Türkçede İtalyan edebiyatı

Türkçede İtalyan edebiyatı, Türkçeye çevrilen İtalyanca eserlere (öykü, şiir ve roman) ilişkin bir listedir.

Kaynakça çalışmaları

değiştir

Işık, Gül

Çeviri Yoluyla Türkiye’de İtalyan Yazını, Metis Çeviri, Sayı 2, Kış 1988, İstanbul, s. 40-49.

Kundakçı, Durdu

Günümüze Değin İtalyan Edebiyatından Yapılan Çevirilerin Listesi, İtalyan Filolojisi, Yıl 5, Sayı 6, Ankara, 1973, s. 181-188.

Kurultay, Turgay

Metis Çeviri Kaynakçası, Metis Çeviri, Sayı 20-21, Yaz/Güz 1992, İstanbul, s. 200-213. (Yazının İtalyancadan çevirilerle ilgili bölümleri)

Tuncor, Ferit Ragıp

Millî Eğitim Yayınları Bibliyografyası (İstanbul: MEB, 1989). (Kitabın İtalyancadan çevirilerle ilgili bölümleri)

Prof. Dr. Oğuz Karakartal-İbrahim Arslan

Türkçede İlk İtalyan Edebiyatı Tarihi İtalyan Edebiyatı (1913). M. (Mehmet) Rauf, İstanbul, 2012, Eren Yay.

Prof. Dr. Oğuz Karakartal

Türk Kültüründe İtalyanlar, İstanbul, 2002, Eren Yay.

Prof. Dr. Oğuz Karakartal

Türk Edebiyatında İtalya, İstanbul, 2003, Eren Yay.

Prof. Dr. Oğuz Karakartal

Türk-İtalyan Kültür İlişkileri, İstanbul, 2004, Eren Yay.

Prof. Dr. Oğuz Karakartal-Tunay Devrim

Eski Yazı (Osmanlıca) Dergilerde Resimlerle İtalyan Varlığı, İstanbul, 2006, Eren Yay.

Seçkiler, derlemeler, antolojiler

değiştir

Halikarnas Balıkçısı (çev.)

İtalya Hikâyeleri (İstanbul: Sabiha Zekeriya Sertel, 1939). (Boccaccio, D'Annunzio, Sacchetti, Matilde Serao).

Işık, Gül (yay. haz. ve çev.)

Seçme İtalyan Öyküleri (İstanbul: Arkın, 1982). (Jovine, Pratolini, Pavese, Soldati, Calvino, Moravia, Sciascia, Buzzati, Tobino, Alvaro, Lampedusa, Patti)

Kuray, Gülbende (yay. haz. ve çev.)

 • Ve Çabucak Akşam: Hiçlik Üzerine Çeşitlemeler (Ankara: İmge Kitabevi, 1996).
 • İtalyan Şiiri Antolojisi (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2000).

Morello, D.

En Güzel İtalyan Hikâyeleri, çev. Âfet Muhteremoğlu Çırakman (İstanbul: Sanat, 1962).

Özkan, Nevin (yay. haz.)

 • Sicilya Öyküleri (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002).
 • Çağdaş İtalyan Edebiyatından Fantastik Öyküler (Ankara: Phoenix, 2006).

Saatçıoğlu, Işıl (yay. haz. ve çev.)

Hermetik Şiir Antolojisi (İstanbul: YKY, 1995).

Alfieri, Vittorio (1749-1803)

Mirra (1784)
 • Mirra, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1952).
Del Principe e delle lettere (1788)
 • Hükümdar ve Edebiyat, çev. Abdullah Cevdet (İstanbul: İçtihat Kütüphanesi, 1905).
Della tirannide (1789)
 • İstibdad, çev. Abdullah Cevdet (Karlıdağ) (Cenevre: Osmanlı İttihat ve Terakki Matbaası, 1899). 2. Baskı: (Kahire: Matbaa-i İçtihad, 1908).

