Türk Eğitim Vakfı

Türk Eğitim Vakfı, Türkiye'de eğitim alanında gittikçe artan gereksinimleri ve isteklerinin karşılanmasında kamu kaynaklarının yetersiz kaldığında milli eğitimin kök sorunlarının çözümüne destek olmayı amaçlamaktadır.

4 Mayıs 1967 tarihinde Vehbi Koç'un önderliğinde 201 kişi tarafından kurulmuştur. Kurucular, kamuoyuna aşağıdaki çağrıyı yapmışlardır:

« 
  • Bizler, Türkiye'de eğitim görmek isteyen fakat buna maddi gücü yetmeyen ve bu alanda her türlü ilgi ve yardım görmeğe değer gençlerimizin okuyabilmesini,
  • Sosyal adaletin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin başında gelen fırsat eşitliğinin sağlanması için eğitim imkânlarının her gence eşit haklarla açık olabilmesini,
  • Yurdumuzda anayasal açıdan bir Devlet görevi sayılan parasız ve mecburi ilköğretimin dahi Cumhuriyet'ten bu yana bunca çabalara rağmen çözümlenememiş olmasını ve halen okuma çağındaki çocukların beşte ikisinin okuma imkânının olmamasını,
  • Orta ve yüksek öğretimin sadece ve yalnız başına devlet hizmeti olmamasına rağmen Özel şartlarımızın ve gerçeklerimizin eğitim ünitesini öteden beri Cumhuriyet Hükûmetlerinin omuzuna yüklediğini,
  • Bu sebeplerle Devletin gittikçe daha ağır ve kesif hale gelen işlerinin bazı konularda paylaşılmasının, ona yardımcı olmaya çalışılmasının ve sorumluluk alınmasının işadamlarına, aydınlara ve halkımıza düşen kaçınılmaz bir yurt ödevi olduğunu dikkate alarak ve bu düşüncelerle bir eğitim hareketi açmanın gerekliliğini inanarak,
  • Gerek bu hareketin devamlılığını gerekse gelir kaynaklarının sağlamlığını güven altına almak için bu Vakfı kurmuş bulunuyoruz.[1]
 »

Vakfın ilk başkanlığına Nejat Eczacıbaşı seçilmiştir. Bu görevi 7 Kasım 1969 ile 25 Şubat 1996 tarihleri arasında Vehbi Koç ve 28 Mart 1996 ile 25 Temmuz 2001 tarihleri arasında Ahmet Aydın Bolak yürütmüştür. Vakıf Resmî Senedinde 26 Haziran 2001 tarihinde yapılan değişiklik sonucu Mütevelliler Heyeti ile Yönetim Kurulu Başkanlıkları birbirinden ayrılmış ve 26 Temmuz 2001 tarihinde Mütevelliler Heyeti Başkanlığına Sulhi Dönmezer ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Dinçkök 3 yıllık süre için seçilmişlerdir.

2009 yılı itibarıyla Rona Yırcalı Mütevelliler Heyeti Başkanlığını, Şahap Kocatopçu Mütevelliler Heyeti Başkan Yardımcılığını, Ömer Koç ise Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. TEV Yönetim Kurulu üyeleri ise Adnan İğnebekçili (aynı zamanda TEVİTÖL Kurucu Temsilcisi), Ali İhsan Yalçın, Davut Ökütçü, Mehmet Şükrü Tekbaş, Zühal Dönmezer Çakıroğlu, Bülent Pulak'tır.[2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Hakkımızda". tev.org.tr. 7 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020. 
  2. ^ "Kurucularımız". www.tev.org.tr. 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2014.