Taberî Tefsiri

Taberî Tefsiri veya özgün adıyla Câmi'ul Beyân fi Tefsir'il Kur'ân (kısaca, Câmi'ul Beyân), İbn Cerir et-Taberî'nin Kur'an tefsiri üzerine yazdığı kitabıdır.

Taberî Tefsiri
Câmi'ul Beyân fi Tefsir'il Kur'ân
Tafsir al-Tabari kapak 9 cilt.jpg
Yazar İbn Cerir et-Taberi
Dil Arapça
Tür Tefsir (Din)
Medya türü el yazması

Bu eser ilk Kur'an tefsiri olarak kabul edilmiş, daha sonra yazılan pek çok tefsire de kaynak olmuştur. Bir rivayet tefsiri olan eser, İbn Abbas, Said bin Cüneyt, Mücahid, Katade, Hasan Basri, İkrime ve Dehhak gibi sahabe ve tabiinden gelen rivayetlerle oluşturulmuştur.

Eser, Türkçeye çevrilmiştir.

KaynakçaDüzenle