Alighieri, Dante (1265-1321)

Vita Nuova
 • Yeni Hayat, çev. Işıl Saatçıoğlu (İstanbul: YKY, 1995).
Divina Commedia
 • İlahi Komedya, çev. Hamdi Varoğlu (İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1938).
 • İlahi Komedya, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1955-1956).
 • İlahi Komedya, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Oğlak, 1998).
 • İlahi Komedya, çev. Seyhan Satar (İstanbul: Oda, 2001).
Rime
 • Rime/Şiirler, çev. Kemal Atakay (İstanbul: YKY, 2001).
Amicis, Edmondo de bkz. De Amicis, Edmondo

Ammaniti, Niccolò (d. 1966)

Fango (Milano: Mondadori, 1996).
 • Çamur, çev. Nihal Önol (İstanbul: Doğan Kitapçılık, 2006).
Ti prendo e ti porto via (Milano: Mondadori, 1999).
 • Alır Götürürüm Seni, çev. Nihal Önol (İstanbul: Doğan, 2003).
Io non ho paura (Torino: Einaudi, 2001).
 • Korkmuyorum, çev. Eren Cendey (İstanbul: Can, 2003).

Come Dio comanda (Torino: Einaudi, 2005)

. Tanrı Nasıl İsterse, çev. Yelda Gürlek (İstanbul: Can, 2011).

Che cominci la festa (Torino: Einaudi, 2009)

• Eğlence Başlasın, çev. Yelda Gürlek (İstanbul: Can, 2013).

Antonioni, Michelangelo (1912-2007)

La notte (1960, senaryo).
 • Gece, çev. Ülkü Tamer (Ankara: Bilgi, 1966).

Arpino, Giovanni (1927-1987)

La suora giovane (Torino: Einaudi, 1959).
 • Genç Bir Rahibe, çev. Alıç Oskulu (İstanbul: E, 1974).

Barbero, Alessandro (d. 1959)

L’ultima rosa di Lautrec (Milano: Mondadori, 2001).
 • Lautrec’in Son Pembesi, çev. Suna Kılıç (İstanbul: İzdüşüm, 2002).

Baricco, Alessandro (d. 1958)

Castelli di rabbia (Milano: Rizzoli, 1991).
 • Öfke Şatoları, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 2001).
Novecento. Un Monologo (Milano: Feltrinelli, 1994).
 • Bindokuzyüz, çev. Turhan Kayaoğlu (İstanbul: Can, 2007).
Seta (Milano: Rizzoli, 1996),
 • İpek, çev. Şemsa Gezgin (İstanbul: Can, 1997).
City (Milano: Rizzoli, 1999).
 • Kent, çev. Şemsa Gezgin (İstanbul: Can, 2001).
Omero, Iliade (Milano: Feltrinelli, 2004).
 • Homeros, İlyada, çev. Eren Cendey (İstanbul: Can, 2006).
Questa storia (Roma: Fandango, 2005).
 • Yarım Kalmış Bir Hayal, çev. Şemsa Gezgin (İstanbul: Can, 2007).

Bassani, Giorgio (1916-2000)

Il giardino dei Finzi-Contini (Torino: Einaudi, 1962).
 • Kararan Bahçeler, çev. Refhan Yegül (İstanbul: Hürriyet, 1974).

Benni, Stefano (1947)

Il bar sotto il mare (Milano: Feltrinelli, 1987).
 • Deniz Dibindeki Bar, çev. Sema Tuksavul (İstanbul: Can, 1999).

Berto, Giuseppe (1914-1978)

Il cielo è rosso (Milano: Longanes, 1947).
 • Gök Kırmızı, çev. Esat Nermi (İstanbul: Tel, 1972). 2. Baskı: Giulia (İstanbul: Bumerang, 1999).

Boccaccio, Giovanni (1313-1375)

Decamerone (1348-1353).
 • Bokayço'nun Dekameron (On Gün) İsmindeki Meşhur Hikâyeleri, çev. M. Râsim Özgen (Ankara: Maarif Vekâleti, 1940).
 • Dekameron, çev. A. Kahraman (İstanbul: Şehir Matbaası, 1954).
 • Dekameron Hikâyeleri, çev. Feridun Timur (İstanbul: Varlık, 1955).
 • Dekameron, çev. Sadi Irmak (İstanbul: İtimat, 1968).
 • Decameron, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Oğlak, 1997).
 • Dekameron Öyküleri, çev. Cemal Altınsu (İstanbul: Tümzamanlar, 2002).

