Türk pop müziği kronolojisi

Türk pop müziği kronolojisinde, 1900'lerden 2020'lere en az bir adet Türkçe popüler müzik yapıtı yayınlamış Türk asıllı tüm solist ve toplulukların ilk kayıtlarının piyasaya çıkış (film müzikleri, dizi müzikleri için yapıtların vizyon) tarihleri esas alınmış, tarihlerin aynı olması durumunda (soy)ad sırası gözetilmiştir.

Albüm dışındaki tüm kayıt biçimleri yapıt adlarının yanında yazılmıştır. Biçimler sınıflandırılırken orijinal şarkı adedi baz alınarak 1-2 şarkı tekli, 3 şarkı maksi tekli, 4-5 şarkı EP; en az 6, en çok 8 şarkı mini albüm; 9 şarkı ve üzeri albüm olarak kabul edilmiştir.

Kendi içinde sırasıyla alt türlere, tarzlara, stillere ayrılan popüler müziğin söz konusu dalları (yalnızca house müziğin elli kadar stili vardır) kronolojinin dışında bırakılmıştır.

Popüler müzik dışında da yapıt vermiş müzisyenlerden hareketle, söz konusu solist ve toplulukların icra ettikleri tüm müzik türleri belirtilmiştir. Popüler olmayan türlere (askerî müzik, güreş müziği, dini müzik, vals müziği, çocuk müziği, film müziği, dizi müziği, jingle, kabare, müzikal, varyete, klasik müzikler, halk müzikleri) ve popüler olmayan türlerin tarzlarına da (marş, opera, operet, fantezi müzik, rebetiko, protest müzik, köçekçe ve "içinden çıktığı toplumsal ve kültürel çevreye göre biçimlenmiş, tutarlı bir kuramsal dayanaktan yoksun, ezgi yönünden Arap müziğinden, çalgı yönünden de Batı müziğinden esintiler taşıyan, önceleri taşradan başlamakla birlikte zamanla toplumun tüm kesimlerinden gelen yaygın bir dinleyici kitlesine sahip, toplumumuza özgü"[1] olan arabesk müzik) yer verilmiştir.

Türkiye dışında piyasaya çıkmış kayıtların yayınlandıkları ülkeler ayrıca belirtilmiştir.

1900'ler değiştir

1900'lü yıllarda kaydı yayınlanmış, Türk pop müziğinin ilk örnekleri olarak kabul edilebilecek solistler:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Abraham Caracach Efendi (Karakaş Efendi) bilinmiyor hayatta değil kanto ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Şarkı (Makam: Rast)" (Tekli) 1904-00-00 "Şarkı (Makam: Rast)", "Turquie: Archives de la Musique Turque 2" adlı toplama albümde (Fransa) 1995-12-08
Kemani İhsan Efendi bilinmiyor hayatta değil kanto ve Klasik Türk müziği yorumcusu Klarnetçi İbrahim Efendi ile "Peşrev (Makam: Saba)" (Tekli) 1904-00-00 Klarnetçi İbrahim Efendi ile "Peşrev (Makam: Saba)", "Turquie: Archives de la Musique Turque 2" adlı toplama albümde (Fransa) 1995-12-08
Victoria Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Kanto" (Tekli) 1904-00-00 "Kanto", "Turquie: Archives de la Musique Turque 1" adlı toplama albümde (Fransa) 1995-04-10
Kemani Agopos Efendi (Agopos ALYANAKYAN) 1875-00-00 1964-00-00 kanto ve Klasik Türk müziği bestecisi, yorumcu "Canı Canım Dilemiş" (Tekli) 1905-10-00 "Panorama" (Tekli) 1912-00-00 [2]
Hâfız Âşir Efendi bilinmiyor hayatta değil kanto, Klasik Türk müziği ve dini müzik bestecisi, yorumcu "Zülfine Dil Besteler" (Tekli) 1905-10-00 "Tavlada Beslerler Bir Saçı Doru", "Gazeller II" adlı toplama albümde 1997-05-00
Eugénie Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto ve Klasik Türk müziği yorumcusu Anastase ile "Müşkül İmiş Aşkından" (Tekli) 1905-10-00 "Şarkı (Makam: Hüzzam)", "Turquie: Archives de la Musique Turque 2" adlı toplama albümde (Fransa) 1995-12-08
Deniz Kızı Eftalya (Eftalya IŞILAY) 1891-00-00 1939-03-15 kanto, Klasik Türk müziği vehalk müziği yorumcusu "Eftalia Hanım" adıyla, "Pencereden Kar Geliyor" (Tekli) 1905-10-00 "Kadıköylü" (Toplama) 1998-05-04
Gülistan Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Kanto" (Tekli) 1905-00-00 "Değirmenci Kantosu", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Şamram Hanım (Şamram KELLECİYAN) 1870-00-00 1955-03-14 kanto bestecisi ve yorumcusu "Ah Ölüyorum Efendim" (Tekli) 1905-00-00 "Beyaz Gerdan", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Pepron Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Kanto (Makam: Uşak)" (Tekli) 1905-00-00 "Kanto (Makam: Uşak)", "Turquie: Archives de la Musique Turque 2" adlı toplama albümde (Fransa) 1995-12-08
Peruz Terzakyan 1866-00-00 1920-00-00 kanto bestecisi ve yorumcusu Şamram Hanım ile "Falcı Çingene" (Tekli) 1905-00-00 "Falcı Çingene", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Hâfız Sâmi Bey (Sâmi ÜNOKUR) 1874-00-00 1943-04-26 kanto, Klasik Türk müziği ve dini müzik bestecisi, yorumcu Kemâni İhsan Efendi ile "Şarkı (Makam: Tahirbuselik)" (Tekli) 1905-00-00 "Derdime Vâkıf Değil Cânân Beni Handân Bilir", "Geçmişten Günümüze Türk Müziği" adlı CD'li kitapta 2000-00-00
Nafi Bey bilinmiyor hayatta değil kanto ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Ağladığın Nedir?-Hicaz Şarkı" (Tekli) 1906-05-15 [3] "Çiftetelli Gazeli" (Tekli) 1906-05-15
Nasip Hanım bilinmiyor 1952-00-00 kanto ve Klasik Türk müziği bestecisi, yorumcu, udi "Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvah-Sûzinâk Şarkı" (Tekli) 1906-05-15 [3] Anastase ve Karénine ile "Peşrev (Makam: Hüseyni)", "Turquie: Archives de la Musique Turque 2" adlı toplama albümde (Fransa) 1995-12-08
Gülfidan Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Âh-ü Feryâd-Kanto" (Tekli) 1906-00-00 [3] "Nâr-ı Hicranınla Yandım-Kanto" (Tekli) 1906-00-00
Hanende İbrahim Uygun Efendi bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Aksaray'dan İnerken-Hüzzam Kanto" (Tekli) 1906-00-00 [4] "Nâle-i Cangâh-i Cânân Duymuyor-Neveser Kanto" (Tekli) 1908-00-00 [5]
Kamelya Hanım (Beyoğlu Gülü Kamelya) bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Bir Bülbüle Oldum Müptelâ-Kanto" (Tekli) 1906-00-00 [4] "Bir Bülbüle Oldum Müptelâ-Kanto" (Tekli) 1906-00-00
Lavtacı Civan Efendi (Zivannis KİRYAZİS) bilinmiyor 1910-00-00 kanto yorumcusu, Klasik Türk müziği bestecisi "Yeni Efe Kantosu" (Tekli) 1906-00-00 [3] "Yeni Efe Kantosu" (Tekli) 1906-00-00
Nazaret Efendi bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Mandra" (Tekli) 1906-00-00 [4] "Arpa Ektim Biçerim" (Tekli) 1906-00-00
Nuri Bey bilinmiyor hayatta değil kanto ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Vermem Ağalar, Vermem Beyler-Ferahnak Kanto" (Tekli) 1906-00-00 [4] "Ey nur-i nazar çeşmimi zulmet-esir ettin-Segâh Şarkı" (Tekli) 1906-00-00
Şevkidil Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Hicrân-ı gam-ı yâre biraz eyle tahammül" (Tekli) 1906-00-00 [3] "Kabak Kantosu" (Tekli) 1906-00-00
Haim Efendi 1853-00-00 1937-00-00 kanto bestecisi ve yorumcusu "Dourme dourme ermosa Donzeiia" (Tekli) 1907-00-00 [6] "Marche Sioniste Kol Hod Baleva" (Tekli) 1927-07-00 [7]
Nozinho bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Hicaz Kanto" (Tekli) 1908-00-00 [5] "Vatan Kanto" (Tekli) 1908-00-00
Minyon Virjin bilinmiyor hayatta değil kanto bestecisi ve yorumcusu "Mignon Virgin" adıyla, "Benim Yârem Ah Efendim-Kanto" (Tekli) 1908-00-00 [5] "Mignon Virgin" adıyla, "Aman Neyleyim, Bilmiyom-Kanto" (Tekli) 1908-00-00
Jacob Algava bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Djidji" (Tekli) 1909-03-00 [8] "Ouna notché yo mé armi" (Tekli) 1910-06-18 [9]
Rüşdi Bey bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Bugün dil-i dîvâneden tükendi âh ü zârım-Nihavent Kanto" (Tekli) 1909-05-15 [4] "Bugün dil-i dîvâneden tükendi âh ü zârım-Nihavent Kanto" (Tekli) 1909-05-15
Safinaz Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Fındık" (Tekli) 1909-05-15 [4] "Çiftetelli Gazel" (Tekli) 1912-00-00 [2]
Hâfız Yaşar OKUR 1885-00-00 1966-11-23 kanto, Klasik Türk müziği, dini müzik ve marş bestecisi, yorumcu "Ey Şeker-Leb Sen Mürüvvet Eyle Allah Aşkına" (Tekli) 1909-00-00 "Ey Şeker-Leb Sen Mürüvvet Eyle Allah Aşkına", "Geçmişten Günümüze Türk Müziği" adlı CD'li kitapta 2000-00-00

1910'lar değiştir

1910'lu yıllarda kaydı yayınlanmış solistler:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Mısırlı İbrahim Efendi (Avram LEVİ) 1879-00-00 1948-00-00 kanto, Klasik Türk müziği ve dini müzik bestecisi, yorumcu, udi "Kanto (Makam: Neva Hicaz)" (Tekli) 1910-00-00 Tanburi İsak Efendi ve İsak Varon ile, "Klasik Türk müziğinde Musevi Bestekarlar" (Toplama) 2006-00-00
Düetocu Küçük Ali bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu Gözlüklü Mari Hanım ile "Urfa Şarkısı" (Tekli) 1912-00-00 bilinmiyor bilinmiyor
Hâfız İsmail Bey bilinmiyor hayatta değil kanto, Klasik Türk müziği ve dini müzik yorumcusu "Yakdın Beni Ah Nihayet Kantosu" (Tekli) 1912-00-00 bilinmiyor bilinmiyor
Hovrik Efendi (Hovrik KAZASYAN) 1872-00-00 1936-00-00 kanto yorumcusu, Klasik Türk müziği bestecisi "Suya Gider Su Testisi Elinde" (Tekli) 1912-00-00 "Kakülünü Çözersin" (Tekli) 1912-00-00
Hanende Kâzım Bey bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Kalenderim Arkadaş Kantosu" (Tekli) 1912-00-00 "Ferahnak Gazel" (Tekli) bilinmiyor
Gözlüklü Mari Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu Düetocu Küçük Ali ile "Urfa Şarkısı" (Tekli) 1912-00-00 bilinmiyor bilinmiyor
Müstear Bey bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Kesik Kerem Naziresi" (Tekli) 1912-00-00 bilinmiyor bilinmiyor

1920'ler değiştir

1920'li yıllarda kaydı yayınlanmış solistler:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Feryâdi Hâfız Hakkı Bey bilinmiyor hayatta değil kanto ve halk müziği yorumcusu "Milli Türkü / Şu Benim Divane Gönlüm" (Tekli) 1920-00-00 "Kanto", "Turquie: Archives de la Musique Turque 1" adlı toplama albümde (Fransa) 1995-04-10
Aksaraylı Yaşar Bey bilinmiyor hayatta değil kanto ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Gazel (Makam: Neva)" (Tekli) 1920-00-00 "Gazel (Makam: Neva)", "Turquie: Archives de la Musique Turque 2" adlı toplama albümde (Fransa) 1995-12-08
Derviş Abdullah Efendi bilinmiyor hayatta değil kanto, Klasik Türk müziği ve marş yorumcusu "Yeni Kasap Kantosu (Söylesene Bana)" (Tekli) 1923-00-00 [4] "Makber" (Tekli) 1923-00-00
Zekaizade Hâfız Ahmet Efendi (Ahmet IRSOY) 1869-00-00 1943-08-13 kanto, Klasik Türk müziği ve dini müzik bestecisi, yorumcu, müzik öğretmeni "Bu İmtidâd-ı Cevre-ki Bahtın Şitâbı var - Uşak Şarkı" (Tekli) 1923-00-00 [4] "Geçmişten Günümüze Türk Müziği" adlı CD'li kitapta 2000-00-00
Sadettin KAYNAK 1895-00-00 1961-02-03 kanto, Klasik Türk müziği, fantezi müzik ve dini müzik bestecisi, yorumcu "Hicran-ı Elem" (Tekli) 1926-00-00 "Kendi Sesinden Hâfız Sadettin Kaynak" (Toplama) 1999-01-00
Münir Nurettin SELÇUK 1900-00-00 1981-04-27 tango ve Klasik Türk müziği bestecisi, yorumcu, müzik öğretmeni "Bahar Olsa / Neden Hiç Durmadan Sevmiş Bu Gönlüm" (Tekli) 1926-00-00 "Leyla Bir Özgecandır" 2011-10-06
Hâfız Burhan (Burhan SESYILMAZ) 1897-05-23 1943-04-18 kanto, Klasik Türk müziği, halk müziği, dini müzik, marş ve operet yorumcusu, şarkı yazarı[10] "Yeşil Kurbağalar" (Tekli) 1926-00-00 [11] "Aşkın Gözyaşları" (Toplama) 2007-12-05
Muhlis Sabahaddin EZGİ 1890-00-00 1947-02-10 tango ve operet bestecisi, piyanist "Tango Türk" (Tekli) 1927-00-00 "Bir Dağ Masalı" (Film Müziği) 1947-00-00
Hâfız Kemal Bey (Kemal GÜRSES) 1884-00-00 1939-08-09 kanto, Klasik Türk müziği ve dini müzik bestecisi, yorumcu "Fırakın Cevrü Hicranın / Evlerine İnemedim, Yokuştu" (Tekli) 1928-00-00 "Hâfız Kemal Bey" (Toplama) 2006-00-00
Fikriye Hanım (Fikriye ŞAKRAKSES) bilinmiyor hayatta değil tango ve operet yorumcusu "Gel, Okşa Beni / Tango Türk" (Tekli) 1929-00-00 "Sarı Samur", "Istanbul Tango 1927-1953" adlı toplama albümde (Almanya) 2012-11-15

1930'lar değiştir

1930'lu yıllarda kaydı yayınlanmış solistler ve topluluklar:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Mübeccel Namık (Mübeccel Namık BEHNESAVİ) 1915-00-00 1975-03-10 Türkçe pop yorumcusu Feriha Tevfik (aslında Müzehher Keçeci[12]) ile "Türkiye Güzeli Mübeccel'im Ben" (Tekli) 1931-00-00 "Türkiye Güzeli Mübeccel'im Ben / Soruldu Hep Fikirler" (Tekli) 1931-00-00
Mübeccel Namık (Mübeccel Namık BEHNESAVİ) 1915-00-00 1975-03-10 Türkçe pop yorumcusu Kızkardeşi Müzehher Keçeci ile "Türkiye Güzeli Mübeccel'im Ben" (Tekli) 1931-00-00 "Tosun Paşa" (Film Müziği) 1939-11-11
Afife Hanım (Afife TANYELİ) 1901-00-00 1959-00-00 tango yorumcusu "Gül Tango" (Tekli) 1930-00-00 bilinmiyor bilinmiyor
Hudadat Şâkir Hanım (Hudadat Şakir TURALI) bilinmiyor hayatta değil Türkiye'nin ilk pop starı[13] "La Chanson des Nations" (Film Müziği, Fransa) 1931-07-10 "La Chanson des Nations" (Film Müziği, Fransa) 1931-07-10
İz-Caz 1928-10-13 1932-00-00 Türkiye'nin ilk caz ve tango topluluğu "Yalan / Dünya" (Tekli) 1932-00-00 [14] "Yalan", "Yurttan Sesler (Yeni Türkiye'nin Sesleri)" adlı toplama albümde 1998-10-29
Seyyan Hanım (Seyyan OSKAY) 1913-00-00 1989-05-16 tango ve operet yorumcusu "Mazi / Ayrılık" (Tekli) 1932-00-00 Necip Aşkın Orkestrası ile "Ne Tatlı Bir An", "Istanbul Tango 1927-1953" adlı toplama albümde (Almanya) 2012-11-15
Birsen Hanım (Birsen ALAN)[15] bilinmiyor hayatta değil tango yorumcusu "Seversen Bana Gel / O Siyah Gözler" (Tekli) 1933-00-00 Park Otel Orkestrası ile "Zehra", "Istanbul Tango 1927-1953" adlı toplama albümde (Almanya) 2012-11-15
Mahmure Handan Hanım (Mahmure ERKİ) 1915-00-00 1979-00-00 kanto yorumcusu "Karşıyakalı" (Tekli) 1933-00-00 Kadri Şençalar ile "Rampa", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Makbule Enver Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Horoz Kanto" (Tekli) 1936-00-00 "Sarhoşum ama Hiç Rakı İçmedim", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Neriman Nâhit bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu Beşiktaşlı Kemal Şanman ile "Bayan, Bana Bak Bayan" (Tekli) 1936-00-00 "Kara Kız", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Beşiktaşlı Kemal Şenman[15] bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu Neriman Nâhit ile "Bayan, Bana Bak Bayan" (Tekli) 1936-00-00 "Bayan, Bana Bak Bayan", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Kadri ŞENÇALAR 1912-00-00 1989-01-13 kanto ve Klasik Türk müziği bestecisi, yorumcu, çalgıcı, besteci; müzik yapımcısı, yayıncısı ve öğretmeni Mahmure Handan Hanım ile "Rampa" (Tekli) 1937-00-00 "Nemli Gözler" (Film Müziği) 1967-00-00
Mahmure Suat Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Prozit (Kanto)" (Tekli) 1938-00-00 "Çapkın Sarhoş", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
İbrahim ÖZGÜR 1910-00-00 1959-02-11 tango, caz ve vals müziği bestecisi, yorumcu "Mavi Kelebek / Aşkın Sesi" 1938-00-00 [16] "Sönmedi Ateşim", "Istanbul Tango 1927-1953" adlı toplama albümde (Almanya) 2012-11-15
Bursalı Hamid Bey (Hamid DİKSES) bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Leblebici Kantosu" (Tekli) 193?-00-00 "Leblebici Kantosu", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Zarife (Hikmet) Emre bilinmiyor 2001-00-0? kanto yorumcusu "Zarife Hanım" adıyla, "Dilerim Sen Dahi Bir Zalime" (Tekli) 193?-00-00 "Dilerim Sen Dahi Bir Zalime", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Fahire Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Saçlar Samur" (Tekli) 193?-00-00 "Saçlar Samur", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Dramalı Hasan (Hasan HASGÜLER) 1896-00-00 1984-06-18 kanto ve Klasik Türk müziği bestecisi, yorumcu, çalgıcı Fahire Hanım ile "Karı-Koca Kantosu" (Tekli) 193?-00-00 "Karı-Koca Kantosu", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
J. Hanım bilinmiyor bilinmiyor kanto yorumcusu "Tavşan Köçek" (Tekli) 193?-00-00 "Tavşan Köçek", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Necmiye Hanım bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Gitti Yarim, Gitti Evden" (Tekli) 193?-00-00 "Gitti Yarim, Gitti Evden", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Bayan Semiha bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Kadın Şoför" (Tekli) 193?-00-00 "Kadın Şoför", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00
Mahmure Şenses bilinmiyor hayatta değil kanto yorumcusu "Haydi Dostlar Rumba" (Tekli) 193?-00-00 "Bana Yan Gözle Baktı", "Kantolar (1905-1945)" adlı toplama albümde 1998-05-00

1940'lar değiştir

1940'lı yıllarda kaydı yayınlanmış solistler:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Celâl İNCE 1922-03-10 hayatta tango, country ve caz yorumcusu, şarkı yazarı, müzik öğretmeni "Sensiz Kaldığım Geceler / Kıskanıyorum" (Tekli) 1948-00-00 "Sana Nerden Gönül Verdim?", "Istanbul Tango 1927-1953" adlı toplama albümde (Almanya) 2012-11-15
Şecaattin TANYERLİ[17] 1921-00-00 1994-12-01 tango yorumcusu "Rüzgâr Gibi Geçti / Papatya" (Tekli) 1948-00-00 [16] "Yıllar Var ki", "Istanbul Tango 1927-1953" adlı toplama albümde (Almanya) 2012-11-15

1950'ler değiştir

1950'li yıllarda kaydı yayınlanmış solistler:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Neclâ İZ[17] 1936-00-00 2001-05-13 tango yorumcusu "Kapanan Gözler" (Film Müziği) 1950-10-18 "Dön Artık / Seviyorum, Seveceğim" (Tekli) 1976-00-00
Zeki MÜREN 1931-12-06 1996-09-24 tango ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Bir Muhabbet Kuşu / Yiğidin Alnına Yazılan Gelir" (Tekli) 1951-01-00 "Bitmeyen Şarkılar" (Toplama) 2015-01-12
Neşe Karaböcek (Neş'ecan GÖKTÜRK) 1947-04-01 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, Klasik Türk müziği ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı Tezcan Karaböcek ile "Ankara Karaböcekler" olarak, "Allome / Tin Tin Tini Mini Hanım" (Tekli) 1953-00-00 "Yali Yali", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 2" adlı toplama albümde (BK) 2012-10-18
Dario Moreno (David ARUGETE) 1921-04-03 1968-12-01 Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı " '1' Comédie" (EP, Fransa) 1954-00-00 "Her Akşam Sarhoş", "Fecri Ebcioğlu" adlı toplama albümde 2010-12-24
Metin BÜKEY 1933-05-31 1997-01-29 tango ve film müziği bestecisi, aranjör, udi "Fındıkçı Gelin" (Film Müziği) 1954-00-00 "Acı (Enstrümantal)", "Yeşilçam Şarkıları" adlı toplama albümde 2011-05-23
Fehmi EGE 1902-05-01 1978-10-05 tango, operet ve Klasik Türk müziği bestecisi, çalgıcı, orkestra şefi "Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar / Oyna Kızım Oyna" (Film Müziği) 1954-00-00 "Cennet ve Cehennem" 1971-00-00
Hulki SANER 1923-02-14 2005-07-20 Türkçe pop, caz ve opera bestecisi, yorumcu, orkestra şefi, çalgıcı "Beş Hasta Var" (Film Müziği) 1957-01-09 "Feride" (Film Müziği) 1971-12-01
İnci ÇAYIRLI 1935-00-00 hayatta Türkçe pop ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Çileli Bülbül" (Film Müziği) 1957-00-00 "İnci Çayırlı'dan Seçmeler" (Toplama) 2011-07-06
Nesrin SİPAHİ 1934-11-29 hayatta Türkçe pop ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Bir Rüzgârdır Gelir Geçer Sanmıştım" (Tekli) 1957-00-00 "Son Hıçkırık", "Yeşilçam Şarkıları" adlı toplama albümde 2011-05-23
Ayten ALPMAN 1929-10-10 2012-04-20 Türkçe pop, caz ve tango yorumcusu "Sayonara / Passion Flower" (Tekli) 1959-00-00 "Neden Sanki Dünya Dar Gelir İnsana / Son Bir Defa" (Dijital Toplama) 2013-07-00
Ayla BÜYÜKATAMAN 1939-11-17 hayatta tango ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Ömrüm Böyle Geçti" (Film Müziği) 1959-00-00 "Yumurcak - Veda" (Film Müziği) 1975-01-01
Necdet KOYUTÜRK 1921-10-28 1988-10-19 tango bestecisi, aranjör, akordeon sanatçısı, orkestra şefi "Yalnızlar Rıhtımı" (Film Müziği) 1959-00-00 "Üstada Saygıyla (Tango 3)" (Toplama) 2010-04-01
Adnan PEKAK 1937-00-00 2012-02-23 kanto ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Sevgilim Beni Bırakıp Kaçtı / Evlerinin Önü Yengem" (Tekli) 1959-00-00 "Aşk Dilencisi - Umut Dilencisi" (Film Müziği) 1982-00-00

