayısız metafor kullanır. Romanlarında ana öykü tek başına ilerlemez, çok sayıda yan öykü zaman zaman merkeze alınarak ana öyküyü taşır. Akışta şaşırtıcı karakterler aniden ortaya çıkarak farklı hayatları öykünün içine alır. Ana öykü, kesintisiz ve tekdüze değil, çeşitlenerek ancak bölünmeden ilerler. Ayrıntılar dört bir yana dağılsa bile bir kopukluk duygusu hissedilmez[7] ve anlatı epik dilden ayrılmaz. Bazı yapıtları edebiyat seçkilerinde yer almıştır[8] Romancılığında, coşkulu bir özgürlükle rafine bir kulvarda ürettiği söylenmiştir.[9].

DüşünürlüğüDüzenle

25 yıla yakın bir süredir Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi Aylak Bilgi Köşesi'nde nöro-psiko-felsefe içerikli denemeleri yayımlanan yazarın bu yazıları Aylak Bilgi, Aylak Yazılar, Aylak Düşünceler ve Aylak Fikirler isimleriyle kitaplaştırılmıştır[10]. Ceylan 2015 yılında Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü'ne Öğretim Üyesi olarak atanmıştır[11]

Bilgiye dayalı mantıkçı bir felsefenin izini süren Ceylan, Jung'un kolektif bilinçaltı düşüncesinin üzerine oturttuğu ve bütün insan türünün tek bir benliği olduğunu varsayan ortak benlik kavramını geliştirmeye çalışmaktadır. Buna göre insanın ortak yapısı olan DNA sahici olandır. İnsan sahici olanın yeryüzündeki işleme şeklidir, o nedenle de geçici bir bileşimdir, dünyanın o günkü koşullarında, o günün malzemesinden üretilmiş gündelik bir aracıdır. Sahici ve temel yapının içgörü yoluyla kendi benliğiyle ilgili oluşturduğu kurgu ortak benliktir. Ortak benlik yeryüzüne çıktığı andan itibaren deneyüstü ve öznel yapısını nesnel hale dönüştürür.
Yeryüzündeki macera bir "dışlaşma" işleminden ibarettir.
İnsanlar arasında ortak benlik kaynaklı bir bağ vardır. Kant’ın usa verdiği deneyüstü bilgi çıkarma işi ortak benlikte kodlu, önceki kuşakların ürettiği ve aşama aşama ortak canlıya eklediği bir kapasitedir. O nedenle bilgi, önceki kuşaklarda deneyden çıkmış, ama şimdiki kuşakların kullanımında deneyüstü olmuştur.[12][13][14]

YapıtlarıDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

 • Kanat Kitap [2] Yazar hakkında kısa bilgi
 • Doğan Kitap [3] Yazar hakkında kısa bilgi
 • Radikal Gazetesi Kitap Eki (10 Şubat 2006) Senem Kale’nin "İçi Yoksul" romanıyla ilgili olarak yazdığı yazı
 • PİCUS Dergisi(Şubat 2006, Sayfa 16-19) [4] "İçi Yoksul" romanıyla ilgili olarak yazarın verdiği röportaj.
 • Sabah Gazetesi Kitap Eki [5] (15 Mart 2006, Sayı 6, Sayfa 16) "İçi Yoksul" romanıyla ilgili olarak yazarın Tarık Sipahi'ye verdiği röportaj
 • Edebiyatokyanus [6] Duygu Yılmaz Okutan'ın "İçi Yoksul" romanıyla ilgili olarak yazarla yaptığı söyleşi
 • Yeni Aktüel(Ocak 2005, Sayı 24, Sayfa 82), Yazarın "İçi Yoksul" romanıyla ilgili olarak Çağla Kalafat'a verdiği röportaj.
 • Yeni Aktüel(Ekim 2008, Sayı 169, Sayfa 86)Yeni Aktüel "Kestane Kıranında Kadınlar" romanıyla ilgili olarak yazarın Ayşe Çavdar'a verdiği röportaj
 • Radikal Gazetesi Kitap Eki (3 Ekim 2008, Sayı 394, Sayfa 8) A. Ömer Türkeş’in "Kestane Kıranında Kadınlar" romanıyla ilgili olarak yazdığı yazı
 • Scribd Süleyman Doğru'nun "Kestane Kıranında Kadınlar" romanıyla ilgili olarak yazdığı yazı
 • Digiturk Dergisi (Kasım 2008, Sayı 11, Sayfa 92) [7] Beril Yalçın'ın "Kestane Kıranında Kadınlar" romanıyla ilgili olarak yazarla yaptığı röportaj.
 • Birgün Gazetesi Kitap Eki (2 Kasım 2008, Sayı 63, Sayfa 10)[8] "Kestane Kıranında Kadınlar romanıyla ilgili olarak yazarın verdiği röportaj.
 • Akşam Gazetesi Kitap Eki (31 Ekim 2008, Sayı 34, Sayfa 6) [9] "Kestane Kıranında Kadınlar" romanıyla ilgili olarak yazarın verdiği röportaj.
 • Akşam Gazetesi Brunch Eki(28 Eylül 2008, Sayı 129, Sayfa 24) Yazarın "Kestane Kıranında Kadınlar" romanıyla ilgili Olarak K. Aycan Saroğlu'na verdiği röportaj
 • Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki [10] Yusuf Alper'in "Yarım Adam'ın Aşkları" romanı ile ilgili olarak yazdığı yazı
 • Radikal Gazetesi Kitap Eki(25 Haziran 2010, Sayı 484, Sayfa 4) [11] A. Ömer Türkeş'in "Elli Yıl Sonra Kül" romanıyla ilgili olarak yazdığı yazı.
 • Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki(7 Ekim 2010, Sayı 1077, Sayfa 21) [12] Yücel Bektaşoğlu'nun "Elli Yıl Sonra Kül" romanı ile ilgili olarak "Agonya Destanı" başlığıyla yazdığı yazı
 • Ayraç Dergisi (15 Kasım 2013) [13] Yücel Bektaşoğlu'nun "Ortak Benlik- Nörofelsefi Temellendirme" kitabı için yazdığı yazı.
 • Sabit Fikir Güncel Edebiyat (24 Ocak 2011)[14] Cengiz Alkan'ın "Fikrin Flâneur Halleri" başlıklı yazısı
 • Radikal Gazetesi Kitap Eki [15](16 12 2011) Abidin Parıltı'nın "Bir Zamanlar Bakırköy" romanı için yazdığı yazı
 • Sabit Fikir Güncel Edebiyat (4 Ocak 2012) [16] A. Ömer Türkeş'in "Bakırköy'ün Sakinleri" başlığıyla "Bir Zamanlar Bakırköy" romanı için yazdığı yazı
 • Açık Gazete (28 Ekim 2013)[17] Serdar Serhatlı'nın "Bir Zamanlar Bakırköy" romanı için yazdığı yazı
 • Gerçek Edebiyat Dergisi (29 11 2014)[18] Bünyamin Durali'nin "Depresyonun Şiiri" kitabı için yazdığı yazı
 • Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki [25 Aralık 2014, Sayı 1297, Sayfa 27 ] Leyla Aksoy'un "Erkeğin Kadınla İmtihanı" başlığıyla "Kızböcekleri" romanı için yazdığı yazı
 • Aydınlık Gazetesi Kitap Eki [ 9 Ocak 2015, Yıl : 4, Sayı: 150, Sayfa 10 ] Yusuf Alper'in "Bir Dil Şöleni: Kızböcekleri" başlığıyla "Kızböcekleri" romanı için yazdığı yazı
 • İstanbul Art News(IAN) Edebiyat Dergisi [Mart 2015] Çağlayan Çevik ile "Kızböcekleri" üzerine yapılan söyleşi
 • Google Dökümanlar [19] Toplu eleştiriler
 • Google Dökümanlar [20] Tahir M. Ceylan - Son Yazılar
 • (İngilizce) Google Documents [21] "Tahir Musa Ceylan's Thought"
 • (İngilizce) Google Documents [22] "Tahir Musa Ceylan's Quotes"

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Ceylan TM, Benlik oluşumunda nörofelsefi temellendirme, Başka, 2011 Sayı 7, 276-313.
 2. ^ a b Ceylan ME, Externalization: Neuropsychoanalytic Basis of the Self, RCHP, 2010;4(1-2):37-56
 3. ^ Bektaşoğlu Y. Ortak Benlik; Ayraç Dergisi, Ekim 2012; 36
 4. ^ Ceylan TM, Nesne Benliği-Psikofelsefi Bütünleştirme, Ayrıntı Yayınları,İstanbul, 2012
 5. ^ Ceylan ME, Maner F, Substitution of Instinct , Anatolian Journal of Psychiatry 2012;13:89-90
 6. ^ http://www.kanatkitap.com/index.php?option=com_kanat&func=detail&Itemid=33&id=79
 7. ^ A. Ömer Türkeş. Tam da Hayat Gibi, Radikal Kitap, sayı 50 sayfa 4-5 2010
 8. ^ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CQ7yC_7it_EJ:www.kitapturk.com/books/Kitap/72653/Hayatin_Seyri.htm+hayat%C4%B1n+seyri&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
 9. ^ http://www.insanokur.org/?p=14281
 10. ^ http://016e75b.netsolhost.com/ozgecmis_yeni.htm
 11. ^ http://www.uskudar.edu.tr/felsefe.php
 12. ^ Tahir M. Ceylan, Aylak Fikirler Arcan Prodüksiyon İstanbul 2010
 13. ^ http://016e75b.netsolhost.com/koseyazilar/tmc_thoughts.html
 14. ^ https://docs.google.com/document/pub?id=1RF7j539omZJ21MBxjCj6x6DlzIYHgXhGkZtzuUe3TTI

NotlarDüzenle