Brizzi, Enrico (d. 1974)

Jack Frusciante è uscito dal gruppo (Ancona: Transeuropea, 1994).
 • Dikbaşlılar, çev. Dilek Şendil (İstanbul: Can, 1999).

Buzzati, Dino (1906-1972)

Il deserto dei Tartari (Milano: Rizzoli, 1940).
 • Tatar Çölü, çev. Nihal Önol (İstanbul: Varlık, 1968).
 • Tatar Çölü, çev. Hülya Tufan (İstanbul: İletişim, 1991).
La famosa invasione degli orsi in Sicilia (Milano: Rizzoli, 1945).
 • Ayılar Yönetimde, çev. Süleyman Nebioğlu (İstanbul: May, 1978).
 • Ayılar Baskını, çev. Bülent Berkman, resimleyen: Semih Poroy (İstanbul: Milliyet, 1995).
Un caso clinico (Milano: Mondadori, 1953).
 • Klinik Bir Vaka, çev. Zihne Küçümen (Ankara: Devlet Tiyatrosu, 19??). 2. Baskı: Klinik Bir Olay (Ankara: Devlet Tiyatrosu, 1973).
Esperimento di magia (Padova: Rebellato, 1958).
 • Büyücü, çev. İhsan Akay (İstanbul: Varlık, 1971).
Il colombre (Milano: Mondadori, 1963).
 • K. Balığı, çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: İletişim, 1994). 2. Baskı: Colombre (İstanbul: Can, 2007).
Un amore (Milano: Mondadori, 1963).
 • Bir Aşk, çev. Y. İlksavaş (İstanbul: Günebakan, 1975?).
La boutique del mistero (Milano: Mondadori, 1968).
 • Tanrıyı Gören Köpek, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Can, 1992). 2. Baskı: Büyülü Öyküler (İstanbul: Can, 1995).
 • Il segreto del bosco vecchio
 • Yaşlı Ormanın Gizemi, çev. Yelda Gürlek (İstanbul: Timaş, 2014)

Öykülerinden Seçkiler

 • Büyücü, çev. İhsan Akay (İstanbul: Varlık, 1971).
 • Keşişin Köpeği, çev. Afşar Timuçin (İstanbul: Cem, 1981).
 • Tanrı Görmüş Köpek, çev. İhsan Akay (İstanbul: Milliyet, 1995).

Cajati, Giorgio (?)

Falcone Connection (Milano: Fast-Press, 1993).
 • Falcone Bağlantısı: Namuslu Yargıçlar Ölmeli, çev. Dumrul Cemgil (İstanbul: E, 2000).

Calasso, Roberto (d. 1941)

La rovina di Kash (Milano: Adelphi, 1983).
 • Kasch'ın Yıkılışı, çev. Levent Cinemre (İstanbul: İş Bankası, 2004).
Ka (Milano: Adelphi, 1996).
 • Ka, çev. Eren Cendey (İstanbul: İletişim, 2004).
La letteratura e gli dei (Miilano: Adelphi, 2001).
 • Edebiyat ve Tanrılar, çev. Ahmet Fethi (İstanbul: İş Bankası, 2003).

Calvino, Italo (1923-1985)