1960'lar değiştir

1960'lı yıllarda kaydı yayınlanmış, ana akım Türk pop müziğinin öncüsü olan solistler ve topluluklar:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Behiye Aksoy (Behiye TETİKER) 1933-09-19 2015-05-31 Türkçe pop ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Gönül Aşkınla / Sazlar Çalınır" (Tekli) 1960-00-00 "Kim Arar?", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Bülent AREL 1919-04-23 1990-11-24 Klasik Batı müziği ve elektronik müzik bestecisi, çalgıcı, orkestra şefi, müzik öğretmeni "Stereo Electronic Music No. 1", "Columbia–Princeton Electronic Music Center" adlı toplama albümde (ABD) 1961-00-00 "Stereo Electronic Music No. 1", "High Voltage! Giant Steps & Flashpoints In 20th-Century Experimental & Electronic Sound" adlı toplama albümde (BK) 2013-00-00
Erol BÜYÜKBURÇ 1936-03-22 2015-03-12 Türkçe pop, rock ve tango yorumcusu, şarkı yazarı "Little Darling / One Way Ticket" (Tekli) 1961-00-00 "Gençlik Şarkısı", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Fecri EBCİOĞLU 1927-03-02 1989-03-06 Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, DJ, VJ "Yaman Gazeteci" (Film Müziği) 1961-00-00 "Fecri Ebcioğlu" (Toplama) 2010-12-24
Metin ERSOY 1934-04-15 2017-10-29 "Kalipso Kralı"[18][19] lâkaplı reggae yorumcusu İlham Gencer Orkestrası ile "Love Love Alone / Malaya" (Tekli) 1961-00-00 "Vakit Yok, Gemi Kalkıyor", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
İlham GENCER 1925-08-30 2023-05-24 Türkçe pop ve caz yorumcusu, şarkı yazarı, piyanist İlham Gencer Orkestrası ve Metin Ersoy ile "Love Love Alone / Malaya" (Tekli) 1961-00-00 "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş", "Fecri Ebcioğlu" adlı toplama albümde 2010-12-24
Handan KARA 1939-00-00 2017-04-14 Türkçe pop ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Ağlatma Beni / Ben Gönülden" (Tekli) 1961-00-00 "Elveda Meyhaneci", "Yeşilçam Şarkıları" adlı toplama albümde 2011-05-23
Erkin KORAY 1941-06-24 2023-08-07 rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Bir Eylül Akşamı / It's So Long" (Tekli) 1962-00-00 "Collection" (Toplama) 2013-12-14
Barış MANÇO 1943-01-02 1999-02-01 rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı Harmoniler ile "Twistin USA / The Jet" (Tekli) 1962-00-00 Kurtalan Ekspres ile "Yeni Bir Gün" (İspanya) 2013-00-00
Sezen Cumhur ÖNAL 1938-10-29 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı aranjör, DJ, VJ "Bir Milyonluk Macera" (Film Müziği) 1962-00-00 "Sevdik, Sevdalandık; Bu Şarkılarla Yaşadık" (Toplama) 2011-10-27
Gönül Yazar (Gönül ÖZYEĞİNER) 1932-08-12 hayatta Türkçe pop ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş / Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" (Tekli) 1962-00-00 "Dönemez ki Bana", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Faruk Akel Show Orkestrası 1963-00-0? 1963-00-0? caz topluluğu "Kara Tren / Habibi Twist" (Tekli) 1963-00-00 "Kundurama Kum Doldu", "Leblebi Pop Folk (2 CD)" adlı toplama albümde 2009-12-23
Gökçen Kaynatan ve Arkadaşları 1958-00-00 [20] etkin rock topluluğu "If I Had a Summer / The Savage" (Tekli) 1963-00-00 "Fırtına / Moda" (Tekli) 1966-00-00
Yaşar GÜVENİR[17] 1929-12-29 1998-01-10 Türkçe pop ve tango yorumcusu, şarkı yazarı "Yıllarca Sabrettim / Ayışığını Sermiş Güle" (Tekli) 1963-00-00 "Sensiz Saadet Neymiş ve Gel Desen", "Sevdim Seni Bir Kere" adlı toplama albümde 2008-01-22
Öztürk SERENGİL 1930-05-02 1999-01-11 Türkçe pop yorumcusu "Adanalı Şarkısı", "Badem Şekeri" filminde 1963-00-00 "Bekârlıktan Kurtulduk", "Yeşilçam Şarkıları" adlı toplama albümde 2011-05-23
Ahmet SEZGİN 1936-00-00 2008-08-09 Türkçe pop, halk müziği ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Bük Dibinde Yatarım / Gele Gele Geldim" (Tekli) 1963-00-00 "Bir Ömür" (Toplama) 2012-05-14
Güneri TECER 1933-00-00 1988-10-16 Türkçe pop ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Bük Dibinde Yatarım / Gele Gele Geldim" (Tekli) 1963-00-00 "Tövbeler Tövbesi" (Toplama) 2012-10-12
Şevket UĞURLUER 1938-00-00 2019-04-22 Türkçe pop, caz ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, piyanist "Not Responsible / Have I Told You" (Tekli) 1963-00-00 "Anılarla Müzik 2" 2009-02-13
Gönül AKKOR 1940-02-04 hayatta Türkçe pop, Klasik Türk müziği ve arabesk müzik yorumcusu "Kalbimin Sahibi Sensin / Biliyorum Bu Aşkın Sonu" (Tekli) 1964-00-00 "Ölüyorum Kederimden" (Toplama) 2010-12-31
Sadri Alışık (Mehmet Sadrettin ALIŞIK) 1925-04-05 1995-03-18 Türkçe pop yorumcusu "Avare" (Tekli) 1964-00-00 "Turist Ömer Arabistan'da", "Yeşilçam Şarkıları" adlı toplama albümde 2011-05-23
Suzan Avcı (Suzan BİZAVCI) 1937-09-25 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu "Bana Derler Çapkın Suzan / Tabya Başında Kızlar Yanyana" (Tekli) 1964-00-00 "Bana Derler Çapkın Suzan / Tabya Başında Kızlar (Fındık Dalları)" (Tekli) 1964-00-00
Tülay GERMAN 1935-00-00 hayatta caz ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Burçak Tarlası / Mecnunum Leylâmı Gördüm" (Tekli) 1964-00-00 "Tülay German: Kor ve Ateş Yılları" (Film Müziği) 2010-04-15
Alpay (Alpay NAZİKİOĞLU) 1935-07-18 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Norma Mia" (Tekli) 1964-00-00 "Ethem'in Sessiz Çığlığı" (Dijital Tekli) 2013-06-24
Tanju OKAN 1938-08-27 1996-05-23 Türkçe pop yorumcusu "İbibikler Öter Ötmez Ordayım" (Tekli) 1964-00-00 "Benim Halkım", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Vahi Öz (Vahe ÖZ) 1911-11-03 1969-02-12 Türkçe pop yorumcusu "Bedia..." (Tekli) 1964-00-00 "Bedia..." (Tekli) 1964-00-00
Ajda PEKKAN 1946-02-12 hayatta Türkçe pop, caz ve elektronik müzik yorumcusu "Göz Göz Değdi Bana" (Tekli) 1964-00-00 Volga Tamöz ile "Ayrılık Ateşi" (Tekli) 2016-06-03
Timur SELÇUK 1946-07-02 2020-11-06 Türkçe pop ve caz yorumcusu, şarkı yazarı, piyanist, orkestra şefi "Ayrılanlar İçin / On Dit" (Tekli) 1964-00-00 "Abdülhamid Düşerken" (Film Müziği) 2013-04-16
Şanar YURDATAPAN 1941-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı "Maç Twist" (Tekli) 1964-00-00 "Yılmaz Güney: Adana-Paris" (Film Müziği) 1995-00-00
Rana ALAGÖZ 1948-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Romen Kızı / Köyümüz" (Tekli) 1965-00-00 Selçuk Alagöz ile "Öpmek Geldi İçimden", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Selçuk ALAGÖZ 1944-08-05 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kemerin Naftaları / Kaleden İndir Beni" (Tekli) 1965-00-00 "Deniz Gözlerin" (EP) 2014-04-09
Metin ALKANLI 1946-01-01 2007-09-20 Türkçe pop, caz ve dini müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Karadut / Gül Dalında Öten" (Tekli) 1965-00-00 "Gül Dalında Öten", "Altın Mikrofon" adlı toplama albümde 2006-03-27
Ali ATASAGUN bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Genç Aslanlar" olarak, "Fadimem / Yaramaz Kız / Aşk Hikayesi" (Tekli) 1965-00-00 "Eminem", "Altın Mikrofon" adlı toplama albümde 2006-03-27
Ayla DİKMEN 1944-03-25 1990-08-20 Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Ay Kız Adın Yamandır / Niksarın Fidanları" (Tekli) 1965-00-00 "Aşk Defteri", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Fatma GİRİK 1942-12-12 2022-01-22 Türkçe pop yorumcusu "Aguş..." (Tekli) 1965-00-00 "Kanlı Nigâr" (Film Müziği) 1981-12-01
Grup Sonya Dores 1965-00-0? 1966-00-0? Türkçe pop topluluğu "Gemiciler" (Tekli) 1965-00-00 "Gemiciler", "Altın Mikrofon" adlı toplama albümde 2006-03-27
Kanat Gür Orkestrası 1962-00-00 1971-00-0? caz topluluğu "İçimdesin / Karadır Kaşların" (Tekli) 1965-00-00 "Karadır Kaşların", "Altın Mikrofon" adlı toplama albümde 2006-03-27
Fikret KIZILOK 1946-11-10 2001-09-22 rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı, müzik yapımcısı Cahit Oben 4 ile "I Wanna Be Your Man / 36 24 36" (Tekli) 1965-00-00 "Anadolu'yum" (Toplama, ABD) 2013-12-11
Neriman Köksal (Hatice KÖKÇÜ) 1928-03-17 1999-10-24 Türkçe pop yorumcusu "Şeker Alalım / Ali Baba" (Tekli) 1965-00-00 "Şeker Alalım / Ali Baba" (Tekli) 1965-00-00
Mavi Işıklar 1964-09-07 etkin rock topluluğu "Helvacı / Kanamam" (Tekli) 1965-00-00 "Dünden Bugüne" (EP) 2013-03-04
Cahit OBEN 1945-10-04 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist Cahit Oben 4 ile "I Wanna Be Your Man / 36 24 36" (Tekli) 1965-00-00 "Zaman Geçiyor", "Bir Zamanlar Özel - 3" adlı toplama albümde 2012-05-03
Ferdi ÖZBEĞEN 1941-08-17 2013-01-28 Türkçe pop, elektronik müzik ve fantezi müzik yorumcusu, piyanist "Kes Kes / Sandığımı Açamadım" (Tekli) 1965-00-00 "Ferdi Özbeğen" (Toplama) 2013-03-05
Silüetler 1965-00-00 1974-00-00 rock topluluğu "Kaşık Havası / Sis" (Tekli) 1965-00-00 Moğollar ile, "Anılarla" (Toplama, Almanya) 2011-00-00
Gönül TURGUT 1940-00-00 hayatta Türkçe pop ve caz yorumcusu Kadri Ünalan Orkestrası ile "Ojitos Traidores" (Tekli) 1965-00-00 "Birazcık Yüz Ver", "Fecri Ebcioğlu" (Toplama) 2010-12-24
Vasfi UÇAROĞLU 1928-00-00 2011-06-30 caz bestecisi, çalgıcı, orkestra şefi Vasfi Uçaroğlu Orkestrası ile "Şampiyonlar Şarkısı" (Tekli) 1965-00-00 Vasfi Uçaroğlu Orkestrası ve Kamuran Akkor ile "Elveda Meyhaneci / Sabır Duası" (Tekli) 1972-00-00
Nevzat YALAZ 1926-00-00 1984-06-13 tango ve caz yorumcusu, çalgıcı Vasfi Uçaroğlu Orkestrası ile "Olacak, Ah Olacak / Bahriyeli" (Tekli) 1965-00-00 Vasfi Uçaroğlu Orkestrası ile "İndim Yarin Bahçesine / Doktor Ça Ça Ça" (Tekli) 1965-00-00
Berkant (Berkant AKGÜRGEN) 1938-12-31 2012-10-01 Türkçe pop ve tango yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Cici Pabucum / Arabamın Atları" (Tekli) 1966-00-00 "Samanyolu", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Kâmuran AKKOR 1947-08-12 hayatta Türkçe pop, Klasik Türk müziği ve arabesk müzik yorumcusu "Sana Gelen Yollar / Ayrılık" (Tekli) 1966-00-00 "Mavi Boncuk", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Beyaz Kelebekler 1963-00-00 1980-00-00 Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "Bu Nasıl Hayat? / Çapkın Ayşe" (Tekli) 1966-00-00 "Esmerim", "Turkish Freakout (Psych-Folk Singles 1969-80)" adlı toplama albümde (ABD) 2010-00-00
Cengiz COŞKUNER bilinmiyor hayatta Türkçe pop, arabesk müzik ve fantezi müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Katibim / Düriyemin Güğümleri" (Tekli) 1966-00-00 "Gülüm" 2013-06-10
Haramiler 1966-00-00 1968-00-00 rock topluluğu "Ali Atasagun" olarak, "Yarim / Eminem" (Tekli) 1966-00-00 "Aya Bak Yıldıza Bak", Doc Delay'in "Rajaz Meter" adlı toplama albümünde (ABD) 2007-00-00
Çetin İNÖNTEPE bilinmiyor 2007-03-11 Türkçe pop yorumcusu, orkestra şefi "Postacı / Sen İster miydin?" (Tekli) 1966-00-00 "Yalanmış Sözlerin / Ya Evet De Ya Hayır" (Tekli) 1969-05-30
Kent Yedilisi 1966-00-0? 1966-00-0? rock topluluğu "Mühür Gözlüm / Kara Kaşlı Haticem" (Tekli) 1966-00-00 "Mühür Gözlüm", "Altın Mikrofon" adlı toplama albümde 2006-03-27
Mavi Çocuklar 1966-00-0? 1968-00-0? rock topluluğu "Blue Boys" adıyla, "Yine Yeşillendi Fındık Dalları / Le Temps de L'amour / Treat Her Right / Mon Petit Navire" (Tekli) 1966-00-00 "Çarşamba'yı Sel Aldı", "Altın Mikrofon" adlı toplama albümde 2006-03-27
Meteorlar 1963-08-00 1966-00-0? rock topluluğu "Keep Searching / The Beating of My Heart" (Tekli) 1966-00-00 "Neredesin Tatlı Sevgilim? / I Know You" (Tekli) 1966-00-00
İlhan MİMAROĞLU 1926-03-11 2012-07-17 Klasik Batı müziği, caz ve elektronik müzik bestecisi, müzik eleştirmeni, DJ Solmaz Sporel ile "Parmak Çocuk / Çizmeli Kedi" (Tekli) 1966-00-00 "Six Preludes For Magnetic Tape – Prelude IX", Andrew Pekler'in "Secret Thirteen Mix 056" adlı toplama albümünde (Litvanya) 2013-00-00
Füsun ÖNAL 1947-03-11 hayatta Türkçe pop, caz ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı Cahit Oben ile "Geli Geliver Bana / Rok The Bob" (Tekli) 1966-00-00 "Oh Olsun", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Selami ŞAHİN 1948-08-15 hayatta Türkçe pop, arabesk müzik ve fantezi müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Bana Yalvarma Artık / Sus Sus Söyleme" (Tekli) 1966-00-00 "Kolay Değil" (Tekli) 2016-11-28
Armağan ŞENOL 1928-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Canım İstanbul / Hayal" (Tekli) 1966-00-00 "Yayla Kızı / Vuslat" (Tekli) 1975-00-00
T. P.A.O. Batman Orkestrası 1966-00-0? 1972-00-0? Türkçe pop, rock ve caz topluluğu "Kaleden Top Atarlar / Fırat Kenarında Yüzer Kayıklar" (Tekli) 1966-00-00 "Aya Bak, Yıldıza Bak", "Leblebi Pop Folk (2 CD)" adlı toplama albümde 2009-12-23
Erkut TAÇKIN 1940-09-07 hayatta Türkçe pop, rock ve caz yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Johnny Guitar / Pretty Woman" (Tekli) 1966-00-00 "Beyaz Ev", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Ergüder YOLDAŞ 1939-06-06 2016-01-25 Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Halikarnas Altılısı" olarak, "Dertli Kaval / Halikarnas Türküsü" 1966-00-00 "Demir Yol" (Film Müziği) 1979-00-00
Şenay (Şenay YÜZBAŞIOĞLU) 1951-00-00 2013-01-04 Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı sözü yazarı Cahit Oben ile "Me / Anytime" (Tekli) 1966-00-00 "Sev Kardeşim", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Ayla ALGAN 1937-10-29 2024-01-04 Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı Vasfi Uçaroğlu Orkestrası ile "Gecekondu Ye Ye" (Tekli) 1967-00-00 "Koca Öküz", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Ertan ANAPA 1939-06-09 1991-07-23 Türkçe pop yorumcusu "Bir Gün Sen de Unutursun / Yere Bakan Yürek Yakan" (Tekli) 1967-00-00 "Havada Bulut Yok", "40 Yılın Listebaşı Şarkıları" adlı toplama albümde 2001-01-00
Apaşlar 1960-00-00 1971-00-00 rock topluluğu Cem Karaca ile "Emrah / Karacaoğlan" (Tekli) 1967-00-00 "Gılgamış", "Turkish Freakout (Psych-Folk Singles 1969-80)" adlı toplama albümde (ABD) 2010-00-00
Ay-feri (Ayfer AZUZ) 1939-00-00 hayatta Türkçe pop ve caz yorumcusu "Bu Son Olsun / Annem" (Tekli) 1967-00-00 "Yavaşça Yavaşça", "Leblebi Pop Folk (2 CD)" adlı toplama albümde 2009-12-23
Hakkı BULUT 1945-02-03 hayatta Türkçe pop, halk müziği ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Leyla / Neyim Var, Neme Gülem" (Tekli) 1967-00-00 "Kutuplarda Gül Yeşertirim" 2016-07-08
Nonna Bella (Azad BURSALIOĞLU) 1947-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı sözü yazarı, müzik yapımcısı "Hingala - Dans Anadoli / Katibim - Halimem" (Tekli) 1967-00-00 "Başkalarına Bakma / Umut ve Yarın" (Dijital Tekli) 2013-11-00
Durul GENCE 1940-00-00 hayatta caz bestecisi, orkestra şefi, müzik öğretmeni "The Pied Piperslop / A Taste of Honey" (Tekli) 1967-00-00 "Şeyh Şamil", "Leblebi Pop Folk (2 CD)" adlı toplama albümde 2009-12-23
Selma GÜNERİ 1951-01-31 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sana İhtiyacım Var / Unut Sen Beni" 1967-00-00 "Ayrılamayız" 1987-00-00
Cem KARACA 1945-04-05 2004-02-28 rock yorumcusu, şarkı yazarı Apaşlar ile "Emrah / Karacaoğlan" (Tekli) 1967-00-00 "Allah Yar" 2013-01-04
Kaygısızlar 1965-00-00 1971-00-00 rock topluluğu Barış Manço ile "Kol Düğmeleri-Big Boss Man / Seher Vakti-Good Golly Miss Molly" (Tekli) 1967-00-00 "Şaşırdım", "Hava Narghile Vol. 1" adlı toplama albümde (ABD) 2001-00-00
Mine KOŞAN 1956-11-17 hayatta Türkçe pop, arabesk müzik, fantezi müzik ve dini müzik yorumcusu "İnce Cumali'nin Ağıdı / Beklettin Beni" (Tekli) 1967-00-00 "Allahım Neydi Günahım", "Kayahan'ın En İyileri No. 1" adlı toplama albümde 2014-11-24
Turgut Oksay (Turgut OKSAYOĞLU) 1944-04-17 2016-03-31 Türkçe pop yorumcusu "Yalnızlar İçin / Gizli Sevda" (Tekli) 1967-00-00 Sis Beşlisi-Turgut Oksay olarak, "Iğdır'ın Al Elması", "Altın Mikrofon" adlı toplama albümde 2006-03-27
Erol PEKCAN 1933-00-00 1994-01-11 caz bestecisi, baterist "You Don't Have to Say You Love Me - Right Now / My World Is Empty without You Babe - And Body but Me" (Tekli) 1967-00-00 "Gel Sevgilim", "High Jazz Vol. 3" adlı toplama albümde (İsveç) 2006-00-00
Şehrazat (Şehrazat Kemali SÖYLEMEZOĞLU) 1952-09-03 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "İki Gölge" (Tekli) 1967-00-00 "Rüşvet", "Çınar Vol. I" albümünde 2008-04-11
Orhan ŞENER 1933-00-00 2003-01-04 Türkçe pop ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Sus, Sus, Sevgilim Duymasın / Sen Benim Gönlümde Açan Son Güldün" (Tekli) 1967-00-00 "Kalbi Kırık Serseri / Sen Aşktan Ne Anlarsın" (Tekli) 1970-00-00
Parla ŞENOL 1956-05-07 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Boyacı / Çamaşırcı Kız" (Tekli) 1967-00-00 "Selam Çocuklar / Türkiyem, Uğruna Kurban Olayım" (Tekli) 1984-00-00
Yabancılar 1960-00-00 1967-00-0? rock topluluğu "Ağıt / Kayalar" (Tekli) 1967-00-00 "Ağıt", "Altın Mikrofon" adlı toplama albümde 2006-03-27
Zümrüt 1947-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aşk Sönmesin (Long Live Love) / Bu Benim Şarkım (This Is My Song)" (Tekli) 1967-00-00 "Zümrüt" 1973-00-00
Moğollar 1967-00-00 etkin rock topluluğu "Eastern Love / Artık Çok Geç" (Tekli) 1968-02-00 "Moğollar Efsanesi" (Toplama) 2011-10-28
Gökhan ABUR 1943-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bu Şarkı Benim Şarkı / Dönelim Gençliğe" (Tekli) 1968-00-00 "Yasak Aşk", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Müslüm Gürses (Müslüm AKBAŞ) 1953-05-07 2013-03-03 Türkçe pop, rock ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Duman Dumana / Aşk Olmaz Olsun" (Tekli) 1968-00-00 "Baba Şarkılar" (Toplama) 2013-08-01
Hümeyra (Hümeyra AKBAY) 1947-10-15 hayatta Türkçe pop, caz ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Müzikli ve Oyunlu Masal: Pamuk Nine - Anlatan: Solmaz Sporel" (Tekli) 1968-00-00 "Kirli Beyaz Kedi", "Unutursam Fısılda (Orijinal Film Müzikleri)" albümünde 2014-11-10
Selda ALKOR 1943-01-03 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yarın Yeni Bir Gün Olacak / Bay Fakir" 1968-00-00 "Şaka Yaptım Anlasana / Bilinmez ki" (Tekli) 1970-00-00
Zaliha (Saliha ÖZGEN) 1942-05-29 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu "Dağlar Kızı Reyhan" (Tekli) 1968-00-00 "Beklenmeyen Misafir", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Atınç 1942-00-00 1992-00-00 Türkçe pop yorumcusu, şarkı sözü yazarı Metin Bükey Film Müzikleri Orkestrası ile "Nisan Yağmuru / Kezban" (Tekli) 1968-00-00 Yurdaer Doğulu Orkestrası ile "Sarmaşık Gülleri / Kırmızı Gül" (Tekli) 1969-00-00
Fatoş BALKIR 1940-01-24 1986-08-29 Türkçe pop yorumcusu, operacı "Ay Salınıp Giden Yar", "Cilalı İbo İstanbul Kaldırımlarında" (Film Müziği) 1968-00-00 "Merhaba / Kısmetim Senmişsin" (Tekli) 1979-00-00
Suna Pekuysal (Suna BELENER) 1933-10-24 2008-07-22 Türkçe pop ve kanto yorumcusu "Yarın Yeni Bir Gün Olacak / Bay Fakir" 1968-00-00 "Şaka Yaptım Anlasana / Bilinmez ki" (Tekli) 1970-00-00
Polad BÜLBÜLOĞLU 1945-02-04 hayatta Türkçe pop ve caz yorumcusu, şarkı yazarı "Gel Ey Seher" 1968-00-00 "Polad Bülbüloğlu 2012" 2012-00-00
Rüçhan ÇAMAY 1931-05-30 hayatta Türkçe pop ve caz yorumcusu "Rüzgârlı Bir Akşam Üstü / Gölgen Yeter Bana" (Tekli) 1968-00-00 "Lili Loy", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Lale Belkıs (Belkıs DURMAZ) 1938-11-28 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Bizim Şarkımız / Ben Senden Gencim" (Tekli) 1968-00-00 "Doğduğum Ev", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Özdemir ERDOĞAN 1940-06-17 hayatta Türkçe pop, caz, Klasik Türk müziği ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Neye Yarar? / Benim Gibi Sevemezsin" (Tekli) 1968-00-00 "Ankara'nın Taşına Bak" 2011-10-03
Ömür GÖKSEL 1942-05-02 hayatta Türkçe pop, Latin müziği, caz ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Dile Benden Ne Dilersen / Son Hatıra" (Tekli) 1968-00-00 Zeliha Sunal ile "Sırılsıklam / Boşver" (Tekli) 2015-12-29
Gülden Karaböcek (Saniye Gülden GÖKTÜRK) 1953-11-04 hayatta Türkçe pop ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Yazılanlar Gelir Başa / Garip Kaldım" (Tekli) 1968-00-00 "Senin Olsun" (Toplama) 2012-11-30
Tayfun KARATEKİN 1946-00-00 1982-02-22 rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Kim Silecek Bu Yaşları? / Bizim Son Gecemiz" (Tekli) 1968-00-00 Stardust International ile "Stardust International & Tayfun" 1973-00-00
Okyay 1944-10-13 2009-05-31 Türkçe pop yorumcusu "Aşkımız Yazılsaydı Semaya / Dön Bana Sen" (Tekli) 1968-00-00 "Yalnızım / Tatlı Çocukluğum / Yeşil Gözlere Düşmanım / Biricik Aşkım" (EP) 1970-00-00
Semiramis PEKKAN 1948-09-30 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bu Ne Biçim Hayat / İçelim, Kendimizden Geçelim" (Tekli) 1968-00-00 "İyiler Kötüye Düşer", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 2" adlı toplama albümde (BK) 2012-10-18
Emel SAYIN 1945-11-20 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve Klasik Türk müziği yorumcusu "İstanbul'u Artık Hiç Sevmiyorum / Ansızın Çıka Gel" (Tekli) 1968-00-00 "Hep Bana" (Tekli) 2013-09-12
Saadet SUN 1944-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Anıların En Güzeli / Sonsuz Sevgi" (Tekli) 1968-00-00 "Tekrar Seni Sevecek", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Sevinç TEVS 1930-00-00 1976-10-24 caz yorumcusu "Ve Ben Yalnız" (Yaşamı boyunca yayınlanmış hiçbir kaydı olmayan Tevs'in ilk kez 2009'da yayınlanan 1968 tarihli şarkısı)[21] 1968-00-00 "Ve Ben Yalnız", "Müzik: Selmi Andak (O Şarkıyı Henüz Yazmadım)" adlı toplama albümde 2009-06-10
Selçuk URAL 1945-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı "Rüyamda Seni Gördüm / Güzeller Güzeller" (Tekli) 1968-00-00 "Güle Güle Sana", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
3 Hürel 1970-07-20 1999-00-00 rock topluluğu Selçuk Alagöz Orkestrası ile "Düğün Alayı / Bir Gölge Gibi" (Tekli) 1969-00-00 "Madalyonun Ters Yüzü", Den Sorte Skole'nin "III" adlı toplama albümünde (Danimarka) 2013-00-00
Esin AFŞAR 1936-00-00 2011-11-14 Türkçe pop ve caz yorumcusu, şarkı yazarı, piyanist "Kara Toprak / Yunus (Bana Seni Gerek Seni)" (Tekli) 1969-00-00 "Odeon Yılları" (Toplama) 2010-12-24
Beybonlar 1969-00-00 1977-00-0? rock topluluğu "Gelin Ayşem / Nenni" (Tekli) 1969-00-00 "Nenni" Doc Delay'in "Rajaz Meter" adlı toplama albümünde (ABD) 2007-00-00
Nermin CANDAN 1944-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Tiki Tiki Tak / Mutsuzların Şarkısı" (Tekli) 1969-00-00 "Olmaz, Olmaz, Bu İş Olamaz", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Ersen (Ersen DİNLETEN) 1950-06-00 hayatta rock müzik, arabesk müzik ve dini müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Olvido / Ak Güvercin" (Tekli) 1969-00-00 Aygen Bilge ile "Anadolu Sevdamız" 2008-11-03
Senem DİYİCİ 1953-00-00 hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı "Fato" adıyla, "Nar Hanım" (Tekli) 1969-00-00 Mavi Yol Quartet ile, "Dila Dila" (Mini Albüm) 2011-12-26
Esin ENGİN 1945-05-17 1997-05-04 Türkçe pop, tango, Klasik Türk müziği ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı, orkestra şefi "Ben Şıp Sevdiğim / Elbet Bir Gün Dönersin" (Tekli) 1969-00-00 "Buruk Acı", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Erol EVGİN 1947-04-16 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Sen / Eski Günler" (Tekli) 1969-00-00 "Altın Düetler" 2016-05-27
Kerem GÜNEY 1939-09-26 2012-11-16 Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Sev Desen Sevemem ki / Aşk İnsanı Ağlatır" (Tekli) 1969-00-00 "Ağlayı Ağlayı", "Turkish Freakout 2 (Psych-Folk Singles 1970-1978)" adlı toplama albümde (ABD) 2011-00-00
Güryeller 1965-00-00 1971-00-00 Türkçe pop topluluğu "Rüyamda / Posta Güvercini" (Tekli) 1969-00-00 "Dünya Son Bulsa da / Leyla ile Mecnun" (Tekli) 1971-00-00
Ali KOCATEPE 1947-02-25 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı "Böyle Yazmış Yaradan / Bu Aşk Bize Yasak" (Tekli) 1969-00-00 "Hey Gidi Dünya Hey", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 2" adlı toplama albümde (BK) 2012-10-18
Mehmet TANERİ bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Seni Sevmek / Ben Sevilmeyi Bilmezdim" (Tekli) 1969-00-00 "Bir Zamanlar", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Aydın TANSEL 1945-05-29 2016-04-01 Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Yok Dediler İnanmadım / Belki" (Tekli) 1969-00-00 "Küskünüm" 2014-08-13

1970'ler değiştir

1970'li yıllarda kaydı yayınlanmış solistler ve topluluklar:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Kardaşlar 1970-00-00 1975-00-00 rock topluluğu Cem Karaca ile "Dadaloğlu / Kalender" (Tekli) 1970-11-00 "Nem Kaldı?", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 2" adlı toplama albümde (BK) 2012-10-18
Edip AKBAYRAM 1950-12-29 hayatta rock müzik ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı Siyah Örümcekler ile "Kendim Ettim, Kendim Buldum / Çiçeklerin Dili" 1970-00-00 "Mayıs" 2012-05-08
Tünay AKDENİZ 1949-01-04 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı Çığrışım Folk ile "Kars'a Giderim Kars'a / Yaklaş Yaklaş / Karpuz Kestim Yiyen Yok / Çığrışım Oyun Havası" (EP) 1970-00-00 "Tünay Akdeniz ve Çığrışım" olarak, "Mesele Mesele / Dişi Denen Canlı" (Tekli) 1978-00-00
Bora AYANOĞLU 1946-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Kuklalar / Elveda" (Tekli) 1970-00-00 "Söz - Müzik" 2014-09-24
Aziz AZMET 1947-01-01 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Beni Yalnız Bırakma / Hiç İstemem" (Tekli) 1970-00-00 Bunalım ile, "Hele Hele Gel", "Anatolia Rocks 2" adlı toplama albümde (Fransa) 2010-00-00
Önder BALİ 1938-03-01 hayatta Türkçe pop ve caz yorumcusu, şarkı yazarı, orkestra şefi, çalgıcı "Haluk İçin / Gülnihal" (Tekli) 1970-00-00 "Karnı Büyük Koca Dünya", "Turkish Freakout (Psych-Folk Singles 1969-80)" adlı toplama albümde (ABD) 2010-00-00
Bunalım 1969-06-0? 1972-00-00 rock topluluğu "Taş Var, Köpek Yok / Yeter Artık Kadın" (Tekli) 1970-00-00 Aziz Azmet ile, "Hele Hele Gel", "Anatolia Rocks 2" adlı toplama albümde (Fransa) 2010-00-00
Nurhan DAMCIOĞLU 1941-05-01 hayatta kanto yorumcusu "Yangın Var / Ufacıksın" (Tekli) 1970-00-00 "İki Tık Tık, Bir Şık Şık" 2008-08-27
Dönüşüm 1969-00-0? 1975-00-00 rock topluluğu "Gevheri / John Henry" (Tekli) 1970-00-00 Halit Kakınç ve Muhtar Turan olarak, "Mevlana 75 / Kimeno" (Tekli) 1975-00-00
Ersan ERDURA 1949-05-15 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sen Benimsin / Siempre Manuel" (Tekli) 1970-00-00 "Aşıksın", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Gülistan Okan (Gülistan HOŞKAN) 1953-01-08 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sevgilimsin, Canımsın / Öl Diyorsan Öleyim" (Tekli) 1970-00-00 "Düğüm Düğüm Bağlanmışız", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Canan (Canan IŞIK) bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu "Kara Gözlüm / Garip Aşk" (Tekli) 1970-00-00 "Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk / Bana Benden Getir" (Tekli) 1972-00-00
Banu (Banu KIRBAĞ) 1951-03-02 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Vefasız / Eski Bir Mektup" (Tekli) 1970-00-00 "Unutulur", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Çetin Alp (Çetin KÜÇÜKARSLAN) 1947-06-21 2004-05-18 Türkçe pop yorumcusu "Meçhul Karanlık / Günah Bize" (Tekli) 1970-00-00 "Opera" şarkısı ile 1983 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1983 Eurovision Şarkı Yarışması'nın sonuncusu 1983-03-04
Kenan (Kenan KÜÇÜKÖZCAN) 1947-04-14 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Askerliğim Bitince / Ayrı Yaşayan Kalpler" (Tekli) 1970-00-00 "Ağlama Sevgilim", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Modern Folk Üçlüsü 1969-11-00 etkin Türkçe pop topluluğu "Deriko / Ali Paşa Ağıdı" (Tekli) 1970-00-00 "40 Yılın Öyküsü" (Toplama) 2010-05-26
Arman RATİP bilinmiyor hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı, piyanist "Arman Ratip Trio" 1970-00-00 "Love Melodies II" 2008-00-00
Nazan ŞORAY 1954-01-19 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sevmiyor Derlerse Sakın İnanma / Çocuk mu Sandın?" (Tekli) 1970-00-00 "Steril Sevda" (Tekli) 2016-04-08
Hayko (Hayık Aram TATARYAN) 1949-02-06 hayatta "Tavernalar Kralı" lâkaplı Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu "Sude Sude / Arev Dur" (Tekli) 1970-00-00 "Tatlım", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 2" adlı toplama albümde (BK) 2012-10-18
Oktay ULUKÖK bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Yalnız Adam / Hey Garson" (Tekli) 1970-00-00 "Yalnız Adam / Hey Garson" (Tekli) 1970-00-00
Kerem YILMAZER 1945-02-02 2003-11-20 Türkçe pop yorumcusu "Uzaktayım Ben / Sensiz Yaşamak" (Tekli) 1970-00-00 Ertan Anapa, Funda Anapa, Melike Demirağ, İskender Doğan ve Esmeray ile "İnsanız Biz / Vur Şu Sazın Tellerine" (Tekli) 1978-00-00
Neşe ALKAN bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "İşte Deve, İşte Hendek" (Film Müziği) 1971-00-00 "Tut Kalbimi Tut" 1983-00-00
Selmi ANDAK 1921-00-00 2010-07-15 Türkçe pop, tango, caz ve Klasik Batı müziği bestecisi, piyanist "Hayat Sevince Güzel" (Film Müziği) 1971-00-00 "Ah Gardaşım" (Film Müziği) 1991-00-00
Selda BAĞCAN 1948-00-00 hayatta rock müzik ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle / Mapushanede Mermerden Direk" (Tekli) 1971-00-00 "40 Yılın 40 Şarkısı" 2016-04-07
Ali Rıza BİNBOĞA 1950-02-26 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Mihriban / N'oldun Gönül?" (Tekli) 1971-00-00 "Biz Aşkı Bahçelerden Toplamadık" 2006-00-00
Zafer DİLEK 1945-00-00 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, gitarist "Avuçlarımda Hâlâ Sıcaklığın Var / Köroğlu" (Tekli) 1971-00-00 "Her Gece" 1987-00-00
Salim DÜNDAR 1937-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, çalgıcı "Boş Yıllar / Yaşasın Seven Kalpler" (Tekli) 1971-00-00 "Dertlerimi Zincir Yaptım" ve "Bu Gece", Mustafa Alpagut Şarkıları adlı toplama albümde 2015-06-23
Fatih ERKOÇ 1953-04-07 hayatta Türkçe pop, caz ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı İstanbul Gelişim Orkestrası ile "Nihayet" 1971-00-00 "True Love" 2016-01-15
Ayben ERMAN 1949-05-01 hayatta kanto yorumcusu "Asri Hovarda / Benim Kocam Zurnacı" (Tekli) 1971-00-00 "Küçükten Eğlenceyi / Süs, Saltanat" (Tekli) 1971-00-00
Güzin ile Baha 1971-00-0? 1977-00-00 Türkçe pop topluluğu "Sivastopol Önünde / Ilgıt Ilgıt" (Tekli) 1971-00-00 "Eski Çamlar Bardak Oldu", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Hülya (Hülya KIRBAĞ-GÜRTUNA) bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Ah Neyleyim Gönül? / Bahar" (Tekli) 1971-00-00 Melih Benderli ve Faruk Köksal ile "Çağdaş 3" olarak, "Varsın, Olsun / Neden Böyle?" (Tekli) 1979-00-0?
Yasemin KUMRAL 1954-05-17 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Ne Sen Beni Unut, Ne de Ben Seni / Ve El Aldı Gitti (Tekli) 1971-00-00 "Bim Bam Bom", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Asu MARALMAN 1948-02-20 hayatta Türkçe pop yorumcusu, müzik yapımcısı "Bir Görsem Ölmeden / Nerdesin?" (Tekli) 1971-00-00 "Benden Bu Kadar", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Bülent ORTAÇGİL 1950-03-01 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist, müzik yapımcısı "Anlamsız / Yüzünü Dökme Küçük Kız" (Tekli) 1971-00-00 "Mahur", "...bir eksiğiz" adlı Ahmet Kaya'ya saygı albümünde 2014-03-03
Rıfat ÖNCEL bilinmiyor 2010-06-00 rock yorumcusu, şarkı yazarı "Oy Çimeno / Ay Osman" (Tekli) 1971-00-00 "Dosta Bizden Selam Olsun", "Turkish Freakout (Psych-Folk Singles 1969-80)" adlı toplama albümde (ABD) 2010-00-00
Sıla 4 1964-00-00 etkin Türkçe pop topluluğu "Kıbrısım / Dolama Dolamayı" (Tekli) 1971-00-00 "Sıla 4 2009" 2009-00-00
İlhan ŞEŞEN 1948-06-18 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Kavga" (Tekli) 1971-00-00 "Gel" 2014-07-13
Muzaffer ULUDAĞ 1949-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Dansa Davet / Yıldızların Altında" (Tekli) 1971-00-00 "Selam Türkiye" (Tekli) 2010-00-00
Arda Kardeş (Arda YURDATAPAN) 1967-10-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Oy Anam Oy / Arda'nın Masalları" (Tekli) 1971-00-00 "Pis Sinek / Tekerleme" (Tekli) 1974-00-00
Metin ÖZÜLKÜ 1962-07-15 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Küçükten Görmedim Ana Kucağı / Kına Gecesi" (Tekli) 1971-00-00 "Seni Unutana Kadar", Metin Özülkü ve Eda Özülkü'nün "Bizim Şarkılar" albümünde 2015-03-25
Ağrı Dağı Efsanesi 1972-00-00 1976-00-00 rock topluluğu "Deli Gönül Neylersin? / Düşenin Dostu Olmazmış" (Tekli) 1972-00-00 Murat Ses ile "Fasulye Dişli Adam / Dağ Çiçekleri" (Tekli) 1976-00-00
Ümit AKSU 1931-00-00 1999-00-00 caz-rock bestecisi, orkestra şefi "Ümit Aksu Orkestrası" olarak, "Bahriye Çiftetellisi / Harmandalı" (Tekli) 1972-00-00 "Seçme Oyun Havaları" 1976-00-00
Mesut AYTUNCA 1944-00-00 1976-05-29 rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, gitarist "İki Seven Deli Olmaz mı? / Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm" (Tekli) 1972-00-00 "Ley Ley Lo", "Leblebi Pop Folk (2 CD)" adlı toplama albümde 2009-12-23
Fikret Hakan (Bumin Gaffar ÇITANAK) 1934-04-23 hayatta rock yorumcusu "Cemo / Dedikleri Gerçek İmiş" (Tekli) 1972-00-00 "Aşk Uğultusu / Sancı" (Tekli) 1975-00-00
Süheyl DENİZCİ 1932-00-00 2007-03-25 Türkçe pop ve caz bestecisi, orkestra şefi, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın kurucusu "Sev Kardeşim / Nasıl Geçti Habersiz" (Tekli) 1972-00-00 "Biri ve Diğerleri" (Film Müziği) 1987-00-00
İskender DOĞAN 1953-07-27 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bir Yudum Su Ver / Giden Gelmez" (Tekli) 1972-00-00 "Mahizer", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 1" adlı toplama albümde (BK) 2012-09-18
Sevda Ferdağ (Lütfiye DUMRUL) 1942-08-15 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Unutma Sakın Beni / Vız Gelir Dünya" (Tekli) 1972-00-00 "Unutma Sakın Beni / Vız Gelir Dünya" (Tekli) 1972-00-00
Dün, Bugün, Yarın Orkestrası 1971-07-00 1979-00-0? Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "Kara Tren / Makine ve İnsan" (Tekli) 1972-00-00 Banu ile "Ölsem de Bir, Kalsam da Bir / Buna Sevmek Denirse" (Tekli) 1979-00-00
Erkin Koray ve Ter 1972-00-00 1972-00-00 rock topluluğu "Hor Görme Garibi / Züleyha" (Tekli) 1972-00-00 "Hor Görme Garibi", "Hava Narghile Vol. 1" adlı toplama albümde (ABD) 2001-00-00
Bülent ERSOY 1952-06-09 hayatta Türkçe pop, Klasik Türk müziği ve arabesk müzik yorumcusu "Bülent Erkoç" adıyla, "Derdimin Dermanı Ol / Lüzum Kalmadı" (Tekli) 1972-00-00 "Aşktan Sabıkalı" 2011-10-03
Gökben (Nermin GÖKBEN) 1951-11-25 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Aşka İsyan Edilmez / Sevdiğimi Bile Bilmeyecek" (Tekli) 1972-00-00 "Eninde Sonunda", "Turkish Freakout 2 (Psych-Folk Singles 1970-1978)" adlı toplama albümde (ABD) 2011-00-00
Ayhan Işık (Ayhan IŞIYAN) 1929-05-05 1979-06-16 Türkçe pop yorumcusu "Doğdum Çile Çekmek İçin / Gönül Belası" (Tekli) 1972-00-00 [11] "Doğdum Çile Çekmek İçin / Gönül Belası" (Tekli) 1972-00-00
Kenan ve Canan 1972-00-00 1972-00-00 Türkçe pop topluluğu "Deli Oğlan 2 / Gel Salını Salını" (Tekli) 1972-00-00 "Deli Oğlan 2 / Gel Salını Salını" (Tekli) 1972-00-00
Kurtalan Ekspres 1972-00-00 etkin rock topluluğu Barış Manço ile "Ölüm Allahın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam" (Tekli) 1972-00-00 "Dedem Korkut", "Musa Eroğlu İle Bir Asır" adlı toplama albümde 2015-05-00
Zülfü LİVANELİ 1946-06-20 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Koyun Beni Hak Aşkına Yanayım / Üryan Geldim" (Tekli) 1972-00-00 "Yangın Yeri", "Metin Altıok Şarkıları" adlı toplama albümde 2014-06-00
Melih, Faruk, Serdar, Saygun 1972-00-00 1972-00-00 rock topluluğu "Gurbet Acısı / Çanakkale Türküsü" (Tekli) 1972-00-00 "Gurbet Acısı", "Hava Narghile Vol. 1" adlı toplama albümde (ABD) 2001-00-00
Okay TEMİZ 1939-02-11 hayatta caz bestecisi, çalgıcı Muffy Falay ile "ditto" 1972-00-00 Hüseyin Ertunç ve Doğan Doğusel ile, "The Trio" (EP, İtalya) 2013-10-01
Nilüfer (Nilüfer YUMLU) 1955-05-31 hayatta Türkçe pop, rock, elektronik müzik ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı "Kalbim Bir Pusula / Ağlıyorum Yine" (Tekli) 1972-00-00 "Kendi Cennetim" 2015-05-22
Zerrin ZEREN 1954-00-00 1976-00-00 Türkçe pop ve fantezi müzik yorumcusu "Yazık Sana / Aşkta Gurur Olmaz" (Tekli) 1972-00-00 "Dinle Sevgili", "Istanbul Tango 1927-1953" adlı toplama albümde (Almanya) 2012-11-15
İskender PAYDAŞ 1967-07-27 hayatta Türkçe pop, rock, R&B ve elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, çalgıcı Büyük İskender adıyla, "Asker Olacağım / Anne Hasreti" (Tekli) 1972-00-00 "Zamansız Şarkılar 2" 2014-08-21
Gökçen KAYNATAN 1939-00-00 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Gökçen Kaynatan ve Elektronikleri" adıyla, "Pencerenin Perdesini / Beyoğlu'nda Gezersin" (Tekli) 1973-11-00 "Pencerenin Önü", "This Is Worm. Station" adlı toplama albümde (Belçika) 2008-00-00
Funda ANAPA 1951-10-05 hayatta Türkçe pop yorumcusu Ertan Anapa ile "Aşk Yasak Bana / Hovarda Sevgilim" (Tekli) 1973-00-00 Ertan Anapa, Melike Demirağ, İskender Doğan, Esmeray ve Kerem Yılmazer ile "İnsanız Biz / Vur Şu Sazın Tellerine" (Tekli) 1978-00-00
Esmeray (Esmeray DİRİKER) 1949-02-25 2002-03-25 Türkçe pop ve Klasik Türk müziği yorumcusu Kim Bunlar? ile "100 Kere 1000 Kere" (Tekli) 1973-00-00 "Oylum Oylum", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Dostlar 1973-00-00 1981-00-00 Türkçe pop topluluğu "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme / Yakar İnceden İnceden" (Tekli) 1973-00-00 "Edip Akbayram ve Dostlar" olarak, "Affetmen Seni", "Turkish Freakout 2 (Psych-Folk Singles 1970-1978)" adlı toplama albümde (ABD) 2011-00-00
Şakir Öner GÜNHAN 1942-00-00 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu "Kara Gözlü Yar" 1973-00-00 "Deli Deli", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 1" adlı toplama albümde (BK) 2012-09-18
Mehmet GÜRELİ 1949-04-07 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Mephisto" adıyla, "Viva Love / The Beautiful Toilet" (Tekli) 1973-00-00 "İplerin Kopuşu" 2007-00-00
İlhan İREM 1955-04-01 2022-07-28 Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Birleşsin Bütün Eller / Bazen Neşe, Bazen Keder" (Tekli) 1973-00-00 "Toz Pembe" 2009-12-31
Mazhar - Fuat 1971-00-00 1974-00-00 rock topluluğu "Türküz Türkü Çağırırız" 1973-00-00 "Hekimoğlu" (Tekli) 1974-00-00
Turgay MERİH 1952-10-21 2012-03-07 Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Dost Bilme Nazı / Halim Meydanda" (Tekli) 1973-00-00 "Çalsam Birgün Kapını", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Mustafa ÖZKENT 1942-00-00 hayatta Türkçe pop, caz ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Aklımda Sen, Fikrimde Sen / Ben Gamlı Hazan" (Tekli) 1973-00-00 "Dijital Piyano" 2006-00-00
Şirin bilinmiyor bilinmiyor Latin müziği yorumcusu "Şeyyy / Sevgili Gölgem" (Tekli) 1973-00-00 "Sevgili Gölgem", "Turkish Freakout 2 (Psych-Folk Singles 1970-1978)" adlı toplama albümde (ABD) 2011-00-00
Seyyal TANER 1948-09-28 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Tanrı Şahidimdir / Şimdi Sen Varsın" (Tekli) 1974-06-00 "3'lü" (EP) 2014-10-13
Nilgün ATILGAN 1954-10-07 2012-12-12 Türkçe pop yorumcusu "Çek Kayıkçı / Nerden Çıktın Karşıma?" (Tekli) 1974-07-12 "Hopla Zıpla / Sana Bir Buse Vermedim Diye" (Tekli) 1976-00-00
Melike DEMİRAĞ 1956-06-03 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Arkadaş" (Film Müziği) 1974-10-01 "Ninni", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Attila ÖZDEMİROĞLU 1943-01-05 2016-04-20 Türkçe pop, elektronik müzik ve film müziği aranjörü, şarkı yazarı, çalgıcı "Arkadaş" (Film Müziği) 1974-10-01 "Erik Zamanı" (Film Müziği) 2011-00-00
Neco (Tahir Nejat ÖZYILMAZEL) 1948-07-24 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Ne Bu Halimiz Böyle? / Gülmeyi Unutan Adam" (Tekli) 1974-11-00 "En İyileriyle Neco" (Toplama) 2005-03-30
Metin ALATLI 1943-02-10 1989-06-12 elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, çalgıcı "Sentetik Oyun Havaları" 1974-00-00 "Mevlana Böyle Dedi", "Anatolia Rocks 2" adlı toplama albümde (Fransa) 2010-00-00
Atilla ATASOY 1953-12-10 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Anam / Cüce" (Tekli) 1974-00-00 "Düş Peşime" (EP) 2016-06-23
Serter BAĞCAN bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Ordu'nun Dereleri / Dere" (Tekli) 1974-00-00 "500 Altına Hayriye Eson", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 2" adlı toplama albümde (BK) 2012-10-18
Nur Yoldaş (Nur BELDA) 1956-01-04 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aşk Bir Fantazi / Bile Bile" 1974-00-00 "Sahiden" (Dijital Tekli) 2014-09-30
Cici Kızlar 1974-00-00 1976-00-00 Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "Olmaz ki / Bak Şu Çocuğa Bana Göz Ediyor Anne" (Tekli) 1974-00-00 "Sev Sev Sev / Uçtu Uçtu" 1976-00-00
Dervişan 1974-03-00 etkin rock topluluğu Cem Karaca ile "Beyaz Atlı / Yiğitler" (Tekli) 1974-00-00 Cem Karaca ile "1 Mayıs / Durduramayacaklar Halkın Coşkun Akan Selini" (Tekli) 1978-01-00
Nükhet DURU 1954-05-19 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Aklımda Sen, Fikrimde Sen / Karadır Kaşların" (Tekli) 1974-00-00 "Aşkın N Hali" 2015-04-13
Yeliz (Yeliz EKER) 1957-12-12 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, arabesk müzik ve fantezi müzik yorumcusu "Sen Olsan Yeter / Hoş Geldin Bahar" (Tekli) 1974-00-00 "Gidiyorum" 2014-09-01
Ersen ve Dadaşlar 1974-00-00 etkin rock topluluğu "Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm / Yedin Beni" (Tekli) 1974-00-00 "Alüvyon" 2011-02-11
Seyhan KARABAY 1946-02-22 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı Kardaşlar ile "Edalı Gelin / Nem Kaldı" (Tekli) 1974-00-00 "Seni Unutamam / Dön Sevgilim" (Tekli) 1976-00-00
Meral ve Zuhal 1974-00-00 1992-00-00 Türkçe pop topluluğu "Çek Git Kolumdan / Terk Edilmiş" (Tekli) 1974-00-00 "Param Yok, Pulum Yok", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Tülay (Tülay ÖZER) 1946-12-10 hayatta Türkçe pop ve arabesk müzik yorumcusu "Gel Artık / Niye Çattın Kaşlarını?" (Tekli) 1974-00-00 "Büklüm Büklüm", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Sevil ve Ayla 1972-00-00 1974-00-0? rock topluluğu "Bebek / Irgat" (Tekli) 1974-00-00 "Bebek", "Now Again Records Supports Finders Keepers" adlı toplama albümde (BK) 2012-00-00
Semiha YANKI 1958-01-15 hayatta Türkçe pop ve arabesk müzik yorumcusu "Benim Dünyam / Sen de Bizdensin" (Tekli) 1974-00-00 "Sıcak, Sımsıcaksın", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Yeşim (Yeşim YILMAZ) 1956-11-07 hayatta Türkçe pop ve arabesk müzik yorumcusu "Olmaz Böyle Şey / Aşk Alfabesi" (Tekli) 1974-00-00 "Aşk Alfabesi", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Zafer-Banu-Hülya 1974-00-0? 1977-00-00 Türkçe pop topluluğu "Çiçeklerin Dili / Yarına Tanrı Ulu" (Tekli) 1974-00-00 "Zafer-Banu-Hülya" 1976-00-00
Melih KİBAR 1951-09-06 2005-04-07 Türkçe pop, elektronik müzik ve film müziği aranjörü, şarkı yazarı, piyanist "Hababam Sınıfı" (Film Müziği) 1975-04-01 "Çoban Yıldızı", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 1" adlı toplama albümde (BK) 2012-09-18
Sezen Aksu (Fatma Sezen YILDIRIM) 1954-07-13 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, Klasik Türk müziği ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Haydi Şansım / Gel Bana" (Tekli) 1975-08-04 "Demo (Albüm)" 2019-08-06
Cahit BERKAY 1946-08-03 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Teşekkür Ederim Babaanne / Teşekkür Ederim Babaanne (Enstrümantal) (Tekli) 1975-00-00 "Selvi Boylum, Al Yazmalım (Enstrümantal)", "Yeşilçam Şarkıları" adlı toplama albümde 2011-05-23
Işıl GERMAN 1953-00-00 2016-07-16 Türkçe pop yorumcusu "Sen Gelince / Aşk Yolu" (Tekli) 1975-00-00 "Antepli" (Film Müziği) 1981-00-00
Nihat IŞIKLAR bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop yorumcusu "Seni Bilir Bizim Sokak Taşları / Hayat" (Tekli) 1975-00-00 "Okyanus / Sensiz Geçen Günler" (Tekli) 1979-00-00
Nil Burak (Pembe Nihal MUNSİF) 1948-04-27 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Sus / Tatlı Tatlı" (Tekli) 1975-00-00 "Tatlı Tatlı", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Aylin Urgal (Rezzan Aylin SOYURGAL) 1951-00-00 1985-04-26 Türkçe pop ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Paran Pulun Senin Olsun / Nerelerdeydin?" (Tekli) 1975-00-00 "Sevgili Dostum / Sakın Ağlama Ardından" (Tekli) 1978-00-00
Nejat YAVAŞOĞULLARI 1950-08-03 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Reha Nejat İkilisi" olarak, "Caniko / Öyle Bir Aşk Hikayesi" (Tekli) 1975-00-00 "Mualla", Kent Ozanları adlı toplama albümde 1998-08-12
Işıl YÜCESOY 1945-10-02 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı "Çalamazsın Mutluluğu / Köye Geldi Bir Gelin" (Tekli) 1975-00-00 "Zamansız" 2016-07-08
Kayahan (Kayahan AÇAR) 1949-03-29 2015-04-03 Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, gitarist "Neden Olmasın? / İstanbul Hatırası" (Tekli) 1976-00-00 "Bu Gece Sen Daha Güzelsin", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Ayşe Mine (Ayşe AKYÜZ) 1961-01-30 hayatta Türkçe pop, Klasik Türk müziği ve arabesk müzik yorumcusu "Sıkı Fıkı / Demek ki Öyle" (Tekli) 1976-00-00 Atilla Atasoy ile "Birgün Beni Ararsan", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Bilgen BENGÜ 1957-12-19 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Söyle Kimdi O? / Bizim Olsun" (Tekli) 1976-00-00 "Kendine İyi Bak", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Romalı Perihan (Perihan BENLİ) 1942-03-18 2016-05-05 Türkçe pop ve arabesk müzik yorumcusu "O Bendim O / Nerden Nereye?" (Tekli) 1976-00-00 "O Bendim O", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Selma DEVRİM bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Toprağın Kızı / Sen" (Tekli) 1976-00-00 "Toprağın Kızı", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Sibel EGEMEN 1958-05-13 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Şimdi Ne Yapsam? / Senin Vicdanın Yok mu?" (Tekli) 1976-00-00 "O Biliyor", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Emin FINDIKOĞLU 1940-00-00 hayatta Türkçe pop ve caz yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı Nathan Davis ve Aka Gündüz Kutbay ile, "Çeçen Kızı", "TRT Ara Müzikleri" adlı toplama albümde 1976-00-00 "Çeçen Kızı", "Bosporus Bridges - A Wide Selection Of Turkish Jazz And Funk 1969-1978" adlı toplama albümde (Almanya) 2005-00-00
İpucu Beşlisi 1976-00-00 1978-00-00 R&B topluluğu "Heyecanlı / Hop Otur, Hop Kalk" (Tekli) 1976-00-00 "Heyecanlı / Hop Otur, Hop Kalk" (Tekli) 1976-00-00
Zerrin ÖZER 1957-11-04 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, halk müziği ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı sözü yazarı, müzik yapımcısı "Bizler ve Sizler / Yalvarırım" (Tekli) 1976-00-00 "Harbiden Git" (Tekli) 2016-07-29
Arzu Ece (Arzu ÖZKARAMAN) 1963-09-22 hayatta Türkçe pop, arabesk müzik ve çocuk şarkıları yorumcusu, şarkı yazarı "Bir Daha / Sen Yok musun?" (Tekli) 1976-00-00 "Master Chemo - Kemo Ağa" (Tekli) 2012-03-00
Serpil Barlas (Serpil POLAT) 1957-00-00 2021-02-20 Türkçe pop yorumcusu "Hangisi? / İlk ve Son" (Tekli) 1976-00-00 "Oldu Olanlar", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Murat SES 1946-00-00 hayatta elektronik müzik bestecisi, çalgıcı Ağrı Dağı Efsanesi ile "Fasulye Dişli Adam / Dağ Çiçekleri" (Tekli) 1976-00-00 "Light Cone" 2012-06-22
Funda (Funda Sevilay ÜNAL) 1959-06-07 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Çaresizim / Mutluluğa Doğru" (Tekli) 1976-00-00 "Çaresizim", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Onno Tunç (Ohannes TUNÇBOYACI) 1948-12-20 1996-01-14 Türkçe pop, elektronik müzik ve film müziği aranjörü, şarkı yazarı, çalgıcı, orkestra şefi Onno ve Kumpanyası olarak, "Hoş Bilezik", "TRT Ara Müzikleri" adlı toplama albümde 1976-00-00 "Eylül" (Film müziği) 1995-00-00
Ercan TURGUT 1952-10-08 hayatta Türkçe pop ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Tövbe / Sevdiğim, Sevdiceğim" (Tekli) 1976-00-00 "Seni Seviyorum" ve "Şerefine Sevenlerin", Mustafa Alpagut Şarkıları adlı toplama albümde 2015-06-23
Ünol BÜYÜKGÖNENÇ 1946-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Yeni Bir Türkiye / Oy Gülüm Oy" (Tekli) 1977-05-00 "Güzel Günler Göreceğiz" 1988-00-00
Erdem ALKIN bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Vay Canım Vay / Geleceksin" (Tekli) 1977-00-00 "Erdem Alkın 94" 1994-00-00
Sevda KARACA 1956-02-05 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Verdiğin Söz Bu muydu? / Ayrılan Yollar" (Tekli) 1977-00-00 "Tanımazsın Beni", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Hüseyin KATKIN 1949-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Mutluluğu Sende Buldum / Varım Yoğum" (Tekli) 1977-00-00 Konkurt ile "Var Var / Gizli Sevda / Aşkımızı Kim Çaldı?" (Tekli) 1977-00-00
Cumhur (Cumhur KEBECİ) 1954-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, müzik öğretmeni "Sen Aslı'dan da Güzelsin" 1977-00-00 "Sen Aslı'dan da Güzelsin", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
İbo (İbrahim SESİGÜZEL) 1950-00-00 2003-10-26 Türkçe pop yorumcusu "Benim Balonlarım Vardı / Şarkılar Ölmez" (Tekli) 1977-00-00 "Benim Balonlarım Vardı", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Rezzan YÜCEL bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Unutma / Bir Roman Gibi" (Tekli) 1977-00-00 "Unutma", "Bir Zamanlar 1,2,3,4,5" adlı toplama albümde 2013-12-00
Dağhan BAYDUR 1949-02-03 hayatta Türkçe pop, rock, caz ve elektronik müzik aranjörü, yorumcu, şarkı yazarı, DJ, müzik yapımcısı "Grup Nazar" olarak, Nilüfer ile "Sevince", 1978 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1978 Eurovision Şarkı Yarışması'nın 18.si 1978-02-05 "Transporter 3" (Film Müziği) 2008-00-00
Huysuz Virjin (Seyfettin DURSUNOĞLU) 1932-10-01 17 -07- 2020 kanto yorumcusu "Huysuz Virjin 1" 1978-09-00 [22] "Huysuz Virjin 1" 1978-09-00
Mualla AKIN bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı sözü yazarı "Benim Bekleyenim Var / Hep Sen Varsın Dünyamda" (Tekli) 1978-00-00 "Oldu mu Şimdi? / Sana Ne, Bana Ne" (Tekli) 1979-00-00
Ayşegül ALDİNÇ 1957-09-28 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı sözü yazarı Mehmet Teoman ile "Hastane / Yorgun ve Mutlu" (Tekli) 1978-00-00 "Sek'iz" 2016-01-29
Nur Azak (Nur AZAK-KARTAL) 1958-12-28 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Arada, Sırada / Ayrılığı Sil de Gel" (Tekli) 1978-00-00 "Ayağında Kundura / Gecikmiş Mektup" (Tekli) 1979-00-00
Edirdahan 1978-00-00 1979-00-00 rock topluluğu Cem Karaca ile "Safinaz" (Tekli) 1978-00-00 Cem Karaca ile "Safinaz" (Tekli) 1978-00-00
Deniz ERKANAT 1948-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Biz İnsanlar / Bu Aşkı Yaşa Sen" (Tekli) 1978-00-00 "Helal Olsun / Yetersin Bana" 1978-00-00
Hardal 1976-00-00 1999-00-00 rock topluluğu "Nasıl? Ne Zaman?" 1978-00-00 "Yeniden Doğuş" 1999-00-00
Osman İŞMEN 1952-00-00 hayatta Türkçe pop, caz ve elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, orkestra şefi "Diskomatik Katibim" 1978-00-00 "Elektro Klasikler" 2009-09-07
Nazan ÖNCEL 1956-02-06 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, gitarist, müzik yapımcısı "Sana Kul Köle Olmuştum / Kader Bu, Çekeceksin" (Tekli) 1978-00-00 "Sakin Ol Şampiyon" (EP) 2016-09-02
Tuna ÖTENEL 1947-11-13 hayatta caz bestecisi, çalgıcı, müzik öğretmeni Kudret Öztoprak ve Erol Pekcan ile "Jazz Semai" 1978-00-00 "TRT Arşiv Serisi / Tuna Ötenel" (Toplama) 2012-01-05
Kudret ÖZTOPRAK 1947-00-00 2008-11-02 caz çalgıcısı Tuna Ötenel ve Erol Pekcan ile "Jazz Semai" 1978-00-00 Tuna Ötenel ve Erol Pekcan ile "Jazz Semai" 1978-00-00
Nükhet RUACAN 1951-12-14 2007-05-06 caz yorumcusu, müzik öğretmeni "Ruacan" 1978-00-00 "TRT Arşiv Serisi / Nükhet Ruacan" (Toplama) 2010-11-12
Afet SERENAY bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "Bir Of Çeksem" 1978-00-00 "Maden Dağı", "Turkish Freakout 2 (Psych-Folk Singles 1970-1978)" adlı toplama albümde (ABD) 2011-00-00
Sezer Güvenirgil (Ayşe SEZER) 1949-05-06 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aşktan da Öte / Yazık Değil mi?" (Tekli) 1978-00-00 "Mutluluğun Bedeli" 1982-00-00
Pakize SUDA 1952-04-23 hayatta Türkçe pop ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Aşk Budur İşte / Ver Aşkını" (Tekli) 1978-00-00 "Biz Kadınlar / Nerden Bilsin Alem?" (Tekli) 1978-00-00
Mehmet TEOMAN 1944-08-06 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı sözü yazarı, müzik yapımcısı Ayşegül Aldinç ile "Hastane / Yorgun ve Mutlu" (Tekli) 1978-00-00 "Yaş 71" 2016-02-25
Meral ZEREN 1956-10-09 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Kalbinden Atma Beni / Hercai" (Tekli) 1978-00-00 "Hercai", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 1" adlı toplama albümde (BK) 2012-09-18
İpek BİLGİN 1956-03-24 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sevgin Yeter Bana / Sevda Sona Ermesin" (Tekli) 1978-00-00 "Kara Sevda Yüzünden / Hiç Bir Çiçek Açmasın" (Tekli) 1979-00-00
Asia Minor 1978-00-0? 1981-00-0? rock topluluğu "Crossing the Line" 1979-01-01 "Landscape Pictures in Rock" 1988-12-00
21. Peron 1973-07-11 1980-00-00 rock topluluğu Maria Rita Epik ile "Seviyorum", 1979 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi 1979-02-24 "21. Peron" (Toplama) 2003-00-00
Maria Rita EPİK 1958-01-01 hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist, müzik öğretmeni 21. Peron ile "Seviyorum", 1979 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi 1979-02-24 "Aradan Uzun Zaman Geçti" (Toplama) 2005-00-00
Coşkun DEMİR 1948-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sevgiye Tutsak / Sana Muhtacım" (Tekli) 1979-00-00 "Bir Sevgi İstiyorum" 2016-03-24
Derdiyoklar 1979-00-00 etkin elektronik müzik ve halk müziği topluluğu "Şu Dünyanın Halkı" 1979-00-00 "Koleksiyon" (Toplama) 2008-02-04
Sibel HOTİN 1960-08-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Bir Yer Arıyorum / Öyle Bir Güneş ki" (Tekli) 1979-00-00 "Bir Yer Arıyorum / Öyle Bir Güneş ki" (Tekli) 1979-00-00
Yeni Türkü 1977-00-00 etkin halk müziği, elektronik müzik ve film müziği topluluğu "Buğdayın Türküsü" 1979-00-00 "Şimdi ve Sonrası" 2012-05-08

1980'ler değiştir

1980'li yıllarda kaydı yayınlanmış, 1990'ların habercisi olan solistler ve topluluklar:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Nebahat ÇEHRE 1944-03-15 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Büklüm Büklüm" (Tekli) 1980-00-00 "Büklüm Büklüm" (Tekli) 1980-00-00
Murat KEMALOĞLU 1957-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kaplumbağaların Uykusuna Dek" 1980-00-00 "Kaplumbağaların Uykusuna Dek" 1980-00-00
Kıbrıs Dörtlüsü 1978-00-00 1980-00-0? Türkçe pop topluluğu "Her Şeyin Yalan / Hayalin" (Tekli) 1980-00-00 "Her Şeyin Yalan / Hayalin" (Tekli) 1980-00-00
Recep AKTUĞ 1954-05-13 2020-01-14 Türkçe pop yorumcusu "Giden Gençliğe / Canım" (Tekli) 1980-00-00 "Yaşamak" 2014-06-00
Seda Sayan (Aysel GÜRSAÇER) 1961-12-30 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, arabesk müzik ve fantezi müzik yorumcusu Aysel Gül adıyla, "Yandı Pilav Tavası" 1980-00-00 "Karagözlüm Ölesim Var" (Dijital Tekli) 2016-06-30
Doğan CANKU 1947-07-17 hayatta Latin müziği ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist, müzik öğretmeni "Doğan Canku" 1981-00-00 "Doğa'n-ın Uyanışı" 2000-05-25
Suna Yıldızoğlu (Sonia EDDY) 1955-02-26 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Do You Think I'm Sexy / I'm Gonna Dance" (Tekli) 1981-00-00 "Türküler Türkülerimiz" 1991-00-00
Kibariye (Bahriye TOKMAK) 1959-08-10 hayatta Türkçe pop ve arabesk müzik yorumcusu "Kibariye" 1981-00-00 "Gülü Soldurmam" 2014-02-17
Hurşid YENİGÜN 1951-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Pop Gırgıriye" 1981-00-00 "Şerefe" 2012-11-22
Beş Yıl Önce On Yıl Sonra 1982-00-00 2001-00-00 Türkçe pop, tango ve vals müziği topluluğu "Beş Yıl Önce On Yıl Sonra" 1982-00-00 Ajda Pekkan ile, "Seksenlerin En Güzel 4 CD'si" (Toplama) 2013-12-26
Rüya ÇAĞLA bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop, elektronik müzik ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Rüya" 1982-00-00 "Odana Serdim Halı", "Psych Funk Á La Turkish Vol. 1" adlı toplama albümde (BK) 2012-09-18
İlkin DENİZ 1961-00-00 hayatta blues ve caz bestecisi, çalgıcı Robert Johnson ve Erkan Oğur ile "İstanbul'da Bir Amerikalı" 1982-00-00 "Good Fellas (Jazz Standards)" 2009-04-28
Suavi KARAİBRAHİMGİL 1950-05-16 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Gurbetçi" 1982-00-00 "Biz Sizi Ararız" 1992-00-00
Erkan OĞUR 1954-04-17 hayatta blues, caz, halk müziği ve film müziği yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı Robert Johnson ve İlkin Deniz ile "İstanbul'da Bir Amerikalı" 1982-00-00 "Dokunmak" ft. Derya Türkan & İlkin Deniz 2014-00-00
Fuat SAKA 1952-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Yıkılır Zulmün Son Kaleleri" 1982-00-00 "Lazutlar 2008" 2008-07-24
Erdal ÇELİK 1959-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Aşk Değil" 1983-00-00 Enbe Orkestrası ile "Gittin Gideli", Enbe Orkestrası'nın aynı adlı albümünde 2015-02-02
Devran DOĞUŞ bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop, elektronik müzik ve arabesk müzik yorumcusu Rüya Çağla ile, "Süper İkili" 1983-00-0? Rüya Çağla ile, "Süper İkili 2 (Bir Yalnızlık Türküsü)" 1989-00-00
Emrah İPEK 1971-01-01 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, arabesk müzik ve fantezi müzik yorumcusu "Ağam Ağam" 1983-00-00 "Özel Koleksiyon" (Toplama) 2013-03-29
Mavi Sakal 1980-00-00 etkin rock topluluğu "Echo '83" adıyla, "Giderken" (Demo) 1983-00-00 "Yeni..den!" 2007-01-24
Mozaik 1983-00-00 1990-00-00 rock müzik ve Klasik Batı müziği topluluğu "Ölümden Önce Bir Hayat Vardır" 1983-00-00 "Külliyat (1983-1995)" (Toplama) 2014-07-22
Hasan Cihat ÖRTER 1958-10-24 hayatta caz, elektronik müzik ve fantezi müzik aranjörü, şarkı yazarı, gitarist "Anatolian Folk Music Classical Guitar" 1983-00-00 "Yakarış - 99 Esma'dan" 2012-07-27
Ayşe TÜTÜNCÜ 1960-00-00 hayatta caz bestecisi, piyanist Mozaik olarak, "Ölümden Önce Bir Hayat Vardır" 1983-00-00 "Ayşe Tütüncü Üçlüsü" olarak, "Panayır" 2005-00-00
MFÖ 1984-00-00 2023-07-08 rock ve elektronik müzik topluluğu "Ele Güne Karşı Yapayalnız" 1984-01-00 "Kendi Kendine" 2017-05-30
Ceylan (Ceylan AVCI) 1974-06-26 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, halk müziği ve arabesk müzik yorumcusu "Yaktı Beni" 1984-00-00 "Ceylan'dan 2016" 2016-04-01
Sevingül BAHADIR bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı Zülfü Livaneli ve Emel-Erdal ile "Özgürlük", Livaneli'nin "İstanbul Konseri" albümünde 1984-00-00 "Sustum" (Dijital Tekli) 2015-03-19
Emel-Erdal 1984-00-00 1988-00-00 Türkçe pop topluluğu Zülfü Livaneli ve Sevingül Bahadır ile "Özgürlük", Livaneli'nin "İstanbul Konseri" albümünde 1984-00-00 "Alaturka Benim Canım" 1988-00-00
Grup Turbo 1984-00-0? 1999-00-0? Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "Nurtaç Düzgit ve 9 Ay Önce 9 Ay Sonra" olarak, "Hüdaverdi Bey" 1984-00-00 "A Takımı K Bölüğü" 1999-00-00
Can TUFAN bilinmiyor hayatta Klasik Batı müziği, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Durma" (Batı Almanya) 1984-00-00 "Sevgilim Ölü Asker" 1993-00-00
Ezginin Günlüğü 1982-00-00 etkin halk müziği ve rock topluluğu "Seni Düşünmek" 1985-00-00 "İstanbul Gibi" 2015-09-06
Aqua 1982-00-00 1986-00-00 rock topluluğu "Güneşte Dolaşmak" 1986-01-07 "Güneşte Dolaşmak" 1986-01-07
Klips 1983-00-00 1992-12-00 rock topluluğu Onlar ile Klips ve Onlar olarak, "Halley" şarkısı ile 1986 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 3 Mayıs 1986'daki 1986 Eurovision Şarkı Yarışması'nın dokuzuncusu 1986-03-15 "Little Trust Girl", "Değişim Rüzgârları" adlı toplama albümde 1988-09-00
Onlar 1986-01-00 1987-00-00 Türkçe pop topluluğu Klips ile Klips ve Onlar olarak, "Halley" şarkısı ile 1986 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 3 Mayıs 1986'daki 1986 Eurovision Şarkı Yarışması'nın dokuzuncusu 1986-03-15 "Halley" 1987-12-03
Candan ERÇETİN 1963-02-10 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı, müzik öğretmeni Onlar ile Klips ve Onlar olarak, "Halley" (Tekli) 1986-05-03 "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" 2015-11-25
Grup Gündoğarken 1982-00-00 etkin Türkçe pop topluluğu "Bir Yaz Daha Bitiyor" 1986-11-17 "Aşkın Mapushane" ve "Al Yanaklım", Mustafa Alpagut Şarkıları adlı toplama albümde 2015-06-23
Serdar ATEŞER bilinmiyor hayatta rock, caz ve film müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Ship Ahoy" (Promo Albüm) 1986-00-00 "Filler ve Çimen" (Film Müziği) 2001-01-05
Gökalp BAYKAL 1959-03-18 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Kedilerin Günü" 1986-00-00 "Yağmuru Beklerken" 2007-00-00
Jale (Jale BEKAR) 1961-07-24 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Süreyya" 1986-00-00 "Kulakların Çınlasın", Kürşat Başar'ın "Kaldığımız Yerden" albümünde 2016-02-05
Bulutsuzluk Özlemi 1984-00-00 etkin rock topluluğu "Bulutsuzluk Özlemi" 1986-00-00 "Zamska" 2009-01-28
Aydın ESEN 1962-00-00 hayatta Klasik Batı müziği, caz, tango ve elektronik müzik bestecisi, çalgıcı Eddie Gomez ve Marcello Pellitteri ile "Trio" 1986-00-00 "Living" 2001-00-00
Hakan GÜNDÜZ 1965-00-00 hayatta elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ "DJ Panorama" (DJ Seti) 1986-00-00 DJ U.F.U.K., Kıvanch K., Aytekin Kurt, Murat Uncuoğlu ve Erol Temizel ile "Nutuk 1997" (Tekli) 1997-10-29
Aysun KOCATEPE 1962-01-21 hayatta Türkçe pop yorumcusu Ali Kocatepe ile "Güldeste" 1986-00-00 "Aşka 22 Durak" 2016-01-18
Kramp 1984-02-00 etkin rock topluluğu "Onlarla" (Demo) 1986-00-00 "Onlarla (1984-1993 Demolar)" (Toplama) 2008-00-00
Sema (Sema MORITZ) 1956-08-14 hayatta kanto, tango ve caz yorumcusu Ensemble Kreuzberger Freunde ile "Çok Uzaklardan Geliyoruz" (Batı Almanya) 1986-00-00 "İstanbul'lu Efsane Hanımların Dillerindeki Şarkılar (1895-1940)" 2011-07-25
Örümcek 1984-00-00 etkin rock topluluğu "Yaşamak Seninle Güzel" 1986-00-00 "Benimle Olm.a." 2011-00-00
Dr. Huso (Hüseyin ÖZDEN) bilinmiyor hayatta Türkçe pop, rock ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı "Dr. Huso CD 1 - Pop, Rock, Şiirsel" 1986-00-00 "Şiirsel Melodiler" 1998-00-00
Rumble Militia 1985-04-08 etkin rock topluluğu "Treason" (Demo) 1986-00-00 "Decade of Chaos and Destruction" (Toplama) 1998-00-00
Nezih ÜNEN 1966-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik aranjörü, yorumcu, şarkı yazarı "Yarın Artık Bugündür" (Dizi Müziği) 1986-00-00 "İstanbul Yorgun", Kürşat Başar'ın "Kaldığımız Yerden" albümünde 2016-02-05
Whisky 1979-00-00 etkin rock topluluğu "Babaanne" (Mini Albüm) 1986-00-00 "Best of" (Toplama) 2011-06-10
Sinan ERKOÇ 1957-10-12 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve fantezimüzik yorumcusu, şarkı yazarı "Taverna Müziği" 1987-01-21 "Alnımın Yazısı" (EP) 2010-05-06
Grup Lokomotif 1986-00-00 1987-00-00 Türkçe pop ve caz topluluğu Seyyal Taner ile "Şarkım Sevgi Üstüne", 1987 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1987 Eurovision Şarkı Yarışması'nın sonuncusu 1987-02-21 "Şarkım Sevgi Üstüne" (Tekli) 1987-02-21
Melis SÖKMEN 1964-00-00 hayatta Türkçe pop, caz ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı Grup Lokomotif olarak, Seyyal Taner ile "Şarkım Sevgi Üstüne" (Tekli) 1987-02-21 Hediyem 2014-02-10
Sibel Can (Sibel CANGÜRE) 1970-08-01 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, Klasik Türk müziği, fantezi müzik ve arabesk müzik yorumcusu "Günah Bize" 1987-08-21 "Arabesque" 2016-04-22
Oya-Bora 1987-00-00 etkin Türkçe pop, rock ve elektronik müzik topluluğu "Grup Denk" adıyla, "Seninle Beraberim (Akvaryum)" 1987-11-00 "Aşk Güzel Şeydir & Adı Aşk Olsun" 2014-04-17
Devil 1980-00-00 etkin rock topluluğu "Devil" 1987-00-00 "Devil 2" 1998-00-00
Volkan KONAK 1967-02-27 hayatta halk müziği ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Suların Horon Yeri" 1987-00-00 "Manolya" 2015-04-22
Harika Avcı (Nermin OCAK) 1960-02-02 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, arabesk müzik ve fantezi müzik yorumcusu "Alışırım" 1987-00-00 "Mavi Siyah" (Dijital Tekli) 2015-11-00
Fahir ATAKOĞLU 1963-01-28 hayatta Türkçe pop, caz, elektronik müzik ve film müziği aranjörü, şarkı yazarı, piyanist MFÖ ile "Arkadaşım Şeytan" (Film Müziği) 1988-00-00 "As One" 2012-09-12
Hülya AVŞAR 1963-10-10 hayatta Türkçe pop ve fantezi müzik yorumcusu "Her Şey Gönlünce Olsun" 1988-00-00 "Aşk Büyükse" 2013-10-05
Okyanus 1984-00-00 etkin rock topluluğu "Özgün Kent Müzikçileri" adıyla, "Bir Merhaba Diyelim" 1988-00-00 "Yasak Meyve" 1994-00-00
Vedat SAKMAN 1949-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı "Müzisyen" 1988-00-00 "Odada İkimiz" 2013-04-09
Leman SAM 1951-07-23 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Livaneli Şarkıları" 1988-00-00 "Nereye Kadar?" 2012-02-06
Sibel SEZAL bilinmiyor hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Bu Kalp Seni Unutur mu?" 1988-00-00 "Gizli Bahçe" 1995-11-30
Gülay SEZER 1970-05-24 hayatta Türkçe pop, halk müziği, arabesk müzik, dini müzik ve film müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Her Akşam" 1988-00-00 "Gri Şarkılar" 2016-04-05
Sonay (Sonay TANRISEVER-ERENEL) bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Gecenin Üçünde" (Mini Albüm) 1988-00-00 "Gecenin Üçünde" (Mini Albüm) 1988-00-00
The Trial 1985-00-00 etkin rock topluluğu "Gift" 1988-00-00 "Ein Schiff wird kommen …" 2015-11-29
Ercüment VURAL 1959-00-00 hayatta Türkçe pop, caz ve elektronik müzik yorumcusu, aranjör, çalgıcı "Aşka Vaktimiz Yok" 1988-00-00 "Ercüment Vural Sunar" 2016-05-20
Grup Pan 1989-00-00 1990-00-00 Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "Bana Bana" şarkısı ile 1989 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1989 Eurovision Şarkı Yarışması'nın 21.si 1989-03-11 "Bana Bana (Original Swedish Remix)" (Tekli) (İsveç) 1990-00-00
Hazal SELÇUK 1973-01-17 hayatta Türkçe pop ve caz yorumcusu Grup Pan olarak, "Bana Bana" (Tekli) 1989-03-11 "Gece" 2012-12-05
Hakan PEKER 1961-02-05 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı "Bir Efsane" 1989-04-00 "Efsane Şarkılar" 2016-04-01
Gül Erda (Gülten UN) 1961-01-01 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Anlatamam ki" 1989-06-00 "Seni Unutamam" (Dijital Tekli) 2016-02-10
Zuhal Olcay (Zuhal İŞANÇ) 1957-08-10 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve film müziği yorumcusu "Küçük Bir Öykü Bu" 1989-11-20 "Başucu Şarkıları 3" 2015-02-13
Ercan Akbay 1959-02-12 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Yaz Gecesi" 1989-00-00 "Kuraldışı Öyküler" 1996-00-00
Münir Nurettin BEKEN 1964-04-12 hayatta kanto, Klasik Türk müziği ve dizi müziği bestecisi, çalgıcı, orkestra şefi "Avrupa'da Türk İzleri" (Dizi Müziği) 1989-00-00 "The Art of the Turkish Ud" 1997-01-14
Gülay ERALP 1971-05-02 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Melankoli", "Hatıralarımız" adlı toplama albümde 1989-00-00 "Benim Sevdam" 2007-10-23
Ercü bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "Merhaba Dünya" 1989-00-00 "Merhaba Dünya" 1989-00-00
Rüya ERSAVCI 1963-07-17 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Hep Sıfır" 1989-00-00 "Rüyalarda" (Tekli) 2013-12-24
Grup Bileşim 1987-00-00 1992-00-00 Türkçe pop topluluğu "Renkler" 1989-00-00 "Okyanusa Doğru" 1990-00-00
King Size Terror 1986-00-00 1995-00-00 hip hop topluluğu "Saturday Ride", "Trash Will Eat Big Culture 1989" adlı toplama albümde 1989-00-00 "Ultimatum" 1994-00-00
Kronik 1985-00-00 etkin rock topluluğu "Do They Deserve It" (Demo) 1989-00-00 "Fena" (Mini Albüm) 2010-05-14
Sinan ÖZEN 1964-03-01 hayatta Türkçe pop, fantezi müzik ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı, udi "Rüyalarım Olmasa" 1989-00-00 "Babamın Şarkıları ve İnce Saz" 2014-06-08
Piramit 1984-00-00 2003-00-0? rock topluluğu "Şinasi Bey" 1989-00-00 "Zamanımı Geri Ver" 2003-00-00
Seyir Defteri 1989-00-0? 1990-00-0? caz rock topluluğu "Uzun Yağmurlardan Sonra" 1989-00-00 "Tırışkadan Nağmeler" 1990-00-00
Sıfırbir 1965-00-00 etkin rock topluluğu "Seninle" 1989-00-00 "Kırık Kalpler Kulübü" 2000-00-00
Arto TUNÇBOYACIYAN 1957-08-04 hayatta caz ve film müziği yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Virgin Land" 1989-00-00 "Love Is Not in Your Mind" 2005-00-00
Fehiman UĞURDEMİR 1954-00-0? hayatta rock aranjörü, şarkı yazarı, gitarist "Fay Sahara" 1989-00-00 "Fay Sahara" 1989-00-00
Turhan YÜKSELER bilinmiyor hayatta Türkçe pop aranjörü, şarkı yazarı, orkestra şefi, çalgıcı "Altın Piyano '89" 1989-00-00 "Arkadaş" 2010-01-07
Zen 1988-00-00 1999-00-00 rock topluluğu "Uzay" (Demo) 1989-00-00 "Bakırköy Akıl Hastanesinde" 1999-00-00
Aynur AKSEL bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, piyanist "Gönlüm Kırık" 198?-00-00 "Gönlüm Kırık" 198?-00-00
Dalgalar bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop topluluğu "Dalgalar" 198?-00-00 "Dalgalar" 198?-00-00

