Veteriner sağlık teknisyenliği (Türkiye)

(Türkiye'de veteriner sağlık teknisyenliği sayfasından yönlendirildi)

Veteriner sağlık teknisyeni, Veteriner tıp alanında çalışmalar yapan yardımcı veteriner sağlık personeli.

Klinik hizmetlerinde veteriner hekime yardımcı olan, yetkileri kapsamında veteriner hekim gözetiminde veya gözetim olmaksızın tedavi ve koruyucu tıp uygulamalarını yerine getiren, kendi alanında yetiştiriciyi hayvan sağlığı konusunda bilgilendiren, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kayıt tutan; Mesleki kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, mesleki literatür ve gelişmeleri takip eden ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip personeldir.

EğitimDüzenle

Tarım Meslek Liselerine bağlı Veteriner Sağlık bölümünde 4 yıl boyunca Anatomi, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Histoloji, Parazitoloji, Zootekni, Besin Hijyeni ve Kontrolü, İç Hastalıkları, Farmakoloji, Salgın Hastalıklar, Dış Hastalıkları, Suni Tohumlama, Doğum Bilgisi, Genel ve Lokal Anesteziyoloji, Klinik Muayene Uygulamaları, Enjeksiyon Bilgisi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, , Özel Fizik, Biyokimya, Gıda Kontrolü, , Gıda Teknolojisi, Laboratuvar Teknikleri, , Hijyen ve Sterilizasyon, Operasyon Bilgisi ve değişik kültür dersleri alırlar.

Veteriner Sağlık Meslek LiseleriDüzenle

Türkiye'de 2016 yılı itibarıyla 30 adet Veteriner Sağlık dalında hizmet veren Lise mevcuttur. Erzincan, Samsun, İstanbul, Konya ve Van illerinde bulunan bu dalda hizmet veren liseler en eski okullardır. Veteriner Sağlık Meslek Liseleri daha önceleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlıydı, 2005 yılında M.E.B'e bağlanmıştır. Okulun adı değiştirilip Tarım Meslek Lisesi olmuştur.2012 yılında tüm meslek liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi adını almıştır.

Çalışma AlanlarıDüzenle

Bu okullardan mezun olanlar çoğunlukla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuvarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler, Damızlık yetiştirici (Sığır, Koyun ve keçi) birlikleri, Süt üretici Birlikleri, Hayvan ve hayvan ürünleri yarışmalarında görevli olarak, Arıcılık, At yetiştiriciliği, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuvarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır. KPSS sınavına girmek suretiyle kamuda görev alırlar. Özel sektörde yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev alabilirler. Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Hayvan Sağlık Teknikerleri ile birlikte çalışırlar. Hayvancılık ünitelerinde çalışırlar. Ayrıca kendi özel hayvan sağlık kabini de açabilirler. Hayvan Sağlığı Memuru, Veteriner Teknisyeni ve Suni Tohumlama Teknisyeni olarak da anılırlar.

Mesleğin Geleceği ve DurumuDüzenle

Hayvan hastalıkları ile mücadele edecek, koruyucu önlemler alacak, salgın hastalıklarla mücadele edecek, önemli hastalıkların eradikasyonu ile yerli hayvanların ıslah edilerek verim düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda görev alacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. İnsanlığın gıda ve giyecek ihtiyacı var olduğu sürece, hayvancılıkta var olmaya devam edecektir. Verim artışı ve ürün çeşidinin çoğalması ile ekonomik olarak üreticisine katkı sağlayacağından iyi bir planlama ile tarımsal sanayide var olacaktır. Bu da üretici ile birlikte sektörde çalışan veterinerlik, kimyasal sanayi, üretim ve pazarlama işinde çalışacak elemanlarına olan ihtiyacı arttıracaktır. Kalkınmakta olan Türkiye için stratejik bir alandır.

Mesleki hastalık riskleriDüzenle

Zoonoz hastalıklar (bruselloz, şarbon, kuduz, tavuk vebası (kuş gribi), deli dana hastalığı (BSE) gibi), bit, pire kene gibi parazitlere maruz kalma ve bu parazitlerin taşıdığı hastalıklara yakalanma (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi) Yapılan koruyucu aşılamalardan hastalık etkeninin bulaşması (bazı aşıların vücuda teması yoluyla) Hayvanların saldırısına maruz kalma, (ısırılma-tekme- boynuz darbesi-tırmalanma gibi), Uyuz, Mantar, Lumbago Bel ağrısı, Kist oluşumu, Romatizmal Hastalıklar, Solunum Yolu Enfeksiyonları, yılan ısırmaları..

Eğitim ve kariyer imkanlarıDüzenle

Veteriner sağlık teknisyenleri, Üniversitelerin Sağlık Programları Bölümlerinde olan, Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programlarına, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Meslek Yüksek Okullarına, Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Programlarına sınavlı/sınavsız girebilmektedirler. Sınavsız girdiği meslek yüksek okullarından dikey geçiş sınavı ile Veteriner Fakültelerine girebilmektedirler. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, gerekse özel sektörde görev alarak yetki ve sorumluluklarını yürütürler.

KaynakçaDüzenle