Il sentiero dei nidi di ragno (Torino: Einaudi, 1947).
 • Örümceklerin Yuvalandığı Patika, çev. Kemal Atakay (İstanbul: YKY, 2007).
Ultimo viene il corvo (Torino: Einaudi, 1949).
 • Karga Sona Kaldı, çev. Eren Cendey (İstanbul: Can, 2000).
Il visconte dimezzato (Torino: Einaudi, 1952).
 • İkiye Bölünen Vikont, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Can, 1991).
L'entrata in guerra (Torino: Einaudi, 1954).
 • Savaşa Giriş, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 1998). 2. Baskı: Öyküler içinde (bkz. I racconti)
Il barone rampante (Torino: Einaudi, 1957).
 • Ağaca Tüneyen Baron, çev. Aydın Emeç (İstanbul: E, 1971).
Il cavaliere inesistente (Torino: Einaudi, 1959).
 • Varolmayan Şövalye, çev. Gül Işık (İstanbul: Ada, 1985).
I nostri antenati [Atalarımız] (Torino: Einaudi, 1960). Toplu basım.
 1. İkiye Bölünen Vikont
 2. Ağaca Tüneyen Baron ve
 3. Varolmayan Şövalye.
La giornata di uno scrutatore (Torino: Einaudi, 1963).
 • Sandık Müşahidi, çev. Aydın Emeç (İstanbul: E, 1974). 2. Baskı: Gözlemci (İstanbul: Can, 1998).
Marcovaldo ovvero Le stagioni in città (Torino: Einaudi, 1963).
 • Marcovaldo ya da Kentte Mevsimler, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Can, 1991).
La speculazione edilizia (Torino: Einaudi, 1963).
 • Emlak Vurgunu, çev. Kemal Atakay, Öyküler içinde (İstanbul: YKY, 2007). Bkz. I racconti
Le cosmicomiche (Torino: Einaudi, 1965).
 • Kozmokomik Öyküler, çev. Eren Yücesan (İstanbul: Can, 1990).
La nuvola di smog (Torino: Einaudi, 1965).
 • Kirli Hava Bulutu, çev. Kemal Atakay, Öyküler içinde (İstanbul: YKY, 2007). Bkz. I racconti
La formica argentina (Torino: Einaudi, 1965).
 • Arjantin Karıncası, çev. Kemal Atakay, Öyküler içinde (İstanbul: YKY, 2007). Bkz. I racconti
Ti con zero (Torino: Einaudi, 1967).
 • Sıfır Zaman, çev. Şemsa Gezgin ve Marta Bertolini (İstanbul: Can, 2001).
Il castello dei destini incrociati (Torino: Einaudi, 1969).
 • Kesişen Yazgılar Şatosu, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 1996).
Gli amori difficili (Torino: Einaudi, 1970).
 • Zor Sevdalar, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Can, 1991). 2. Baskı: Öyküler içinde (bkz. I racconti).
Le città invisibili (Torino: Einaudi, 1972).
 • Görünmez Kentler, çev. Işıl Saatçıoğlu (İstanbul: Remzi, 1990).
Se una notte d'inverno un viaggiatore (Torino: Einaudi, 1979).
 • Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, çev. Ülker İnce (İstanbul: Can, 1990).
Palomar (Torino: Einaudi, 1983).
 • Palomar, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Can, 1991).
Collezione di sabbia (Milano: Garzanti, 1984).
 • Üç Deneme, çev. Bilge Karasu (İstanbul: YKY, 1993). [Kitaptan üç yazının çevirisi].
  • Il viandante nella mappa (Haritada Bir Yolcu),
  • Com’era nuovo il Nuovo Mondo (Yeni Dünya Ne Kadar da Yeniydi!) ve
  • La Colonna Traiana raccontata (Trajanus Sütununun Anlattığı Öykü).
Comment j’ai écrit un de mes livres (1984). (Fransızca)
 • Kitaplarımdan Birini Nasıl Yazdım, çev. Mehmet Rifat ve Sema Rifat (İstanbul: İyi Şeyler, 1996).
Cosmicomiche vecchie e nuove (Torino: Einaudi, 1984).
 • Bütün Kozmokomik Öyküler, çev. Eren Yücesan Cendey ve Şemsa Gezgin (İstanbul: YKY, 2007).
Sotto il sole giaguaro (Milano: Garzanti, 1986).
 • Jaguar Güneş Altında, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 1997). Gözden Geçirilmiş 2. Baskı: (İstanbul: YKY, 2007).
Lezioni americane (Milano: Garzanti, 1988).
 • Amerika Dersleri, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 1994). 3. Baskı (İstanbul: YKY, 2007): İtalyanca genişletilmiş basımın çevirisi.
Prima che tu dica ''pronto'' (Milano: Mondadori, 1993).
 • Sen ''Alo'' Demeden Önce, çev. Şemsa Gezgin (İstanbul: YKY, 2007).
Eremita a Parigi (Milano: Mondadori, 1994).
 • Paris’te Münzevi, çev. Neyyire Gül Işık (İstanbul: YKY, 2005).
I racconti (Milano: Mondadori, 2002).
 • Öyküler, çev. K. Atakay, E. Y. Cendey, S. Sayıt, R. Teksoy (İstanbul: YKY, 2007).

