Tılsım

büyülü özellikler içerdiğine inanılan nesne

Tılsım, sahibine güç, enerji ya da başka bir takım faydalar sağlayan ve büyülü özelliklere sahip olduğuna inanılan bir nesnedir.[1] Öte yandan tılsımlarla bir takım lanetlemeler ilişkilendirilebilir.

Açılan eski bir mezarda bulunmuş Charlemagne Tılsımı.

Etimolojisi değiştir

Tılsım, Türkçeye Arapça üzerinden geçmiştir. Ne var ki aslen Yunanca kökenli bir kelimedir ve Yunancadaki aslı télesma [τέλεσμα] şeklindedir.[2]

Mahiyeti değiştir

Tılsımlar genellikle bir insanın üzerinde kolye benzeri çeşitli şekillerde taşınabilir ve mimaride de kullanılabilirler. Altın Şafak Hermetik Cemiyeti'ne göre tılsım, "amaçlanan güçle dolu büyülü bir figür" olarak tanımlanır.[3]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Campo, Juan E. (2009). Encyclopedia of Islam. New York: Facts On File. s. 40. ISBN 1438126964. 
  2. ^ Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.35.
  3. ^ Gonzalez-Wippler, Migene (2001). Complete Book Of Amulets & Talismans. Lewellyn Publications. ISBN 0-87542-287-X.