Türkiye'nin Almanya ve Japonya'ya savaş ilanı

23 Şubat 1945'te Türkiye, Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etti. Savaş ilanı, Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun özel bir oturumda yaptığı konuşmada önerildi.[1] Meclis'te oybirliğiyle kabul edilen karar ertesi gün Resmî Gazete'de yayımlandı. Türkiye aynı zamanda Birleşmiş Milletler Bildirisi'ne taraf olmuştur.[2]

Savaş ilanının metni değiştir

Arkadaşlar; İnsanlık tarihinin son yıllarında birtakım insanlar türedi. Bunlar bayraklarını üstün ırk ve hayat sahası gibi saçmalarla süslediler. Bununla da kalmadılar, bütün hak ve adalet kaidelerini çiğneyerek küçük ve masum milletleri birer birer boyunduruk altına almağa başladılar ve dünyayı kapkara bir zindan haline koydular. Bu manzara karşısında insanlığı, medeniyeti, hürriyeti ve demokrasiyi kurtarmağa çalışan büyük Devletler birbiri ardınca silâha sarıldılar ve büyük, ağır ve uzun fedakârlıklar sayesinde dünyaya yeniden yaşamak ümidini verdiler.

Türkiye Cumhuriyeti ilk tehlike dakikalarından itibaren sözünü, silâhını ve kalbini demokrat milletlerin yanına koydu ve bugüne kadar Meclis olarak ve Hükümet olarak aldığı kararlarla aynı istikamette yol aldı. Bugün bir adım daha atarak insanlığı, medeniyeti, hürriyeti, istiklâli, demokrasiyi kurtarmak ve harp mücrimlerini şiddetle cezalandırmak isteyenlerin arasına katılmak ve harp ortakları içinde öteden beri fiilen işgal ettiğimiz yeri bu defa da resmen doldurmak istiyoruz. Bunu temin için de dünya ve insanlık menfaatlerine uygun olduğu kadar millî menfaatlerimize de uygun olarak Almanya ve Japonya’ya harp ilân etmek istiyoruz.

Arkadaşlar; Büyük Meclisin bugüne kadar aldığı tarihî kararlar daima çok faideli ve uğurlu kararlar olmuş, bütün Türk milletinin ve bütün dünyanın takdirine mazhar olmuştur. Bu gün de tarihî bir kararla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu iş için alınacak müspet kararın Türk Milletine büyük faideler temin edeceğine Hükümetiniz candan kanidir.

— Şükrü Saracoğlu, Başbakan, [3]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Arslan (Ağustos 2020). "Ulusal ve Yabancı Basında Türkiye'nin Almanya ile Japonya'ya Savaş İlanı (23 Şubat 1945)". History Studies. 12 (4). 22 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2023. 
  2. ^ "Almanya ve Japonya'ya Harb İlânına ve 1 Ocak 1942 Tarihli Birleşik Milletler Beyannamesine Türkiye'nin Katılmasına Dair Karar" (PDF). Resmî Gazete. 24 Şubat 1942. 14 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
  3. ^ "Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları" (PDF). Türkiye Büyük Millet Meclisi. 23 Şubat 1942. s. 198. 9 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.