Camilleri, Andrea (d. 1925)

La gita a Tindari (Palermo: Sellerio, 2000).
 • Tindari Gezisi, çev. Erdal Turan (İstanbul: Everest, 2003).
Un mese con Mantalbano (Milano: Mondadori, 1998).
 • Montalbano ile Bir Ay, çev. Sema Tuksavul (İstanbul: İnkılap, 2000).
La mossa del cavallo (Milano: Rizzoli, 1999).
 • At Hamlesi, çev. Erdal Turan (İstanbul: Everest, 2001).

Camon, Ferdinando (d. 1935)

Il Quinto Stato (Milano: Garzanti, 1970).
 • Beşinci Devlet, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Karakutu, 2003).
Un altare per la madre (Milano: Garzanti, 1978).
 • Ölümsüzlük Ana İçin Bir Mihrap, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Karakutu, 2002).
Il canto delle balene (Milano: Garzanti, 1989).
 • Balinaların Şarkısı, çev. Semin Sayıt (İstanbul: İnkılap, 2001).

Campanella, Tommaso (1568-1639)

Civitas Solis / La città del sole (1602).
 • Güneş Ülkesi, çev. Vedat Günyol ve Haydar Kazgan (İstanbul: Çan, 1965).
 • Güneş Ülkesi, çev. Veysel Atayman (İstanbul: Bordo Siyah, 2003).
 • Güneş Kent, çev. Kaan Yılmaz (İstanbul: İm Yayın Tasarım, 2003).
 • Güneş Ülkesi, çev. Sadık Usta (İstanbul: Kaynak, 2005).

Capriolo, Paola (d. 1962)

Il doppio regno (Milano: Bompiani, 1991).
 • Çifte Krallık, çev. Erdal Turan (İstanbul: Gendaş, 2000).

Cardella, Lara (d. 1969)

Volevo i pantaloni (Milano: Mondadori, 1989).
 • Pantolon İstiyordum, çev. Hilmi Tukur (İstanbul: Kaynak, 1990).
Intorno a Laura (Milano: Mondadori, 1991) .
 • Laura'ya Dair, çev. Esin Bakla Özeren (İstanbul: Telos, 1996).
Volevo i pantaloni 2 (Milano: Mondadori, 1995).
 • Pantolon İstiyordum 2, çev. Esin Bakla Özeren (İstanbul: Telos, 1999).

Carofiglio, Gianrico (d. 1961)

Il passato è una terra straniera (Milano: Rizzoli, 2004).
 • Geçmiş Yabancı Bir Topraktır, çev. Harun Mutluay (İstanbul: Neden Kitap, 2006).

Cassola, Carlo (1917-1987)

La ragazza di Bube (Torino: Einaudi, 1960).
 • Genç Kız, çev. Alıç Oskulu (İstanbul: E, 1970).
Un cuore arido (Torino: Einaudi, 1961).
 • Çorak Yürek, çev. Oya Kırcı (İstanbul: E, 1971).

Cavalcanti, Guido (yak. 1255-1300)

Tutte le poesie
 • Bütün Şiirleri, çev. Kemal Atakay, iki dilli basım (Ankara: İmge, 1997).

Cavazzoni, Ermanno (d. 1947)

Vite brevi di idioti (Milano: Feltrinelli, 1994).
 • Budalalar Takvimi, çev. Eren Cendey (Ankara: Bilgi, 1999).

Collodi, Carlo (1826-1890)

