Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

Türk Eğitim-Sen, 18 Haziran 1992'de kurulmuş olan ve Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren bir sendika olup tam adı Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasıdır.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
TURK EGITIM SEN.gif
Kısaltma T.E.S.
Kuruluş 18 Haziran 1992
Lider Talip Geylan
Resmî site turkegitimsen.org.tr

Sendikanın temeli 1988 yılında, Türkiye’de memur sendikacılığı hareketinin altyapısını oluşturmak amacıyla Ankara'da kurulan Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı'na dayanır. Her iş kolundan memurların üye olabildiği bu vakıf kurulduktan sonra kısa sürede bütün Türkiye'de örgütlenen bu vakıf üyeleri Türkiye’nin memurlara sendikal hakların verilmesini de içeren İLO sözleşmesini kabul çalışmaları devam ederken kendi hizmet kollarında sendikalar kurmuştur. Zaten önceden vakıf çatısı altında örgütlü olmaları sendikaların kısa sürede kurulmasını sağlamıştır. Bu kurulan sendikalardan biri de eğitim çalışanlarının kurmuş olduğu Türk Eğitim-Sen'dir.

Kuruluşundan sonra 20 Haziran 1992'de yaptığı toplantıda ilk memur sendikaları konfederasyonu olan 'Türkiye Kamu-Sen'e bu kapsamda kurulan diğer 13 sendika ile birlikte katılma kararı almıştır. Sendika halen bu konfederasyon çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Dış bağlantılarDüzenle