Tıbbi kötü uygulama

Sağlık çalışanlarının uygulama standartlarından saparak hastaya zarar vermesi durumunda yasal dava nedeni

Tıbbi kötü uygulanma (medical malpractice) tıbbi hata ya da yanlış tedavi, sağlık kurumlarının ve tabip, fizyoterapist, hemşire, ebe gibi sağlık çalışanlarının bilgisizlik, beceri eksikliği, deneyimsizlik veya ilgisizlik sonucunda gerçekleştirdikleri, tıbbi camianın kabul ettiği uygulama standartlarının altında kalan tedavi ve işlemleri sonucunda hastanın yaralanması, zarar görmesi ve ölümüne neden olan çoğunlukla tıbbi hata ve mesleki ihmalle ortaya çıkmış zararlardır. Tıbbi kötü uygulama standartları ve düzenlemeleri ülkeler arasında ve ülkelerin değişik yargı çevrelerinde farklılıklar gösterebilir[1]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Hakeri, Hakan (Ocak 2012). Tıp Hukuku. Seçkin. ISBN 9789750217487.  s. 509 vd.