Türkiye'de yürütme

Anayasanın 8. maddesine göre Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

CumhurbaşkanıDüzenle

Cumhurbaşkanı, Türkiye'de de yürütmenin başıdır. Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder. Hükûmeti ve icraatlarını yönetir. Türkiye Cumhuriyeti'nde her 5 yılda bir yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimiyle belirlenir.

Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nun Başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve Hükümet'in genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her Bakan, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. Cumhurbaşkanı, Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici tedbirleri almakla yükümlüdür.

BakanlıklarDüzenle

Cumhurbaşkanı tarafından Hükûmeti kurmakla görevli (teamüller gereği en çok sandalyeye sahip siyasi parti genel başkanı) milletvekili, öngörülen sürede temaslarını tamamlayarak kabine yani Bakanlar Kurulu listesini yine Cumhurbaşkanı'na sunarak onay alır.

BaşkanlıklarDüzenle

Her bakanlığa bağlı bir başkanlık olduğu gibi, birçok devlet kurum ve kuruluşu başkanlar aracılığı ile yürütülür. Tek istisna Millî İstihbarat Teşkilatı olup sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumludur ve bakanlıklar aracılığı ile idare edilemez.

KaynakçaDüzenle