Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), İstanbul'da yerleşik bir meslek kuruluşudur.

MESAM Logosu

Mesam, 11 Ağustos 1986'da; Türkiye'de var olan ilk dört meslek birliğinden biri ve müzik eserleri alanında ilk meslek birliği olarak başkanı olan sanatçı Yıldırım Gürses ve ekibi tarafından kurulmuştur. Müzik konusunda besteci, söz yazarı, aranjör ve editör gibi eser sahiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla oluşan birlik, dernek statüsündedir.

Uluslararası ilişkiler değiştir

Telif haklarının kanunen geçerli olduğu ülkelerde MESAM gibi telif haklarını toplayıp dağıtımını yapan kuruluşlar bulunmaktadır. Her ülkenin ve her kuruluşun telif haklarına ilişkin kendi yasaları ve kuralları vardır. MESAM bu ülkelerde kullanılan eserlere ilişkin telifleri toplamak için bu kuruluşlarla “Karşılıklı Temsilcilik Sözleşmesi” imzalamaktadır. MESAM, imzaladığı bu sözleşmeler ile üyelerine bireysel takibin ve tahsilatın neredeyse imkânsız olduğu uluslararası alanda takip, tahsil ve koruma sağlar.

MESAM, yabancı telif birlikleriyle imzaladığı temsilcilik anlaşmaları vasıtasıyla, 100’den fazla ülkede mekanik ve temsili alanda hem kendi üyelerinin haklarını koruma altına almıştır hem de dünya repertuvarını Türk müzik kullanıcılarının hizmetine yasal olarak sunmuştur.

Birlik, 1989’dan beri müzik, sinema, edebiyat, tiyatro ve plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren eser sahiplerini temsil eden Uluslararası Telif Birlikleri Konfederasyonu CISAC’ın üyesidir. Telif birliklerini bir çatı altında toplayan CISAC, üyesi olan birliklerin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirerek, yeni telif hakları düzenlemeleri veya ilgili teknolojiler gibi birçok hukuki ve teknik alanda üyelerine eğitimler vermekte, bütün telif hakları sektörünün kesintisiz bir arada hareket etmesi için çalışmaktadır.

MESAM, aynı zamanda mekanik alanda Uluslararası Mekanik Çoğaltım Bürosu BIEM üyesidir.

Derneğin amacı değiştir

Derneğin amacı, eseri ve yaratıcısını geliştirip yüceltmek, yetenek ve düşünce ürünlerinin haklarını en etkin şekilde korumak ve olabilecek en ekonomik yolla hak sahiplerine kazandırmaktır.

İlkeleri değiştir

 1. MESAM gücünü eser sahiplerinin bölünmez bütünlüğünden alır.
 2. Üyeleri arasında ve uygulamalarında din, dil, ırk ve müzik türü ayrımı yapmaz.
 3. Tüm uygulamalarında, yasalar çerçevesinde, gelişmiş meslek birliklerinin ilkelerini izler.
 4. Uygulamalarda şeffaflık ilkesi esastır.
 5. Eser sahiplerinin yasal çıkarlarını en etkin şekilde korumayı amaçlar.

Yönetim Kurulu değiştir

Denetleme Kurulu değiştir

 • Cengizhan Mutlu: Başkan
 • Yücel Peker
 • Erkan Temuroğlu
 • Barış Bilgili
 • Halil Gökkaya

Haysiyet Kurulu değiştir

 • Özkan Can Canbolat: Başkan
 • Abdullah Karaman
 • Canan Karadeniz
 • Mustafa Özkent
 • Hakan Sarıca

Teknik Bilim Kurulu değiştir

Etkinlikleri değiştir

MESAM, üyelerini 'eser hak sahipliği' konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra çeşitli eğitim çalışmaları yapmakta; seminer, lisanslama, yönerge belirleme gibi etkinliklerde bulunmaktadır.

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir