Tırpan

Geleneksel ahşap tırpan.

Tırpan bazı buğdaygiller ve baklagiller gibi tarla bitkilerini hasat etmekte kullanılan bir tarım aletidir. Sırasıyla at-sığırların çektiği hasat makineleri ve hasat-harman makinelerinin kullanımına başlanmasıyla geçerliliğini yitirmiştir. Yine de Avrupa ve Asyanın bazı kesimlerinde kullanımına rastlanmaktadır.

Örnek bir tırpan:
1. Uç
2. Omurga
3. Çapak
4. Topuk
5. Pırazvana
6. Halka
7. Koparma
8. Saplar

Mitolojide tırpanDüzenle

Tırpan, geleneklerde önemli bir yerde bulunmaktadır, çoğu kez de efsanelerde Kronos, Mahşerin Dört Atlısı ve Azrail gibi mitolojik varlıkların elinde kudreti simgelemektedir. Hindularda ölüm tanrıçası olan Kali de tırpan kullanmaktadır.

Popüler kültürde tırpanDüzenle

Günümüzde evrensel olarak çizgi romanlarda, sinema filmlerinde ve diğer medya görsellerinde Azrail'in elinde ölüm'ü sembolize etmektedir.

Dış bağlantılarDüzenle