Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

İlaç ve Tıbbi Cihaz Genel Müdürlüğü Binası, Ankara

İlaç ve Tıbbi Cihaz Genel Müdürlüğü (TİTCK) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan bir genel müdürlüktür.

TarihçeDüzenle

TBMM, 2 Mayıs 1920 tarihinde çıkardığı 3 sayılı kanunla "Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti"'ni, yani bugünkü adıyla, Sağlık Bakanlığı'nı kurmuştur.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 1936 yılına kadar Hıfzısıhha Dairesi, 1936'dan 1946 yılına kadar ise, Hıfzısıhha İşleri Umum Müdürlüğü'ne bağlı Eczacılık ve Müstahzarlar Şube Müdürlüğü adıyla görev yürüttü. 11 Şubat 1946 tarih ve 4862 sayılı yasayla Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülen kurum, 28 Şubat 1982 tarih ve 17619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararname ile İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü adını aldı. Kurumun ilk genel müdürü, eczacı Münir Osman Eren'dir. 2 Kasım 2011 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı'nın yapılanmasına ve sağlık sistemine ilişkin köklü değişiklikler yapıldı. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak özel bütçeli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kuruldu. 10 Temmuz 2018 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adı İlaç ve Tıbbi Cihaz Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.[1]

GöreviDüzenle

İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici politikalar geliştirerek ve uygulayarak insan sağlığına hizmet etmek.

YapısıDüzenle

  • İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcılığı
  • Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Genel Müdür Yardımcılığı
  • Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı
  • Denetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı
  • Destek Hizmetleri ve Bilgi Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle