Türk (anlam ayrımı)

Vikimedya anlam ayrımı sayfası

Türk aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  • Türk (etimoloji), Türk kavramı.
  • Göktürk, Türk adını tarihte ilk kez kullanan halk ve bu halk tarafından kurulan devletin adı
  • Türkler, soyu Ön Türklere dayanan halklar
  • Türkler, Türkiye Türkleri, Anadolu Türkleri ya da Osmanlı Türkleri olarak da bilinen Oğuz boyuna mensup bir halk
  • Türkler, etnik kökenine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişilere verilen ad
  • Türk, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı'dan İspanyolcanın konuşulduğu Latin Amerika ülkelerine göç eden Arap, Süryani gibi halklara mensup kişileri nitelemek için el turco (Türk), los turcos (Türkler); Portekizcenin konuşulduğu Brezilya'da ise o turco (Türk), os turcos (Türkler) şekillerinde kullanılan sözcük
  • Türk, kimi zaman komşu halklar tarafından Boşnak, Arnavut, Pomak, Torbeş gibi Müslüman Balkan halklarını nitelemede kullanılan sözcük
  • Jön Türkler, Osmanlı İmparatorluğu'nda Birinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olan devrimci grup.
  • Türk, mitolojide tüm Türk halklarının efsanevi atası, Yafes'in oğlu, Nuh Peygamber'in torunu.

Kişiler değiştir

Filmler değiştir

Diğer değiştir