Le avventure di Pinocchio (1880).
 • Pinokyo: Bir Kuklanın Hikâyesi, çev. Ragıp Önel (Ankara, 1944).
 • Pinokyo, çev. Muzaffer Reşit (İstanbul: Varlık, 1953).
 • Pinokyo, çev. Necmettin Arıkan (İstanbul: Rafet Zaimler, 1955).
 • Pinokyo, çev. Nurcihan Kesim (İstanbul: İyigün, 1958).
 • Pinokyo Tahta Çocuk, çev. Seyfettin Orhan Çağdaş (İstanbul: Kitap Yayma, 1961).
 • Pinokyo, çev. Yaşar Nabi Nayır (İstanbul: Varlık, 1962).
 • Pinokyo, çev. Bülent Bekdik (İstanbul: Doğan Kardeş, 1968).
 • Pinokyo, çev. Egemen Berköz (İstanbul: Milliyet, 1975).
 • Pinokyo, çev. Vahe Dilaçar (İstanbul: Dilek, 1975).
 • Pinokyo, çev. Babil Çeçen (İstanbul: Orgün, 1983).
 • Pinokyo, çev. Nihal Yeğinobalı (İstanbul: Sosyal, 1985).
 • Pinokyo, çev. Gönül Suveren (İstanbul: Altın, 1990).
 • Pinokyo, çev. Ülkü Tamer (İstanbul: Remzi, Mayıs 1997).
 • Pinokyo, çev. Melda İmirgi (İstanbul: İthaki, 2002).
Pipì lo scimmiotto rosa (1887).
 • Küçük Pembe Maymun, çev. Ülkü Tamer (İstanbul: Varlık, 1964).

Comencini, Cristina (d. 1956)

Il cappotto del turco (Milano: Feltrinelli, 1997).
 • İtalya'da Bir Türk Sevdim, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 1999).

Corti, Maria (1915-2002)

L'ora di tutti (Milano: Bompiani, 1962).
 • Ecel Saati, çev. Marta Bertolini ve Şemsa Gezgin (İstanbul: Can, 2002).

D’Annunzio, Gabriele (1863-1938)

Il piacere (1889).
 • Şehvet Çocuğu, çev. Avni İnsel (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1943).
Giovanni Episcopo (1892).
 • Episkopo ve Şürekâsı, çev. Cezmi Tahir Berktin (İstanbul: Remzi, 1939).
L'innocente (1892).
 • Sığıntı, çev. Nasuhi Baydar (İstanbul: Remzi, 1944).
 • Masum, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1971).
Il trionfo della morte (1894).
 • Ölümün Zaferi, çev. Ali Fahri (?: ?, 1928).
 • Ölümün Zaferi, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1964).
Şiir Seçkisi
 • Seçme Şiirler, yay. haz. Nevin Özkan - çev. Alpay İzmirlier, Müge Yüksel, Yeşim Kiriş (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001).

Dante bkz. Alighieri, Dante

De Amicis, Edmondo (1846-1908)

