Türkiye devlet protokolü

Vikimedya liste maddesi

Türkiye devlet protokolü, aşağıda başkanlık sistemli cumhuriyet ile yönetilen Türkiye'nin, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğünce düzenlenen, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan "Devlet Protokolü Listesi" bulunmaktadır.[1]

Türkiye'de diğer ülkelerden farklı olarak Cumhurbaşkanı listede yer almıyor. Devletin başı olduğu için doğal olarak listenin başında olduğu varsayılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
28 Ağustos 2014'ten beri

Türkiye devlet protokolü listesiDeğiştir

 1. TBMM Başkanı
 2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 3. Anayasa Mahkemesi Başkanı
 4. Eski cumhurbaşkanları
 5. Yargıtay Birinci Başkanı
 6. Danıştay Başkanı
 7. Bakanlar (bakanlık adlarının alfabetik sırası ile)
 8. Genelkurmay Başkanı
 9. Kuvvet Komutanları
 10. Orgeneraller/Oramiraller
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanı
 12. Ana Muhalefet Partisi Lideri
 13. TBMM Başkanvekilleri
 14. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin Genel Başkanları
 15. TBMM Katip üyeleri ve idare amirleri
 16. TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin Genel Başkanları
 17. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin Grup Başkanları ve Grup Başkanvekilleri
 18. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin Genel Başkan Yardımcıları
 19. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin Genel Sekreterleri
 20. TBMM üyeleri
 21. Sayıştay Başkanı
 22. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
 23. Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 24. Danıştay Başsavcısı
 25. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri
 26. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
 27. Anayasa Mahkemesi üyeleri
 28. Yargıtay Birinci Başkanvekilleri
 29. Danıştay Başkanvekilleri
 30. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili
 31. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili
 32. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
 33. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
 34. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
 35. Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı
 36. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
 37. Strateji ve Bütçe Başkanı
 38. Savunma Sanayi Başkanı
 39. İletişim Başkanı
 40. Diyanet İşleri Başkanı
 41. Devlet Arşivleri Başkanı
 42. Millî Saraylar İdaresi Başkanı
 43. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
 44. TBMM Genel Sekreteri
 45. Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları
 46. Bakan yardımcıları
 47. Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi
 48. Ankara Valisi
 49. Ankara'daki üniversitelerin Rektörleri
 50. Ankara Garnizon Komutanı
 51. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
 52. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri
 53. Yükseköğretim Kurulu üyeleri
 54. Korgeneraller/Koramiraller
 55. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
 56. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı
 57. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
 58. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
 59. Rekabet Kurumu Başkanı
 60. Özelleştirme İdaresi Başkanı
 61. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
 62. TBMM Genel Sekreter Yardımcıları
 63. Tümgeneraller/Tümamiraller
 64. Yargıtay Daire Başkanları ve üyeleri
 65. Danıştay Daire Başkanları ve üyeleri
 66. Sayıştay Daire Başkanları ve üyeleri
 67. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı
 68. TÜBİTAK Başkanı
 69. Ankara'daki üniversitelerin Rektör Yardımcıları
 70. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri
 71. Devlet Denetleme Kurulu üyeleri
 72. Kamu Denetçiliği Kurumu Denetçileri
 73. Tuğgeneraller/Tuğamiraller
 74. Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri
 75. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
 76. Anadolu Ajansı Genel Müdürü
 77. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü
 78. Meteoroloji Genel Müdürü
 79. Vakıflar Genel Müdürü
 80. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
 81. Bakanlık Genel Müdürleri
 82. Ankara'daki üniversitelerin fakültelerinin Dekanları ve Yardımcıları
 83. Ankara'daki kamu kuruluşu niteliğindeki Meslek Kuruluşları Başkanları
 84. Sivil ve askerî Dernek Başkanları

Taşra (il, ilçe) protokol listesiDeğiştir

Taşra Protokol listesini belirleyen “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 16/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 1. Mahallin en büyük mülki idare amiri (ilde Vali, ilçede Kaymakam)
 2. TBMM üyeleri
 3. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı
 4. Büyükşehir belediye başkanı, bakan yardımcısı, il belediye başkanı
 5. Cumhuriyet başsavcısı, adli yargı adalet komisyonu başkanı, bölge adliye ve bölge idare mahkemesi başkanları, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, idare ve vergi mahkemeleri başkanları, üniversite rektörleri, baro başkanı,
 6. Vali yardımcıları, kaymakamlar, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü il genel meclisi başkanı ile ilçe belediye başkanları
 7. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri
 8. Genel ve özel bütçeli kuruluşların üst yöneticileri
 9. Valilikçe belirlenecek sayıda, garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları
 10. Hakimler, savcılar, noter odası başkanı
 11. İktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya göre) il başkanları
 12. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları
 13. Resmî Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesindeki sıraya göre bakanlıkların bölge ve il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek ilköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri
 14. Kamu bankalarının müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri
 15. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre)
 16. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri
 17. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri
 18. Özel banka müdürleri
 19. Kamu yararına çalışan dernek başkanları

Ayrıca bakınızDeğiştir

NotlarDeğiştir

 1. Generaller ve amiraller içinde orgeneral/oramiral varsa (görev, izni vesaire maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) TBMM üyelerinden önce yer alırlar.
 2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiraller tebrikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.
 3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygulanır.
 4. İlçe, bucak, kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası ildeki sıraya göre saptanır.

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ Başkent Protokolü Öndegelim Listesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 8 Mayıs 2008, 7 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 30 Temmuz 2009