1990'lar değiştir

1990'lı yıllarda kaydı yayınlanmış, Türk pop müziğine altın çağını yaşatmış solistler ve topluluklar:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Demet SAĞIROĞLU 1966-12-05 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı 3. Nesil olarak, Kayahan Açar ile "Gözlerinin Hapsindeyim", 1990 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1990 Eurovision Şarkı Yarışması'nın 17.si 1990-02-24 "Nar Tanem", "Kayahan'ın En İyileri No. 1" adlı toplama albümde 2014-11-24
Aşkın Nur YENGİ 1970-07-03 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Sevgiliye" 1990-04-00 "Unutulmuş muydum?", Metin Özülkü ve Eda Özülkü'nün "Bizim Şarkılar" albümünde 2015-03-25
Dr. Skull 1983-00-00 1994-00-00 rock topluluğu "Wory Zover" 1990-05-14 "Her Şey Yolunda" 1994-00-00
Nil ÜNAL 1963-11-12 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Seni Beklerim" 1990-06-05 "Üç Gün Üç Gece" 2006-00-00
Aylin LİVANELİ 1966-08-28 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Don't Go" 1990-08-23 "Atlı", Zülfü Livaneli'nin "35. Yıl Konseri" albümünde 2008-09-01
Erkan GÜLERYÜZ 1975-12-31 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Kuşadalı Kız" 1990-08-00 "Hoşgeldin " (Tekli) 2016-06-24
Emel MÜFTÜOĞLU 1961-10-14 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Karlar Düşer" 1990-09-25 "Emel İle Yeniden" 2016-02-19
King White 1990-00-0? 1990-00-0? rock topluluğu "Bad Badder Baddest" 1990-00-00 "Bad Badder Baddest" 1990-00-00
Murat NET 1964-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Escape from Hell" (Demo) 1990-00-00 "Selamiçeşme Blues" 2007-06-00
Objektif 1988-00-00 2008-00-00 rock topluluğu "Tımarlı Hastane" 1990-00-00 "Sokağın Sesi" 2007-07-04
Pentagram 1986-00-00 etkin rock topluluğu "Pentagram" 1990-00-00 "Live MMXIV" 2014-12-19
Nejat ÇARKACI 1971-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Ben Sana Doğru" 1990-00-00 "Sevda Yorgunu" (Tekli) 2016-05-06
İzel ÇELİKÖZ 1969-04-29 hayatta Türkçe pop, caz ve elektronik müzik yorumcusu, kemençeci Reyhan Karaca ve Can Uğurluer ile "İki Dakika", 1991 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1991 Eurovision Şarkı Yarışması'nin 12.si 1991-03-09 "Aşk En Büyüktür Her Zaman" 2012-04-09
Reyhan KARACA 1970-11-08 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı, müzik öğretmeni İzel Çeliköz ve Can Uğurluer ile "İki Dakika", 1991 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1991 Eurovision Şarkı Yarışması'nin 12.si 1991-03-09 "Kelebek" (Tekli) 2016-04-22
Can UĞURLUER 1970-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, çalgıcı, müzik öğretmeni İzel Çeliköz ve Reyhan Karaca ile "İki Dakika", 1991 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1991 Eurovision Şarkı Yarışması'nin 12.si 1991-03-09 "Aşkım Sırrın Olsun" (Tekli) 2010-07-12
Asiaminör 1990-05-00 2003-00-00 caz topluluğu "Asiaminor" adıyla, "Sokak Boyunca" 1991-06-00 "Kedi Rüyası" 1997-00-00
Hüsnü ARKAN 1958-00-00 hayatta halk müziği ve caz yorumcusu, şarkı yazarı "Bir Yalnızlık Ezgisi" 1991-07-00 "Yalnız Değiliz" 2013-03-04
Akrep Nalan (Füsun Nalan AÇIN) 1954-04-26 2022-03-04 Türkçe pop, tango ve halk müziği yorumcusu, şarkı sözü yazarı "Dağ Çiçeği" 1991-08-26 "Sun Avucundaki Karanlığı Bana", Jöntürk'ün "Şaman" adlı albümünde 2006-10-00
Grup Vitamin 1990-00-00 1999-00-00 Türkçe hip hop ve elektronik müzik topluluğu "Bol Vitamin" 1991-08-00 "Endoplazmik Retikulum" 2015-04-01
Adnan GÖYKEN bilinmiyor hayatta rock ve hip hop yorumcusu, şarkı yazarı "Bu İş Bu Kadar" 1991-09-00 "Bu İş Bu Kadar" 1991-09-00
Kesmeşeker 1991-00-00 etkin rock topluluğu "Dipten ve Derinden" 1991-09-00 "Doğdum Ben Memlekette" 2011-12-14
Grup Raptiye 1991-00-0? 1992-00-0? Türkçe hip hop ve elektronik müzik topluluğu "Doping" 1991-10-03 "Doping" 1991-10-03
Yonca EVCİMİK 1963-09-16 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Abone (Dansçı)" 1991-10-10 "Aha" (Tekli) 2016-05-20
Harun KOLÇAK 1955-07-15 2017-07-19 Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Beni Affet" 1991-11-14 "Çeyrek Asır" 2016-09-09
Eda ÖZÜLKÜ 1966-06-02 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Abone (Aman Aman)", "Yarım Elma" albümünde 1991-11-00 "Olmadı mı Canım?", Metin Özülkü ve Eda Özülkü'nün "Bizim Şarkılar" albümünde 2015-03-25
Erdinç ERİŞMİŞ 1966-11-28 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, gitarist "Yalnız Yıldızlar" 1991-12-09 Beste Açar ile "6+1 Beste" 2016-07-29
Fedon (Fedon KALYONCU) 1946-08-19 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu, şarkı sözü yazarı "Senin İçin" 1991-12-12 "Sevdiklerimizle" (Toplama) 2000-04-14
İzel-Çelik-Ercan 1991-00-00 1992-00-00 Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "Özledim" 1991-12-0? "Özledim" 1991-00-00
Şehnaz (Şehnaz ÇİFÇİSÜMER) bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bu Gün Tadım Yok" 1991-12-00 "Bu Gün Tadım Yok" 1991-12-00
Athena 1987-00-00 etkin rock topluluğu "Horror Dimensions" (Demo) 1991-00-00 "Altüst" 2014-11-10
Darkphase 1989-00-00 etkin rock topluluğu "Mortal Visions" (Demo) 1991-00-00 "Darphane" 2007-00-00
Suavi (Mehmet Suavi SAYGAN) 1950-08-26 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu "Deli Gönlüm" 1991-00-00 "Gül'le Diken Arasında (44. Sanat Yılı Albümü)" 2011-08-17
Seren SERENGİL 1971-04-06 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve fantezi müzik yorumcusu "Ayrıldık" 1991-00-00 "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım" (Mini Albüm) 2010-12-07
Turmoil 1990-00-00 1992-00-0? rock topluluğu "Moribund Youth" adıyla, "NO!" (Demo) 1991-00-00 "Türkhardcore" (Demo) 1992-00-00
Aylin VATANKOŞ 1970-00-00 hayatta Türkçe pop ve fantezi müzik yorumcusu "Yaz Bitti", 1992 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1992 Eurovision Şarkı Yarışması'nın 19.su 1992-03-21 "Yeniden" 2010-11-04
Ozan ORHON 1972-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Oldu mu Şimdi?" 1992-05-13 "Canımsın Canım" ft. 1900 Orkestrası (Tekli) 2016-07-22
Islamic Force 1986-00-00 1997-00-00 hip hop topluluğu "My Melody / Istanbul" (Tekli) 1992-05-18 "Mesaj" 1997-00-00
Canan TAŞKIN 1974-00-00 bilinmiyor Türkçe pop yorumcusu "Arama Beni / Benden Paso" 1992-05-00 "Arama Beni / Benden Paso" 1992-05-00
Limit 1992-00-0? 1992-00-0? Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "Romantik Serseri" 1992-06-00 "Romantik Serseri" 1992-06-00
Modulation Wave 1991-00-00 1992-00-00 elektronik müzik topluluğu "Modulation Wave" 1992-06-00 "Modulation Wave" 1992-06-00
Zafer PEKER 1959-10-04 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sensiz Olmaz" 1992-07-00 "Zafer Peker 2005" 2005-08-29
Uf-Er 1991-12-0? 1994-00-00 Türkçe hip hop ve elektronik müzik topluluğu "Vitamin Değil" Şifa Niyetine 1992-07-31 "Ebabil Bir Kuştur" 1994-00-00
Sertab ERENER 1964-12-04 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Sakin Ol!" 1992-09-28 "Kırık Kalpler Albümü" 2016-06-03
Sema & Taksim 1987-00-00 etkin caz topluluğu "Ich Höre Istanbul (Jazz A La Turka)" 1992-10-21 "Gülnihal" (Toplama) 1998-00-00
Noyan & Noyan 1992-00-0? 1995-00-0? Türkçe pop ve tango topluluğu "Noyan & Noyan Havayolları ile Yolculuk" 1992-10-00 "Hayat Kırkında Başlar" 1995-00-00
Seden Gürel (Seden KUTLUBAY) 1965-09-12 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Bir Yudum Sevgi" 1992-12-02 "Bir Nefes" 2008-03-07
Tarkan (Tarkan TEVETOĞLU) 1972-10-17 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Yine Sensiz" 1992-12-26 "Ahde Vefa" 2016-03-11
Tayfun DUYGULU 1969-04-08 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Tayfun '93" 1992-12-30 Taner Çetin ile "Sakla" (Tekli) 2016-01-21
Soner ARICA 1966-02-05 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Bir Umut" 1992-12-00 "Aşkın Saniyesi" (Tekli) 2016-08-19
Özcan DENİZ 1972-05-19 hayatta Türkçe pop, halk müziği ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Yine Ağlattın Beni" 1992-12-00 "Bi' Düşün" 2012-07-03
Suspect 1990-03-00 etkin rock topluluğu "Crisis" (Demo) 1992-12-00 "The New Beginning" 2003-00-00
Can ATİLLA 1969-00-00 hayatta elektronik müzik ve Klasik Batı müziği bestecisi, aranjör, çalgıcı "Bilinçaltı" 1992-00-00 "İdea" 2013-10-03
Büyülü Yelken 1991-00-00 1994-00-00 rock topluluğu "Ufukta Bir Gölge" 1992-00-00 "Ufukta Bir Gölge" 1992-00-00
Cenk EROĞLU 1967-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, gitarist "Yolculuk Rüzgâra" 1992-00-00 "Xcarnation" adıyla "Grounded" 2005-09-13
Grup Harman 1992-00-0? 1992-00-0? rock topluluğu "Akademi" 1992-00-00 "Akademi" 1992-00-00
Erhan GÜLERYÜZ 1966-01-13 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Güller Açtı" 1992-00-00 "Abimm" (Film Müziği) 2009-12-04
Asım Can GÜNDÜZ 1955-08-15 2016-06-24 rock ve blues yorumcusu, şarkı yazarı, DJ, gitarist "Anasının Gözü (Cin Gibi)" 1992-00-00 "Bir Sevgi Eseri" 1998-00-00
İstasyon 1992-00-00 2005-00-0? rock topluluğu "Sessizce" 1992-00-00 "Kaçak Yolcu" 2005-06-04
Nekropsi 1989-00-00 etkin rock topluluğu "Necropsy" adıyla, "Speed Lessons - Part 1" (Demo) 1992-00-00 "Nekropsi 1998" 2010-07-13
Soner OLGUN 1959-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Letafet" 1992-00-00 "Nerdesin", Kürşat Başar'ın "Kaldığımız Yerden" albümünde 2016-02-05
Gökhan SEMİZ 1969-01-12 1998-01-17 hip hop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Mikrop" 1992-00-00 "İnan ki Teksin" 1997-00-00
Fethi TANER 1963-00-00 hayatta blues yorumcusu, şarkı yazarı Toplama Adamlar ile, "İş Dönüşü İstanbul Kentinde" 1992-00-00 Toplama Adamlar ile "İş Dönüşü İstanbul Kentinde" 1992-00-00
Ünlü 1981-00-00 etkin rock topluluğu The Lift adıyla, "Under the Moon" 1992-00-00 "O ve Z Hikayesi" 1998-09-07
Volvox 1988-00-00 1994-00-00 rock topluluğu "Volvox" (Demo) 1992-00-00 "Volvox" (Demo) 1992-00-00
Yasak Elma 1992-00-0? 1992-00-0? elektronik müzik topluluğu "Kara Büyü" 1992-00-00 "Kara Büyü" 1992-00-00
Dr. Tarık bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop yorumcusu "Yes Sör" 1992-00-0? "Yes Sör" 1992-00-0?
Barbaros Hayrettin (Barbaros ÖZŞENOL) bilinmiyor hayatta Türkçe hip hop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Allah Bereket Versin" 1992-00-00 "Tarak" 1998-04-01
Sibel TÜZÜN 1971-09-29 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Ah Biz Kızlar" 1993-01-00 "Aşk Bize Yeter" (Dijital Tekli) 2015-02-14
Suat SUNA 1975-05-26 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı, müzik yapımcısı "Ansızın Çektin Gittin" 1993-02-01 "Yoksun Sen", "Kayahan'ın En İyileri No. 1" adlı toplama albümde 2014-11-24
Çekirdek 1993-00-0? 1993-00-0? rock topluluğu "Siste Yürümek" 1993-02-00 "Siste Yürümek" 1993-02-00
Çiğdem Tunç-Mehmet Ali Erbil 1993-00-00 1993-00-00 Türkçe pop yorumcuları "Biz İkimiz" 1993-03-05 "Biz İkimiz" 1993-03-05
Burak AYDOS 1972-01-08 hayatta Türkçe pop, rock ve caz yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör Barboros Öztürk ve Serter Öztürk ile "Esmer Yarim", 1993 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1993 Eurovision Şarkı Yarışması'nın 21.si 1993-03-13 "30+" (EP) 2007-05-04
Şebnem ÖZSARAN bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, operacı "Biraz Sevgi Vardı" 1993-03-00 "Biraz Sevgi Vardı" 1993-03-00
Levent YÜKSEL 1964-10-21 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Med Cezir" 1993-05-14 "Topyekün" 2012-11-06
Samra (Samra SÖKMEN) bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "İn misin, Cin misin?" 1993-05-26 "İn misin, Cin misin?" 1993-05-26
Tetris 1993-00-0? 1993-00-0? elektronik müzik topluluğu "Oynasana" 1993-06-30 "Oynasana" 1993-06-30
Haluk Levent (Haluk Levent ACİL) 1968-11-26 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Yollarda" 1993-07-00 "Dostane" 2014-03-07
Kenan DOĞULU 1974-05-31 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Yaparım Bilirsin" 1993-09-08 "İhtimaller" 2016-06-24
Düş Sokağı Sakinleri 1993-00-00 1999-00-00 rock topluluğu "Düş Sokağı" 1993-09-00 "En Güzel Düşler" (Toplama) 2007-09-27
Erol TEMİZEL (T-Ekspres) 1974-00-00 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı "Dom Dom" (Tekli) 1993-09-00 Soner Arıca ile "Remixes / ...Bu Yaz Biz" 2006-08-10
Cem ÖZER 1959-10-05 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Acemi Şarkılar" 1993-10-00 "Acemi Şarkılar" 1993-10-00
Bendeniz (Deniz ÇELİK) 1973-07-25 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "BenDeniz" 1993-11-19 "Benden İzler (16 Hits Remix)" (Toplama) 2011-08-08
Catacombed 1993-05-00 1997-04-12 rock topluluğu "Door of Death" (Demo) 1993-11-00 "Live" (Demo) 1995-00-00
Tını 1988-00-00 1993-00-0? rock topluluğu "Öğrenci İndirimi" 1993-11-00 "Öğrenci İndirimi" 1993-11-00
Ferda Anıl YARKIN 1965-08-21 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Aşkın Yetmez" 1993-12-09 Murat Yaprak ile "Üzülme" (Tekli) 2015-12-08
Deniz ARCAK 1968-07-15 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Nerde?" 1993-12-22 "Büyüyorum Seninle" (Tekli) 2014-02-11
Ajlan-Mine 1993-00-00 1994-00-00 Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "Aşkolsun" 1993-12-00 "Aşkolsun" 1993-12-00
Orhan ATASOY 1949-00-00 2009-09-18 rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yanmışız" 1993-00-00 "1980-2001" (Toplama) 2009-03-06
Demirhan BAYLAN 1970-12-25 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı, ses mühendisi "Kazık Marka" (Demo) 1993-00-00 "The Fool Is the Devil" (Dijital Albüm) 2008-00-00
China Band 1988-00-00 1993-00-0? rock ve elektronik müzik topluluğu "Bir Hayal" 1993-00-00 "Bir Hayal" 1993-00-00
Özgür ÇAĞLAR bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "Seyyahatname" 1993-00-00 "Seyyahatname" 1993-00-00
Death Room 1989-00-00 1994-00-00 rock topluluğu "Live Extremity" (Demo) 1993-00-00 "Violate the New Born" (Demo) 1993-08-00
Ebru GÜNDEŞ 1974-10-12 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, Klasik Türk müziği, arabesk müzik ve fantezi müzik yorumcusu "Tanrı Misafiri" 1993-00-00 "Araftayım" 2014-10-16
İzel-Ercan 1993-00-00 1994-08-10 Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "İşte Yeniden" 1993-00-00 "İşte Yeniden" 1993-00-00
Sevda (Sevda KARABABA) 1975-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Sana İhtiyacım Var" 1993-00-00 "Kristal" (EP) 2014-04-17
Karakan 1992-00-00 1997-00-00 hip hop topluluğu "Defol Dazlak" (Tekli, Almanya) 1993-00-00 "Al Sana Karakan" 1997-00-00
Kargo 1993-00-00 etkin rock topluluğu "Sil Baştan" 1993-00-00 "Best of Kargo" (Toplama) 2012-05-30
Necrosis 1990-00-00 1999-00-00 rock topluluğu "Chaotic Times" (Demo) 1993-00-00 "Nowhere to Hide" (Toplama) 2008-05-28
Hüseyin OLPAK bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Öylesine" 1993-00-00 "Öylesine" 1993-00-00
Taner ÖNGÜR 1949-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Alarm" 1993-00-00 "Evde Tek Başına" 2005-07-23
Radical Noise 1992-00-00 2003-00-00 rock topluluğu "Approved" (Demo) 1993-00-00 "Plan-B" 2000-10-02
Rashit 1993-00-00 etkin rock topluluğu "Ugh’em ALL!" (Demo) 1993-00-00 "Dinozor" (EP) 2010-02-11
Fatih ÜREK 1956-04-03 hayatta Türkçe pop ve fantezi müzik yorumcusu "Yaktı Yaktı" 1993-00-00 "Altın Çağ" (EP) 2015-03-24
Witness 1989-00-00 etkin rock topluluğu "Hateful Face of Thrash" (Demo) 1993-00-00 "Thrash Comes Back" 2009-08-05
Yuhu 1987-00-00 2001-00-00 rock topluluğu "Hazerin Sahilinde" 1993-00-00 "Ölüme Çare Yok" 2001-00-00
Meyra (Hümeyra TOPARLAK) 1978-03-20 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bana Gel" 1993-00-00 "Karla Karışık" (Tekli) 2015-04-19
Gökhan KIRDAR 1970-06-02 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve film müziği yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı Nil Ünal ile "Senin Eserin", Nil Ünal'ın Ok Yaydan Çıktı albümünde 1993-00-00 "Kurtlar Vadisi: Gladio" (Film Müziği) 2009-11-20
Ozan DOĞULU 1972-01-13 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve film müziği aranjörü, şarkı yazarı, DJ, piyanist "Gülşen Abi" (Dizi Müziği) 1994-01-03 Kenan Doğulu ile "Kız Sana Hayran" (Tekli) 2013-07-30
Çelik (Çelik ERİŞÇİ) 1966-05-12 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Ateşteyim" 1994-02-00 "Benimki De Kalp" (Tekli) 2015-03-09
Yeşim SALKIM 1968-04-12 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Hiç Keyfim Yok" 1994-03-31 Serdar Ayyıldız ile "Erkeğin Zillisi" (Tekli) 2016-04-29
Nisan bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yana Yana" 1994-00-00 Kovuldun (Dijital Tekli) 2018-08-03
Asya (Tülay KEÇİALAN) 1962-03-01 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Asya" 1994-04-18 "Hatıra Defteri", Mustafa Alpagut Şarkıları adlı toplama albümde 2015-06-23
Burak KUT 1973-08-27 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Benimle Oynama - Çılgınım" 1994-04-29 Keti Garbi ile "Kalbine Sor" (EP) 2015-12-17
Marşandiz 1994-00-0? 1994-00-0? rock topluluğu "İşte Biz" 1994-04-00 "İşte Biz" 1994-04-00
Nâlân (Emine Nâlân TOKYÜREK) 1973-11-15 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Of Aman" 1994-05-06 "Aşk" 2012-05-16
Ufuk BİGAY 1971-11-24 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Ufuk Bigay" 1994-05-00 "Firari" 2009-08-31
Çiler (Zehra Çiler ERBİL) 1971-00-00 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı Ufuk Bigay ile "Bir Numara", Bigay'ın aynı adlı albümünde 1994-05-00 "Çiler" 1995-04-00
Export 1989-00-00 1994-00-0? rock topluluğu "Erotik Düşler" 1994-05-00 "Erotik Düşler" 1994-05-00
Cenk SÖKMEN bilinmiyor hayatta Türkçe pop, caz ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Cenk Sökmen 1" 1994-05-00 "Cenk Sökmen 1" 1994-05-00
Yıldız TİLBE 1966-07-16 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik, halk müziği ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Delikanlım" 1994-06-15 "Oynat" 2016-05-30
Defne SAMYELİ 1972-03-17 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Tek Başına" 1994-07-04 "Son Arzum" (Tekli) 2015-05-18
Mustafa SANDAL 1970-01-11 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Suç Bende" 1994-07-11 "Dön Dünya" (Tekli) 2016-09-08
Murat UZUNAL bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Yangın Var" 1994-07-20 "Ispanaklı Yumurta" 2001-06-06
Serdar ORTAÇ 1970-02-16 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Aşk İçin" 1994-08-17 "Gıybet" 2016-05-11
Serdar KESKİN 1967-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "C Blok" (Film Müziği) 1994-08-00 "Leyl" 2003-00-00
Ufuk YILDIRIM 1970-00-00 hayatta Türkçe pop, rock, elektronik müzik ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Çabuk Gel Annem" 1994-09-13 "Yaradana Yalvartma (Remix)" (Dijital tekli) 2013-02-28
Umay Umay (Umay GEDİKOĞLU) 1966-05-22 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Umay Umay" 1994-10-07 Cem Adrian ile "Bana Özel", Adrian'ın "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti" albümünde 2006-12-06
Naşide GÖKTÜRK 1965-04-01 2016-08-30 Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Yüreğim Rehin" 1994-10-13 "Çocukluğumu Uçuruyorum" 2016-03-08
Ahmet AKKAYA 1966-11-19 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Ah Canım Vah Canım" 1994-11-00 Aslı Jackson ile "Bla Bla Bla" (EP) 2015-12-04
Murat SOYDAN bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop yorumcusu "Yatak Sakin" 1994-11-00 "Yatak Sakin" 1994-11-00
Bora ÖZTOPRAK 1973-08-05 hayatta Latin müziği ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Sıra Bize de Gelecek" 1994-12-23 "Gideceksen Git" (Tekli) 2016-04-01
DJ Mahmut (Mahmut ALTUNAY) 1969-00-00 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı, DJ KMR, Murat G. ve Volkan T. ile "Looptown Presents Turkish Hip Hop" 1994-00-00 "Yarabbi", "Davulun Sesi Vol.1" adlı toplama albümde 2012-04-00
Asafated 1992-00-00 etkin rock topluluğu "Humanity Landscape" (Demo) 1994-00-00 "Tout Va Bien" (Demo) 1999-00-00
Cem BERKSOY 1963-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Silent Rooms" 1994-00-00 "Life" (Mini Albüm) 2006-00-00
Murat ÇEKEM 1968-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı Mercury ile "Sen Neyin Peşindesin?" 1994-00-00 "Sen Olmazsan", "Karma Karışık" adlı toplama albümde 2006-01-05
Derinlik Sarhoşluğu 1989-00-00 etkin rock topluluğu "Derinlik Sarhoşluğu" 1994-00-00 "Bilmece" 2011-10-25
Ali ERENUS 1968-00-00 hayatta rock ve caz yorumcusu, şarkı yazarı "Günaydın Sabah", Murat Özyüksel'in "Bir Çiçek Yılı Sonra" albümünde 1994-00-00 Enbe Orkestrası ile "Doğum Günün Kutlu Olsun", Enbe Orkestrası'nın "Kalbim" albümünde 2010-12-10
Önder FOCAN 1955-00-00 hayatta caz bestecisi, gitarist "Önder Focan Jazz Guitar" 1994-00-00 "Songbook" 2012-00-00
Murat G. (Murat GÖRGÜN) 1969-00-00 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı DJ Mahmut, KMR ve Volkan T. ile "Looptown Presents Turkish Hip Hop" 1994-00-00 DJ Mahmut ile "Garip Dünya" 1997-00-00
Grup Laçin 1991-00-00 etkin Türkçe pop topluluğu "Türküden Sevgiye" 1994-00-00 "Grup Laçin" 2007-07-19
KMR bilinmiyor bilinmiyor hip hop yorumcusu, şarkı yazarı DJ Mahmut, Murat G. ve Volkan T. ile "Looptown Presents Turkish Hip Hop" 1994-00-00 DJ Mahmut, Murat G. ve Volkan T. ile "Looptown Presents Turkish Hip Hop" 1994-00-00
Yaşar KURT 1968-08-16 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Sokak Şarkıları" 1994-00-00 "Hemşin Yaylaları" 2016-05-03
Ersin MARANGOZ 1950-00-00 hayatta rock yorumcusu "Sokaklarda Arama" 1994-00-00 "Sokaklarda Arama" 1994-00-00
N.C.C. 1993-00-00 1994-00-0? rock topluluğu "Grind Noise Lessons for Beginners" (Demo) 1994-00-00 "Grind Noise Lessons for Beginners" (Demo) 1994-00-00
Murat ÖZYÜKSEL 1970-00-00 hayatta rock bestecisi, gitarist "Bir Çiçek Yılı Sonra" 1994-00-00 "Bir Çiçek Yılı Sonra" 1994-00-00
Volkan T. bilinmiyor hayatta hip hop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı DJ Mahmut, KMR ve Murat G. ile "Looptown Presents Turkish Hip Hop" 1994-00-00 Born From Pain ve Ayben ile "The Wolves Are Loose" (Tekli) 2011-00-00
Nazan YEŞİLTAN 1971-11-22 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Küçücüğüm" 1994-00-00 "Yanıldım da Sevdim" 2000-04-28
Emre MATRAŞ 1975-11-13 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yaz Aşkları" 1994-00-00 "Artık Bitti !" 1995-06-00
Yonca KOCADAĞ bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve film müziği yorumcusu, şarkı sözü yazarı "Her Daim" 1994-00-00 Gökhan Türkmen ile "Rüya", Gökhan Türkmen'in "Biraz Ayrılık" albümünde 2010-03-18
Bora GENCER 1965-04-14 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Öptüm Seni Şeker" 1995-01-02 "Bir Allah Bilir" 2009-05-04
Zeynep (Zeynep TÜRKEŞ) 1975-11-21 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "İnadı Bırak" 1995-01-11 "Yalan Dolan" (Dijital EP) 2013-07-00
Fulden URAS 1968-06-06 hayatta Türkçe pop ve fantezi müzik yorumcusu "Belliydi Zaten" 1995-01-13 "On" 2009-11-20
Mine (Mine ÇAĞLIYAN) 1972-04-16 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Oyun Bitti" 1995-04-05 "Benim Günüm" (EP) 2009-04-15
Tuğrul ARSEVER 1964-04-24 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Birtanem" 1995-04-21 "Yarım Porsiyon Aydınlık", "Mutlaka Yavrum" adlı toplama albümde 2005-12-08
Aydın (Muharrem Aydın UĞURLULAR) 1966-07-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aydın Havası" 1995-04-25 "Evlenme" (EP) 2011-06-28
Ajlan BÜYÜKBURÇ 1970-11-13 1999-07-22 Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Tutunup Kendime" 1995-05-00 "Tutunup Kendime" 1995-05-00
Cartel 1995-00-00 etkin hip hop topluluğu "Cartel" 1995-05-00 "Bugünkü Neşen Cartel'den" 2011-02-24
Ebru YAŞAR 1978-08-08 hayatta Türkçe pop ve arabesk müzik yorumcusu "Bu Sahilde" 1995-05-00 "Aşkın Bende Bir Ömür", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Mirkelam (Fergan MİRKELAM) 1966-05-20 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, DJ "Mirkelam" 1995-05-31 "Denizin Arka Yüzü" 2013-08-01
Sibel ALAŞ 1973-02-13 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Adam" 1995-06-27 "Herkes Gibisin", "Extra Orchestra" adlı toplama albümde 2014-09-08
Akın (Akın DAYINLARLI) 1968-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Suskun Yüreğim" 1995-06-00 "Adrenalin" 2009-06-20
Gönül Gül bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sıcacık" 1995-06-00 "Sıcacık" 1995-06-00
Ercan SAATÇİ 1968-03-13 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı "Sayenizde" 1995-06-00 "Kutsal Damacana" (Film Müziği) 2007-12-20
Pınar AYLİN 1972-05-12 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Ben Bahara Hazırım" 1995-07-02 "Hit '70'ler" 2011-11-22
Erol KÖSE 1965-00-00 hayatta Türkçe hip hop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı "Dr. Erol Bey" 1995-07-12 "Dr. Erol Bey" 1995-07-12
Rafet El Roman (Rafet YAŞDUT) 1968-08-25 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Gençliğin Gözyaşı" 1995-08-12 "Mecnun" 2016-06-17
Ege (Levent AK) 1968-00-00 hayatta Latin müziği ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Senden Uzak" 1995-08-18 "Savrulduk" (Tekli) 2015-12-05
Bizim Çocuklar 1994-00-00 1995-00-00 hip hop topluluğu "Bizim Çocuklar" 1995-09-01 "Bizim Çocuklar" 1995-09-01
Aykut-Hakan-Ayşe 1995-00-00 1997-00-00 Türkçe pop topluluğu "Uymadı Güzelim" 1995-10-02 "Günahı Boynuma" 1997-06-19
Sonat BAĞCAN bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Üzümler Sarardı" 1995-10-02 "Sevgiyle Yürü Yolunu" 2016-04-07
Seçil (Seçil ÖZÇAKMAK) 1973-05-06 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Uhde" 1995-11-06 "Aşkısı" 2003-03-18
Trio Aksak 1995-00-0? 1996-00-0? Türkçe pop, rock ve halk müziği topluluğu "İlk" 1995-11-00 "Nafile" 1996-12-04
Bulut (Bulut ÖZENLİ) bilinmiyor hayatta rock ve blues yorumcusu, şarkı yazarı "Bulut '96" 1995-12-06 "Bulut '96" 1995-12-06
Hazal (Hazal Özlem YERŞEN) 1973-07-27 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Sevdalım" 1995-12-15 "Aşktan Bıçak" 2014-04-14
Kerim TEKİN 1975-04-18 1998-06-27 Türkçe pop yorumcusu "Kara Gözlüm" 1995-12-25 İskender Paydaş ve İrem Candar ile "Kar Beyaz", Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" albümünde 2011-12-09
Meltem TAŞKIRAN 1970-00-00 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, müzik öğretmeni "Meltem" adıyla, "Mavi Boncuk" 1995-12-00 "Meltem" adıyla, "Mavi Boncuk" 1995-12-00
Tibet AĞIRTAN 1965-07-12 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yat, Geliyorum" 1995-00-00 "Kıskaç" (Mini Albüm) 2012-09-04
Ayhan ANIL bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu, şarkı yazarı "Çakırcalı Türküsü" (Mini Albüm) 1995-00-00 "Çakırcalı Türküsü", "Sular Yükseliyor" adlı toplama albümde 1996-00-00
Antisilence 1992-00-00 2003-00-00 rock topluluğu "New World Order Sucks" 1995-00-00 "Suffer Hits" 2000-00-00
Cemali 1995-00-00 2001-00-00 Türkçe pop topluluğu "Duymak İstiyorum" 1995-00-00 "Hayat?" 2003-00-00
D-100 1992-00-00 1999-00-0? rock topluluğu "Kırmızı Evin Hüznü" 1995-00-00 "Blues Şehri" 1999-00-00
Fuat (Fuat ERGİN) 1972-10-30 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı Cheeba Garden ile "Comin' from the Unda", Garden'ın "Alea lacta Est" albümünde 1995-00-00 "Yüzleş" (Dijital Tekli) 2012-00-00
Barlas (Barlas ERİNÇ) 1968-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Bara Gidelim" 1995-00-00 "Senden Kalan" 2012-04-05
Kerem GÖRSEV 1961-06-28 hayatta caz bestecisi, piyanist "Hands and Lips" 1995-00-00 "Therapy" 2010-11-25
Inspirations 1995-00-0? 1995-00-0? caz ve rock topluluğu "Rotterdam Concert" (Mini Albüm) 1995-00-00 "Rotterdam Concert" (Mini Albüm) 1995-00-00
Gültekin Kaan (Gültekin Kaan KAYNAK) bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "After the Beep" ile, "Kısmet" (Almanya) 1995-00-00 "Sofra" (Almanya) 2012-00-00
Kağıt Gemi 1993-00-00 1996-06-0? rock topluluğu "Kağıt Gemi" 1995-00-00 "Kağıt Gemi" 1995-00-00
Murat KÖSEOĞLU 1960-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Yağmurlar Yağıyor Duygularıma" 1995-00-00 Zeynep Arıkan ile "Kalabalıkta Bir Yüz" 2005-02-00
Hakan TUNA bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Karanlıkta Güneş" (8 şarkılık demo) 1995-00-00 "Love" (Tekli) 2014-01-28
Cenk Eren (Yüksel VENEDİK) 1966-02-03 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Ve Cenk Eren" 1995-00-00 "Repertuvar - Tanju Okan Şarkıları" 2015-11-20
Yamaç bilinmiyor hayatta Türkçe pop, rock yorumcusu "Sen Bilirsin" 1995-00-00 "Yamaç" 2006-03-00
Zuğaşi Berepe 1993-00-00 1999-00-00 rock topluluğu "Va Mışk'unan" 1995-00-00 "İgzas" 1998-00-00
Bay X (Yılmaz AYGÜN) bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve arabesk müzik yorumcusu "Bay X" adıyla, "Gözün Bende Olsun" 1996-01-24 Yılmaz Aygün adıyla, "Suç Bende mi?" 2002-05-03
Özlem TEKİN 1971-11-18 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Kime Ne?" 1996-01-00 "Kargalar" 2012-01-18
Tuğçe SAN 1972-00-00 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı sözü yazarı "Tuğçe San" 1996-02-08 Ah Canım Ahmet ile "Pes Doğrusu", Ahmet'in "Metropol" albümünde 2010-06-17
Şebnem PAKER 1977-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, gitarist, müzik öğretmeni "Dinle" şarkısı ile 1996 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nin birincisi ve 1997 Eurovision Şarkı Yarışması'nın üçüncüsü 1996-02-17 "Dinle" 1997-00-00
Melihat GÜLSES 1958-10-01 hayatta tango, Klasik Türk müziği ve halk müziği yorumcusu Kudsi Ergüner ile "Tatyos Efendi" 1996-03-19 "Klasik Dönem Türk Müziği" 2015-03-17
Mask 1994-00-00 2000-00-00 rock topluluğu "Kapılar Ardında" 1996-04-01 "Kapılar Ardında" 1996-04-01
Volkan ERK 1974-08-04 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Ana Beni Ever" 1996-04-15 "Öfkemdin" (Mini Albüm) 2009-04-28
Uzay (Uzay HÜLAGÜ) bilinmiyor hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Yarın" 1996-04-23 "Yarın" 1996-04-23
Özlem YÜKSEK 1969-04-08 hayatta Türkçe pop vokalisti, kemençeci "İlk Gözağrım" 1996-04-24 Emre Aydın ile "Dağlar Dağlar", Kurtalan Ekspres'in "Göğe Selam" albümünde 2011-12-07
Sima (Sima SARIKAYA) 1975-03-10 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Her Şeye Rağmen" 1996-04-00 "5+1" (EP) 2013-00-00
Kubat (Ramazan KUBAT) 1974-10-04 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Kubat" 1996-05-06 "Al Ömrümü" 2016-01-22
Erhan GÜNDEM 1963-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, müzik eleştirmeni "Gündem Dışı" 1996-05-08 "Gündem Dışı" 1996-05-08
Gökhan ŞEŞEN 1956-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Bir Düş Gördüm" 1996-05-13 "Bir, İki, Üç... Tıp" 2005-04-30
Banu ZORLU 1975-01-02 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Vay Başımıza Gelen" 1996-05-18 "Ansızın" (EP) 2012-10-05
Metiner (Metin METİNER) bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Metiner" 1996-05-00 "Metiner" 1996-05-00
Gökhan TEPE 1978-02-08 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Çöz Beni" 1996-06-19 "Seninle Her Yere" 2015-03-17
Af 1990-00-00 2005-00-0? rock topluluğu "Af I" 1996-06-00 "46:19" 2004-05-12
Mor ve Ötesi 1995-01-00 etkin rock topluluğu "Şehir" 1996-06-00 "Güneşi Beklerken" 2012-12-17
Barış Adlı Çocuk (Barış BİLGİLİ) bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Barış Adlı Çocuk" 1996-07-01 "Barış Adlı Çocuk 2" 2006-01-30
Gülşen (Gülşen BAYRAKTAR) 1976-05-29 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Be Adam" 1996-07-01 "Bangır Bangır" 2015-04-29
Rengin (Rengin ÖZSEKBAN) 1970-07-25 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Rengin" 1996-07-01 "Rengin" 1996-07-01
Cevahir ve Hüseyin 1996-00-00 1996-00-00 Türkçe pop topluluğu "Kaf Dağına Gidelim" 1996-07-04 "Kaf Dağına Gidelim" 1996-07-04
Yaşar Gaga 1974-09-25 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Bile Bile", Sezen Aksu ile birlikte Aksu'nun "Düş Bahçeleri" adlı albümünde 1996-07-14 "Betanova" 1997-10-02
Niran Ünsal (Fatma Uludan CANEVİ) 1976-08-13 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Haktan" 1996-08-13 "Dediğim Dedik" 2016-04-29
Yaşar (Yaşar GÜNAÇGÜN) 1970-04-05 hayatta Latin müziği ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Divane" 1996-09-12 Ebru Cündübeyoğlu ile "Kalbimin Efendisi" (Tekli) 2016-05-26
Demet AKALIN 1972-04-23 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Sebebim" 1996-09-18 "Rakipsiz" 2016-11-07
Osman Refik AKYÜZ bilinmiyor hayatta elektronik müzik aranjörü, yorumcu, şarkı yazarı "Atonall" 1996-09-00 "Big Time Bomb" (Dijital EP) 2003-03-00
Cem BEZEYİŞ 1958-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kontrol Altında" 1996-09-00 "Kırılma Noktası" 2010-04-01
Blues Sister 1988-00-00 1996-00-0? blues ve rock topluluğu "Ne Arıyorsun?" 1996-09-00 "Ne Arıyorsun?" 1996-09-00
Teoman (Teoman YAKUPOĞLU) 1967-11-20 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Teoman" 1996-10-09 "Eski Bir Rüya Uğruna..." 2015-03-16
İstanbul Blues Kumpanyası 1993-10-00 2001-00-00 blues topluluğu "Kökler" 1996-10-10 "Sair Zamanlar" 1999-01-07
Sibel BİLGİÇ 1971-00-00 hayatta Türkçe pop ve caz yorumcusu "Alışamadım" 1996-10-23 "Aşk Çarpsın Beni" (EP) 2012-05-25
Birol CAN 1966-01-01 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Zor Aşk" 1996-10-00 "Sevmek Yalnızlıkmış" 2006-00-00
Baba Zula 1996-00-00 etkin rock topluluğu "Tabutta Rövaşata" (Film Müziği) 1996-11-15 "Gecekondu" 2010-10-27
Şebnem FERAH 1972-04-12 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kadın" 1996-11-15 "Şemsiyenin Altında", "8 Saniye (Orijinal Film Müzikleri)" albümünde 2015-02-03
Şahsenem (Şahsenem QİLİCHEVA) 1968-10-02 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Seyyah" 1996-12-04 "Her Şey Boş Şu Yalancı Dünyada" (Mini Albüm) 2010-03-31
Mete ÖZGENCİL 1962-00-00 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı Umay Umay ile "Düşmedim Daha", Umay Umay'ın "Naylon" albümünde 1996-12-26 "Olmalı" 2001-12-07
657 1997-00-00 2004-00-00 rock topluluğu "Çatlak" 1996-00-00 "Bilseydik Yaşamazdık" 2003-00-00
Acil Servis 1992-00-00 etkin rock topluluğu "Küçük Adam" 1996-00-00 "Dur, Bekle" 2010-04-20
Şevket AKINCI 1972-00-00 hayatta rock, caz ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı, müzik hocası "Uçurumda Açan" 1996-00-00 Mutant ile "Blues in Z" 2010-06-00
Tanju AŞANEL 1972-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı "Yolculuk" 1996-00-00 "Kendime Söylediğim Yalanlar" 2010-03-15
Ayna 1996-00-00 etkin rock topluluğu "Gittiğin Yağmurla Gel" 1996-00-00 "Sevmek" (Tekli) 2015-06-29
Aziza A. (Alev YILDIRIM) 1971-00-00 hayatta hip hop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı sözü yazarı "Breaking Walls" 1996-00-00 "Kulak Misafiri" 2009-06-24
Birkaç İyi Adam 1995-00-00 1999-00-00 Türkçe pop topluluğu "Birkaç İyi Adam" (Tekli) 1996-00-00 Çıtır Kızlar ile "1998" 1998-00-00
Çıtır Kızlar 1995-00-00 1999-00-00 Türkçe pop topluluğu "Çıtır Kızlar" (Tekli) 1996-00-00 Birkaç İyi Adam ile "1998" 1998-00-00
Egoist 1996-05-00 etkin rock topluluğu "Artık Yeter" 1996-00-00 "On" 2007-11-23
Gasko (Gazanfer VATANSEVER) bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Sen ve Ben" 1996-00-00 "Sen ve Ben" 1996-00-00
Murat GÖĞEBAKAN 1968-10-09 2014-07-31 rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Ben Sana Aşık Oldum" 1996-00-00 "Aşkın Gözyaşları" 2012-03-06
Kaynak bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "Carpe Diem" 1996-00-00 "O O Bak" (Mini Albüm) 1998-00-00
Murat KEKİLLİ 1968-04-18 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı Yolcular ile "Vay Be! (Eşek Gözlüm)" 1996-00-00 "Gümüş Teller" 2013-02-26
Erdal Kızılçay 1950-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Fahrünisa" 1996-00-00 "Fahrünisa" 1996-00-00
Kool Savaş (Savaş YURDERİ) 1975-02-10 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı, müzik yapımcısı "Demotape Version" (Demo) 1996-00-00 "Aura" 2011-11-11
Kumdan Kaleler 1992-00-00 1998-00-00 rock topluluğu "Denize Doğru" 1996-00-00 "Denize Doğru" 1996-00-00
Hakan KURŞUN 1967-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı ve öğretmeni "Kaos" 1996-00-00 "Kütle" 2003-00-00
Mercan Dede (Arkın ILICALI) 1966-00-00 hayatta elektronik müzik, dünya müziği ve dini müzik bestecisi, DJ, neyzen "Sufi Dreams" (Mini Albüm) 1996-00-00 "Dünya, Vol. 2 (Gün Batımı)" 2013-05-20
Mutaf (Mehmet MUTAF) bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Ayşa - Sevmeden Hayır" 1996-00-00 "Ya Sana Ya Bana" 1998-00-00
İlker ÖZDEMİR 1976-01-29 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Bana Sevgiyi Anlat" (Dizi Müziği) 1996-00-00 "Martı", "Yağmurlar" 2016-01-15
Pagan 1995-00-00 etkin rock topluluğu "Rehearsal Tape '96" (Demo) 1996-00-00 "Oz in Transcendence" (Mini Albüm) 2007-10-00
Rapor 2 1990-00-0? etkin hip hop topluluğu "Hedef 12" adıyla, "Tam İsabet" 1996-00-00 "Tam Zamanı" 2008-00-00
Ressam Çağlar bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Dinar" (Tekli) 1996-00-00 "Üşüme Çocuk" 1999-08-00
Ümit SAYIN 1970-04-26 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Ümit Sayın" 1996-00-00 "Biz Deli Değiliz" (Tekli) 2016-01-28
Sheltersiege 1996-00-00 etkin rock topluluğu Satanic Verses adıyla, "Dark Anatolia" (Demo) 1996-00-00 "Sheltersiege" 2010-00-00
Solitude 1996-00-00 2003-00-0? rock topluluğu "Thrash Fire" (Tekli) 1996-00-00 "Stands for the Void" (Demo) 2003-00-00
Şara 1991-00-0? 1997-00-0? Türkçe pop topluluğu "Şara" 1996-00-00 "Şara" 1996-00-00
Tüzmen (Tarkan TÜZMEN) 1968-03-07 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "T1" 1996-00-00 "T2" 2003-09-00
Göksel (Göksel KILIÇLAR) 1977-09-12 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Senden Kalan" 1996-00-00 "Eskisi Gibi Olmayacak" 2007-08-10
Yeşim bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop yorumcusu "Valiz" 1997-02-19 "Valiz" 1997-02-19
Kırmızı Balon 1997-00-00 1997-00-0? rock topluluğu "Keyifli Şarkılar" 1997-03-10 "Keyifli Şarkılar" 1997-03-10
Boran (Bora TURGAY) 1975-08-25 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Buseler" 1997-03-26 "Feryal" 1998-10-16
Rober HATEMO 1974-12-25 hayatta Türkçe pop ve fantezi müzik yorumcusu "Esmer" 1997-03-31 "Dikkat" 2015-11-20
TUAL 1995-00-00 etkin rock topluluğu "Tual" 1997-03-00 "Yalınayak" 2008-00-00
Deniz SEKİ 1970-07-01 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Hiç Kimse Değilim" 1997-04-09 "İz" 2014-09-22
Göksel (Göksel DEMİRPENÇE) 1971-11-25 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yollar" 1997-05-01 "Sen Orda Yoksun" 2015-01-05
Ragga Oktay (Oktay YURTALAN) 1976-04-15 hayatta reggae yorumcusu, şarkı yazarı "Aman O.. Oktay Geliyor" 1997-05-08 "Normal mi?" 2012-12-15
Legal 1997-00-0? 1997-00-0? rock topluluğu "Nereye Kadar?" (Mini Albüm) 1997-05-14 "Nereye Kadar?" (Mini Albüm) 1997-05-14
Sibel GÜRSOY 1978-00-00 hayatta Türkçe pop, caz ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı Işın Karaca, Yonca Kocadağ, Tuğba Önal ve Melis Sökmen ile "Sıfırdan Oldu", "Herkül" filminin albümünde 1997-05-27 Kutlu Özmakinacı ile "Skeç" olarak, "Okyanus" 2012-12-13
Işın Karaca (Işın Funda BÜYÜKKARACA) 1973-03-07 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı Sibel Gürsoy, Yonca Kocadağ, Tuğba Önal ve Melis Sökmen ile "Sıfırdan Oldu", "Herkül" filminin albümünde 1997-05-27 "Güzelim" (Dijital Tekli) 2016-06-10
Tuba ÖNAL 1974-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu Sibel Gürsoy, Işın Karaca, Yonca Kocadağ ve Melis Sökmen ile "Sıfırdan Oldu", "Herkül" filminin albümünde 1997-05-27 Melih Kibar ve Erol Evgin ile "Söyle Canım" 2002-00-00
Orçun (Orçun KARAMUK) 1979-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Ama Yine de" 1997-05-00 "Ama Yine de" 1997-05-00
Güray bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Seviyorum Seni" 1997-06-16 "Seviyorum Seni" 1997-06-16
Feridun DÜZAĞAÇ 1968-10-10 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Beni Rahatta Dinleyin" 1997-06-00 "Başka" 2015-10-02
Nadide Sultan (Nadide Sultan TÜRKOĞLU-YONAT) 1976-11-15 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve fantezi müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Vuslata Beş Kala" 1997-07-03 Nadide adıyla, "Kalbimin Sahibi" (Dijital Tekli) 2016-04-29
Doğuş (Orhan BALTACI) 1974-06-30 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve fantezi müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Doğuş" 1997-07-29 "Aklında Bulunsun" 2015-10-02
Serdar UYGUN bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Sevgi Çiçekleri" 1997-07-00 "Sevgi Çiçekleri" 1997-07-00
Mansur ARK 1965-11-26 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Mansur Ark" 1997-08-19 "Bu Defa" (Tekli) 2012-04-27
Gülben ERGEN 1972-08-25 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve fantezi müzik yorumcusu "Merhaba" 1997-09-04 "Kalbimi Koydum" 2015-10-19
Reflex 1987-00-00 1998-00-00 rock topluluğu "Reflex" 1997-09-00 "Reflex" 1997-09-00
Ayşen (Ayşen TAN) 1976-01-01 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Uzaktan Geldim" (Mini Albüm) 1997-10-22 "İki Masum Yalancı ", Kürşat Başar'ın "Kaldığımız Yerden" albümünde 2016-02-05
Aytekin KURT 1973-00-00 hayatta elektronik müzik ve hip hop aranjörü, yorumcu, şarkı yazarı, DJ DJ U.F.U.K., Hakan Gündüz, Kıvanch K., Erol Temizel ve Murat Uncuoğlu ile "Nutuk 1997" (Tekli) 1997-10-29 "Aşktan Ne Haber?", "DJ U.F.U.K. ile Ateş Tezer'in "Gazla Remix" albümünde 2011-00-00
Kıvanch K. (Kıvanç KUTLUMUŞ) 1972-00-0? hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı DJ U.F.U.K., Hakan Gündüz, Aytekin Kurt, Erol Temizel ve Murat Uncuoğlu ile "Nutuk 1997" (Tekli) 1997-10-29 DJ U.F.U.K., Hakan Gündüz, Aytekin Kurt, Erol Temizel ve Murat Uncuoğlu ile "Nutuk 1997" (Tekli) 1997-10-29
DJ U.F.U.K. (Ufuk ÖZGÖNÜL) 1969-00-00 hayatta elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ Hakan Gündüz, Kıvanch K., Aytekin Kurt, Erol Temizel ve Murat Uncuoğlu ile "Nutuk 1997" (Tekli) 1997-10-29 Ateş Tezer ile "Gazla Remix" 2011-00-00
Murat UNCUOĞLU 1975-00-00 hayatta elektronik müzik ve hip hop aranjörü, şarkı yazarı, DJ DJ U.F.U.K., Hakan Gündüz, Kıvanch K., Aytekin Kurt ve Erol Temizel ile "Nutuk 1997" (Tekli) 1997-10-29 "Scanner / WiFive" (Tekli) 2009-03-09
Zeynep DİZDAR 1976-07-14 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Yolun Açık Ola" (Mini Albüm) 1997-10-00 "Gönül Oyunu" 2015-07-31
Meteor 1995-00-00 1998-00-0? rock topluluğu "...Ne Kadar Zaman Geçti?" 1997-12-00 "...Ne Kadar Zaman Geçti?" 1997-12-00
Rewşen 1990-00-00 etkin rock topluluğu "Koma Rewşen" adıyla, "Çivaye Bezar" 1997-12-00 "Pola Nu" 2006-01-00
Serüven 1995-00-00 1998-00-00 rock topluluğu "Serüven" 1997-12-00 "Serüven" 1997-12-00
...aaaarrghh... 1994-00-00 etkin rock topluluğu "Spirits of the Ancient Ones" (Demo) 1997-00-00 "Ölüm Kadar Soğuk, Ölü Kadar Soluk" 2006-00-00
Ebru Aydın 1973-06-03 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Son Verdim" 1997-00-00 "Müsaadenizle" (EP) 2008-08-01
Eda BERKER 1977-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Ayaz Vurmuş Yüreğime" 1997-00-00 Ferhat Göçer ile "Altın Güvercin Şarkıları (1986-2000)" 2002-00-00
Serkan CİVELEK 1974-09-28 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yola Devam" 1997-00-00 "Füzyon" 2010-03-18
Yavuz ÇETİN (Yavuz Hilmi ÇETİN) 1970-09-25 2001-08-15 rock ve blues yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "İlk" 1997-00-00 "Satılık" 2001-00-00
Ehrimen 1996-00-00 etkin rock topluluğu "Diabolical Carnage" (Demo) 1997-00-00 "Promo 2009" (Maksi Tekli) 2009-00-00
Mert EKREN 1978-10-01 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Mert Ekren" 1997-00-00 Serdar Ortaç ile "Fakir", Serdar Ortaç'ın "Gıybet" albümünde 2016-05-11
Erci E (Ercüment ERGÜN) 1970-00-00 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı "Sohbet" 1997-00-00 "Mein Weg", "Deutschlands Vergessene Kinder" adlı toplama albümde 2008-10-03
Grizu 1994-00-00 etkin rock topluluğu "Tuzla Buz" 1997-00-00 "Bir Kez Yaşarsın" 2011-05-09
Ali GÜVEN 1974-03-10 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Yolcu" 1997-00-00 "Türkçe Pop" 2012-06-27
Işığın Yansıması 1986-00-00 etkin rock topluluğu "Birdenbire" 1997-00-00 "Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lâzım" 2012-12-05
İlk Çığlık 1995-00-00 1997-00-0? rock topluluğu "Çığlığımı Duy" (Demo) 1997-00-00 "Çığlığımı Duy" (Demo) 1997-00-00
Öztürk (Öztürk İLMAZ) 1976-07-23 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Güneş Sensiz Doğacak" 1997-00-00 "Benim Gibi" 2011-12-22
Nurdan İPEK bilinmiyor hayatta rock müzik ve halk müziği yorumcusu "Bizim Sevdamız" 1997-00-00 "Vakti Geldi" 2004-07-00
Kara Güneş 1997-00-00 etkin rock topluluğu "Gökyüzü" (Demo) 1997-00-00 "Mevsimler Geçti" 2013-05-21
Labirent 1987-00-00 2011-00-00 rock topluluğu "Çağın Harikası" 1997-00-00 "Çağın Harikası" 1997-00-00
Lodos 1997-00-0? 1997-00-0? caz topluluğu "Lodos" 1997-00-00 "Lodos" 1997-00-00
Megalomaniax 1997-00-0? 1997-00-0? rock topluluğu "Hardcoriental" 1997-00-00 "Hardcoriental" 1997-00-00
Faruk NAFİZ bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu, şarkı yazarı "Bostancı" 1997-00-00 "Bostancı" 1997-00-00
Nilüfer Örer 1976-07-13 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu "Şımarık" 1997-00-00 "Şımarık" 1997-00-00
Neşet RUACAN 1948-00-00 hayatta caz bestecisi, müzik öğretmeni, orkestra şefi, çalgıcı Nilüfer Verdi ile "Mana" 1997-00-00 Ayşegül Aldinç ve Turhan Yükseler ile "Yıldızlar", "41 Kere Maşallah" adlı toplama albümde 2006-05-26
Sağanak 1997-00-00 1998-00-0? rock topluluğu "Sağanak" 1997-00-00 "Sağanak" 1997-00-00
Serüven 1997-00-0? 1997-00-0? rock topluluğu "Serüven" 1997-00-00 "Serüven" 1997-00-00
Tamer bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop, caz ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Renkler" 1997-00-00 "Renkler" 1997-00-00
Tan bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kışkırtma" (EP) 1997-00-00 "Kışkırtma" (EP) 1997-00-00
Nilüfer VERDİ 1956-00-00 hayatta caz bestecisi, piyanist Neşet Ruacan ile "Mana" 1997-00-00 "Knidost" 2016-06-24
Aslı (Aslı ÇÖRDÜK) bilinmiyor hayatta Türkçe pop müzik yorumcusu "Deli Yarim" 1997-00-00 "Deli Yarim" 1997-00-00
Özkan UĞUR 1953-10-17 2023-07-08 rock ve film müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Karışık Pizza" (Film Müziği) 1998-01-20 "G.O.R.A." (Film Müziği) 2004-11-12
Murat YILMAZYILDIRIM 1964-05-09 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yelkenin Gözyaşları" 1998-01-00 "Aşk-ı Alem" 2011-12-23
Okan AKDENİZ bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Hasret" 1998-01-00 "Hasret" 1998-01-00
Yücel ARZEN 1970-00-00 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Gece" 1998-04-00 "Farklı Desenler, Farklı Şarkılar" 2012-07-00
Burcu GÜNEŞ 1975-08-12 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Aşk Yarası" 1998-05-20 "Yakın Mesafe" (Tekli) 2015-11-20
İnan bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Gizli Gizem" 1998-05-25 "Anlatmak Zor (Club Mix)", DJ Eyüp'ün "Ulus Remix One" albümünde 2006-08-29
Batu bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Koparıldım", 9'da 9 albümünde 1998-05-28 "Koparıldım", 9'da 9 albümünde 1998-05-25
Beyaz Önlük 1998-00-0? 1998-00-0? Türkçe pop topluluğu "Son Defa Sarıl", 9'da 9 albümünde 1998-05-28 "Son Defa Sarıl", 9'da 9 albümünde 1998-05-25
Fatih ERDEMCİ 1970-06-12 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Ben Ölmeden Önce", 9'da 9 albümünde 1998-05-28 "Yaşamak Zor" 1999-00-00
Ufuk HASTOPRAK bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Bir Bodrum Yazı", 9'da 9 albümünde 1998-05-28 "Bir Bodrum Yazı", 9'da 9 albümünde 1998-05-28
İkinci Kuşak 1998-00-0? 1998-00-0? rock topluluğu "Geçmişler", 9'da 9 albümünde 1998-05-28 "Geçmişler", 9'da 9 albümünde 1998-05-28
Haydar KARADAĞ bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Deliyim", 9'da 9 albümünde 1998-05-28 "Deliyim", 9'da 9 albümünde 1998-05-28
Kaan ÖZTÜRK 1973-07-10 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Yollarda Yoruldum", 9'da 9 albümünde 1998-05-28 "Yollarda Yoruldum", 9'da 9 albümünde 1998-05-28
Nida Şan 1978-12-29 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Evimizin Gelini-Vurmasaydın" 1998-00-00 "Evimizin Gelini-Vurmasaydın" 1998-00-00
Ece ÜLKER 1970-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, piyanist "Aşk Zamanı", 9'da 9 albümünde 1998-05-28 "İnce Çizgilerde" 2009-02-24
Okan ÜNVER bilinmiyor bilinmiyor Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Say Geriye", 9'da 9 albümünde 1998-05-28 "Say Geriye", 9'da 9 albümünde 1998-05-28
Kıraç (Ali Tufan KIRAÇ) 1972-06-17 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Deli Düş" 1998-05-00 "Yolun Sonu" (Tekli) 2016-04-01
Cihan OKAN 1959-03-20 hayatta Türkçe pop yorumcusu Sevingül Bahadır ile "Dostane" 1998-06-15 "Cihan Okan" 2010-01-21
Taner (Taner YAZICI) 1973-02-09 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Affetmedim Kendimi" 1998-06-17 "Gönüllü" (Tekli) 2010-02-19
Zara (Neşe YILMAZ) 1976-01-15 hayatta Türkçe pop ve halk müziği yorumcusu "Avuntu" 1998-06-26 "Derin Aşk 2" 2016-04-07
Crunch 1995-00-00 2003-00-00 rock topluluğu "The Love Album" 1998-06-00 "The Love Album" 1998-06-00
Laço Tayfa 1996-00-00 etkin dünya müziği topluluğu Brooklyn Funk Essentials ile "In the BuzzBag" 1998-07-01 Hüsnü Şenlendirici ile "Kocatepe Ali Efendi'nin Nikriz Kaşık Havası", "41 Kere Maşallah" adlı toplama albümde 2006-05-26
İhtiyaç Molası 1995-00-00 etkin rock topluluğu "Çengi", "Sesimizi Yükseltiyoruz" adlı toplama albümde 1998-07-06 "1,5" 2004-09-00
Kapsül 1996-00-00 2002-00-00 rock topluluğu "I Like My Secret", "Sesimizi Yükseltiyoruz" adlı toplama albümde 1998-07-06 "80060" 1998-00-00
Kara Öfke 1998-00-00 1999-00-0? hip hop topluluğu "Vur, Hadi Vur", "Sesimizi Yükseltiyoruz" adlı toplama albümde 1998-07-06 "Kara Öfke" 1999-00-00
Sava (Savaş Çağman COŞKUN) 1970-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Başka Bir Yaz", "Sesimizi Yükseltiyoruz" adlı toplama albümde 1998-07-06 "Sevda Harfleri" 2001-00-00
Siddhartha 1993-00-00 2000-00-00 rock topluluğu "Kervan", "Sesimizi Yükseltiyoruz" adlı toplama albümde 1998-07-06 "Siddhartha" 1998-09-00
Too Much 1998-00-0? 1998-00-0? rock topluluğu "Brave and Busy", "Sesimizi Yükseltiyoruz" adlı toplama albümde 1998-07-06 "Brave and Busy", "Sesimizi Yükseltiyoruz" adlı toplama albümde 1998-07-06
Haramiler 1995-00-0? etkin rock topluluğu "Alın Yazısı" 1998-07-14
Melda DUYGULU bilinmiyor hayatta rock müzik ve halk müziği yorumcusu, müzik öğretmeni "Duygulu Türküler" 1998-07-29 "Sevdadır Bu" 2000-07-19
Cengiz TEOMAN bilinmiyor hayatta caz bestecisi, çalgıcı "Şehr-i İstanbul" 1998-08-03 "Şehr-i İstanbul" 1998-08-03
Yeşim Dönüş IŞIN bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Yeşim Dönüş Işın" 1998-08-12 Volkan Konak ile "Ben Seni Sevdiğimi", Konak'ın "Şimal Yıldızı" albümünde 2000-00-00
Murat HASARI bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yansıma", Kent Ozanları adlı toplama albümde 1998-08-12 "Yansıma", Kent Ozanları adlı toplama albümde 1998-08-12
Feridun HÜREL 1951-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Seni Sevmek Yok mu?", Kent Ozanları adlı toplama albümde 1998-08-12 "Seni Sevmek Yok mu?", Kent Ozanları adlı toplama albümde 1998-08-12
Kudret KURTCEBE bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Çocuk", Kent Ozanları adlı toplama albümde 1998-08-12 "Şizofren" 1999-00-00
Cenk TANER 1966-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Eğ Başını Eğeceksen", Kent Ozanları adlı toplama albümde 1998-08-12 "İzin Vermedi Yalnızlık" 2000-00-00
Erdinç ÜNLÜ 1962-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kapkaragümrükleştiremediklerimizden misiniz?", Kent Ozanları adlı toplama albümde 1998-08-12 "Kapkaragümrükleştiremediklerimizden misiniz?", Kent Ozanları adlı toplama albümde 1998-08-12
Birsen TEZER 1965-12-16 hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı, kanuni Bülent Ortaçgil ile "Kimseye Anlatmadım", Ortaçgil'in "Light" albümünde 1998-08-24 "İkinci Cihan" 2013-02-01
Centimetre 1991-00-00 etkin rock topluluğu "Kumar" 1998-09-12 "Kumar" 1998-09-12
Meltem CUMBUL 1969-11-05 hayatta elektronik müzik yorumcusu, VJ "Seninleyim" (Tekli) 1998-09-18 "Seninleyim" (Tekli) 1998-09-18
Kadir DEMİREL 1975-00-00 bilinmiyor rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yaralı Bulut" 1998-10-14 "Neylersin?" 2005-08-17
Atilla TAŞ 1975-00-04 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Kırmızılım" 1998-10-15 "Çikolata" 2009-06-18
Ayşe bilinmiyor bilinmiyor elektronik müzik yorumcusu "Ayşe" 1998-10-17 "Ayşe" 1998-10-17
Mazhar ALANSON 1950-02-13 hayatta rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Her Şey Çok Güzel Olacak" (Film Müziği) 1998-11-27 "Küçük Hesaplar" (Dizi Müziği) 2012-00-00
Grup Çığ 1994-00-00 etkin caz, rock ve blues topluluğu "Çığ Türküleri" 1998-12-09 "Grup Çığ Halayları" 2005-11-11
Yankır (Mehmet YANKIR) 1954-00-00 hayatta rock yorumcusu "Yankır" 1998-12-09 "Yankır" 1998-12-09
Banu Alkan (Liz Remka REBRONJA) 1958-04-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Afrodit (Neremi?)" 1998-12-24 "Dansa Kaldır" (Tekli) 2000-00-00
Destan 1997-00-00 2004-00-0? rock topluluğu "Destan" 1998-12-00 "Senden Vazgeçmem", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Pelin (Pelin ALKAN) 1970-00-00 hayatta elektronik müzik ve rock yorumcusu, şarkı sözü yazarı, VJ "Fırtına" 1998-12-00 "Fırtına" 1998-12-00
Arda bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "Unutma" 1998-00-00 "Unutma" 1998-00-00
Astrahan 1998-00-00 etkin rock topluluğu "Zor Olanı Yenmek" (Demo) 1998-00-00 "Bıkkın, Kızgın & Keskin" (Demo) 2003-00-00
Renan BİLEK 1968-01-01 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Leke" 1998-00-00 "Doğrusu", "Karma Karışık" adlı toplama albümde 2006-01-05
Burak BORA bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Güneşin Battığı Sahilde" 1998-00-00 "Güneşin Battığı Sahilde" 1998-00-00
Gökhan DABAK 1960-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Reçel" (Mini Albüm) 1998-00-00 "Reçel" (Mini Albüm) 1998-00-00
Diken 1992-09-00 etkin rock topluluğu "Hedef Büyük" 1998-00-00 "İsyan" 2008-10-22
Dimness Through Infinity 1998-00-00 2004-00-00 rock topluluğu "Dreadful Tales of Feeble Breeze" 1998-00-00 "Nymph" 2004-00-00
Gülhan (Gülhan AYDIN) 1977-06-22 hayatta rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Dokun Bana" 1998-00-00 "Masal Meyvesi" 2005-06-23
Hasan (Hasan ÇAKIRSOY) bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Erkeğin Türküsü" 1998-00-00 "Erkeğin Türküsü" 1998-00-00
Golgota 1996-00-00 1999-00-0? rock topluluğu "Göç" (EP) 1998-00-00 "D.E.K.H. (Dünyanın En Küçük Hayali)" 1999-00-00
Ahmet GÜVEN bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Gitme" 1998-00-00 "Eski Ana Yolda Yeni Caddeler" 2007-00-00
Kim Bunlar? 1998-00-00 2000-00-00 rock topluluğu "Atabarı/Dağlar Kızı Reyhan" 1998-00-00 "Ve Kim Bunlar?" 1999-00-00
Erdener KOYUTÜRK 1951-04-01 hayatta tango yorumcusu "Dünden Bugüne Tango" 1998-00-00 "Unutulmayan Aşk ve Dans Şarkıları" 2012-09-25
Levent SEZER 1963-00-00 hayatta rock yorumcusu, çalgıcı "Sevmek Gerek" 1998-00-00 "Sevmek Gerek" 1998-00-00
The Climb 1995-00-00 etkin rock topluluğu "The Climb" 1998-00-00 "Principia" 2002-04-19
Trio Mrio 1997-00-00 etkin caz topluluğu "Trio Mrio" 1998-00-00 "Quartet Muartet" adıyla, "Dokuz Parça Daha" 2007-12-18
Volkan (Volkan AKYOL) 1974-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Ve Volkan" 1998-00-00 Bendeniz ile "Gül Bahçesi", Bendeniz'in "Olsun" albümünde 2009-05-26
Füsun TOKYÜREK bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Ya Git Ya Da Kal" 1998-00-00 "Ya Git Ya Da Kal" 1998-00-00
Kurban 1995-00-00 etkin rock topluluğu "Kurban" 1999-01-01 "Sahip" 2010-03-23
Aural Flux 1999-00-00 etkin elektronik müzik topluluğu "Time Wave Distortion" 1999-01-22 "Stumn 201" adıyla "Stage Only" (Dijital Maksi Tekli) 2009-03-12
Ciguli (Angel Jordanov KAPSOV) 1957-00-00 2014-10-31 Türkçe pop ve Roman halk müziği yorumcusu, akordeoncu "Binnaz" 1999-01-00 "Sensiz Kaldım Şimdi" (EP) 2010-00-00
Ogün SANLISOY 1971-03-12 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Korkma" 1999-03-13 "Akustik 2012" 2012-06-18
Murat EVGİN 1977-11-15 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Beni Ellere Verdin" 1999-03-00 "Arka Sokaklar" (Dizi Müziği) 2012-04-19
Sterile Noiz Klan 1997-00-00 2000-00-00 rock topluluğu "Fix" 1999-04-11 "Fix" 1999-04-11
Fuat GÜNER 1948-04-01 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Aziz Fuat Güner" 1999-05-07 "Beni Hasrete Alıştır" (Dijital Tekli) 2013-10-31
Banu AKIN 1970-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, flütçü "Kırmızı Leke" 1999-05-17 "Kırmızı Leke" 1999-05-17
Yonca LODİ 1974-09-17 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Yonca Lodi" 1999-05-26 "Özlüyorum" (Tekli) 2016-01-08
Accelaration (İlker ALCAN) 1976-00-00 hayatta elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ "The Future Dimension" (Mini Albüm) 1999-05-00 "The Future Dimension" (Mini Albüm) 1999-05-00
Demirkan bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "Deniz Gözlüm" 1999-06-07 "Sensiz Olmuyor" 2002-01-07
İksir 1999-00-0? 1999-00-0? rock ve elektronik müzik topluluğu "Vardır" 1999-07-20 "Vardır" 1999-07-20
Mert YÜCEL 1977-00-00 hayatta elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ, müzik yapımcısı "Mert Yücel Project" adıyla, "His" 1999-07-28 "(Go to) Work on Me" (Tekli) 2008-12-01
Knight Errant 1993-00-00 etkin rock topluluğu "Knight Errant" 1999-07-00 "Divan" 2005-12-14
Emre ALTUĞ 1969-04-14 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "İbret-i Alem" 1999-08-14 "Çıta" (EP) 2016-01-07
Buse 1999-00-0? 1999-00-0? rock topluluğu "Giydiririz" 1999-08-16 "Giydiririz" 1999-08-16
Duman 1999-00-00 etkin rock topluluğu "Eski Köprünün Altında" 1999-08-22 "Darmaduman" 2013-09-12
Asrın (Asrın TUNCER) 1973-05-25 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Bunu Bil" 1999-08-00 "Sabah ile", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Sagopa Kajmer (Yunus ÖZYAVUZ) 1978-08-17 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, DJ, müzik yapımcısı "Silahsız Kuvvet" adıyla, "Yeraltı Operasyonu" adlı toplama albümde 1999-08-00 "Kalp Hastası" 2013-07-08
Vega 1996-00-00 etkin rock topluluğu "[Tamam] Sustum!" 1999-08-00 Badem ile "Uyan", Badem'in "Badem ve Konukları" albümünde 2012-12-10
Şuayip Yeltan 1959-00-00 hayatta caz ve halk müziği yorumcusu "Takıntısız" 1999-11-19 "Takıntısız" 1999-11-19
A61D 1999-00-0? 1999-00-0? rock topluluğu "Forbidden Song Part 3", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "Forbidden Song Part 3", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00
Ali ALTAY 1983-09-06 hayatta rock yorumcusu, çalgıcı "Aşkın Yanımda" 1999-00-00 "A2" (Tekli) 2012-04-00
Aşka Özlem 1994-00-00 2003-00-00 rock topluluğu "Aşka Özlem" 1999-00-00 "Romeo Juliet" 2000-11-00
Murat ÇELİK 1965-03-04 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Su Düşleri" 1999-00-00 "Aşkın Elif Hali" (EP) 2009-05-14
Ergain 1999-00-0? 1999-00-0? rock topluluğu "Nereden Geldi?", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "Nereden Geldi?", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00
Foggy 1999-00-0? 1999-00-0? rock topluluğu "The Time", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "The Time", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00
Gamza Project 1999-00-0? 1999-00-0? rock topluluğu "Gerçek Gibi Hikâye", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "Gerçek Gibi Hikâye", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00
Inner 1999-00-0? 1999-00-0? rock topluluğu "Parts in Meat Eye, Blood and Skin", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "Parts in Meat Eye, Blood and Skin", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00
Lynch Law 1998-00-00 2001-00-0? rock topluluğu "Law Down in the City" (Demo) 1999-00-00 "Struggle to Survive" (Maksi Tekli) 2001-00-00
Neoplast 1997-00-00 2008-00-00 rock topluluğu "Neoplast" 1999-00-00 "Neoplast" 1999-00-00
No Room 1999-00-0? 1999-00-0? rock topluluğu "Woman", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "Woman", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00
Peksimet 1999-00-0? 1999-00-0? rock topluluğu "Su", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "Su", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00
Replikas 1998-00-00 etkin rock topluluğu "Gulyabani Müzik", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "Biz Burada Yok İken" 2012-04-03
Sapık İnek 1999-00-00 etkin rock topluluğu "Smells Like Teen Pussy" 1999-00-00 "Mu-Sick for the Orgasmic Moron Generation" 2004-00-00
Something's Wrong 1998-00-0? 1999-00-0? rock topluluğu "Proud of It" 1999-00-00 "Proud of It" 1999-00-00
Statik 1999-00-0? 1999-00-0? rock topluluğu "İntikam Benim", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "İntikam Benim", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00
Toy Boy Porno bilinmiyor hayatta elektronik müzik yorumcusu "Hardcut", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "Hardcut", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00
Turgay ve Frekans 1998-00-00 etkin rock topluluğu "Derin Boşluk" 1999-00-00 "Karabasan" (Dijital EP) 2011-01-00
Örgün UĞURLU bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Fraktal", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00 "Fraktal", "Aksi İstikamet (Türk Alternatif Müzik Toplaması)" adlı toplama albümde 1999-00-00
Ychorus 1996-00-00 1999-00-00 rock topluluğu "Renkler" 1999-00-00 "Renkler" 1999-00-00

2000'ler değiştir

2000'li yıllarda kaydı yayınlanmış solistler ve topluluklar:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Hüsnü ŞENLENDİRİCİ 1976-07-12 hayatta caz ve dünya müziği bestecisi, klarnetçi, trompetçi Laço Tayfa ile "Bergama Gaydası" 2000-01-04 "Hüsn-ü Hicaz" 2011-10-26
Funda ARAR 1975-04-08 hayatta Türkçe pop, rock ve Klasik Türk müziği yorumcusu, şarkı yazarı, müzik öğretmeni "Sevgilerde" 2000-02-11 "Hoşgeldin" 2015-01-12
Gökhan ÖZEN 1979-11-29 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Özelsin" 2000-02-16 "Maske (Extended Version)" 2016-01-04
Bumerang 1998-00-00 2000-00-00 elektronik müzik topluluğu "Fark Etmez" 2000-03-10 "Fark Etmez" 2000-03-10
Şafak SÖNMEZ 1972-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Dargınım Biriciğim" 2000-04-17 "2. Perde" 2005-01-25
Kutsi (Ahmet Kutsi KARADOĞAN) 1973-03-16 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Aşk Payını Aldı" 2000-05-23 "Yaz Günü" 2014-04-04
Aslı (Aslı GÖKYOKUŞ) 1977-10-26 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Neresindeyim?" 2000-05-00 "Aslı Gökyokuş" adıyla, "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar" (Dijital Tekli) 2012-11-23
Demir DEMİRKAN 1972-08-12 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Demir Demirkan" 2000-05-00 "Tam Ölmek De Değil" 2014-12-16
İlker ÖZCAN 1979-04-15 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Cennette Gözyaşı" 2000-05-00 "Sana Çıkar Yollarım" 2002-00-00
Hande Yener (Makbule Hande ÖZYENER) 1973-01-12 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Senden İbaret" 2000-05-31 Hepsi Hit Vol. 1 2016-06-06
Rojin (Rojin ÜLKER) 1980-00-00 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Ya Hep Ya Hiç" 2000-06-01 "Çu Çu (Gitti Gitti) 2011-12-16
Altay (Mehmet Altay BİBEROĞLU) 1970-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Kalpsizsin" 2000-06-03 "Berduş" 2013-04-29
Tamer Kemah 1975-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Güz" 2000-06-16 "Güz" 2000-06-16
Sultana (Songül AKTÜRK) bilinmiyor hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı "Çerkez Kızı" 2000-06-20 "Biz Neysek?" 2015-09-04
Masalsız Çocuklar 2000-00-0? 2000-00-0? rock topluluğu "Masalsız Çocuklar" (Mini Albüm) 2000-06-21 "Masalsız Çocuklar" (Mini Albüm) 2000-06-21
Ramis EKİNCİ bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, müzik öğretmeni "Kopuşkılar" 2000-06-23 "Kopuşkılar" 2000-06-23
Moe Joe 1994-08-00 etkin blues topluluğu "Chicago-İstanbul Mainline" 2000-06-00 "Chicago-İstanbul Mainline" 2000-06-00
Bengü (Bengü ERDEN) 1979-04-02 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Hoş Geldin" 2000-07-06 "Sığamıyorum" 2016-06-28
Fresh B. (Burak ALPKONLAR) 1974-05-08 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı "Gerçek Kal" 2000-07-00 Çağrı ile "Günah", Çağrı'nın "Çağrı" albümünde 2009-09-16
Nilgül (Nilgül BADAKAL-EROĞLU) 1972-02-02 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Ömürsüz Sevdalar" 2000-07-00 "Okyanus" (Tekli) 2012-03-30
Pasaporte Latino 1997-00-00 2003-00-00 caz topluluğu "Latin Türküler" 2000-08-20 "Latin Türküler" 2000-08-20
Sıfır (Zafer ARACAGÖK) 1960-00-00 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Neredeoradaburada" 2000-08-25 "Zazou & the Closets On House Darkness" (Dijital Albüm) 2013-05-06
Burak AZİZ 1978-07-03 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Gül Kurusu" 2000-08-31 Seiko Ohba ile "Çok Pardon" 2013-10-07
Aylin ASLIM 1975-02-14 hayatta rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Gel Git" 2000-09-13 "Yanımda Sen Olmayınca", Metin Türkcan'ın Vakti Geldi albümünde 2016-04-22
Eren Kazım AKAY 1964-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Turkuaz Patlıcan" 2000-10-00 "Varsayımlar Nafile", "Karma Karışık" adlı toplama albümde 2006-01-05
Ece Dorsay 1979-01-03 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı, müzik yapımcısı "Tutkuların Peşinde", "Alternative Rock" adlı toplama albümde 2000-12-00 "Kırmızı Karanlık" 2010-05-08
Tiktak 1997-00-00 etkin rock topluluğu "Transfer", "Alternative Rock" adlı toplama albümde 2000-12-00 "Şimdiyi Şimdi Geçiyor" 2005-04-29
Turgut Berkes 1953-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kara Kutu" 2000-00-00 "Kara Kutu" 2000-00-00
Comma 1998-01-00 etkin rock topluluğu "Elusive Dreams" 2000-00-00 "Free as Bird" 2004-01-25
Ogün DALKA bilinmiyor hayatta dizi müziği, reklam müziği ve elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ "Bizim Evin Halleri" (Dizi Müziği) 2000-00-00 "Renk" (Mini Albüm) 2012-09-13
Deli Gömleği 2000-00-0? 2005-00-0? rock topluluğu "Sefilşah" 2000-00-00 "Oyuncak" 2005-00-00
Grup Düş 2000-00-0? etkin rock topluluğu "Düş" 2000-00-00 "Güller" 2002-00-00
Mürsel IŞIK 1975-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist Hüsrev Hatemi ile "Gün Akşamlıdır" 2000-00-00 "Aşk Neydi ki?" 2008-02-21
Pilli Bebek 1993-00-00 etkin rock topluluğu "Uyandırmadan" 2000-00-00 "Olsun" 2007-05-17
Sarp Sanin 1977-10-22 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Siyahın Matemi" 2000-00-00 "Eski Aşklar" 2006-11-15
Sokak Köpekleri 1995-00-00 etkin rock topluluğu "Bizden Bu Kadar" (Demo) 2000-00-00 "Bir Tek Yıldızlar Vardı" 2007-07-02
Tayga 1998-00-00 2000-00-00 rock topluluğu "Tayga" 2000-00-00 "Tayga" 2000-00-00
UÇK Grind 1999-00-00 2015-01-00 rock topluluğu "Leader" (Demo) 2000-00-00 "Şeytan Aramızda" (Tekli) 2013-12-31
Yeşim VATAN 1969-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Ay Benim Aklım" (Tekli) 2000-00-00 "Beni Arayabilir misin?" 2005-02-00
D.E.F. Orkestra 1998-00-00 2001-00-00 rock topluluğu "Beatles Alaturka" 2001-01-00 "Beatles Alaturka" 2001-01-00
Kutsal (Kutsal KOÇER) 1972-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Susuzluğun Geçti mi?" 2001-01-31 "Kalbimin Aydınlık Yüzü" (EP) 2012-01-00
Ufuk ÇAKIR 1974-07-02 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Sevdim İşte" 2001-06-06 "Bahar" 2005-00-00
Emir 1998-00-00 bilinmiyor rock yorumcusu "Kral Benim" (EP) 2001-06-06 "Kral Benim" (EP) 2001-06-06
Faruk K (Faruk KURUKAYA) 1973-04-20 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Azar Azar" 2001-06-13 "Aşka Geldik" (Tekli) 2016-09-09
Emre GÜLKAYA 1981-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Aşifte" 2001-07-20 "Apayrı" (Mini Albüm) 2014-04-25
Metro 1999-00-00 2003-00-00 rock topluluğu "Avucumda Gökyüzü" 2001-07-27 "Avucumda Gökyüzü" 2001-07-27
Kâzım KOYUNCU 1971-11-07 2005-06-25 rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Viya!" 2001-08-10 "Dünyada Bir Yerdeyim" 2006-12-18
Toprak SERGEN 1968-01-01 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı sözü yazarı "Albüm" 2001-10-10 "Albüm" 2001-10-10
Ziynet SALİ 1975-04-29 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve halk müziği yorumcusu "Ba-Ba" 2001-11-27 "Gelemiyorum Yanına" (Dijital Tekli) 2013-11-04
Metaroth 1997-00-00 etkin rock topluluğu "Tragedy" 2001-11-00 "Nitimur in Vetitum" 2014-05-29
Eko Fresh 1983-09-03 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı "Jetzt kommen wir auf die Sachen" (EP) 2001-12-10 "Ekrem" 2011-09-02
Soner SARIKABADAYI 1978-12-08 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı "Kara" 2001-12-27 "Kutsal Toprak" (Dijital Tekli) 2013-05-27
Nev (Nevzat DOĞANSOY) 1968-12-24 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Her Şeye Rağmen" 2001-12-00 "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", Kurtalan Ekspres'in "Göğe Selam" albümünde 2011-12-07
Alev 2001-00-00 etkin rock topluluğu "Reflections" (Demo) 2001-00-00 "Black Carousel" 2011-00-00
Jan Axin 1973-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Bajar" 2001-00-00 "Evînên Şikestî" 2005-05-28
Barış (Barış SÖKMEN) 1974-10-26 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yine de Dönmem Sana" 2001-00-00 "Yine de Dönmem Sana" 2001-00-00
Koray CANDEMİR 1975-08-07 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Sade" 2001-00-00 "Belki Bir Gün", Selim Demirdelen'in "Dut Ağacı" albümünde 2009-05-11
Göktuğ ÇİTÇİ 1979-00-00 hayatta elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ "Cervus" adıyla, "Faraway / Senzdroid" (Tekli) 2001-00-00 "Subsky" adıyla, "Spacey Sense EP" (EP) 2009-06-05
Samsun DEMİR bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Herkes Özgürdür" 2001-00-00 "Herkes Özgürdür" 2001-00-00
Murat DURMAZ bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Ben Giderim" 2001-00-00 "Aklımdan Kalanlar" 2012-04-04
Kamil ERDEM bilinmiyor hayatta caz bestecisi, aranjör, çalgıcı, müzik öğretmeni "Bir Bas Masalı" 2001-00-00 "Kamil Erdem - René Sopa Quartet" olarak, "Kamil Erdem - René Sopa Quartet" 2010-00-00
Serdar ERDOĞAN 1975-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Yastıklar" 2001-00-00 "Yastıklar" 2001-00-00
Flört 2001-00-00 etkin rock topluluğu "Flört" 2001-00-00 "Anadolu Beat" 2012-06-07
Giyotin 2000-00-00 2001-00-0? rock topluluğu "Hapishane" (Demo) 2001-00-00 "Hapishane" (Demo) 2001-00-00
Can GÜNEY 1971-04-05 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Vur" 2001-00-00 "Vur" 2001-00-00
Yunus GÜVENEN 1978-00-00 hayatta elektronik müzik bestecisi, aranjör, DJ "Red Pilot / Ways of Life" (Tekli) 2001-00-00 "Let Go / Fever" (Tekli) 2005-00-00
Habbecik 2001-00-0? 2001-00-0? caz topluluğu "An Meselesi" 2001-00-00 "An Meselesi" 2001-00-00
Hasret 2001-00-0? 2001-00-0? rock topluluğu "Sokakların Sesi" 2001-00-00 "Sokakların Sesi" 2001-00-00
Kuaför Cengiz 1999-00-00 etkin rock topluluğu "İstanbul Hatırası" (Demo) 2001-00-00 "İstanbul Hatırası" (Demo) 2001-00-00
L.E.S.S. 2001-00-0? 2001-00-0? rock topluluğu "Fabrikasyon Hatası" (Demo) 2001-00-00 "Fabrikasyon Hatası" (Demo) 2001-00-00
Leş 2000-00-0? 2001-00-0? rock topluluğu "Leş Gibi" (Demo) 2001-00-00 "Leş Gibi" (Demo) 2001-00-00
Alper MARAL bilinmiyor hayatta caz, elektronik müzik ve Klasik Batı müziği bestecisi, aranjör, çalgıcı, müzik öğretmeni "Nasıl Evde Kaldım?" (Dizi Müziği) 2001-00-00 "Viaggio in Bergmania" (Film Müziği) 2011-04-00
Bora MERİÇ bilinmiyor hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı "Bana Aşkı Sorma" 2001-00-00 "6" 2005-04-00
Neon 1998-00-00 2009-07-01 rock topluluğu Elektrolit adıyla "Sus" (Demo) 2001-00-00 "Sihirli Şeyler" 2008-09-21
Park 2001-00-0? etkin rock topluluğu "Park (Kalbin Birine Takılırsa)" 2001-00-00 "Park (Kalbin Birine Takılırsa)" 2001-00-00
Parmakizi 1999-00-0? 2001-00-0? rock topluluğu "Parmakizi" 2001-00-00 "Parmakizi" 2001-00-00
Raven Woods 1998-00-00 etkin rock topluluğu "In Silent Agony" (EP) 2001-00-00 "Enfeebling the Throne" 2011-04-01
Rebel Moves 2001-00-00 etkin elektronik müzik ve R&B topluluğu "In House Sessions" 2001-00-00 "Are You Satisfied?" 2005-00-00
Rüzgâr (Rüzgâr PEHLİVAN) 1977-10-25 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Mülteci" 2001-00-00 "Sevdin mi?" 2012-03-23
Seray SEVER 1973-02-27 hayatta Türkçe pop yorumcusu Samsun Demir ile "İstanbul - Paris", Demir'in "Herkes Özgürdür" albümünde 2001-00-00 "Yeni Bir Karar" (EP) 2006-02-01
Tarık (Tarık Ata ŞİMŞEK) 1971-06-13 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı "Of Deli Gönül" 2001-00-00 "Nerede Kalmıştık?" 2007-10-01
Yırtık Uçurtma 1996-10-00 etkin rock topluluğu "Yırtık Uçurtma" 2001-00-00 "Hâlâ Yalnız Sen" (Dijital Tekli) 2009-04-00
Zardanadam 2001-10-00 etkin rock topluluğu "Tamamböceği" 2002-03-00 "Kafam Seninle Güzel" 2009-04-13
Dreamtone 2001-00-00 etkin rock topluluğu "Pandemonium" (Tekli) 2002-05-01 "Bir Varmış, Bir Yokmuş" (EP) 2012-03-25
Nil KARAİBRAHİMGİL 1976-10-17 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Nil Dünyası" 2002-05-08 "Ben Buraya Çıplak Geldim" 2012-07-06
Jehat (Jehat HEKİMOĞLU) bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "İmdat", "Gitarın Asi Çocukları" adlı toplama albümde 2002-05-00 "İmdat", "Gitarın Asi Çocukları" adlı toplama albümde 2002-05-00
Tarkan MUMKULE 1968-10-29 hayatta rock yorumcusu "Kim İçin?", "Gitarın Asi Çocukları" adlı toplama albümde 2002-05-00 "Kim İçin?", "Gitarın Asi Çocukları" adlı toplama albümde 2002-05-00
Serdar ÖZTOP 1970-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı ve öğretmeni, gitarist "Kalabalığın Ortasında", "Gitarın Asi Çocukları" adlı toplama albümde 2002-05-00 "Mutluluğun Gözyaşları" 2005-09-00
Armağan SÖNMEZ bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Biter miyiz?", "Gitarın Asi Çocukları" adlı toplama albümde 2002-05-00 "Biter miyiz?", "Gitarın Asi Çocukları" adlı toplama albümde 2002-05-00
Pamela (Pamela SPENCE) 1973-02-23 hayatta rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Eğer Dinlersen" 2002-06-01 "Aç" (Dijital Tekli) 2013-05-13
Ergün BİRİNCİ 1954-00-00 hayatta rock yorumcusu "Feslikan" 2002-06-14 "Feslikan" 2002-06-14
Azra 1974-00-00 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı "Azrabesk EP" (EP) 2002-07-15 Eko Fresh ile "Dünya Dönüyor" 2004-00-00
Yıldız Kaplan 1970-10-28 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Gönül Borcu" 2002-09-10 "Eline Gözüne Dizine Dursun" (Dijital Tekli) 2013-07-29
Umut KUZEY bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Çıkageldi Aşk" 2002-09-00 "Sorma" 2012-05-07
Metropolis 1992-06-28 etkin rock topluluğu "Makine" 2002-09-00 "Zamandan Ağır" 2010-07-21
Crossfire 1998-00-00 etkin rock topluluğu "Decisions of Hate" (Demo) 2002-10-00 "Stranger" (Dijital Tekli) 2010-10-24
Karakedi 1999-12-0? etkin rock topluluğu "Karakedi" 2002-12-00 "Karakedi" 2002-12-00
Tuğba Özerk 1980-06-04 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Dün Gibi" 2002-12-00 "Kolay Değil" (Tekli) 2012-06-28
(+)4 2002-00-0? 2002-00-0? rock topluluğu "Beni Anlama", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Beni Anlama", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
4T1 2002-00-0? 2002-00-0? rock topluluğu "Bir Arada", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Bir Arada", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
6. Cadde 1999-05-00 2003-00-00 rock topluluğu "Dönersen", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "6. Cadde" 2003-04-05
100 Derece 2000-00-00 etkin rock topluluğu "100 Derece" (Demo) 2002-00-00 "Dolap Beygiri" 2012-03-12
Zeynep AKKAŞ 1981-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "İçime Güneş Doğdu", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "İçime Güneş Doğdu", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Ertem AKKUŞ bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu, şarkı yazarı "Aşkı Aşka Katalım", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Aşkı Aşka Katalım", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Gülcan ALTAN 1976-00-00 hayatta Türkçe pop ve Çerkez halk müziği yorumcusu, şarkı yazarı, müzik öğretmeni "Güneş Bir Kere Doğdu", "Uluslararası Ödüllü Selmi Andak Şarkıları" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Omuz Ver" 2020-05-01
Arto (Harutyun DALGA) 1975-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Allahıma Bin Şükür" 2002-00-00 "Emrin Olur" 2003-12-11
Bahadır 1974-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yapayalnız" 2002-00-00 "Penceremdeki Anadolu" 2005-05-11
Ali BAKAN 1968-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Tutunamayanlara Türkü", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Tutunamayanlara Türkü", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Buket BAKKAL bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Tataroğlan", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Tataroğlan", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Soner CANÖZER 1975-00-00 hayatta rock müzik ve Klasik Batı müziği bestecisi, yorumcu Almora adıyla, "Standing Still & Cyrano" (Tekli) 2002-00-00 "Düş Irmakları" 2012-00-00
Ceza (Bilgin ÖZÇALKAN) 1976-12-31 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı "Med Cezir" 2002-00-00 "Sen de Biraz Delisin", "Organize Oluyoruz Volume 1" adlı toplama albümde 2011-07-22
Selim DEMİRDELEN 1969-08-10 hayatta elektronik müzik, caz ve rock bestecisi, aranjör "Beat Bazaar" 2002-00-00 "Nar" (Film Müziği) 2011-12-23
Akın ELDES 1962-11-11 hayatta rock ve caz bestecisi, çalgıcı, aranjör "Kafi" 2002-00-00 Sinan Cem Eroğlu ile "Hane-i Akustik" 2011-12-02
Gökhan EMİK bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu, şarkı yazarı "Sen", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Sen", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Dilek Sert Erdoğan bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Bulamazsın", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Bulamazsın", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Ferhat GÖÇER 1970-05-11 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, operacı, şarkı yazarı Eda Berker ile "Altın Güvercin Şarkıları (1986-2000)" 2002-00-00 "Kalbe Kiralık Aşklar" 2013-10-03
İkilem 2002-00-0? 2002-00-0? rock topluluğu "Ayşem", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Ayşem", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Kafein 2002-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Masal Perisi", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Kafein" 2007-00-00
Karanlık Oda 2002-00-0? 2002-00-0? rock topluluğu "Güle Güle", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Güle Güle", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Cemal KAYA bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu, şarkı yazarı "Gül Misalim", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Gül Misalim", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Okan KOVANCI bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcısı "Kendimsin" 2002-00-00 "Kendimsin" 2002-00-00
maNga 2001-12-0? etkin rock topluluğu "Kal Yanımda", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "e-akustik" 2012-03-20
Mavinci Gün 2002-00-0? 2002-00-0? rock topluluğu "Denemeler" 2002-00-00 "Denemeler" 2002-00-00
Mister No 1994-00-00 2002-00-0? rock topluluğu "Aşk" 2002-00-00 "Aşk" 2002-00-00
Pi 2002-00-0? 2003-00-0? rock topluluğu "Duman Altı", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Her Şey Zor" 2003-04-00
Serkül (Serkül KAN) bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "İstanbul", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Alın Yazısı" 2005-09-28
TNK 2001-00-00 etkin rock topluluğu "Zamanı Geldi", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Yine Yazı Bekleriz (Akustik)", "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin müziği 2011-02-04
Türk Hi-Jazz 2002-00-0? 2002-00-0? rock topluluğu "Yaz Aşkı", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Yaz Aşkı", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Neşe TÜRKEŞ bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu, şarkı yazarı "Bırakın Beni", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00 "Bırakın Beni", "Sing Your Song" adlı toplama albümde 2002-00-00
Bora USLUSOY 1972-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, gitarist, müzik öğretmeni "İster misin?" (Demo) 2002-00-00 "Umutsuz Aşk" 2004-06-14
Gülbahar KÜLTÜR 1965-00-00 hayatta elektronik müzik ve dünya müziği aranjörü, DJ "Oriental Garden Vol.1" (DJ Seti) 2003-02-00 "Oriental Garden Vol. 9" (DJ Seti) 2012-05-10
Avrasya 2003-00-0? 2003-00-0? rock topluluğu "Denizin Gözyaşları" 2003-04-00 "Denizin Gözyaşları" 2003-04-00
Ketum 2002-00-00 etkin rock topluluğu "Since Storm" (Demo) 2003-05-01 "Ketum" 2012-10-13
Moribund Oblivion 1999-00-00 etkin rock topluluğu "Like a Falling Haze" (EP) 2003-05-00 "Manevi" 2013-05-03
Günce (Günce KORAL) 1977-08-12 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Bu Aşk Değil" 2003-06-00 "Hayat Aşktan Geçer" (Mini Albüm) 2012-01-13
Bağdat Avenue 2000-01-00 2003-00-00 Türkçe pop, caz ve rock topluluğu "01/10" 2003-07-17 "01/10" 2003-07-17
Ahmet ASLAN 1968-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Va u Waxt (Rüzgar ve Zaman)" 2003-09-00 "Veyve Mılaketo" 2007-12-00
Levent ERTAN 1982-11-01 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Suç Bende" (Tekli) 2003-10-00 "Günaha Davet" (EP) 2012-06-04
Betty Ween (Gülüş GÜLCÜGİL-TÜRKMEN) 1974-00-00 hayatta Türkçe pop, caz ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "In Betty Ween" 2003-11-02 "Bitter" 2006-01-02
Barana 2002-00-00 etkin caz topluluğu "Live at the Music Meeting" 2003-11-00 "Elektro Shaman" 2012-11-08
Ayşe Hatun ÖNAL 1978-07-29 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Sonunda" (EP) 2003-12-17 BeeGee (Birol Giray) ile "Sen ve Ben" (Dijital Tekli) 2012-12-10
Sefarad Grubu 1996-00-00 2007-00-00 Türkçe pop ve Sefarad halk müziği topluluğu "Sefarad" 2003-12-22 "Evvel Zaman" 2007-02-19
Cemiyette Pişiyorum 2000-11-10 etkin rock topluluğu "Çocuklar ve Gençler İçin Şarkı Demeti" 2002-00-00 "Et Rengi Tuzak" 2011-00-00
Ezayah 1999-00-00 etkin rock topluluğu "Awakening of an Angel" (Demo) 2003-01-00 "Passages from the Dark Side" (Mini Albüm) 2010-12-09
Çilekeş 2002-10-00 etkin rock topluluğu Chilekesh adıyla, "Yok", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00 "Histeri Çalışmaları" 2010-07-15
Hakan DAĞ bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "Gitme", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00 "Gitme", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00
Deniz Tuzcuoğlu Band 2003-00-0? 2003-00-0? rock topluluğu "Bir An Olsun", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00 "Bir An Olsun", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00
Hazerfan 1998-00-00 etkin rock topluluğu "Lost Nowhere" 2003-00-00 "Lost Nowhere" 2003-00-00
Kuzey bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "476" 2003-00-00 "476" 2003-00-00
Lay Lay Lom 2003-00-0? 2003-00-0? rock topluluğu "Masmavi", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00 "Masmavi", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00
Lifeline 2001-00-00 etkin caz topluluğu "Nova Express" 2003-00-00 "New Frontier" 2005-00-00
Maya 2003-00-0? 2003-00-0? rock topluluğu "Telecine" 2003-00-00 "Telecine" 2003-00-00
Hasan MUSTAN bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "Aşığım Ben", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00 "Aşığım Ben", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00
Paşa 2003-00-0? 2005-06-00 rock topluluğu "Paşalar Gibi" 2003-00-00 "Paşalar Gibi" 2003-00-00
Ruj 2002-07-00 etkin rock topluluğu "Exi" (Demo) 2003-00-00 "İçi Boş Yıldız" 2010-04-21
Soul Sacrifice 1997-00-00 etkin rock topluluğu "A Gift from an Angel" (Demo) 2003-00-00 "Carpe Mortem" 2012-06-29
Taşkafalar 2003-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "Güneşi de Unutma" 2003-00-00 "Taşkafalar" 2006-00-00
Yüksek Rock'm 2003-00-0? 2003-00-0? rock topluluğu "Sözüm Yok", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00 "Sözüm Yok", "Genç Yetenekler Aramızda" adlı toplama albümde 2003-00-00
Sezgi OLGAÇ 1979-09-03 hayatta caz yorumcusu "S.O.S.", Orient Expressions'ın "Divan" albümünde 2004-01-16 "Herkes Gibi", Selim Demirdelen'in "Dut Ağacı" albümünde 2009-05-11
Orient Expressions 2003-00-00 etkin elektronik müzik topluluğu "Divan" 2004-01-16 "İstanbul 01:26 AM" (Toplama) 2008-09-30
Yalın (Hüseyin YALIN) 1980-03-30 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Ellerine Sağlık" 2004-03-25 "Sen En Güzelsin" 2012-07-12
Mictian 2003-00-00 2004-00-0? rock topluluğu "Live in Bursa (Köklere Dönüş-II)" (Video) 2004-04-18 "Sickness Inside" (Demo) 2004-05-05
Pogrom 1999-00-00 2006-00-0? rock topluluğu "Nergal Eyes" (Demo) 2004-04-20 "A Doomsday Omen" (EP) 2006-00-00
Hakan AYSEV 1968-00-00 hayatta Türkçe pop ve klasik müzik yorumcusu, operacı Bilkent Senfoni Orkestrası ile "Aria ve Napolitenler" 2004-04-00 Ahmet Selçuk İlkan ile, "İsyanlardayım", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Gripin 1999-00-00 etkin rock topluluğu "Hikayeler Anlatıldı" 2004-04-00 "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar" 2012-11-12
İsmail YK (İsmail YURTSEVEN) 1978-07-05 hayatta Türkçe pop, arabesk müzik ve fantezi müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı, DJ "Şappur Şuppur" 2004-05-05 "Metropol" 2012-12-07
Direc-t 1997-00-00 etkin rock topluluğu "Rus Kozmonotlar" 2004-05-00 "Son Ağaç" 2011-10-19
Ekrem DÜZGÜNOĞLU 1980-00-00 hayatta halk müziği ve rock müzik yorumcusu, şarkı yazarı Zara ile "Bir Fırtına Tuttu Bizi", "Destanlaşan Türküler" adlı toplama albümde 2004-05-00 "Karayel" 2012-06-00
Tamburada 2001-00-00 2006-00-00 elektronik-caz topluluğu "Fantastik" (Mini Albüm) 2004-05-00 "Fantastik" (Mini Albüm) 2004-05-00
Gece Yolcuları 1993-00-00 etkin rock topluluğu "Gece Yolcuları" 2004-06-03 "GC2010" 2010-05-08
Sinem 1985-08-23 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Yağmur" 2004-07-09 "Yağmur" 2004-07-09
Tarık Mengüç 1969-01-17 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Şakşuka" 2004-07-21 "Sakız" 2014-01-10
Rojhan BEKEN 1974-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Lawo" 2004-07-00 "Evîn A Azadî" 2006-06-23
Berksan ÖZER 1979-05-30 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Çilek" 2004-08-01 "6" 2016-06-15
Ayça (Ayça TEKİNDOR) 1972-06-23 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, kemancı "Yıkılıyo' " (Mini Albüm) 2004-08-09 "Yerse" (Dijital Tekli) 2010-00-00
Etnik Sentetik 1998-00-00 2008-00-00 elektronik müzik topluluğu "Selülozik" 2004-08-30 "The Rest of Etnik Sentetik" 2007-11-30
Bedük (Serhat BEDÜK) 1983-04-20 hayatta rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Serhat" adıyla, "Nefes Almak Zor" 2004-08-00 "Ful" 2011-04-15
Mine ÇAYIROĞLU 1977-12-28 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Zümrüt Gibi" 2004-09-05 "Hayalperest" (Maksi Tekli) 2014-11-26
Began (Began ÇAĞLAV) 1976-00-00 hayatta rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Mabolla" 2004-09-21 "Mabolla" 2004-09-21
Patika 2003-01-00 2004-00-0? rock topluluğu "Aşk Beni Büyütmedi" 2004-09-00 "Aşk Beni Büyütmedi" 2004-09-00
Zeynep CASALINI 1970-10-03 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Nihayet" 2004-10-12 "Unutursun", "Uzay Heparı - Sonsuza" adlı toplama albümde 2008-12-14
Destur 2004-00-0? 2004-00-0? rock topluluğu "Deli Bu Dünya" 2004-10-26 "Deli Bu Dünya" 2004-10-26
Hadise (Hadise AÇIKGÖZ) 1985-10-22 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Sweat" (Tekli) 2004-11-01 "Biz Burdayız" (Tekli) 2012-06-11
Ozan ÇOLAKOĞLU 1972-04-01 hayatta elektronik müzik bestecisi, aranjör "G.O.R.A." (Film Müziği) 2004-11-12 "01" 2012-06-11
MAT 1993-00-00 2011-00-00 rock topluluğu "Yosun" (Demo) 2004-11-00 "Ayrılık Üçlemesi" 2011-07-00
Eser BAYAR 1984-03-25 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aşkımı İtiraf Ediyorum" 2004-12-01 "Aşkımı İtiraf Ediyorum" 2004-12-01
Engin ÖZER bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Dadaş" 2004-12-04 "Dadaş" 2004-12-04
Keremcem (Keremcem DÜRÜK) 1977-12-28 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Eylül" 2004-12-13 "Hayata" 2011-04-01
Barış AKARSU 1979-06-29 2007-07-04 rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Islak Islak" 2004-12-31 "Ayrılık Zamansız Gelir" 2008-01-04
Altar 2002-00-00 etkin rock topluluğu "Tribe" (Demo) 2004-00-00 "The End" (EP) 2007-00-00
Başıbozuk 2002-00-00 etkin rock topluluğu "Kimsecikler" (Demo) 2004-00-00 "Kimsecikler" (Demo) 2004-00-00
BeeGee (Birol GİRAY) 1964-00-00 hayatta elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ "Trance-Form" (DJ Seti) 2004-00-00 Ayşe Hatun Önal ile "Sen ve Ben" (Dijital Tekli) 2012-12-10
Endişe 1997-00-00 etkin rock topluluğu "Küresel Hipnoz" (Demo) 2004-00-00 "Küresel Hipnoz" 2007-00-00
Gökbulut (Elif GÖKBULUT) bilinmiyor hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "İyi Saatte Olsunlar" (Dizi Müziği) 2004-00-00 "Bant" (EP) 2011-06-08
Toygar IŞIKLI 1974-00-00 hayatta Türkçe pop ve film müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Gece Yürüyüşü" (Dizi Müziği) 2004-00-00 "Kuzey Güney" (Dizi Müziği) 2013-08-19
Kaotik 1998-00-00 etkin rock topluluğu "Kaotik" (Demo) 2004-00-00 "Mola" (Demo) 2005-11-00
Karantina 1999-00-00 etkin rock topluluğu "Son Rüya" (Demo) 2004-00-00 "Son Rüya" (Demo) 2004-00-00
Metafor 1986-00-00 2004-00-00 rock topluluğu "Promo 2004" (Demo) 2004-00-00 "Promo 2004" (Demo) 2004-00-00
Saska 1997-01-00 etkin elektronik müzik topluluğu "Sokkur Saska" 2004-00-00 "Sokkur Saska" 2004-00-00
Zıkkım 2004-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "Kök" 2004-00-00 "Lugat-i Zıkkım" 2006-00-00
Redd 1996-00-00 etkin rock topluluğu "50/50" 2005-01-01 "Hayat Kaçık Bir Uykudur" 2012-05-02
Tuğba EKİNCİ 1976-06-04 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "O Şimdi Asker" 2005-01-26 "Hadi Kızım / Bir Kere Ara Be" (Tekli) 2013-08-02
Cem Adrian (Cem FİLİZ) 1980-11-30 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı "Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım" 2005-02-14 "Siyah Bir Veda Öpücüğü" 2012-09-18
Zeynep ARIKAN bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist Murat Köseoğlu ile "Kalabalıkta Bir Yüz" 2005-02-00 Murat Köseoğlu ile "Kalabalıkta Bir Yüz" 2005-02-00
Sadık KARAN 1978-00-0? hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Yeminim Var" 2005-03-29 "Kalk Gidelim (Yaz) " (Dijital Tekli) 2013-07-11
Hepsi 2005-00-00 etkin Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "Bir" 2005-04-01 "Fındık Kadar" (Dijital Tekli) 2011-11-23
Tolga BURKAY bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "340 m/sn" 2005-04-10 "Rahatsız" 2011-02-17
Cem KÖKSAL 1976-07-03 hayatta caz, blues ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Set Me Free" 2004-04-16 "Vigilante / Episode One" 2011-04-06
110 2003-00-00 2013-00-00 rock ve elektronik müzik topluluğu "Atomların Harika Dünyası" 2005-04-00 "Sıfır" 2010-05-12
Can ŞENGÜN bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, gitarist "Canlı Müzik" 2005-04-00 "Canlı Müzik" 2005-04-00
Ertuğ (Ertuğ ERGİN) 1970-05-18 2012-12-14 elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Hayatım..." 2005-05-04 "A1" 2008-03-17
DJ Funky C (Cem NADİRAN) 1971-02-09 hayatta hip hop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı, DJ Fuat ile "Her Ayın Elemanı" 2005-05-06 Cihat Uğurel ile "Let's Go İstanbul", "The Sounds of the City İstanbul Nights" adlı toplama albümde 2012-05-11
Tan (Tan TAŞÇI) 1981-10-30 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Rica Ederim" 2005-05-13 Müslüm Gürses ile, "Gökyüzü", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
İsmet ARICI 1961-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, gitarist, müzik öğretmeni "Aşk Var Ya" 2005-05-00 "Yine Yalnızım" 2011-03-00
Önder BİLGE 1967-00-00 hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı ve öğretmeni "Önder Bilge Project" 2005-05-00 "Önder Bilge Project" 2005-05-00
Badem 1995-00-00 etkin rock topluluğu "Badem" 2005-06-08 "Badem ve Konukları" 2012-12-10
DJ Tarkan (Tarkan ÖRS) 1973-00-00 hayatta elektronik müzik bestecisi, aranjör, DJ Dammex ile "In a Dream" (Tekli) 2005-06-23 "Grazie EP" (EP) 2010-06-30
Deja-Vu 1999-10-00 etkin rock topluluğu "Kendin Coş" 2005-06-27 "Sinir Ötesi Operasyon" 2010-03-17
Hayko CEPKİN 1978-03-11 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Sakin Olmam Lazım" 2005-06-29 "Aşkın Izdırabını..." 2012-11-13
Özlem KAVELLER bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Kozmopolit Ruh Müziği" 2005-07-13 "Kozmopolit Ruh Müziği" 2005-07-13
Hüseyin KARADAYI 1972-00-00 hayatta elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ "My Imagination" 2005-07-18 "Diskomatik" 2012-09-27
Kaan ve Kapris 1992-00-00 etkin rock topluluğu "Karagül" 2005-07-00 "Karagül" 2005-07-00
51 Promil 2003-01-00 etkin rock topluluğu "Cover" (Demo) 2005-08-10 "Doktor" (Dijital Tekli) 2010-08-29
Ege ÇUBUKÇU 1983-11-16 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı "1 Gün" 2005-08-18 "Parti İstanbul" (Tekli) 2012-08-02
Saltanat 2005-00-00 2006-00-0? rock topluluğu "Martı" (Demo) 2005-08-30 "Korkuyorum" (Demo) 2006-01-30
Gölge 2005-00-0? 2005-00-0? rock topluluğu "Aşk Tarifleri" 2005-08-00 "Aşk Tarifleri" 2005-08-00
Maça 2002-00-00 2006-10-00 rock topluluğu "As" 2005-08-00 "As" 2005-08-00
Elif NUN 1974-04-23 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, müzik öğretmeni "Amenna" 2005-08-00 Berkay ile "Aşk Sadece" (Dijital Tekli) 2012-02-08
Yakup 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Şunu, Bunu" 2005-09-07 "Kaos" 2008-03-25
Nihan (Nihan AKIN) 1981-07-06 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, müzik öğretmeni "Terk-i Diyar" 2005-09-13 "Başka Biri" 2008-08-18
Dorian 1996-00-00 etkin rock topluluğu "Yeniden Hayata" 2005-09-00 "Dorian" 2014-02-05
Onur ÖZER 1980-00-00 hayatta elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ "Envy EP" (EP) 2005-09-00 "Clavichordrama" (Tekli) 2010-09-00
Özgün (Özgün UĞURLU) 1979-10-19 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Elveda" 2005-10-14 "Konu Senden Açılınca" 2012-06-14
Cemo DOĞAN 1975-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Kırık Sazlar Türküsü" 2005-10-00 "Kırık Sazlar Türküsü" 2005-10-00
Alex (Alex TATARYAN) 1985-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Çok Zor" 2005-11-00 "Yalnız ve Serseri" (Tekli) 2012-08-06
Burak YETER 1982-05-05 hayatta elektronik müzik bestecisi, aranjör, DJ "For Action Volume 1" 2005-11-30 "Blue" 2012-07-16
Seksendört 1999-00-00 etkin rock topluluğu "Seksendört" 2005-12-07 Hande Yener ile "Rüya" 2012-06-11
Arkabahçe 2002-00-00 etkin rock topluluğu "Evindesin" 2005-12-16 "Unut ve Uyu" (Dijital Tekli) 2012-07-00
Doa (Doğa ÜSTÜNDAĞ) 1985-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı Anıl Savaş Kılıç ve Emir ile "Hisset", "Organize İşler" filminde 2005-12-23 İskender Paydaş ve Özgün ile "Tavla", Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" albümünde 2011-12-09
Taylan AYIK 1974-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yalnız Hayal" 2005-12-00 "Kaçış Yok" (Maksi Tekli) 2006-11-10
Çare 1993-00-00 etkin rock ve blues topluluğu "Bana Beni Sorma" 2005-12-00 "Unut ve Uyu" (Dijital Tekli) 2012-07-00
Anatolian Wisdom 2000-00-00 etkin rock topluluğu "Towards the Darkness of Anatolia" (Mini Albüm) 2005-00-00 "Where the Iblis Dwells" 2008-00-00
Blaspheron 2004-00-00 2005-00-0? rock topluluğu "Hidden Darkness" (Demo) 2005-00-00 "Hidden Darkness" (Demo) 2005-00-00
Conchadors 2003-00-00 etkin rock topluluğu "Sounds of the Blank" (Demo) 2005-00-00 "Strange" (Mini Albüm) 2007-00-00
Dahlia's Tear 2005-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Harmonious Euphonies for Supernatural Traumas Mesmerising Our Existences in Radient Corpuscle Galaxi" 2005-00-00 "My Rotten Spirit of Black" 2007-00-00
DDR 2004-08-00 2007-00-0? rock topluluğu "DDR Presents" (Demo) 2005-00-00 "Meinhoff", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27
Gölge 2005-00-0? 2005-00-0? rock topluluğu "Aşk Tarifleri" 2005-00-00 "Aşk Tarifleri" 2005-00-00
