Türk dili ve edebiyatı

Hem,, geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiyatını ele alan akademik disiplin

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiyatını ele alır ve tanıtır. Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısını inceler. Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için hazırlamak; ikincisi öğrencileri Türk dünyasının bütününde öteki Türk lehçeleri ve edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamaktır. Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı ve halk edebiyatı üzerine dersler verilir. Bu bölümü bitiren öğrencilere Türkolog unvanı verilir. TC Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2007 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre Türkiye'de lisans eğitimi veren sivil 108 yükseköğretim kurumu vardır. Bunlardan 58'inde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bulunur. Bir anlamda her iki üniversiteden birinde bu bölüm bulunur.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri değiştir

Türkiye değiştir

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 3. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 4. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 5. Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 6. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 7. Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 8. Artvin Çoruh Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 9. Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 10. Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 11. Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 12. Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 13. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 14. Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 15. Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 16. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 17. Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 18. Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 19. Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 20. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 21. Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 22. Erzincan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 23. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 24. Fatih Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 25. Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 26. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 27. Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 28. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 29. Giresun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 30. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 31. Harran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 32. Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 33. İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 34. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 35. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 36. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 37. Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 38. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 39. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 40. Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 41. Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 42. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 43. Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 44. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 45. Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 46. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 47. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 48. Nevşehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 49. Niğde Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 50. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 51. Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 52. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 53. Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 54. Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 55. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 56. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 57. Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 58. TOBB ETÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 59. Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 60. Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 61. Uşak Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 62. Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 63. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 64. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 65. Süleyman Şah Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 66. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 67. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı

Türkistan (Orta Asya) değiştir

 1. Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Manas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 3. Kazakistan (Korkut Ata Üniversitesi)Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bosna-Hersek değiştir

 1. Tuzla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Zenica Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 3. Saraybosna Üniversitesi Türkoloji Bölümü
 4. Saraybosna International Burch University Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü

Diğer değiştir

 1. Arnavutluk Hena e Plote Beder Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Arnavutluk Tiran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 3. Afganistan Kabil Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 4. Cezayir Cezayir 2 Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 5. Kosova Priştina Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 6. Suriye Halep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 7. Makedonya Üsküp Aziz Kiril ve Metody Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 8. Azerbaycan Qafqaz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü