Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan üst kademe subaylar listesi

Vikimedya liste maddesi

Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan üst kademelerdeki komutanların listesi:

Fotoğraf Asker Doğum Ölüm Sicili Binbaşı Kaymakam
(Yarbay)
Miralay
(Albay)
Mirliva
(Tuğgeneral,
Tümgeneral)
Ferik
(Korgeneral)
I. Ferik
(Orgeneral)
Müşir
(Mareşal)
Görev(ler)
Ali Rıza Barlas 1869, İstanbul 1950 1304 - P.29 1907 1914 1921
Mehmet Küşat Yazıcıoğlu 1871, İstanbul 1956 1307 - P.15 1911 1916 1921 1929
Mehmet Servet Yurdatapan 1873, İstanbul 1307 - P.17 1904 1915 1922
İsmail Hakkı 1869, İstanbul 1931 1307 - Sv. 17 1910 1914
Osman Ata Ataç 1872, İstanbul 1940 1308 - P.47 1911 1917
Mehmet Mazhar 1872, İstanbul 1934 1308 - P.74 1911 1915 1925
Hüseyin Hilmi İnceören 1868, Erzurum 1946 1308 - Ağ. Top.1 1911 1915
İsmail Adil Ünal 1873, İstanbul 1948 1309 - P.39 1908 1916
Hacı Halil Rüştü 1873, İstanbul 1309 - P.45 1911 1915 1921
Mustafa Saffet 1872, İstanbul 1931 1309 - P.63 1911 1916
Ali Rıza 1875, İslimiye 1927 1309 - P.78 1911 1913 1922
İsmail Rüştü Alagür 1872, Kastamonu 1942 1309 - P.124 1911 1916 1922
Mehmet Sadık 1874, İstanbul 1922 1309 - Sv.7 1908 1915 ?
Mehmet Ali 1874, Beyrut 1950 1309 - Sv.10 1911 1914 1918
Yusuf Ziya 1872, Erzincan 1933 1309 - Sv.17 1912 1918 1925
Mehmet Fahrettin Bartaçın 1872, Erzurum 1309 - Sv.18 1912 1921 1924
Mehmet Zekeriya Akgün 1872, Şam 1309 - Ağır Top.3 1911 1914 1922
İsmail Hakkı Koray 1877, İstanbul 1310 - P.33 1908 1914 1924
Mehmet Tahir Süleymanoviç 1872, Bosna 1310 - P.60 1908 1915
Kamil Yasan 1871, Yanya Vilayeti 1310 - P.84 1911 1917
Abdulgani Ergani 1868, Bursa 1924 1310 - P.111 1911 1915
Cemil 1874, İstanbul 1310 - Sv.5 1911 1922
Osman Besim Akar 1872, Erzurum 1938 1310 - Sv.26 1912 1922
Mehmet Tahsin 1875, Erzurum 1310 - Sv.34 1912 1921
Mustafa Tevfik Sanman 1874, Adapazarı 1942 1310 - Ağ. Top.3 1907 1921
İsmail Hakkı 1872, İstanbul 1939 1310 - Top.17 1912 1918
Ali Kadri Başol 1871, Cuma-i Bala 1954 1310 - Sahra Top.18 1908 1916
Mustafa Münip Uzsoy 1878, İstanbul 1950 1311 - b. P.32 1912 1915 1921
Hacı İbrahim Hakkı Emiroğlu 1875, İstanbul 1949 1311 - b. P.33 1911 1916 1921 1929
Ahmet Faik Öztunç 1875, Üsküdar 1948 1311 - b. P.49 1912 1916
Mehmet Emin Yazgan 1876, İstanbul 1961 1311 - b. P.88 1911 1916 1921 1927
Rıfat 1874, İstanbul 1925 1311 - b. P.123 1910 1915 1921
Mehmet Tevfik 1876, Erzurum 1311 - b. P.184 1912 1916 1922
Hüseyin Hüsnü 1875, İstanbul 1311 - b. P.202 1912 1921 1925
Mehmet Fehmi 1872, Filibe 1924 1311 - b.Sv.5 1915 1922
Abdurrahman 1873, Pazarcık 1311 - b.Sv.42 1914 1922 1928
Süleyman Sabri 1873, Manastır 1941 1311 - b.Sv.50 1911 1916 1921 1929
Neşet Alpan 1873, İstanbul 1956 1311 - b. Top.7 1913 1917 1925
Salih Ulvi Sezer 1875, Manastır 1948 1311 - b. Top.17 1908 1914 1921
Mehmet Şükrü Akbıyık 1871, İstanbul 1311 - b.Sahra Top.23 1912 1916
Mehmet Hayrettin 1877, İstanbul 1944 1311 - c. P.30 1913 1922 1928
Mehmet Rıza Karanaka 1876, İstanbul 1967 1311 - c. P.32 1912 1916
Mehmet Ali Akça 1874, İstanbul 1949 1311 - c. P.68 1914 1916 1922
Hüseyin İhsan Bali 1873, Bursa 1949 1311 - c. P.82 1914 1921 1927
Yusuf Ziya İren 1876, Trabzon 1963 1311 - c. P.94 1912 1916 1923
Mehmet Hayri 1874, İstanbul 1933 1311 - c. P.141 1914 1921 1927
Mehmet Sait 1878, Antalya 1932 1311 - c. P.148 1910 1917 1927
Mustafa Nuri Doyurancı 1877, İstanbul 1951 1311 - c. P.180 1912 1918 1922
Ahmet Şemsettin Salur 1876, Kandiye 1952 1311 - c. P.201 1913 1917 ? ?
Ahmet Mithat 1876, İstanbul 1311 - c. P.202 1912 1916
Muhittin Akyüz 1870, İstanbul 1940 1304-P.38 1898 1902 1913 1916 Kastamonu Bölge K.
Nazif Kayacık 1872, İstanbul 1951 1306-P.298 1905 1910 1915 1928 3.Kaf.Tüm.K.
İsmail Cevat Çobanlı 1871, İstanbul 1938 1307-P.4 1895 1898 1910 1914 1918 1926 El-Cezire Cep.K.
Cemil Conk 1873, İstanbul 1963 1308-P.18 1901 1914 1916 1923 11-18. Tümen K.
Ahmet Naci Eldeniz 1875, Manastır 1948 1309-P.17 1902 1914 1917 1922 1927 7. Tüm.K.
Rüştü Paşa 1872, Erzurum 1926[a] 1309-Top.8 1911 1914 1917 1920 3.Kaf. Tüm.K.
"Sakallı" Nurettin Paşa 1873, Bursa 1932 1309-P.31 1901 1911 1914 1918 1922 1.Ordu K.
Hasan Mümtaz Çeçen 1876, İstanbul 1941 1309-P.99 1911 1916 1921 57. Tüm.K.
Kâzım Sevüktekin 1877, İstanbul 1949 1311-b-P.5 1906 1914 1918 1922 8. Tüm.K.
Osman Nuri Koptagel 1874, Erzincan 1942 1311-b-P.17 1912 1915 1920 1922 12. Tüm.K.
Mustafa Münip Uzsoy 1878, İstanbul 1950 1311-b-P.32 1911 1915 1921 61. Tüm.K.
Süleyman Sabri 1873, Manastır 1941 1311-b-Sv.50 1912 1915 1921 1929 7.Sv. Tüm.K.
Mehmet Rüştü Sakarya 1877, İstanbul 1951 1311-b-P.70 1903 1909 1912 1921 61. Tüm.K.
Veysel Özgür 1877, Trabzon 1931 1311-b-P.83 1912 1916 1921 7. Tüm.K.
Mehmet Emin Yazgan 1876, İstanbul 1961 1311-b-P.88 1911 1916 1921 1927 7-18. Tüm.K.
Ali Sait Akbaytogan 1872, Manyas 1950 1311-c-P.1 1907 1911 1913 1915 1923 1927 Doğu Cep.K.Vek.
Mustafa Fevzi Çakmak 1876, İstanbul 1950 1311-c-P.7 1902 1910 1913 1915 1918 1921 1922 Başvekil, Millî Müdafaa Vekili, Genkur.Bşk.
Vehbi Kıpçak 1875, Servi 1946 1311-c-P.8 1907 1910 1915 1928 10.Kor.As.Al.Hyt.Bşk.
Ali 1874, İstanbul ? 1311-c-P.11 1914 1916 1922 2-5. Tüm.K.Vek.
Hacı Mehmet Arif Örgüç 1876, İstanbul 1940 1311-c-Sv.69 1910 1914 1921 Mürettep Tüm.K.
Reşat Çiğiltepe 1879, İstanbul 1922 1311-c-P.80 1914 1916 1922 57. Tüm.K.
Mehmet Nihat Anılmış 1876, Filibe 1954 1312-P.4 1907 1912 1914 1915 1928 El-Cezire Cep.K.
Yakup Şevki Subaşı 1876, Harput 1939 1312-P.5 1907 1912 1914 1916 1922 1926 2.Ordu K.
Yusuf İzzet Met 1876, Yozgat 1922 1312-Sv.6 1907 1912 1914 1915 3.Grup K.
Sami Sabit Karaman 1877, Şam 1957 1312-Sv.10 1914 1917 1923 6.Sv. Tüm.K.
Mehmet Muhittin Kurtiş 1876, Şam 1952 1312-P.14 1907 1911 1915 1931 60-61. Tüm.K.
Akif Erdemgil 1876, Debre 1962 1312-Sv.46 1911 1915 1921 1927 2. Tüm.K.
Mehmet Şefik Aker 1877, Kesriye 1964 1312-P.84 1908 1914 1916 57. Tüm.K.
Mehmet Sabri Erçetin 1876, Bursa 1956 1313-Top.17 1914 1917 1921 1922 8-4. Tüm.K.
Hüseyin Nurettin Özsu 1879, İstanbul 1937 1313-P.256 1911 1914 1917 1922 7-17. Tüm.K.
Mehmet Emin Çolakoğlu 1878, Şarkîkaraağaç 1939 1314-P.13 1914 1916 1918 1924 Kars.Müs.Mev.K.
Şükrü Naili Gökberk 1876, Selanik 1936 1314-P.16 1907 1915 1918 1922 1926 15. Tüm.K.-3.Kor.K.
Ali Hikmet Ayerdem 1877, Bursa 1939 1314-P.39 1907 1914 1918 1922 1926 11. Tüm.K.-2.Kor.K.
İbrahim Refet Bele 1881, Selanik 1963 1314-P.44 1913 1915 1916 1922 Güney Cep.K.
Hüseyin Nazmi Solok 1876, Balıkesir 1956 1314-Sv.48 1915 1916 1921 1924 1930 2.Sv. Tüm.K.-6. Tüm.K.
Mehmet Atıf Ateşdağlı 1876, Girit 1947 1314-Sv.48 1916 1917 24. Tüm.K.
Şerif Yaçağaz 1876, Pazarcık 1938 1314-P.94 1914 1916 1921 41. Tüm.K.
Sıtkı Üke 1876, Selanik 1941 1314-İs.505 1910 1915 1921 1927 11.-9. Tüm.K.
Ahmet Nuri Diriker 1876, Rusçuk 1951 1312-P.23 1911 1916 1921 1929 23. Tüm. Tug.K., 18. Tüm.K.V.
Fahrettin Altay 1880, İşkodra 1974 1315-P.1 1909 1914 1915 1921 1922 1926 12.Kor.K.-5.Sv.Kor.K.
Ethem Servet Boral 1876, Kafkasya 1956 1315-P.16 1911 1915 1921 2.Sv. Tüm.K.
Bekir Sami Günsav 1879, Bandırma 1934 1315-P.17 1910 1915 1916 17.Kor.K.Vek.-56. Tüm.K.
Ahmet Nuri Öztekin 1876, Bandırma 1912 1315-P.26 1914 1921 3.Kaf. Tüm.K.
Kâzım İnanç 1880, Diyarbakır 1938 1315-P.29 1909 1915 1915 1918 1924 6.Kor.K.
Mehmet Kâzım Dirik 1881, Manastır 1941 1315-P.87 1913 1915 1916 1924 1928 9.Or.Kur.Bşk.-Erzurum Müs.Mev.K.
Mehmet Selâhattin Adil 1881, İstanbul 1961 1315-b-Top.2 1908 1914 1915 1923 Adana Cep.K.-2.Kor.K.