Grup Çipura 2005-00-0? 2005-00-0? rock topluluğu "Assk" 2005-00-00 "Assk" 2005-00-00
Esra Kahraman 1979-04-07 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, VJ "Parantez" 2005-00-00 "Parantez" 2005-00-00
Eren KÖMÜRLÜ 1986-00-00 hayatta rock yorumcusu "Sokak Kedisi" (Demo) 2005-00-00 "Çöl Gecesi" (Mini Albüm) 2008-00-00
Kurşun Asker 2001-00-00 2005-00-0? rock topluluğu "Demo" (Demo) 2005-00-00 "Demo" (Demo) 2005-00-00
Lise Terk 2005-00-0? 2005-00-0? rock topluluğu "Umut" 2005-00-00 "Umut" 2005-00-00
Murat MALAY 1978-00-00 hayatta rock ve dini müzik yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Ne Gelir Elimden?" 2005-00-00 "Taşlar" 2012-07-26
Messershmit 2005-00-00 2005-00-0? rock topluluğu "Messershmit" 2005-00-00 "Messershmit" 2005-00-00
Mirady (Murat DOĞAN) bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Xemname/Gamname" 2005-00-00 "Marmasi" 2012-04-23
Monolenium (Mesut BOZOK) bilinmiyor hayatta elektronik müzik bestecisi "Dinlerin Randevusu" (Mini Albüm) 2005-00-00 "Dinlerin Randevusu" (Mini Albüm) 2005-00-00
Notwithstanding 2005-00-00 2005-00-0? rock topluluğu "From Inside" 2005-00-00 "From Inside" 2005-00-00
Ortanca 2004-00-00 2005-00-0? rock topluluğu "Dokunduğun Denizler" 2005-00-00 "Dokunduğun Denizler" 2005-00-00
Emre ÖNBAYRAKTAR 1969-11-11 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, piyanist "Onlar ve Diğerleri" 2005-00-00 "Onlar ve Diğerleri" 2005-00-00
Sakatat 2005-00-00 2012-00-00 rock topluluğu "Kısa ve Çiğ" (Demo) 2005-00-00 "Bir Devrin Sonu" 2012-07-04
Sim 1997-00-00 etkin rock topluluğu "Dünyaya Neden Geldim ki?" (Dijital Tekli) 2005-00-00 "Kentin Işıkları" (Dijital Tekli) 2007-00-00
Siyah 8 2004-12-0? etkin rock topluluğu "Siyah 8" (Demo) 2005-00-00 "Siyah 8" (Demo) 2005-00-00
Yora 2003-03-0? etkin rock topluluğu "Karşılaşma" (EP) 2005-00-00 "Gün Sözleri" 2012-05-06
Zenith Maudlin 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Subconsciously Defeated" (Tekli) 2005-00-00 "Depression Again" (Tekli) 2014-07-12
Çamur 1996-06-00 2007-06-00 rock topluluğu "Bu Aşkın Izdırabını" 2006-01-03 "Bu Aşkın Izdırabını" 2006-01-03
Telvin 1995-00-00 etkin caz ve blues topluluğu "Telvin" 2006-01-04 "Telvin" 2006-01-04
Batuhan MUTLUGİL 1974-04-08 hayatta rock yorumcusu, gitarist Yakup ve Kaan Tangöze ile "Karanlıkta" (Tekli) 2006-01-05 Yakup ve Kaan Tangöze ile "Karanlıkta" (Tekli) 2006-01-05
Kaan TANGÖZE (Rıza Kaan TANGÖZE) 1973-09-05 hayatta rock gitaristi Yakup ve Batuhan Mutlugil ile "Karanlıkta" (Tekli) 2006-01-05 Yakup ve Batuhan Mutlugil ile "Karanlıkta" (Tekli) 2006-01-05
Yüksek Sadakat 2004-09-00 etkin rock topluluğu "Yüksek Sadakat" 2006-01-06 "Renk Körü" 2011-12-23
Dilek TÜRKAN 1978-05-25 hayatta kanto, tango ve Klasik Türk müziği yorumcusu İnce Saz ile "Mazi Kalbimde" 2006-02-01 "Aşk Mevsimi" 2011-09-28
Anima 2000-00-00 2007-12-00 rock topluluğu "Animasal" 2006-02-10 "Saklı Yüzler" (Film Müziği) 2007-11-23
İrem (İrem YAĞCI) 1986-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Hayalet Sevgilim" 2006-02-00 "Hayalet Sevgilim" 2006-02-00
Us 2004-00-00 2006-00-0? rock topluluğu "Yükseklerde" (EP) 2006-02-00 "Yükseklerde" (EP) 2006-02-00
Dilemma 2003-00-00 etkin rock topluluğu "Nereye Kadar?" 2006-03-07 "Nereye Kadar?" 2006-03-07
Tanju EREN bilinmiyor hayatta rock bestecisi, gitarist, müzik yapımcısı "40" 2006-03-27 "40" 2006-03-27
Aydilge (Aydilge SARP) 1979-06-25 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, VJ "Küçük Şarkı Evreni" 2006-03-28 "Kaçsam Ege'ye" (Dijital Tekli) 2012-06-00
Buz 2006-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "Senin Eserin" 2006-03-00 "Senin Eserin" 2006-03-00
Pinhani 2004-04-05 etkin rock topluluğu "İnandığın Masallar" 2006-04-12 "Başka Şeyler" 2012-02-10
Banu KANIBELLİ bilinmiyor hayatta caz, tango ve çocuk şarkıları yorumcusu, şarkı yazarı "Kar'a" 2006-04-17 "Lobna'nın Şarkısı" (Dijital Tekli) 2014-07-18
Panik 2005-00-00 2010-00-00 rock topluluğu "Almayan Böyle Olsun" 2006-04-28 "Almayan Böyle Olsun" 2006-04-28
Tarkan ERKAN 1969-02-01 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, müzik öğretmeni "Almam Lazım" 2006-05-04 "Almam Lazım" 2006-05-04
Aysu Baçeoğlu 1978-05-19 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sen Sağlığa Zararlısın/Hadsiz" (EP) 2006-05-25 "Muhteşem" (Tekli) 2014-01-23
Betül DEMİR 1980-09-25 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Ayrılığın El Kitabı" 2006-05-26 "Mıknatıs" 2011-04-28
Erdinç ŞENYAYLAR 1965-00-00 hayatta Türkçe pop bestecisi, çalgıcı Eyüp Hamiş, Özcan Şenyaylar ve Aylin Vatankoş ile "Sardunyaların Dansı", "41 Kere Maşallah" adlı toplama albümde 2006-05-26 "Sufi 2 (Ney & Gitar)" 2011-06-00
Murat MERMER bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Mahkum" 2006-06-00 "Benden Önce/Senden Sonra" (Mini Albüm) 2008-07-00
Önder Bora 1971-12-08 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Işık" 2006-07-14 "T-Shirt" (Dijital Tekli) 2009-06-14
Murat BOZ 1980-03-07 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Aşkı Bulamam Ben" (Tekli) 2006-07-16 "Dance Mix" (Toplama) 2012-08-14
Ebru ELVER 1980-01-28 hayatta elektronik müzik yorumcusu "Paranoyak" 2006-07-18 "İz" (Mini Albüm) 2012-11-14
Malefic Order 2004-00-00 etkin rock topluluğu "Şiddet, Nefret, Yıkım" (Demo) 2006-08-13 "Meet the Wrath of the Satanist" (EP) 2012-09-01
DJ Eyüp bilinmiyor bilinmiyor elektronik müzik aranjörü, DJ "Ulus Remix One" (Toplama) 2006-08-29 "Ulus Remix One" (Toplama) 2006-08-29
Asuman KRAUSE 1976-03-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Çok Yalnızım" 2006-08-29 "Kukla" 2008-06-16
Portecho 2005-00-00 etkin elektronik müzik ve rock topluluğu "Undertone" 2006-09-02 "Motherboy Remixes" 2013-04-02
Ayhan SİCİMOĞLU 1950-08-25 hayatta Latin müziği yorumcusu, şarkı yazarı, DJ, çalgıcı "Friends & Family" 2006-09-12 "En Estambul" 2011-10-24
Efsun bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı Özer Dönerkaya ile "Efsun" topluluğu olarak, "Duy Sesimi" 2006-09-18 "Duy Sesimi (Remix)" (Dijital Tekli) 2011-09-00
Emre AYDIN 1981-02-02 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı "Afili Yalnızlık" 2006-10-10 "Beni Biraz Böyle Hatırla" (Tekli) 2012-03-00
Bora UZER 1980-00-00 hayatta R&B ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Jay-Lal" adıyla, "Higher" 2006-11-05 Kenan Doğulu ile "Öp", Doğulu'nun "Patron" albümünde 2009-06-04
Tamer KARAN bilimnmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "Aklımda Hep Sen" 2006-11-06 "Aklımda Hep Sen" 2006-11-06
Dinmeyen 1992-00-00 2006-00-0? rock topluluğu "Sisler Bulvarı" 2006-11-16 "Sisler Bulvarı" 2006-11-16
Dolapdere Big Gang 2006-00-00 etkin Türkçe pop ve rock topluluğu "Local Strangers" 2006-12-06 "Dolapdere Big Gang (Remix)" (Toplama) 2011-10-27
Kör Talih 1995-00-00 etkin rock topluluğu "Nazar" 2006-12-07 "Nazar" 2006-12-07
Şevval SAM 1973-11-11 hayatta tango, elektronik müzik, Klasik Türk müziği, halk müziği, arabesk müzik ve film müziği yorumcusu, şarkı yazarı "Sek" 2006-12-18 "Tango" 2013-08-15
Malt 2007-00-00 etkin rock topluluğu "Kendi Adını Taşıyan İlk Albümü" 2006-12-29 Nilüfer ile "Ara Sıra, Bazı Bazı", Nilüfer'in "12 Düet" albümünde 2011-02-03
Koridor 2006-00-0? 2010-00-0? rock topluluğu "Senin O Gözlerin Var Ya" 2006-12-00 "Tanrım" (Tekli) 2010-06-00
Pul 2005-03-00 etkin rock topluluğu "Yanlış Hikaye" (Demo) 2006-12-0? "Beyaz Gölgeler" 2008-00-00
Yavuz AKYAZICI 1966-00-00 hayatta caz bestecisi ve gitaristi "Volcano (Gamzelim)" (ABD) 2006-00-00 "Yavuz Akyazıcı Quartet" olarak, "Short Stories" 2013-10-04
Ant BALCI bilinmiyor hayatta rock bestecisi ve gitaristi, müzik yapımcısı "River Project" olarak, "Open Heart" 2006-00-00 "River Project" olarak, "Open Heart" 2006-00-00
Bad Trip 2006-01-00 etkin rock topluluğu "Darmadağın" (Demo) 2006-00-00 "Depresif Melodi" (Promo Albüm) 2007-06-04
Bertuğ Cemil (Cemil Bertuğ SAĞINÇ) 1974-10-07 hayatta rock yorumcusu "Duygusal Tuzaklar" 2006-00-00 "Geldim, Gördüm, Sevdim" 2011-00-00
Cazyapjazz 2006-00-0? 2006-00-0? caz ve elektronik müzik topluluğu "Latife" 2006-00-00 "Latife" 2006-00-00
Çalar Saat 2006-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "Çalar Saat" 2006-00-00 "Çalar Saat" 2006-00-00
DandadaDan 2005-06-0? 2009-00-00 rock topluluğu "Sen Bana Birini Android" 2006-00-00 "Sen Bana Birini Android" 2006-00-00
Deggial 2003-00-00 günümüz rock topluluğu "Badragath" adıyla, "Saptırıcı" (Maksi Tekli) 2006-00-00 "Confronted with Deggial's Wrath" (EP) 2013-02-21
Derin6 2006-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "İlk" 2006-00-00 "İlk" 2006-00-00
Gevende 2000-00-00 etkin rock topluluğu "Ev" 2006-00-00 "Sen Balık Değilsin ki" 2011-00-00
Işık Manço (Ahmet IŞIK) 1969-12-09 hayatta rock yorumcusu, çalgıcı "Işık" adıyla, "Çıktım Yola" 2006-00-00 "Yansın Hozat" (Tekli) 2010-00-00
Insistence 2006-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "Drain" 2006-00-00 "Drain" 2006-00-00
Faruk KORKMAZ 1973-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Gümbürtüye Gittim, Gelicem" 2006-00-00 "iPhonedo" adıyla "Süper Ay" 2014-09-09
Miğfer 2006-00-00 2008-00-0? rock topluluğu "Yarınsız" (Demo) 2006-00-00 "Metanet" (EP) 2008-11-10
Mişa 2006-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "Maya Çalsak Göle" 2006-00-00 "Maya Çalsak Göle" 2006-00-00
Nem 2006-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "Güneşte Yalnız" 2006-00-00 "Güneşte Yalnız" 2006-00-00
Nitro 2006-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "We Sold Our Souls for Punk Metal" 2006-00-00 "We Sold Our Souls for Punk Metal" 2006-00-00
Cem ÖZKAN 1969-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Kendimce" 2006-00-00 "Kendimce" 2006-00-00
Diyar PALA 1981-00-00 hayatta hip hop yorumcusu, şarkı yazarı Emir ile "Hikayeler" (Dijital Tekli) 2006-00-00 "Pompalamasyon" 2011-06-28
Silent Disaster 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Demo 2006" (Demo) 2006-00-00 "And the Earth Is Blind" (EP) 2009-00-00
Sorrowful Tears 2006-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "Where Memories Drown" 2006-00-00 "Where Memories Drown" 2006-00-00
Şapka 2006-00-0? etkin rock topluluğu "Ahşap Evler" 2006-00-00 "Ahşap Evler" 2006-00-00
Timesailor 2001-00-00 etkin rock topluluğu "Apoplexy" adıyla, "Sun of Paradise" (Demo) 2006-00-00 "Once Upon a Time" 2011-11-18
Tetra 2006-00-0? 2006-00-0? rock topluluğu "Pis ve Ruhsuz" 2006-00-00 "Pis ve Ruhsuz" 2006-00-00
Pelin (Pelin BİNDAL) 1980-00-0? hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Son Sevilen" 2007-01-20 "Son Sevilen" 2007-01-20
Zakkum 1999-00-00 etkin rock topluluğu "Zehr-i Zakkum" 2007-01-25 "Her gün Sonbahar" 2013-09-27
Kzans 2004-00-00 etkin rock topluluğu "Vodka" 2007-01-00 "Vodka" 2007-01-00
Üçnoktabir 2002-00-00 2009-04-00 rock topluluğu "Dediler ki", "Barda" filminin albümünde 2007-02-02 "Sabaha Karşı" 2007-05-29
Atiye (Atiye YILMAZ) 1988-11-22 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Gözyaşlarım" 2007-03-01 "Soygun Var 2013-05-16
Sociopath 2006-00-00 etkin rock topluluğu "Suicide Is Art" (Demo) 2007-03-05 "In the Name of Marquis de Sade" (Mini Albüm) 2009-00-00
Arşmahal 2004-00-00 etkin rock topluluğu "Yana Yana, Döne Döne" 2007-03-00 "Gezegen Seyahatleri" (Mini Albüm) 2011-12-06
4 Yüz 2007-04-20 2009-11-00 Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "4 Yüz" 2007-04-20 "İyi Düşün Taşın" (Dijital Tekli) 2009-10-14
Şenay LAMBAOĞLU bilinmiyor hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı Cem Köksal ile "Masal", Köksal'ın "Siyah Beyaz Masallar" albümünde 2007-05-17 "Zarf Tümleci" 2014-05-27
Özge FIŞKIN 1973-06-27 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kilitler" 2007-05-22 "Bir Avuç Fotoğraf" 2012-02-27
Deli 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "İnleten Nağmeler" 2007-05-00 "İnleten Nağmeler" 2007-05-00
Gökçe (Gökçe DİNÇER) 1979-09-09 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Böğürtlenli Reçel" 2007-06-04 "Kaktüs Çiçeği" 2012-01-00
Element 2006-00-00 etkin rock topluluğu "Cehennem" 2007-06-08 "Karınca" 2010-12-24
Dinar Bandosu 2003-00-00 etkin rock topluluğu "Saykodelikdeşik" 2007-06-15 "Aya da Gidelim Osman" 2010-02-02
Barış KESKİN 1970-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Senin Olduğun Her Yer" 2007-06-18 "Senin Olduğun Her Yer" 2007-06-18
Üst Kattakiler 2002-00-00 etkin rock topluluğu "Üç Deniz Ötesi" 2007-06-25 "Aya da Gidelim Osman" 2010-02-02
İlker ÇALIŞKAN bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kardan Adam" 2007-06-28 "Kardan Adam" 2007-06-28
Asfalt Dünya 1997-00-00 etkin rock topluluğu "Ormanlar Kralı" 2007-06-30 "Ormanlar Kralı" 2007-06-30
5. Element 2002-00-00 etkin rock topluluğu "Gidiyorum Sensizliğe" (Mini Albüm) 2007-07-00 "Ah" (Dijital Tekli) 2013-10-00
Volkan KOŞAR 1978-08-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Perdeler Açılsın" 2007-08-09 "Hayırlar Olsun" (Mini Albüm) 2012-12-10
Fırtına 2001-00-00 etkin rock topluluğu "Tek Amaç" (Demo) 2007-08-22 "Tek Amaç" (Demo) 2007-08-22
Jehan BARBUR (Jehan İstiklal BARBUR) 1980-04-12 hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör Gürol Ağırbaş ile "Yaprak", "Çeyrek (Ezginin Günlüğü Şarkıları)" albümünde 2007-08-23 "Sizler Hiç Yokken" 2014-08-26
Norrda 2007-00-00 etkin elektronik müzik topluluğu "Infinite Face" 2007-09-24 "Infinite Face" 2007-09-24
Zifir 2006-00-00 etkin rock topluluğu "You Must Come with Us" 2007-09-00 "Zifir" (EP) 2012-12-25
Taksim Trio 2007-00-00 etkin dünya müziği topluluğu "Taksim Trio" 2007-10-01 "Taksim Trio" 2007-10-01
Sabih Cangil 1960-05-00 hayatta blues rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "İçimizdeki Pervaneler" 2007-10-11 "Farkındayım" 2014-05-02
Sıla (Sıla GENÇOĞLU) 1980-06-17 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Sıla" 2007-10-23 "Vaveyla" 2012-10-09
Ars Longa 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Gözyaşı Şişesi", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27 "Gözyaşı Şişesi", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27
Güray BİNAY bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Roma'ya Varış", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27 "Roma'ya Varış", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27
Cank 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Kış", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27 "Kış", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27
Dehr-i Yalan 2005-07-03 2010-12-0? rock topluluğu "Yangın Var", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27 "Yangın Var", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27
Fungu 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Little Black Dress", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27 "Little Black Dress", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27
Grangulez 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Karen", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27 "Karen", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27
Horanta 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Davuluna Vur", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27 "Davuluna Vur", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27
Kafabindünya 2001-00-00 etkin rock topluluğu "Platonik Aşk", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27 "Obi" 2012-01-06
Mai 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Ayna", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27 "Ayna", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27
OTR 2006-08-00 2007-00-0? rock topluluğu "Kolomb", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27 "Kolomb", "Vol.1 - Türkiye'den Alternatif Rock" adlı toplama albümde 2007-10-27
Ayyuka 2001-00-00 etkin rock topluluğu "Ayyuka" 2007-11-26 "Kiracı Odaları" 2013-10-10
Mustafa CECELİ 1980-11-02 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör Enbe Orkestrası ile "Unutamam", Enbe Orkestrası'nın aynı adlı albümünde 2007-11-30 "Es Remixes" 2012-08-16
Enbe Orkestrası 1993-00-00 etkin Türkçe pop topluluğu "Enbe Orkestrası" 2007-11-30 "Collection" (Toplama) 2011-12-23
Aslı GÜNGÖR 1979-09-27 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör Enbe Orkestrası ve Ferhat Göçer ile "Kalp Kalbe Karşı", Enbe Orkestrası'nın aynı adlı albümünde 2007-11-30 "Enerji" (Mini Albüm) 2013-10-07
Sarp APAK 1981-11-11 hayatta rock yorumcusu "Aşkınla Yandım" (Dijital Tekli) 2007-11-00 "Aşkınla Yandım" (Dijital Tekli) 2007-11-00
Riskk 2006-10-00 etkin rock topluluğu "Al" 2007-11-00 "Al" 2007-11-00
Volkan YIRTICI bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Yanlış Notalar" 2007-12-06 "Yanlış Notalar" 2007-12-06
Elif TURAN 1987-04-04 hayatta Türkçe pop, caz ve elektronik müzik yorumcusu "Çık Aradan" (Albüm) 2007-12-07 "Can Kenarı" (Mini Albüm) 2014-02-11
Atmosfer 1986-00-00 etkin caz rock topluluğu "Ağaçların Öyküsü" 2007-12-14 "Ağaçların Öyküsü" 2007-12-14
Suzan KARDEŞ 1960-00-00 hayatta Türkçe pop, Balkan halk müziği ve Klasik Türk müziği yorumcusu "Bekriya" 2007-12-19 "Bekriya 6" 2011-12-30
Sefarad Sami (Sami LEVİ) 1981-04-13 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Hade Hade (Duke Duke) 2007-12-25 "Disco Kolbastı ve Balkan Havaları" 2009-05-04
Tuna KİREMİTÇİ 1973-02-24 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kendi Halinde" 2007-12-27 "Kendi Halinde" 2007-12-27
Jülide ÖZÇELİK 1975-00-00 hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı "Jazz İstanbul Volume 1" 2007-12-31 "Jazz İstanbul Volume 2" 2011-12-28
4x4 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Hayır" 2007-00-00 "Hayır" 2007-00-00
6 Saat 2007-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Lekeli Kollar" 2007-00-00 "Melbourne-İstanbul" 2008-05-30
Abysmal Trench 2006-00-00 2007-00-0? rock topluluğu "The Abyss of Illusion" (Demo) 2007-00-00 "The Abyss of Illusion" (Demo) 2007-00-00
Burak AHISKALI bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Gör Kendini - Mistikrock" 2007-00-00 "Gör Kendini - Mistikrock" 2007-00-00
Ankh of Gloria 2006-00-00 etkin rock topluluğu "Dim Motion" (Demo) 2007-00-00 "Dim Motion" (Demo) 2007-00-00
Cafer ARAT bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Kayıp Gözyaşları" 2007-00-00 "Kayıp Gözyaşları" 2007-00-00
Ateş Hırsızı 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Loyalty" 2007-00-00 "Sağır" (Tekli) 2007-00-00
Bülent BİRİNCİ 1961-09-08 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Boş Kuyu" 2007-00-00 "Boş Kuyu" 2007-00-00
Brain Xcavator 2004-00-00 etkin rock topluluğu "1001 Tales of Gore: Vaka-ı Vakvakıyye" (Demo) 2007-00-00 "1001 Tales of Gore: Vaka-ı Vakvakıyye" (Demo) 2007-00-00
Cin Düğünü 2004-12-00 etkin rock topluluğu "Cin Düğünü" 2007-00-00 "Cin Düğünü" 2007-00-00
D'arch 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Desert Storm" 2007-00-00 "Ölümü Beklerken" (Maksi Tekli) 2009-02-02
Düşsel Melankoli Satırları 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Notlar" 2007-00-00 "Notlar" 2007-00-00
Edna 2003-00-00 etkin rock topluluğu "Edna" (Demo) 2007-00-00 "Gün Işığına Masallar" (Demo) 2009-03-25
Eyyam 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Rock Makamı" 2007-00-00 "Rock Makamı" 2007-00-00
Grup Sokak 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Küçük Kadın" 2007-00-00 "Küçük Kadın" 2007-00-00
HayaleTTren 2000-00-0? etkin rock topluluğu "Yalnız" 2007-00-00 "Yalnız" 2007-00-00
Hayvanlar Alemi 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Gaga" 2007-00-00 "Gaga" 2007-00-00
Kreş 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Zaman Yok" 2007-00-00 "Zaman Yok" 2007-00-00
Mara 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Her Şey Yolunda Anne" 2007-00-00 "Her Şey Yolunda Anne" 2007-00-00
Mavera 1999-00-0? etkin rock topluluğu "Mavera" (Demo) 2007-00-00 "Mavera" (EP) 2010-06-00
Necrobula 2006-00-00 2007-00-00 rock topluluğu "Time Is Over" (Demo) 2007-00-00 "Time Is Over" (Demo) 2007-00-00
Panzer 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Panzer / Demo 2007" (Demo) 2007-00-00 "Panzer / Demo 2007" (Demo) 2007-00-00
Perceptive Revival 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "The Darkest Nights" 2007-00-00 "The Darkest Nights" 2007-00-00
Peyk 2007-00-0? 2007-00-0? rock topluluğu "Suluşaka" 2007-00-00 "Suluşaka" 2007-00-00
Ebru Polat (Filiz SARIKAYA) 1983-06-30 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Çetin Ceviz" (EP) 2007-00-00 "Kaçın Kurasıyım" (Tekli) 2012-04-27
Pryme Sinister 2002-00-00 2008-00-0? rock topluluğu "Stryke!" (Demo) 2007-00-00 "Deadspot" (Tekli) 2007-00-00
Sirannon 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Annon Morin" (Demo) 2007-00-00 "Semper Caliga" 2011-08-08
Soul Fate 2007-00-00 etkin rock topluluğu "İntihar" (Demo) 2007-00-00 "Soldiers" (Demo) 2008-00-00
Transparan 2004-00-00 etkin rock topluluğu "Nerede Kaybettim Seni?" (Dijital Tekli) 2007-00-00 "Nerede Kaybettim Seni?" (Dijital Tekli) 2007-00-00
Cihan YILDIZ bilinmiyor bilinmiyor rock yorumcusu "Sessiz Odalar" 2007-00-00 "Sessiz Odalar" 2007-00-00
Kemal DOĞULU 1979-10-14 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "1 Yerde" (Tekli) 2008-01-22 "IV. Kemal" (Tekli) 2011-07-20
İrem Candar 1987-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Duş" 2008-02-06 "Yoldan Geçen Adam" (Tekli) 2012-01-00
Second 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Yok Artık" 2008-02-00 "Yok Artık" 2008-02-00
Esma ER 1982-08-25 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Kimi Kimi?" 2008-03-07 "No 2" (Tekli) 2012-12-03
Sakin 1999-00-00 2011-02-00 rock topluluğu "Hayat" 2008-03-07 "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" (Film Müziği) 2011-04-15
Kırkaltı 2003-00-00 2008-00-0? rock topluluğu "Kırkaltı" 2008-03-00 "Kırkaltı" 2008-03-00
Süreyya (Süreyya Bostan) 19??-06-08 hayatta Türkçe pop yorumcusu, söz yazarı "Dünya Güzeli-Kuş Gribi" (Albüm) 2008-04-02 "Riv Riv" (Mini Albüm) 2019-05-24
Murat GÜNEŞ 1978-01-17 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Limanlar", "Çınar Vol. I" albümünde 2008-04-11 Emel Yalçın ile "Her Yerde Ben", Yalçın'ın "Endorfin" albümünde 2010-03-02
Gökhan TÜRKMEN 1983-09-01 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Büyük İnsan" 2008-04-17 "Bitmesin (Aytaç Özgümüş Remix)" (Dijital Tekli) 2013-10-04
VJ Bülent (Bülent ÇARIKÇI) 1973-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, VJ "Kalbinde Hayat Buldum" (Mini Albüm) 2008-04-28 "Kalbinde Hayat Buldum" (Mini Albüm) 2008-04-28
Mira 2007-00-00 etkin elektronik müzik topluluğu "Eve Dönmeliyim" 2008-04-29 "Ayda Kahvaltı" 2012-04-11
80 Kalibre 2006-00-00 etkin rock topluluğu "Kurtul Zindanından" (Demo) 2008-05-01 "Zamanı Geldi" (DVD) 2012-07-00
Gece 2000-00-00 etkin rock topluluğu "İçinde Saklı" 2008-05-08 "Gece" 2011-04-22
Serhan SOKULGAN 1982-01-02 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, DJ "Bitti Ruhumun Gezmeleri" (Tekli) 2008-05-09 "Takas" (Dijital Tekli) 2011-05-00
Sibel Mirkelam 1983-05-15 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yalan Bi' Aşk" (Albüm) 2008-05-12 "Biri De Gördüm İkiyi De" (Tekli) 2019-12-09
Özgür ÇEVİK 1981-05-27 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Düş-ün-ce" 2008-06-05 "Düş-ün-ce" 2008-06-05
Crepusculum Demoror 2004-00-00 2008-00-0? rock topluluğu "Misanthropic Instinct" (Demo) 2008-06-06 "Misanthropic Instinct" (Demo) 2008-06-06
Seda YAVUZ bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Vagon", Hüseyin Karadayı'nın "You Dance from Turkey" albümünde 2008-06-12 "Bi' Şeyler Yap" 2009-04-10
Gönen (Gönen GÜLDAL) bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Hayal Bile Edemezsin" (Mini Albüm) 2008-07-03 "Bahsetme" (EP) 2012-02-24
Tayfun HANCILAR 1970-12-22 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, DJ "Kilit" 2008-07-03 "Aldırma" (Mini Albüm) 2010-04-01
Karnaval 2005-00-00 etkin R&B topluluğu "Karnaval" 2008-07-08 "Karnaval" 2008-07-08
Taha ÖZER 1987-00-00 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Davet" (Mini Albüm) 2008-07-08 "Davet" (Mini Albüm) 2008-07-03
Yasemin Mori (Yasemin SAVGI) 1982-03-04 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, ranjör "Hayvanlar" 2008-07-10 "Deli Bando" 2012-10-05
Murat DALKILIÇ 1983-08-07 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Kasaba" (EP) 2008-07-28 "Bir Güzellik Yap" 2012-05-15
İlker PEHRİZ 1979-00-00 hayatta rock yorumcusu "Şarkıcı Parçası" (Dijital EP) 2008-07-00 "Bizim Odamız" (Mini Albüm) 2012-12-00
Hypocrite Project (Barış KARABAY) 2007-00-00 etkin rock yorumcusu, şarkı yazarı "A" 2008-08-21 "A" 2008-08-21
Yetkin OMAÇ 1983-12-22 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Ben & Kendim" 2008-08-22 "Uyan" (Dijital Tekli) 2014-01-15
Teke 2008-00-00 etkin rock topluluğu "Gloat Over" (Demo) 2008-08-00 "Bestial Cult" (EP) 2009-00-00
Ateş TEZER 1960-00-00 hayatta caz ve elektronik müzik bestecisi, aranjör, DJ, davulcu Uğur Güneş ve Mahmut Yalay ile "Ateş Tezer Trio" olarak, "Sahil" 2008-09-26 DJ U.F.U.K. ile "Gazla Remix" 2011-00-00
İlkim (İlkim YILMAZ) bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, çalgıcı "İlkim Oulanem" adıyla, "The Alarm" (Demo) 2008-09-00 "Girdap" 2011-00-00
Umut Akyıldız (Süleyman Umut AKYILDIZ) 1986-09-20 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Süleyman" sahne adı ile "Zor Bulursun" (Albüm) 2008-10-14 "Tövbe" (Dijital Tekli) 2022-09-09
Popkorn 2007-12-0? 2008-00-0? elektronik müzik topluluğu Yonca Evcimik ve U.Ur ile "Şöhret" (Mini Albüm) 2008-10-22 Yonca Evcimik ve U.Ur ile "Şöhret" (Mini Albüm) 2008-10-22
U.Ur (Uğur YILDIRAN) 1982-00-00 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı Yonca Evcimik ve Popkorn ile "Şöhret" (Mini Albüm) 2008-10-22 Yonca Evcimik ve Popkorn ile "Şöhret" (Mini Albüm) 2008-10-22
Aygen BİLGE bilinmiyor hayatta caz yorumcusu, şarkı sözü yazarı Ersen Dadaşlar ile "Anadolu Sevdamız" 2008-11-03 "Beklenen" 2010-06-28
Selim GÜLGÖREN 1986-11-20 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "İstanbul Bana Dar" (EP) 2008-11-04 "Biraz Farklı" (EP) 2013-10-23
Melis DANİŞMEND 1977-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yalancının Şarkısı", Burkay'ın "Renk Körü" albümünde 2008-11-21 "Biraz Gülmek İstiyordum" 2013-01-10
Umut KAYA 1981-04-06 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Umut Kaya" 2008-12-12 "Çakıl Taşları" (Dizi Müziği) 2010-00-00
Ayşe ÖZYILMAZEL 1979-10-24 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Biçare", "Uzay Heparı - Sonsuza" adlı toplama albümde 2008-12-14 "Su Gibi Gel" (Tekli) 2012-07-06
Baht 2007-04-00 etkin rock topluluğu "Bilinçten Derine" (EP) 2008-12-00 "Aquarelle" (Tekli) 2013-11-26
Abrogate 2007-00-00 etkin rock topluluğu "This Is an Advice" (Tekli) 2008-00-00 "This Is an Advice" (Tekli) 2008-00-00
Cenk Han ALKAYA bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Gülmeyi Dene" 2008-00-00 "Gülmeyi Dene" 2008-00-00
Genco ARI 1983-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, miks mühendisi, çalgıcı, orkestra şefi, öğretim üyesi "Wizart" 2008-00-00 Evren Çelik ile "İki Keklik" (Dijital Tekli) 2015-01-15
Arkhe 2006-11-00 etkin rock topluluğu "Sakin Senfoni" (Demo) 2008-00-00 "Sakin Senfoni" (Demo) 2008-00-00
Auvryana 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Auvryana" (Demo) 2008-00-00 "Six Years of Sorrow" 2012-00-00
Cragataska 2008-00-00 etkin rock topluluğu "Ağustos 17" (Demo) 2008-00-00 "Bir Şairin Ölüşü", "The Wound That Never Heals" adlı toplama EP'nin içinde 2011-10-30
Gökyüzü 2006-00-00 etkin rock topluluğu "Kayıp Aşklar Günlüğü" 2008-00-00 "Kayıp Aşklar Günlüğü" 2008-00-00
Grup Ran 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Karanlık" 2008-00-00 "Karanlık" 2008-00-00
Hariçten Gazelciler 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Hariçten Gazelciler" 2008-00-00 "Hariçten Gazelciler" 2008-00-00
Hümanist 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Kıl Adam" 2008-00-00 "Kıl Adam" 2008-00-00
Islak Köpek 2005-05-00 etkin caz topluluğu "Islak Köpek" (EP) 2008-00-00 Mark Lotz ile "Istanbul Improv Sessions May 4th" 2011-00-00
İki 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Karanlık Sular" (Mini Albüm) 2008-00-00 "Karanlık Sular" (Mini Albüm) 2008-00-00
Kilink 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Kasaba" 2008-00-00 "Kasaba" 2008-00-00
Kozmos (Ediz ORHONSAYIN) 1992-06-04 hayatta hip hop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Deneme Albümü" (Demo) 2008-00-00 "Boşver" (Dijital Tekli) 2013-09-00
Lora 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Bir Kadının Portresi" 2008-00-00 "Bir Kadının Portresi" 2008-00-00
Maskara 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Maskara" 2008-00-00 "Maskara" 2008-00-00
Malazlar 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Abolishing the Borders from Below" (Demo) 2008-00-00 "Abolishing the Borders from Below" (Demo) 2008-00-00
Metalbreath 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Metalbreath / Demo" (Demo) 2008-00-00 "Metalbreath / Demo" (Demo) 2008-00-00
Meyan 2006-01-00 etkin rock topluluğu "Beni Bırakırsan" 2008-00-00 "Meyan" 2011-01-04
Ercüneyt ÖZDEMİR bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "E8" 2008-00-00 "E8" 2008-00-00
Güler (Güler ÖZİNCE) 1981-00-00 hayatta rock yorumcusu "Bu Kadar Yeter" (EP) 2008-00-00 "Bu Kadar Yeter" (EP) 2008-00-00
Pickpocket 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Hayalle Gerçek Arasında" 2008-00-00 "Hayalle Gerçek Arasında" 2008-00-00
Rest of All 2006-00-00 etkin rock topluluğu "Mavi Oda Studio Productions" (Demo) 2008-00-00 "Mavi Oda Studio Productions" (Demo) 2008-00-00
Sanctus Moreor 2008-00-0? 2008-00-0? rock topluluğu "Knot" (Demo) 2008-00-00 "Knot" (Demo) 2008-00-00
Siya Şeve 2002-00-00 etkin rock topluluğu "Zeng" (Demo) 2008-00-00 "Puç" (Demo) 2010-00-00
Tartarus 2006-00-00 2010-00-0? rock topluluğu "Dreams and Stories" (EP) 2008-00-00 "Mechanic Degeneration" (Demo) 2010-00-00
Undertakers 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Undertakers" (Maksi Tekli) 2008-00-00 "Reborn" (Maksi Tekli) 2012-10-28
Magilum 2000-00-00 etkin rock topluluğu "Kırmızı Kar" 2009-01-15 "İnsanların Arasındasın" (EP) 2013-03-26
yash-ar 2007-00-00 etkin rock topluluğu "Nefrete, Kine Karşı" 2009-02-13 "Nefrete, Kine Karşı" 2009-02-13
Cin Seddi 2003-00-00 etkin rock topluluğu "Her Şeye Evet Diyemem" 2009-02-00 "Her Şeye Evet Diyemem" 2009-02-00
FOMA 2007-00-00 etkin rock topluluğu "Albüm" 2009-03-16 "Ağzımda Tabanca" (EP) 2012-04-00
Kolpa 2004-00-00 etkin rock topluluğu "Hayat Senin" 2009-03-00 "Yatağın Soğuk Tarafı" 2011-11-00
POST 2006-00-00 etkin elektronik müzik topluluğu "Su Yolunu Bulur" (Dijital EP) 2009-03-00 "Organic Hologram" (Dijital Albüm) 2013-02-21
Ercan DEMİREL 1984-00-00 hayatta Türkçe pop, elektronik müzik ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, çalgıcı "Elveda Deme Bana" 2009-04-02 "Kal Gittiğin Yerde" (Dijital Tekli) 2013-08-29
Deha (Deha BİLİMLİER) 1983-06-04 hayatta Türkçe pop, rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, viyolonselci "5555" (EP) 2009-04-06 "Mutasyon" 2013-08-16
Ozan MUSLUOĞLU 1977-06-11 hayatta caz bestecisi, aranjör, çalgıcı "Coincidence" 2009-04-21 "My Best Friends Are Pianists" 2012-12-12
Model 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Perili Sirk" (Mini Albüm) 2009-05-12 Ozan Doğulu ile "130 BPM Dağılmak İstiyorum" (Tekli) 2012-09-14
Asena ÖZÇETİN 1973-05-14 hayatta rock yorumcusu "Uçurumlar Arasında" 2009-05-18 "Uçurumlar Arasında" 2009-05-18
Burak PEKÜN bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "İskele" (Mini Albüm) 2009-05-27 "İs" (Mini Albüm) 2012-09-26
Kendi (Nuray Ülker) 1987-02-04 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aksi EP" (Mini Albüm) 2009-05-28 "Sevişelim Mi? Dövüşelim Mi?" (Tekli) 2018-07-14
Senfonya 2003-00-00 etkin rock topluluğu "Elem" (Demo) 2009-05-30 "Elem" (Demo) 2009-05-30
Uğur KİRİK bilinmiyor hayatta elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ "Sultan's Carpet" 2009-06-18 "Bazaar" 2011-09-20
Anlipnes 2008-00-00 etkin rock topluluğu "Empty Skies" (Demo) 2009-06-23 "Inanis Caelum" (Mini Albüm) 2010-12-00
İstanbul Academia Project 2006-00-00 etkin tango topluluğu "Oblivion", "Sulle Rive Del Tango (L'Incontro)" albümünde 2009-06-26 "Oblivion", "Sulle Rive Del Tango (L'Incontro)" albümünde 2009-06-26
Vortex of Clutter 2008-00-00 etkin rock topluluğu "Everlasting Journey" (EP) 2009-06-00 "Eclipse of Reason Beyond Time" 2014-11-18
Emir (Emir SEVİNÇ) 1980-09-07 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Ben Sen Olamam" 2009-07-08 "Ateşten Bi' Rüzgâr" (Tekli) 2012-04-25
Altan ÇETİN 1969-01-17 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, müzik yapımcısı Enbe Orkestrası ile "Martılar" (Tekli) 2009-07-13 "Bak Gör" (Tekli) 2011-11-12
Babutsa 2009-00-00 etkin Türkçe pop ve elektronik müzik topluluğu "London Calling" 2009-07-30 "Kestane" (EP) 2011-12-02
solardip 2007-00-00 etkin elektronik müzik topluluğu "Dip Inside" (EP) 2009-08-00 "Future Now" 2012-03-10
Ölüm 2009-00-00 etkin rock topluluğu "Kafeinsiz" (Demo) 2009-09-09 "A Dark Tribute" (Tekli) 2013-01-15
Çağrı (Çağrı MÜFTÜOĞLU) 1982-12-27 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Çağrı" (Mini Albüm) 2009-09-16 "Aferin" (Tekli) 2013-09-00
Bon Mod 2008-12-0? etkin elektronik müzik topluluğu "Chocolate Cheesecake EP" (Tekli) 2009-10-08 "Idolize Yourself" 2011-04-21
Milk Hunter 2006-00-00 etkin rock topluluğu "Ucundan Acıcık" (Maksi Tekli) 2009-10-17 "Ucundan Acıcık" (Maksi Tekli) 2009-10-17
Elif GÜVENDİK 1975-09-22 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Aşk Nağmeleri" (Mini Albüm) 2009-10-19 "Aşk Nağmeleri" (Mini Albüm) 2009-10-19
İmer DEMİRER 1964-00-00 hayatta caz bestecisi, çalgıcı, müzik öğretmeni "You, Me & Char" 2009-10-22 "You, Me & Char" 2009-10-22
Gizli Özne 2002-00-00 etkin rock topluluğu "İnce Bir Cam Yüreğim" (Dijital Tekli) 2009-10-00 "İnce Bir Cam Yüreğim" (Dijital Tekli) 2009-10-00
Yayla 2007-00-00 etkin rock topluluğu "Yayla" (Demo) 2009-11-20 "Nihaihayat" (EP) 2013-01-21
Ferec 2002-00-00 etkin rock topluluğu "Helikopter" 2009-10-00 "Helikopter" 2009-10-00
Ceynur (Ceynur BİÇER-ARSLAN) 1978-04-03 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Aşk, Yağmur ve Çikolata" 2009-11-06 "Arabada Dinle" (Tekli) 2011-02-28
123 2004-00-00 etkin elektronik-caz topluluğu "Aksel" 2009-11-00 "Lara" 2012-01-00
Nefes 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Nefes" (7 şarkılık demo) 2009-11-00 "Nefes" 2011-06-06
Babayani 2007-03-00 etkin rock topluluğu "Rakı Balık" 2009-12-23 "Rakı Balık" 2009-12-23
Kathastrophobia 2007-00-00 etkin rock topluluğu "Fright of Disaster" (Demo) 2009-00-00 "Fright of Disaster" (Demo) 2009-00-00

