Türkmeneli (Türkiye)

Irak Türkmenlerinin yaşadığı, Irak'taki Türkmeneli bölgesi için bakınız → Türkmeneli

Erzurum-Kars bölgesini içine alan Türkmeneli
Erzurum ve Van beylerbeyliklerini kapsayan Türkmeneli

Türkmeneli (Turcomania ya da Turcomanie), ifade olarak "Türkmen yurdu" anlamına gelen bir sözcüktür. Türkiye Türkmenlerinin yaşadığı ya da siyasi olarak egemen olduğu bölgeyi ifade eder.

Türkmeneli (Doğu Anadolu)Düzenle

Coğrafya ve SınırlarDüzenle

Türkiye Türkmenelinin, Ermenistan (bölge) ve Kurdistan gibi kesin sınırları yoktur. Bu üç bölge sınırlar konusunda birbiriyle çelişir. Türkmeneli bölgesi bazen Erzurum-Kars platosu gibi yalnız daha kuzey bölgeleri içerirken, bazen de Van Gölü havzasına kadar genişleyen bir bölgeyi tanımlamak için kullanılır. Bölgeyi Roma Ermenistanı ile eş tutan Smollett, ise bölgenin sınırları kesin bir şekilde çizer. Fırat Nehri batı sınır olamak üzere, doğuya doğru 200 mil, kuzey-güney ekseninde de 300 millik bir alanı Türkmeneli ("Turcomania") olarak tanımlar. Kordinatsal olarak da 38° 20'K-42°K ve 39°D-42°D şeklinde belirtir.[1] Bölgenin en önemli kenti Erzurumdur[2]

TarihDüzenle

Alexander Adam, gezgin(Wanderer) olarak adlandırılan, İskit ya da Tatar kökenli insanların o dönemki adıyla Ermenistan bölgesinde etkinlik kazanmaları sonucunda 844 yılından beri bölgenin "Turcomania" olarak adlandırıldığını belirtir.[2]

Türkmeneli (İç Anadolu)Düzenle

Marco Polo seyahatnamesinde, Doğu Anadolu içinde yer alan Türkmenelinden değil, Büyük Ermenistan ("Great Armenia")'dan bahseder. Türkmeneli ("Turcomania") ifadesini ise İç Anadolu için kullanılır. Bu bölgenin önemli şehirlerinide Konya, Sivas ve Kayseri olarak sıralar.[3]

KaynakçaDüzenle

Kardeş projelerDüzenle

  Wikimedia Commons'ta Türkmeneli (Türkiye) ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.