Türk Ahmed Paşa

Türk Ahmed Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Adana beylerbeyi görevinden sonra 1714 sonlarında Anadolu Beylerbeyi oldu. 1715 yılında Sadrazam Silahdar Damat Ali Paşa komutasında gerçekleşen Mora Seferine katıldı. Bu seferde Anapoli, Modon ve Menekşe gibi kalelerin ele geçirilmesinde bulundu[1]. 1716'da sağ kanat kumandanı olarak bulunduğu Petrovaradin Muharebesi'nde öldü.

1704-1705 yılında yaptırdığı Ahmed Paşa çeşmesi bulunmaktadır. Üsküdar'daki Davûd Paşa Camii avlusuna iki katlı bir sıbyan mektebi yaptırmıştır.[2]

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Aydın, M., "Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa". Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (bilig)". Sayı: 77, Yıl: Bahar 2016. URL:http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1003-published.pdf. Erişim: 2017-04-05
  2. ^ AYVANSARÂYÎ, Hâfız Hüseyin, Hadîkatü’l-cevâmi