2010'lar değiştir

2010'lu yıllarda kaydı yayınlanmış solistler ve topluluklar:

Solist - Topluluk Adı Doğum (Kuruluş) Tarihi Ölüm (Dağılış) Tarihi Müzikal Unvanı İlk Müzik Kaydının Adı ile Biçimi İlk Müzik Kaydının Tarihi Son Müzik Kaydının Adı ile Biçimi Son Müzik Kaydının Tarihi
Tolga Atkın 1978-02-24 hayatta rock yorumcusu Koridor ile "Ölmem mi?" 2010-01-04 Koridor ile "Ölmem mi?" 2010-01-04
Tuğba Özay 1978-02-10 hayatta Türkçe pop yorumcusu, manken "Armoni" (Albüm) 2010-01-25 "Dinle" (Tekli) 2021-07-01
Apsent 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Apsent" 2010-01-00 "Apsent" 2010-01-00
Mercan (Mercan Şenel) 1981-00-00 hayatta elektronik müzik yorumcusu, çalgıcı "Sana Değil Kardeşine (Hepsi Gey)" (Mini Albüm) 2010-02-02 "Dile Kolay" (Tekli) 2018-10-10
Rektal Tuşe 2009-00-00 etkin rock topluluğu "Gayet Ciddiyiz!" (Demo) 2010-02-00 "Biz Daha Kötüsünü Yapana Kadar En Kötüsü Bu" (Demo) 2014-04-24
Kırmızı 2005-00-00 etkin rock topluluğu "Kırmızı" (Tekli) 2010-03-02 "İsyan" (Mini Albüm) 2011-03-08
Emel Yalçın 1979-11-02 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Endorfin" 2010-03-02 "Endorfin" 2010-03-02
Multitap 2006-09-00 etkin elektronik müzik ve rock topluluğu "Takım Oyunu" 2010-03-09 Demet Evgar ile "Bu Şarkıyı Dinliyorsan" (Dijital Tekli) 2012-02-13
Melek İrdem 1983-11-08 hayatta rock yorumcusu, çalgıcı "Panik Atak" 2010-03-00 "Panik Atak" 2010-03-00
Pin-up 2001-00-00 Dağıldı rock topluluğu "Üretim Hatası" (Dijital Tekli) 2010-03-00 "Üretim Hatası" (Dijital Tekli) 2010-03-00
She Past Away 2006-00-00 etkin rock topluluğu "Kasvetli Kutlama" (Tekli) 2010-04-03 "Belirdi Gece" 2012-02-20
Eflatun (Oğuz Kaan Özdemir) 1979-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Cennette Bir Akşamüstü" 2010-04-08 "Çıkmaz Sokaklar" (Maksi Tekli) 2012-04-13
Maral Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aman Gelsene" 2010-04-15 "Ankara Şahidim Olsun" 2021-08-30
Piiz 2003-00-00 etkin rock topluluğu "Kardem" 2010-04-16 "Kardem" 2010-04-16
Tülay Dönmez bilinmiyor hayatta elektronik müzik yorumcusu "Perspektif" (EP) 2010-04-21 "Perspektif" (EP) 2010-04-21
Gökcan Sanlıman 1985-12-22 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yesterday" 2010-04-30 "Soğuk Temmuz" 2012-12-12
Songül Zar Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Çaldın" (EP) 2010-05-14 "Bul Beni" (Tekli) 2022-05-30
Nada 2010-00-00 etkin elektronik müzik topluluğu "Gece Düştü", Gülbahar Kültür'ün "I Love Istanbul" adlı albümünde 2010-05-21 "Oda" 2011-03-14
Yelda Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Artı Bir" (Albüm) 2010-05-28 "Şıp Sevdi" 2015-12-01
Kaan Gökman 1978-00-00 hayatta elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ "This Is (H)it!" 2010-06-14 Zanna ile "Hatırım Yok Mu?" (Tekli) 2022-10-14
Bülent Nargaz 1965-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Bir Günah Gibi" (Tekli) 2010-06-17 "Bir Günah Gibi" (Tekli) 2010-06-17
Kerem Aktan 1970-00-00 hayatta caz yorumcusu "Bade" 2010-06-00 "Bade" 2010-06-00
Volga Tamöz 1976-03-12 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ, müzik yapımcısı Miss N ile "Forget" (Tekli) 2010-07-01 "Tam 90'dan" 2012-05-24
Fettah Can 1975-10-12 hayatta Türkçe pop ve arabesk müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Hazine" 2010-07-21 "Aklımda Kalanlar" 2012-03-19
Makine 2006-00-00 etkin rock topluluğu "Makine" 2010-07-00 "Makine" 2010-07-00
Nilay Dorsa 1982-01-02 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Afrodizyak" (EP) 2010-08-02 "Caka" (Tekli) 2019-06-10
Berkay (Berkay Şahin) 1981-00-00 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Ele İnat" 2010-09-14 "Doksana Bir Kala" (Tekli) 2013-08-28
Mavi (Ayşegül Turan) 1979-02-16 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Mavi" (EP) 2010-09-17 "Aç Kapıyı" (EP) 2012-11-26
Nükleer Başlıklı Kız 2005-09-0? etkin rock topluluğu "Nükleer Başlıklı Kız 1" 2010-09-23 "Nükleer Başlıklı Kız 1" 2010-09-23
Ceylan Ertem 1980-12-26 hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı "Soluk" 2010-09-30 "Ütopyalar Güzeldir" 2012-09-20
Ramadan (Ramadan Çaysever) 1984-00-0? hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Hazır mısın?" (Mini Albüm) 2010-10-13 "Diskotek" (Mini Albüm) 2012-03-03
Ayla Çelik 1973-11-14 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı "Lavanta" 2010-10-18 "Lavanta" 2010-10-18
Hale Caneroğlu 1974-12-18 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "İçimde Saklısın" (Mini Albüm) 2010-10-25 Berkay Özideş ile "Çaresizim", "Bizim Şarkımız" adlı müzikalin albümünde 2012-02-23
Elvan Günaydın 1990-03-08 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu Enbe Orkestrası ve Mustafa Ceceli ile "Eksik", Enbe Orkestrası'nın "Kalbim" albümünde 2010-12-10 Enbe Orkestrası ile "Gidiyorum Aşkım", Enbe Orkestrası'nın "Collection" albümünde 2011-12-23
Elif Çağlar (Elif Çağlar Muslu) 1980-04-15 hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı "M-U-S-I-C" 2010-12-17 "Misfit" 2015-05-26
Gamze Akın 1983 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yaktım" (Albüm) 2010-12-27 "Can Susar" 2021-09-17
Harikalar Diyarı 2006-06-00 etkin elektronik müzik ve caz topluluğu "Bak Kalbine" 2010-12-29 "Bak Kalbine" 2010-12-29
Salt 2010-00-00 etkin rock topluluğu "İlk Kar" (Demo) 2010-00-00 "Terk Et", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Yağzan (Yağzan Boyoğlu) 1983-02-16 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Jenerik-Muhteşem Yüzyıl" (Dizi müziği) 2011-01-05 "Geri Gel" (Maksi Tekli) 2012-09-18
Can Bonomo 1987-05-16 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Meczup" 2011-01-19 "Aşktan ve Gariplikten" 2012-12-06
Men with a Plan 2006-00-00 etkin elektronik müzik topluluğu "Batteries not Included" 2011-01-19 "Singles & Remixes" 2012-05-10
Dolunay (Dolunay Obruk) 1980-06-15 hayatta elektronik müzik ve caz yorumcusu, şarkı yazarı "Lambaya Püf De" (Tekli) 2011-02-11 "Yalnızca" (Mini Albüm) 2014-10-14
Simge (Simge Sağın) 1981-08-08 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yeni Çıktı" (EP) 2011-03-29 "Sevmek Yüzünden" 2021-04-09
Dengesiz Herifler 2003-00-00 etkin rock topluluğu Sıfır" 2011-04-06 Sıfır" 2011-04-06
Aseton 2005-04-07 etkin rock topluluğu "Ben Böyle Albümün" 2011-04-18 "Ben Böyle Albümün" 2011-04-18
Sinan Akçıl 1982-05-20 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "Kalp Sesi" 2011-04-22 "Kapı" 2013-04-15
Sanem Aydın 1978-00-00 hayatta Türkçe pop ve tango yorumcusu, şarkı yazarı "Bitti Derken" (EP) 2011-04-26 "Kaderin Cilvesi" (Dijital Tekli) 2013-10-08
Ece Gürsel 1990-12-11 hayatta Türkçe pop yorumcusu, sunucu, manken "Yarı Farkında" 2011-04-29 "Vur Kalbimden" 2020-12-23
Ehl-i Keyf 2003-00-00 etkin rock topluluğu "Yeraltından Notalar" 2011-04-00 "Hasar Tespiti" 2011-11-00
Rape 2011-00-00 2012-00-00 rock topluluğu "R.A.P.E." (Demo) 2011-05-03 "Rapevomit" (Maksi Tekli) 2012-12-15
Emir Yargın (Ali Emir Yargın) 1988-09-22 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Tokat" (Mini Albüm) 2011-05-10 "Kanka Olurduk Ölümüne" (Dijital Tekli) 2014-06-12
Mabel Matiz (Fatih KARACA) 1985-08-31 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Mabel Matiz 2011-05-11 Ah! Kosmos ile "Mavi" (Dijital Tekli) 2016-09-06
Pastel 2011-00-0? etkin rock topluluğu "Ay Işığı" 2011-05-11 "Ay Işığı" 2011-05-11
Cansu Kurtcu bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Cansu" adıyla "His (Her Şey İçinde Saklı)" 2011-05-18 "Amenna" (Maksi Tekli) 2014-09-29
Ömür Gedik 1970-12-22 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu "Hop Dedik, Orda Kal" (Maksi Tekli) 2011-05-20 "Kaliko" (Maksi Tekli) 2013-09-11
Ebru Keskin 1987-06-13 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Do Me" 2011-05-27 "Alo" (Tekli) 2022-08-19
Tampon 2011-00-0? 2011-00-0? rock topluluğu "Live Studio Recording (19.05.2011)" 2011-05-00 "Live Studio Recording (19.05.2011)" 2011-05-00
Acrosome 2009-00-00 etkin rock topluluğu "Dementia Praecox" (Mini Albüm) 2011-06-01 "Non-Pourable Lines" (Mini Albüm) 2014-06-01
Bertan Asllani 1990-07-03 hayatta Türkçe pop yorumcusu Bertan adı ile "İmkansız" (Albüm) 2011-06-02 "Ben Lazım" (Tekli) 2017-06-02
Serhat Kidil 1982-00-00 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Dahili ve Harici" (Dijital Tekli) 2011-06-08 "Dahili ve Harici" (Dijital Tekli) 2011-06-08
Yavuz Akyazıcı Project 2011-00-00 etkin caz topluluğu "Turkish Standards Vol. 1" 2011-06-24 "Turkish Standards Vol. 2" 2014-12-09
Barış Sarıdede 1977-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Farz-ı Misal" 2011-06-29 "Farz-ı Misal" 2011-06-29
Art Niyet 2007-01-00 etkin rock topluluğu "Aşka Gerek Yok" 2011-06-00 "Aşka Gerek Yok" 2011-06-00
Nazlı Hamarat 1988 hayatta Türkçe pop yorumcusu, Bu Tarz Benim yarışmacısı "24 Saat" (Maksi Tekli) 2011-07-14 "24 Saat" (Maksi Tekli) 2011-07-14
Atınç bilinmiyor hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yolculuk" 2011-07-00 "Yolculuk" 2011-07-00
Jan Jan Kızlar 2011-08-10 2012 Türkçe pop topluluğu Gökhan Özen ile "JanJan" 2011-08-10 Gökhan Özen ile "JanJan" 2011-08-10
Mavi Parşömen 2011-00-00 etkin rock topluluğu "Ah İstanbul" (Dijital Tekli) 2011-08-10 "Hicazkar Yalnızlık" (Dijital Tekli) 2011-11-18
Cihat Uğurel 1972-00-00 hayatta Türkçe Pop ve elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı, DJ "Sortie Bosphorus by Cihat Uğurel" (DJ Seti) 2011-08-00 DJ Funky C ile "Let's Go İstanbul", "The Sounds of the City İstanbul Nights" adlı toplama albümde 2012-05-11
İstanbul 12 Orkestrası 2003-00-00 etkin caz topluluğu "İlk" 2011-10-20 "İlk" 2011-10-20
Cüneyt Üstüner 1984 hayatta Türkçe pop yorumcusu Tuğba Ekinci ile "Bi' Görsem" (Tekli) 2011-11-01 "Serüven" (Tekli) 2021-05-31
Şirin Soysal 1980-01-00 hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı "Bir Şeyler Var" 2011-11-01 "Ziyaret" 2013-11-05
Halil Sezai (Halil Sezai Paracıkoğlu) 1979-08-16 hayatta caz ve rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Seni Beklerken" 2011-11-21 "Ey Aşk" 2013-01-28
Sinan Cem Eroğlu 1986-00-00 hayatta caz bestecisi ve çalgıcısı, aranjör, müzik öğretmeni Akın Eldes ile "Hane-i Akustik" 2011-12-02 "Picture", "Secret of Istanbul" adlı toplama albümde 2012-04-00
Aynur Aydın 1980-12-15 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "12 Çeşit La La - 12 Ways to La La" 2011-12-07 "Sor Gel" (Tekli) 2021-09-02
Gülşah Tütüncü Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu Enbe Orkestrası ile "Hiç Gitmesin" 2011-12-08 "Sen De Mi Brütüs?" (Tekli) 2019-08-07
Yılmaz Kömürcü 1984-03-24 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist, müzik öğretmeni İskender Paydaş ile "Yeni Aşk", Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" albümünde 2011-12-09 İskender Paydaş ile "Yeni Aşk", Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" albümünde 2011-12-09
Pelin Yılmaz bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu İskender Paydaş ile "Arapsaçı", Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" albümünde 2011-12-09 OZGVR ile "Halkalı Şeker", "Yekte" ve "Burçak Tarlası", "Airplayz" adlı albümde 2022-09-09
Ali Erel 1984-00-00 hayatta R&B yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı "Değiştik" 2011-12-26 "Değiştik" 2011-12-26
Emir Yeşil bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, çalgıcı "Back Home" 2011-12-30 "Back Home" 2011-12-30
Deniz Değer bilinmiyor hayatta rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör, gitarist "Bekle" 2011-12-00 "Bekle" 2011-12-00
Yabgu 2008-00-00 etkin rock topluluğu "Uyan" (EP) 2011-00-00 "Uyan" (EP) 2011-00-00
Kıvılcım 1983-10-22 hayatta elektronik müzik, caz ve tango yorumcusu, şarkı yazarı "Ehlikeyf" 2012-01-01 "Ehlikeyf" 2012-01-01
Güvenç Dağüstün 1978-00-00 hayatta caz yorumcusu, şarkı yazarı, operacı "Evde Yoklar" 2012-01-09 "Evde Yoklar" 2012-01-09
Yaya 2007-00-00 etkin rock topluluğu "Bay A.'nın Hikâyesi" 2012-02-10 "Bay A.'nın Hikâyesi" 2012-02-10
Yaşru 2009-00-00 etkin rock topluluğu "Öd Tengri Yaşar" (Mini Albüm) 2012-02-15 "Öz" (Mini Albüm) 2014-01-06
Berkay Özideş 1984-08-26 hayatta caz yorumcusu "Bizim Şarkımız", aynı adlı müzikalin albümünde 2012-02-23 Kürşat Başar ile "Ben Varım", Başar'ın "Keşke Burada Olsaydın" albümünde 2012-03-27
Erdem Kınay 1978-01-06 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik aranjörü, şarkı yazarı "Proje" 2012-03-07 "Proje 3" (Albüm) 2022-01-01
Gürz 2006-00-00 etkin rock topluluğu "Sons of Earth and Sky" (EP) 2012-03-16 "Sons of Earth and Sky" (EP) 2012-03-16
Jilet 2009-00-00 etkin rock topluluğu "SüperTürk" (Film Müziği) 2012-03-16 "Tamperaman", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Çağlayan Topaloğlu 1985 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aşk Aşk Aşk" (Albüm) 2012-03-16 "Numara" (Tekli) 2018-04-28
Merve Özbey 1988-07-18 hayatta Türkçe pop yorumcusu Erdem Kınay ile "Duman" 2012-03-22 "Yerle Yeksan" 2021-07-16
Gülden (Gülden Ayşe Arslan) 1984-01-02 hayatta Türkçe pop yorumcusu Emre Aydın ile "Soğuk Odalar" 2012-03-24 "Yandan Yandan" (Tekli) 2021-07-14
Kürşat Başar 1963-08-26 hayatta caz bestecisi, saksafoncu, DJ "Keşke Burada Olsaydın" 2012-03-27 "Keşke Burada Olsaydın" 2012-03-27
Lila (Ayşe Ertuğrul İnam) 19??-06-08 hayatta Türkçe pop, rock, elektronik müzik yorumcusu "Ayşe Ertuğrul" sahne adı ile "Nasıl?" 2012-04-02 "Aşık Olasım Var" 2022-06-10
Hakan Küçükçınar 1971-07-27 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Aşk Merdivenleri" 2012-04-12 "Aşk Merdivenleri" 2012-04-12
Meltem (Meltem Bayrak Uzunkaya) 1979-02-15 hayatta elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı, aranjör "I" (Mini Albüm) 2012-04-13 "I" (Mini Albüm) 2012-04-13
Havin bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Mazide Bıraktım" (Albüm) 2012-04-26 "Tevazu" (Maksi Tekli) 2019-03-22
Zeynep Bastık 1983-07-08 hayatta Türkçe pop yorumcusu Murat Dalkılıç ile "Lüzumsuz Savaş" 2012-05-12 Reynmen ile "Yalan" 2021-09-24
Meli (Sündüs Meli Türkyılmaz) 1976-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı, gitarist "Meli" 2012-06-04 "Meli" 2012-06-04
Ferman Akgül 1979-12-25 hayatta rock ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı Ozan Çolakoğlu ile "Rüzgâr", Çolakoğlu'nun "01" albümünde 2012-06-11 Ozan Çolakoğlu ile "Rüzgâr", Çolakoğlu'nun "01" albümünde 2012-06-11
Cem Kılıç 1978-01-04 hayatta Türkçe pop yorumcusu, oyuncu "Süpermen" (Tekli) 2012-06-14 "Çamur" (Tekli) 2017-09-22
Şimal 1986-04-25 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Şimal Yıldızı" (Mini Albüm) 2012-07-17 "Z Raporu" (Tekli) 2018-07-14
Aslızen (Aslı Zen Yentuğ) 1977 hayatta Türkçe pop yorumcusu, söz yazarı, oyuncu, vokalist "Işık" 2012-08-29 "Suçumuz Sevmek" 2021-06-28
Ayşe Saran 1985-08-24 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Rüyadan Kaçış" 2012-09-07 "Kavga Başladı" 2014-02-25
Funda (Funda Kılıç) 1988-08-17 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Moda" (Albüm) 2012-10-12 "Elimde Değil" (Tekli) 2021-09-03
Ece Seçkin 1991-09-12 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bu Ne Ya?" 2012-10-16 Faruk Sabancı ile "Bón Voyage" (Tekli) 2021-08-12
İrem Derici 1987-03-21 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, şarkı yazarı "Bensiz Yapamazsın" (Tekli) 2012-11-09 Alper Atakan ile "Affeder Mi Aşk Bizi?" (Tekli) 2021-08-13
Röya (Röyale Yakup kızı Necefova/Röya Ayxhan) 1982-06-14 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Gönder" (Tekli) 2012-11-20 "Dolunay" 2021-06-30
Ezgi bilinmiyor hayatta caz yorumcusu "Ezgi" 2012-12-04 "Ezgi" 2012-12-04
Piston 2011-00-00 etkin rock topluluğu "Tamperaman" 2012-12-12 "Tamperaman" 2012-12-12
Begüm Tarako 1982-09-07 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Aklımın Oyunları" (Mini Albüm) 2012-12-12 "Aklımın Oyunları" (Mini Albüm) 2012-12-12
Onlar 2006-09-00 etkin rock topluluğu "Biz Hariç Herkes" 2012-12-13 "Biz Hariç Herkes" 2012-12-13
Murat Uyar 1983-00-00 hayatta elektronik müzik aranjörü, DJ Zeynep Dizdar ile "Maske" (Tekli) 2012-12-20 "Maske" (Tekli) 2012-12-20
Mekanik 2011-00-00 etkin rock topluluğu "Kitlesel Depresyon" 2012-00-00 "Diktatör" 2014-07-17
Gülnur Gökçe 1982-07-07 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Porselen Düşler" (Maksi Tekli) 2013-01-28 Tetik ile "Beni Çıldırtıyor" 2021-08-06
SİS 2013-00-00 etkin rock topluluğu "Anne Ben Öldüm" (Tekli) 2013-02-01 "Yaslı Dünya" 2014-11-01
Onur Ensert 198?-05-08 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, aranjör "Tesadüflermiş Kader" (Albüm) 2013-02-06 "Doğru Aşk" (Albüm) 2019-04-05
Eser Çobanoğlu 1982-12-17 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Ben Kazandım" 2013-04-17 "Arkadaşım", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Serhat Aslan bilinmiyor hayatta elektronik müzik yorumcusu Kaan Gökman ile "Gir Kanıma" (Dijital Tekli) 2013-04-29 "Gir Kanıma" (Dijital Tekli) 2013-04-29
Ezo 1993-01-29 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Kalbine Sürgün" 2013-05-18 "Güzel Ayrılık" 2019-04-17
Tuğba Altıntop 1976-12-25 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yana Yıkıla" 2013-06-11 "Hüzün Hoşgeldin" 2020-11-12
Balina 2010-00-00 etkin rock topluluğu "Balina" (EP) 2013-06-17 "Balina" (EP) 2013-06-17
Burcu ARI (Burcu Kaytmaz-Arı) 1978-00-00 hayatta Türkçe pop ve caz yorumcusu "Ölürüm O Zaman", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01 "Seyyah" (Mini Albüm) 2013-10-10
Bay J (Jerfi Benveniste) 1970-12-07 hayatta rock yorumcusu, operacı, şarkı yazarı, çalgıcı, DJ "Şu Dağlarda Kar Olsaydım", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01 "Şu Dağlarda Kar Olsaydım", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Ahmet Korhan Çetiner 1988-00-00 hayatta Türkçe pop yorumcusu, şarkı yazarı, çalgıcı Metin Yıldız ile, "Unutursun Diye", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01 Metin Yıldız ile, "Unutursun Diye", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Yusuf Demirkol 1980-01-03 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı İstanbul Arabesque Project ile, "Aldanma Çocuksu Mahzun Yüzüne", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01 İstanbul Arabesque Project ile, "Aldanma Çocuksu Mahzun Yüzüne", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Metin Yıldız 1974-08-20 hayatta Türkçe pop yorumcusu Ahmet Korhan Çetiner ile, "Unutursun Diye", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01 Ahmet Korhan Çetiner ile, "Unutursun Diye", "Baba Şarkılar" adlı toplama albümde 2013-08-01
Yusuf Çim 1991-09-26 hayatta Türkçe pop yorumcusu, oyuncu "Olsun Bir Kere" (EP) 2013-08-21 "Olsun Bir Kere" (EP) 2013-08-21
Anatolik 2010-00-00 etkin rock topluluğu "Distonya" (Mini Albüm) 2013-09-07 "Distonya" (Mini Albüm) 2013-09-07
Şerafettin Çaylı 1980-00-00 hayatta rock yorumcusu, şarkı yazarı "Yine Sensiz" (Dijital Tekli) 2013-09-15 "Yine Sensiz" (Dijital Tekli) 2013-09-15
Yılmaz Taner 1982-02-10 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Misafirperver" (Mini albüm) 2013-10-07 "Dedikodu" (Tekli) 2021-10-06
Gökhan San 1992-08-17 hayatta elektronik müzik yorumcusu, besteci "Makyaj" (EP) 2013-10-14 Kaan Gökman ile "Benden Olsun" (Tekli) 2014-07-28
meriva 2006-00-00 etkin rock topluluğu "hepberaberyalnız" 2013-11-03 "hepberaberyalnız" 2013-11-03
Suadiye (Suadiye Övenç) 1991-05-04 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Kalp Atışları" (Mini Albüm) 2013-11-04 "Aşkerler" (Tekli) 2018-05-18
Tuğba Yurt 1987-09-02 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Ağır Yaralı" 2013-12-05 "Benim O" 2021-04-02
Den Siste 2010-00-00 etkin rock topluluğu "Ölü Gözyaşı" (EP) 2014-01-00 "Ölü Gözyaşı" (EP) 2014-01-00
Günsu (Günsu İnce) 1986-05-16 hayatta Türkçe pop yorumcusu, besteci, söz yazarı, manken "Acıtır Mesafeler" (Albüm) 2014-01-20 Orçun Çıkmaz ile "Farkına Var" (Tekli) 2022-09-01
J-DA (Rojda Çetindağ) bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, besteci "Dum Rakka" (Mini Albüm) 2014-02-05 "Dum Rakka" (Mini Albüm) 2014-02-05
Demet Ulusoy Bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu, direk dansçı, spor eğitmeni "Başkası Varmış" (Tekli) 2014-02-14 "Aşk Ölüme Eş" (Tekli) 2015-05-09
Burcu Furtun (Burcu Furtun Ensert) 1983-12-07 hayatta Türkçe pop yorumcusu, besteci, yazar "Burcu Furtun Ensert" sahne adı ile "Onlardan Biri Olmuşsun" (Tekli) 2014-02-21 "Bayılıcam" (Maksi Tekli) 2022-08-05
Ozan Koçer 1982-10-06 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Eski Sevgilim" (Albüm) 2014-03-04 "Ben Yokum" (Tekli) 2022-03-18
BERЯ (Berrin Keklikler) 1994-04-07 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Unutmadım" 2014-04-09 "Bir Anda" 2021-07-30
Çağla (Çağla Korkmaz) 1987 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Nasıl Yani/Bilmiyor musun?" 2014-04-17 "Hadi Yarim" 2021-06-27
Aleyna Dalveren 1996 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Hastam Çok" (EP) 2014-04-28 "Kıyamam" 2021-04-02
Emine Ün 1977-09-24 hayatta Türkçe pop yorumcusu, oyuncu "Nazar" (Maksi Tekli) 2014-04-30 "Kural" (Tekli) 2014-11-28
Başak Evren Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bıraktığım Yerde Kalırsın" (Tekli) 2014-05-14 "Bırkatığım Yerde Kalırsın" (Tekli) 2014-05-14
Bengisu (Bengisu Önal) 1992-10-09 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Dünyanın Öteki Ucuna" 2014-06-02 "Çocuk" 2021-08-20
Melis Kar 1990-03-18 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Kaçak" (Albüm) 2014-06-03 "İrtifa" 2020-11-27
Kadir ÇEBİ bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu, besteci "Dert Faslı" (Maksi Tekli) 2014-06-17 "Dert Faslı" (Maksi Tekli) 2014-06-17
Murat Yaprak Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu, aranjör "Tarih" 2014-07-11 Nefer Atilla ile "Kalmaz Yanına" 2019-07-19
Hayfi 19??-12-09 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Salla" (Albüm) 2014-07-24 "Gitme Zamanı" 2021-10-05
Elif Kaya 1988 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Elif Kaya" (Albüm) 2014-08-25 "Bebek" 2021-03-08
Fulin (Fulin Şıngırık) 1985-01-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Firardayım" (EP) 2014-08-25 "Dizimde Yara" 2020-02-04
Kübra Erdoğan-Merve Erdoğan 2014-00-00 etkin caz topluluğu "Aşk Olsun" (Mini Albüm) 2014-10-31 "Aşk Olsun" (Mini Albüm) 2014-10-31
Hakan Küfündur 1995-01-15 hayatta Türkçe pop aranjörü Çelik ile "Cici Kız" 2014-11-04 Zeynep Sağdaş ile "Resimdeki Gözyaşları" 2017-08-13
Edis 1990-11-28 hayatta elektronik müzik yorumcusu "Benim Ol" (Dijital Tekli) 2014-12-01 "Arıyorum" (Dijital tekli) 2021-09-17
Ayshe 1992-01-24 hayatta Türkçe pop yorumcusu Cem Belevi ile "Kim Ne Derse Desin" (Tekli) 2014-12-10 "Hovarda" (Tekli) 2021-06-15
Barış Erdem 1985-01-28 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Kafam Güzel" (Tekli) 2014-12-19 "Tam 1 Yavru" (Tekli) 2016-03-18
Esra Eren Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Şişşt Sen" (Albüm) 2014-12-30 "Şişşt Sen" (Albüm) 2014-12-30
Malzaham 2014-00-00 etkin rock topluluğu "Rebirth for Yourself" (EP) 2014-00-00 "Rebirth for Yourself" (EP) 2014-00-00
Evren Çelik 1986-04-02 hayatta caz yorumcusu Genco Arı ile "İki Keklik" (Dijital Tekli) 2015-01-15 Genco Arı ile "İki Keklik" (Dijital Tekli) 2015-01-15
Beren Demirkaya 1991-02-25 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu "Dünya" (EP) 2015-03-19 "Böyle Bir Sevda" (Tekli) 2021-10-01
Güliz Ayla 1988-04-27 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Güliz Ayla" (EP) 2015-04-15 "Şivesi Sensin Aşkın" (Tekli) 2021-09-19
Büşra Periz 1992-11-11 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Olmazsa Olmazımsın" 2015-04-21 "Küçük Sevgilim" 2018-06-29
Emrah Karaduman 1992-11-04 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Toz Duman" (Çeşitli Sanatçılardan Oluşan Derleme Proje Albümü) 2015-05-05 Emirhan Çakmak "İllallah" (Tekli) 2021-11-19
Suzanna Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aşk Benimle Güzeldir" (Maksi Tekli) 2015-07-22 "Ay Yüzlüm" (Tekli) 2021-05-05
Behzat Uygur Jr. Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Dolunay" 2015-07-31 "Benimsin" (Tekli) 2016-11-07
Burcu Ulukaya 1984-07-04 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Gurur Duyarım" (Maksi Tekli) 2015-08-06 "Yalnız Uyurum" (Tekli) 2021-07-26
Çağla Somuncu Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu, Manken, "Bugün Ne Giysem?" yarışmacısı "Bu Da Benim Tarzım" (Tekli) 2015-08-26 Muhammet Kurt ile "Kıpır Kıpır" 2020-08-26
Dilek Pehlivan 1987-04-09 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Dilek Dolunay" adı ile "Şansına Küs" (Tekli) 2015-09-27 "Keskin Bıçak" (Tekli) 2021-08-04
Nuri Harun Ateş 1980-01-26 hayatta Türkçe pop ve opera yorumcusu "Kafası Karışık Kontrenör" (Albüm) 2015-12-05 "Hayatım Yıkılmış Sarayım" 2021-10-10
Gökçe Kırgız (Gökçe Kırgız Taner) 1990-10-29 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Fırtınalar" 2015-12-07 "Eylül" (Tekli) 2022-09-15
Hediye Biliç 1983-04-24 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Al Yanına" (Tekli) 2015-12-18 "Çevrimiçi" (Tekli) 2019-07-09
Burçak Güneş 198?-10-18 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yatak" (Mini Albüm) 2016-01-07 "Kirli Sepet" (Tekli) 2016-12-11
Tuğçe Haşimoğlu 1982-04-16 hayatta Türkçe pop yorumcusu, yayıncı "Ayrılık Şarkısı" 2016-01-19 "Yıkıla Yıkıla" 2021-09-26
Gamze Ökten Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Fanatik" (EP) 2016-01-26 "Gecenin Üçünde" 2020-09-20
Ferah Zeydan 1994-02-20 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yanlışız Senle" 2016-02-01 "Dön Desem" 2020-03-12
Rabia Karataş 1988-01-14 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Rabia" adı ile "Bozulursun" (Tekli) 2016-02-27 "Yuh Yuh" 2021-08-01
Caner Kızıl 1989-06-13 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yakıyor İçimi" (Tekli) 2016-04-15 "Miras" (Tekli) 2018-12-14
Şiva 1991-05-20 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Cadı" 2016-04-28 "Tatlı Telaş" (Tekli) 2018-08-09
Derya Uluğ 1986-02-21 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Okyanus" (Tekli) 2016-06-03 "Bizim Çocuklar" (Tekli) 2021-06-09
Ada Eratik Salkım 2011-04-12 hayatta Türkçe pop yorumcusu Yeşim Salkım ile "Bak Postacı Geliyor", Çeşitli Sanatçılardan oluşan "Çocuk Diskosu" adlı çocuk şarkıları albümünden 2016-06-10 Yeşim Salkım ile "Bak Postacı Geliyor", Çeşitli Sanatçılardan oluşan "Çocuk Diskosu" adlı çocuk şarkıları albümünden 2016-06-10
Özge Doğru 1980-07-16 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Velhasıl" (Tekli) 2016-06-24 "Esaret" 2021-09-25
Çisil Egeli 1989-04-17 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bırak Acıları Ardında" (Tekli) 2016-07-18 "Çarem Yok" (Tekli) 2021-03-19
Öykü Uğur Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sayende" (EP) 2016-08-06 "Bana Müsaade" 2019-11-29
Aleyna Tilki 2000-03-28 hayatta Türkçe pop yorumcusu Emrah Karaduman ile "Cevapsız Çınlama" (Tekli) 2016-08-19 Dillon Francis ile "Real Love", "Hapinnes Machine" adlı albümde 2021-10-06
Ceylan Bayar Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu Ahmet Korhan ile "Kelepçe" (Tekli) 2016-08-27 Ahmet Korhan ile "Kelepçe" (Tekli) 2016-08-27
Elzem (Elzem Uzun) Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "1 Anda" (Tekli) 2016-08-29 "1 Anda" (Tekli) 2016-08-29
Hande Ünsal 1992-02-25 hayatta Türkçe pop yorumcusu "İki Çift Laf" (Tekli) 2016-09-30 "Gönder Gelsin" (Tekli) 2021-06-14
Banu Parlak 1987 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Narin Yarim" (Tekli) 2016-11-10 "Canın Sağolsun" 2020-10-08
Dilara Ural 1987-09-11 hayatta Türkçe pop ve elektronik müzik yorumcusu "Dilara" sahne adı ile "Erkekler" (Tekli) 2016-11-15 "Hayaletim Ol" (Tekli) 2020-09-28
Bahar Candan 1998-02-17 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Dondurma Gibisin" (Tekli) 2017-01-06 "Dom Pérignon" (Tekli) 2019-07-12
Öykü Karadağ 1988-01-11 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yorma" (Tekli) 2017-01-07 "Selfie" (Tekli) 2017-09-19
Eylül Çekirge 1992-09-19 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Eylül" sahne adı ile "Kalk Git" (Tekli) 2017-01-14 "Karınca" 2021-10-15
Belma Şahin 1982-06-30 hayatta Türkçe pop yorumcusu Turaç Berkay ile "İki Cihan" (Tekli) 2017-01-27 "Benim Hikayem" 2020-12-18
Gökçe Özgül 1994-09-22 hayatta Türkçe Pop ve hip hop yorumcusu, şarkı yazarı "Bi Deniyim" (Tekli) 2017-03-21 "Mor Çiçeğim" (Tekli) 2021-08-17
Özge Öztimur 1986 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Porselen" (Tekli) 2017-04-18 "Dert" 2021-10-16
Nil Çaçan 1992-02-23 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Eden Bulur" 2017-04-26 "Rakkas" 2020-07-17
Emine Aydın 1987 hayatta Türkçe pop yorumcusu "İşte Benim Stilim" programına özel olarak "Kirli Sepeti" (Tekli) 2017-04-28 "İşte Benim Stilim" programına özel olarak "Kirli Sepeti" (Tekli) 2017-04-28
Gamze Yıldız 1987-07-03 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Tıpış Tıpış" (Tekli) 2017-05-05 "Tıpış Tıpış" (Tekli) 2017-05-05
Hind bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu Erdem Kınay ile "Her Gece Kal" (Tekli) 2017-05-26 Murat Yaprak ile "Gümbür Gümbür" (Tekli) 2019-07-25
Nur Cennet 1990-02-12 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aşksız Prenses" 2017-05-26 "Yalanmış" 2021-09-02
Alper Erözer 2004-07-09 hayatta Türkçe pop yorumcusu "I Think You Love Me Now" 2017-07-14 "Saçları Sarı" 2021-10-01
Fıratcan (Fıratcan Dalmış) 1994-07-22 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yasaklısın" 2017-07-17 "Sansürsüz" 2019-07-04
Dila (Dila Kalafatoğlu) 1990-01-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Kırmızı Halı" (Tekli) 2017-07-25 "Ne Yani?" (Tekli) 2021-11-26
Buse Türker 1991 hayatta Türkçe pop, caz ve arabesk yorumcusu "Buse" sahne adı ile "Uzatmayalım" (Tekli) 2017-07-26 "Seyyah" 2019-10-11
Ceyda Ersoy 1988-09-30 hayatta Türkçe pop yorumcusu Esra Ersoy ile "Dekolte" (Tekli) 2017-07-26 "Hoppa" (Tekli) 2022-06-24
Esra Ersoy 1985-06-21 hayatta Türkçe pop yorumcusu Ceyda Ersoy ile "Dekolte" (Tekli) 2017-07-26 Ceyda Ersoy ile "Çalsana Kalbimi" (Tekli) 2018-06-08
Tuğba Çiğdem 1992 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Maske" (Tekli) 2017-07-27 (Tekli) "Maske" 2017-07-27
Derya Su (Derya Su Gaygusuz) bilinmiyor hayatta Türkçe pop ve hip hop yorumcusu "Küçükoğlan" (Tekli) 2017-07-28 "Grrr" 2021-03-11
Aşkın Çelik Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Mosmor" (Tekli) 2017-08-03 "Aman Aman" (Tekli) 2021-09-09
Gizem (Gizem Tuncer) 1992 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aşk Uykusu" (Maksi Tekli) 2017-08-04 "Tabu" (Tekli) 2021-01-22
Berna Tan 1985-03-30 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Kına" 2017-08-10 "Evleneceğim" 2021-05-28
Merve Küçükaytekin 1985-05-15 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Anlatacaklarım Var" (Albüm) 2017-08-25 "Anlatacaklarım Var" (Albüm) 2017-08-25
Rabia Tunçbilek 1996-01-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu İskender Paydaş ile "Kime Ne Arkadaşım?" (Tekli) 2017-08-21 "Var Ya" 2021-08-27
Uğur Etiler 1995-08-17 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yaktım Gemileri" (Tekli) 2017-08-21 "Ters Açı" 2021-10-29
Mercan (Mercan Kartaltepe) Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Marka" (Tekli) 2017-08-25 "Marka" (Tekli) 2017-08-25
Çınara (Çınara Gül) 1992 hayatta Türkçe ve Türkmence pop yorumcusu "Kandıramazsın" (EP) 2017-09-08 "Adı 'Aşk' Olsun" (Tekli) 2021-14-07
Duru Kurt 1990-01-04 hayatta Türkçe pop yorumcusu "VIP" (Tekli) 2017-09-14 "Harika Biri" (Tekli) 2021-07-02
Asya Gashi (Asya Laureta Gashi) 1984-01-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Riya" (Tekli) 2017-09-15 "Uyumadım" (Tekli) 2021-06-18
İkizler (Şeyda Tezemir&Ceyda Tezemir) 1996-06-21 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Öptüm" 2017-09-26 "Öptüm" 2017-09-26
İpek Demir 1987 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Unutuverdim" (Albüm) 2017-10-04 "Çaresi Aşk" 2021-05-14
Kadir Can Turan bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Çarenin Kendine Çaresi Yok" (Tekli) 2017-10-04 "Çarenin Kendine Çaresi Yok" (Tekli) 2017-10-04
Yağmur Akoğlu Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Zamanla Olur" 2017-10-06 "Saygılarımla" 2021-01-15
Pınar Süer 1994 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Pamuk Şeker" (Tekli) 2017-11-04 "Sen Gittin" 2021-02-05
Eda Gören 1994-02-12 hayatta Türkçe pop yorumcusu Tankurt Manas ile "Uzay" 2017-12-08 "Full Bebek" 2019-09-11
Seçil Gür 1986-01-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Deli Yangınım" (Tekli) 2017-12-29 "O'nun Adı Sen" 2021-10-01
Sedef Ergin 1995-06-20 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bandıra Bandıra" (Tekli) 2017-12-29 "Tek Başına" 2020-07-30
Melek 1992-11-15 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Biz Kızlar" (Tekli) 2018-01-09 "Biz Kızlar" (Tekli) 2018-01-09
Melodi (Gültekin Kaplan) 1999-01-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sadakatsiz" 2018-01-15 "Fly Me To The Moon" 2021-11-13
Kübra (Kübra Can) 1989-01-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Oyalama Beni" 2018-03-06 "Hop" 2021-04-30
MASGE 2018 etkin Türkçe müzik topluluğu "Serseri Mayın" 2018-03-14 "Karmakarışık" 2020-02-21
Emre Erdal 1981 hayatta Türkçe pop yorumcusu Murat Yaprak ile "40 Derece" 2018-03-15 Murat Yaprak ile "40 Derece" 2018-03-15
Merve Kazanç 1980 hayatta Türkçe pop ve rock yorumcusu "Yağmur Olsam" 2018-03-22 "Adresler Karıştı" (Tekli) 2021-09-16
Erim Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Aferin" (Tekli) 2018-04-16 "Aferin" (Tekli) 2018-04-16
Tuğçe Kandemir 1996-02-23 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bu Benim Öyküm" (Tekli) 2018-04-18 "Sakın Ola" 2021-10-22
Hera (Hera Kübra Aslan) 1989 hayatta Türkçe pop yorumcusu Ozan Doğulu ile "Öle Öle" 2018-04-20 Ozan Doğulu ile "Yanar" 2019-12-12
Saygın Akbudak 1983 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Terlik" (Tekli) 2018-05-30 "Terlik" (Tekli) 2018-05-30
Selin Ciğerci 1984-04-04 hayatta Türkçe pop yorumcusu Ebru Polat ile "Beş Karat" (Tekli) 2018-06-10 "Hikaye" (Tekli) 2019-06-24
Ayçam (Ayça Gürsaçer) Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu, besteci Cem Şahan ile "Fiyasko" (Tekli) 2018-07-09 "Dön Hadi" (Tekli) 2021-07-16
Cem Şahan Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu Ayçam ile "Fiyasko" (Tekli) 2018-07-09 Ayten Rasul ile "Badami" (Tekli) 2021-06-04
Sevgi Fırat 1998-01-06 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Sevgi" sahne adı ile "Koca Güneş" (Tekli) 2018-08-03 "Müstehak" (Tekli) 2020-12-28
Denisa (Denisa Gültekin) 1986-01-01 hayatta Türkçe pop ve hip hop yorumcusu Ender Çubuker ile "Alamazsın" (Tekli) 2018-08-09 "Tekrar Aynı Gün" 2020-02-15
Kotakot Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Silk Beni" (Tekli) 2018-08-09 "Silk Beni" (Tekli) 2018-08-09
Ayben Ersoy Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Kapak Olur" (Tekli) 2018-08-13 "İyileştim" (Tekli) 2020-09-10
Kardelen (Kardelen Kumdereli) 1996-09-17 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Şanıma İnanma" (Tekli) 2018-09-19 "Kıran Kırana" 2018-12-28
Gülşah Kelekçi 1986 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yedi Düvel" (Tekli) 2018-10-18 "Yedi Düvel" (Tekli) 2018-10-18
Hasibe (Hasibe Turhan) 1994-07-24 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Kaç Kere?" 2018-11-14 "Yazık Sana" 2021-06-11
Burak Toktamış Bilinmiyor hayatta rock yorumcusu "Büyü" 2018-11-15 "Büyü" 2018-11-15
Ahsen Almaz 199?-12-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Yandırdın Kalbimi" 2018-11-23 "Yaksınlar" 2021-09-16
Deniz Er 1986-01-01 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Zarar" 2018-12-10 "Zor Sevda" 2020-01-24
Aybüke Albere 1990-04-25 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Ne Diyorsan" (Tekli) 2018-12-26 "Balla" (Tekli) 2021-09-03
Cerem Onurluer 1995-01-15 hayatta Türkçe pop yorumcusu "OHO" (Tekli) 2019-01-09 "Zamanı Değil" 2020-04-27
Peren Fildişi 1980 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Adam Gibi Adam" (Tekli) 2019-01-14 "Adam Gibi Adam" (Tekli) 2019-01-14
Sura İskenderli 1994-12-17 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Niye?" 2019-02-12 "Yok (Ee, Daha Daha Nasılsınız?)" 2021-08-24
Gül Gökçe Korkmaz 1987 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Var Ya Da Yok" (Tekli) 2019-03-20 "Nazar" (Tekli) 2021-10-15
Irmak Arıcı 1998-07-31 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Gece Gibi Gönlün" 2019-03-25 "Asık Suratım" 2021-11-05
Caroline (Caroline Yılmaz) 1983-04-07 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Göster Göster" (Tekli) 2019-04-22 "Ta Uzak Yollardan" 2021-11-05
İvana Sert 1979-10-15 hayatta Türkçe pop yorumcusu "İmalat Hatası" (Tekli) 2019-05-03 "İmalat Hatası" (Tekli) 2019-05-03
Naz Laçin Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Hayırdır Anlamadım?" (Tekli) 2019-05-03 "Hadi Bye" (Tekli) 2021-01-15
Ezra (Esra Arslanagız) 1991 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Avaz Avaz" (Tekli) 2019-05-13 "Avaz Avaz" 2019-05-13
GALA 2019 etkin Türkçe pop topluluğu "Hayrola Aşkım?" (Tekli) 2019-06-10 "Yalan" (Tekli) 2020-01-29
Serra Arıtürk 1998-06-21 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Kendimi Bilmeden" 2019-06-28 "Olmazdın" (Tekli) 2020-12-15
Başak Çalık 2003-08-27 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Bye Bye" (Tekli) 2019-08-16 "No No No" (Tekli) 2020-01-10
Melike (Melike Cula) Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Şans" (Tekli) 2019-09-25 "Şans" (Tekli) 2019-09-25
Ceren Çağlar 2000-01-23 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Allah'ın Cezası" (Tekli) 2019-10-04 "Masal" (Tekli) 2020-10-14
Merve (Merve Yıldırım) Bilinmiyor hayatta Türkçe pop yorumcusu "Müdana" (Tekli) 2019-10-04 "Müdana" (Tekli) 2019-10-04
Rüya (Rüya Uluçınar) 2009-04-02 hayatta Türkçe pop yorumcusu "Tatlı Rüyalar" (Tekli) 2019-12-06 "Aklım Nerde?" (Tekli) 2021-04-09

2020'ler değiştir

Kaynakça değiştir

 1. ^ Güngör, Nazife. Arabesk (Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik). Ankara: Bilgi Yayınevi. Aralık 1993. Genişletilmiş 2. baskı. sf. 23. ISBN 975-494-153-X
 2. ^ a b "Contents of the 1912 Turkish Premier Record Catalogue" (PDF). 3 Aralık 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2013. 
 3. ^ a b c d e "Odeon © 12.10.2013 by Henry König". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2013. 
 4. ^ a b c d e f g h "Odeon © 12.10.2013 by Henry König". 12 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2013. 
 5. ^ a b c "Odeon © 12.10.2013 by Henry König". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2013. 
 6. ^ "Sephardic Music: A Century of Recordings". 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2013. 
 7. ^ "Sephardic Music: A Century of Recordings". 16 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2013. 
 8. ^ "Sephardic Music: A Century of Recordings". 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2013. 
 9. ^ "Sephardic Music: A Century of Recordings". 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2013. 
 10. ^ "Hâfız Burhan". 27 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Haziran 2012. 
 11. ^ a b "Ayhan Işık'a Ait Taş Plak Olduğu Ortaya Çıktı". 29 Kasım 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2012. 
 12. ^ Columbia Records tarafından gerçekleştirilen plak kaydında, Feriha Tevfik'in getirilmesinin zorluğu bahane edilerek adı kullanılmasına rağmen 1930 Türkiye Güzellik Kraliçesi Mübeccel Namık'ın kızkardeşi Müzehher (Keçeci) ile düet yaptırılmıştır. (Picus dergisi, Aralık 2001)
 13. ^ "Türkiye'nin İlk Popstar'ı". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2012. 
 14. ^ "İz-Caz". 3 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2016. 
 15. ^ a b "Türkiye'nin Ses Kayıt Tarihine Bir Bakış... Salih Zeki Çavdaroğlu". 28 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2012. 
 16. ^ a b "Tangolar". 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2012. 
 17. ^ a b c "Plak, Kaset ve CD'lerde, "Türkçe Tangolar"ımız - Erdener Koyutürk". 27 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2012. 
 18. ^ "Metin Ersoy Diskografisi". 13 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2012. 
 19. ^ "Çağlar Yerlikaya: Metin Ersoy ile Röportaj". 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2012. 
 20. ^ "Gökçen Kaynatan". 21 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2012. 
 21. ^ "Müzik: Selmi Andak (O Şarkıyı Henüz Yazmadım)". 11 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Nisan 2012. 
 22. ^ "Huysuz Virjin Plak Dünyasına Transfer Oldu". 2 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2012.