Türkiye'deki sanayi ve inşaat kazaları listesi

2 Şubat 2004
31 Ocak 2008
11 Ağustos 2008
  • Tuzla'da bir petrol tankerinin kurtarma filikası için iniş testi yapılırken kum torbası yerine işçiler kullanınca filikanın düşmesiyle, filikaya bindirilen 19 işçiden üçü öldü, on altısı yaralandı.

Ayrıca bakınız değiştir