Celâl (Dz.) 1879, İstanbul ? 1315-Gv.315 1915 1922 1928
Mehmet Hayrettin (Dz.) 1878, İstanbul 1918 1315-Gv.321 1921
Asım Gündüz 1880, Kütahya 1970 1316-P.2 1911 1915 1918 1922 1926 1937 Batı Cep.Kur.Bşk.
Mehmet Hayri 1879, Konya ? 1316-Ağ.Top.2 1910 1915 41. Tüm.K.
Cafer Tayyar Eğilmez 1877, Priştine 1958 1316-Sv.4 1910 1914 1915 1923 1.Kor.K.-Trakya Mil.Kuv.K.
Mürsel Bakü 1881, Erzurum 1945 1316-Sv.7 1911 1914 1918 1922 1.Sv. Tüm.K.
Mustafa Muğlalı 1882, Muğla 1951 1316-P.21 1914 1915 1922 1927 1931 1942 18-13. Tüm.K.
Ömer Lütfi Argeşo 1879, İstanbul 1975 1316-P.25 1915 1918 23. Tüm.K.
Mehmet Suphi Kula 1881, Manastır 1948 1316-Sv.57 1916 1921 1922 1927 14.Sv. Tüm.K.
İbrahim Çolak 1881, Bursa 1944 1316-P.157 1916 1921 1922 3.Sv. Tüm.K.
Mahmut Nedim Hendek 1880, Kafkasya 1920 1316-Sv.484 1916 1918 24. Tüm.K.
Ali İhsan Sabis 1882, İstanbul 1957 1317-Top.1 1911 1914 1915 1917 1.Ordu K:
Mehmet Hayri Tarhan 1880, Tırnovacık 1934 1317-P.4 1912 1916 1921 1929 9. Tüm.K.
Mustafa Kemal Atatürk 1881, Selanik 1938 1317-P.8 1911 1914 1915 1916 1921 TBMM Reisi, Başkomutan
Cavit Erdel 1884, Edirne 1933 1317-P.14 1933 1912 1916 1922 1927 11.Kaf. Tüm.K.
Mehmet Arif Bey 1882, Adana 1926[1] 1317-P.17 1915 1918 1921 11. Tüm.-3.Grup K.
Ali Fuat Cebesoy 1882, İstanbul 1968 1317-P.28 1911 1914 1915 1917 1923 20.Kor.K.-Batı Cep.K., Moskova Sefiri
İsmail Hakkı 1883, İstanbul 1923 1317-P.59 1913 1916 1921 11.Kafkas Tümeni Komutanı
Ahmet Fuat Bulca 1881, Selanik 1962 1317-P.80 1915 1921 1924 24. Tüm.K.-Ankara Komutanı
Musa Kâzım Karabekir 1882, İstanbul 1948 1318-P.1 1912 1914 1915 1915 1920 15.Kor.K.-Doğu Cep.K.
Mehmet Emin Koral 1881, İstanbul 1959 1318-Ağ. Top.1 1912 1915 1916 1922 1926 1.Ordu Kur.Bşk.
Sadullah Güney 1883, İstanbul ? 1318-Kale Top.1 1912 1916 1921 46. Tümen K. - Ankara Menzil Müfettişi
Mehmet Kenan Dalbaşar 1886, İstanbul 1935 1318-Sv.7 1915 1918 1922 1926 1931 5. Tüm.K.
Şevket Seyfi Düzgören 1880, İstanbul 1948 1318-P.14 1912 1916 1921 1927 13.Kaf. Tüm.K.
Mehmet Nuri Conker 1882, Selanik 1937 1318-P.15 1912 1915 1920 41. Tüm.K.
Mehmet Hulusi Conk 1881, İzmir 1950 1318-P.24 1913 1918 1922 24.-18. Tüm.K.
Kazım Fikri Özalp 1882, Köprülü 1968 1318-P.29 1914 1915 1917 1921 1922 1926 61. Tüm.-Mürettep Kor.K.-Millî Müdaffa Vekili
Ethem Necdet Karabudak 1882, Çal 1946 1318-P.31 1915 1921 1922 14. Tüm.K.
Cemil Cahit Toydemir 1883, İstanbul 1956 1318-P.311 1915 1918 1921 1927 1933 1942 5.Kaf.-10. Tüm.K.
Mustafa İsmet İnönü 1884, İzmir 1973 1318-Sah. Top.1 1912 1914 1915 1921 1922 1926 Genelkurmay Başkanı - Batı Cep K.
Şefik Avni Özüdoğru 1884, Samsun 1960 1319-İs.1 1915 1918 15. Tüm.K.
İzzettin Çalışlar 1882, Yanya 1951 1319-Top.2 1914 1916 1921 1922 1926 1930 61. Tüm.K.-1.Kor.K.
Abdurrahman Nafiz Gürman 1882, Bodrum 1966 1319-P.5 1913 1917 1921 1926 1930 1940 1. Tüm.K.
Alaâddin Koval 1882, İstanbul 1930 1319-P.8 1914 1916 1922 1927 55. Tüm.K. - 41. Tüm.K.
Aşir Atlı 1881, Kilis 1967 1319-P.23 1914 1916 1921 1925 16. Tüm.K.
Halit Karsıalan 1883, İstanbul 1925 1319-P.257 1915 1916 1920 1922 9.Kf. Tüm.K. - Kocaeli Grp K. - 12.Grup K.
İbrahim Münir (Dz.) 1885, İstanbul 1930 1319-Gv.696 1921 1926
Cemal Çakar (Dz.) 1883, Safranbolu ? 1319-Gv.704 1921 1927
Osman Zati Korol 1880, İzmir 1946 1320-Ağ. Top.1 1915 1921 1922 1927 1.Sv. Tüm.K.
Mehmet Kazım Orbay 1887, İzmir 1964 1320-Sah. Top.1 1914 1916 1918 1922 1926 1935 Doğu Cep.Kur.Bşk.-3.Kaf. Tüm.K.
Ahmet Naci Tınaz 1882, Serfice 1964 1320-P.3 1916 1921 1922 1926 1930 Batı Cep.Kur.Bşk.-15. Tüm.K.
Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet 1883, İstanbul 1958 1320-P.5 1915 1917 1922 1926 2.Ordu Kur.Bşk.
Kemalettin Sami Gökçen 1884, Sinop 1934 1321-İs.1 1914 1917 1921 1922 1926 1. Tüm.K. - 4.Kor.K.
Ahmet Zeki Soydemir 1883, Selanik 1954 1321-P.5 1915 1921 1922 1927 Mürettep Tüm.-2.Sv. Tüm.K.
Mehmet Sabit Noyan 1887, İstanbul 1967 1321-P.30 1914 1921 1922 1927 1935 1945 190.A.K. - 57. Tüm.K.Vek.
Ömer Halis Bıyıktay 1883, Erzincan 1939 1321-P.44 1918 1921 1922 1927 1934 23. Tüm.K.
Halit Akmansü 1884, Kastamonu 1953 1322-Top.2 1916 1921 1922 3.Kaf. - 5.Kaf. Tüm.K.
Ahmet Derviş 1884, Selanik 1932 1322-P.26 1914 1921 1922 1926 1930 7. - 11. Tüm.K.
Mehmet Salih Omurtak 1889, İstanbul 1954 1323-P.1 1916 1921 1922 1926 1930 1940 61. Tüm.K.
Mehmet Nazım 1886, Kayseri 1921 1323-P.3 1916 1921 1921[b] 4. Tüm.K.
Hulusi Gökdalay (Dz.) 1883, İzmir 1955 1323-Gv.803 1921 1925 1931 1937
Mustafa Fahri (Dz.) 1887, Edremit ? 1323-Gv.809 1921 1925
Şevket Doruker (Dz.) 1884, İstanbul 1956 1323-Gv.814 1921 1922
Necip Okaner (Dz.) 1886, İstanbul 1959 1323-Gv.817 1922
Mehmet Fazıl (Hv.) 1889, İşkodra 1923[c] 1326-Hv.41 1922

Dipnotlar

değiştir
  1. ^ 1926'da İzmir Suikastında suçlu bulunarak idam edildi
  2. ^ Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sırasında şehit olduktan sonra 16 Temmuz 1921'de TBMM'nin kararıyla
  3. ^ 27 Ocak 1923'te İzmir'de uçağının düşmesi neticesinde öldü
  1. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; suçlu isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)

Ayrıca bakınız

değiştir