Costantinopoli (1877).
 • 1874'te İstanbul, çev. Reşad Ekrem Koçu (İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938). [kısaltılmış metin].
 • İstanbul, çev. Beynun Akyavaş (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1981). [tam metin].
Cuore (1886).
 • Çocuk Kalbi, çev. İbrahim Alaeddin [İbrahim Alaettin Gövsa] (İstanbul: Sühulet Kitaphanesi, 1926).
 • Çocuk Kalbi, çev. İbrahim Alaettin (İstanbul: Devlet Matbaası, 1930).
 • Çocuk Kalbi, çev. İbrahim Alaettin (Ankara: Maarif Vekaleti, 1930).
 • Çocuk Kalbi, çev. Mehmet Ressamoğlu (İstanbul: Ya-Pa, 1981).
 • Çocuk Kalbi, çev. Babil Çeçen (İstanbul: Orgün, 1983).
 • Çocuk Kalbi, çev. Tülin Altınova (İstanbul: Sosyal, 1984).
 • Çocuk Kalbi, çev. Mehmet Aydın ve Nurhan Özaltın (İstanbul: Yalçın, 1988).
 • Çocuk Kalbi, çev. İlhan Eti (İstanbul: Engin, 1989).
 • Çocuk Kalbi, çev. Mehmet Harmancı (İstanbul: Nurdan, 1990).
 • Çocuk Kalbi, çev. Kasım Göçmenoğlu (İstanbul: Nehir, 1995).
 • Çocuk Kalbi, çev. Neyyire Milani (İstanbul: İnkılap, 1996).
 • Çocuk Kalbi, çev. Cengiz Köylüoğlu (İstanbul: Salan, 1996).
 • Çocuk Kalbi, çev. Nevin Özkan (İstanbul: Alkım, 1997).
 • Çocuk Kalbi, çev. Ali Çankırılı (İstanbul: Timaş, 1999).
 • Çocuk Kalbi, çev. Celal Kırlangıç (İstanbul: Gugukkuşu, 2000).
 • Çocuk Kalbi, çev. Doğa Güvenç (İstanbul: Yuva, 2000).
 • Çocuk Kalbi, çev. K. Şenol Sarınmaz (İstanbul: IQ, 2002).
 • Çocuk Kalbi, çev. Vedat Yılmaz (İstanbul: Kariyer, 2002).
 • Çocuk Kalbi, çev. Süheyla Eray (İstanbul: Metropol, 2002).
 • Çocuk Kalbi: Bir Öğrencinin Günlüğü, çev. Melisa Yağmur (İstanbul: Bulut, 2003).
 • Çocuk Kalbi, çev. Cemal Cafri (İstanbul: Dost Kitapları, 2003).
 • Çocuk Kalbi, çev. Melike Günyüz (İstanbul: Erdem, 2003).
 • Çocuk Kalbi, çev. Seyhan Satar (İstanbul: Oda, 2003).
 • Çocuk Kalbi, çev. Zana Hocaoğlu (İstanbul: Sis, 2003).
 • Çocuk Kalbi, çev. Tülin Altınova (İstanbul: Sosyal, 2003).
 • Çocuk Kalbi, çev. Şengül Gülbahçe (İstanbul: Timaş, 2003).
 • Çocuk Kalbi, çev. Demet Elkatip (İstanbul: Bordo Siyah, 2004).
 • Çocuk Kalbi, çev. Misten Ermiş (İstanbul: Gün, 2004).
 • Çocuk Kalbi, çev. Mine Öztoprak (İstanbul: Karınca Kitabevi, 2004).
 • Çocuk Kalbi, çev. Soner Yılmaz (İstanbul: Oda, 2004).
 • Çocuk Kalbi, çev. Ayşe Uyguner (İstanbul: Su, 2004).
 • Çocuk Kalbi, çev. Vildan Kamer (İstanbul: Cem, 2005).

De Carlo, Andrea (d. 1952)

Uccelli da gabbia e da voliera (Torino: Einaudi, 1982).
 • Esir Kuşlar, çev. Fabio Grassi (İstanbul: İş Bankası, 2007).
I veri nomi (Milano: Mondadori, 2002).
 • Doğru İsimler, çev. Zeynep Akkuş (İstanbul: İş Bankası, 2004).

De Crescenzo, Luciano (d. 1928)

Così parlò Bellavista (Milano: Mondadori, 1977).
 • Böyle Dedi Bellavista, çev. Harun Mutluay (İstanbul: Can, 1999).
Oi dialoghoi (Milano: Mondadori, 1985).
 • Diyaloglar, çev. Nihal Önol (İstanbul: Can, 1999).

De Filippo, Eduardo (1900-1984)

La grande magia (1948)
 • Büyük Sihir, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1967).

De Sica, Vittorio (1901-1974)

Ladri di biciclette (1948, senaryo).
 • Bisiklet Hırsızları, çev. Alpagut Erenuluğ (Ankara: Bilgi, 1971).

Dessi, Giuseppe (1909-1977)

Paese d’ombre (Milano: Mondadori, 1972)
 • Gölgeli Kasaba, çev. Gülbende Kuray (Ankara: İmge Kitabevi, 1996).

Di Lampedusa, Giuseppe Tomasi (1896-1957)

Il gattopardo (Milano: Feltrinelli, 1958).
 • Leopar, çev. Nihal Yeğinobalı (İstanbul: Altın Kitaplar, 1963).
 • Leopar, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 1998).

Di Lascia, Mariateresa (1954-1994)

Passaggio in ombra (Milano: Feltrinelli, 1995).
 • Gölgeli Geçit, çev. Nihal Önol (İstanbul: Can, 1997).

Eco, Umberto (d. 1932)

Opera aperta (Milano: Bompiani, 1962).
 • Açık Yapıt, çev. Yakup Şahan (İstanbul: Kabalcı, 1992).
 • Açık Yapıt, çev. Nilüfer Uğur Dalay (İstanbul: Can, 2000).
 • Açık Yapıt, çev. Pınar Savaş (İstanbul: Can, 2001).
Diario minimo (Milano: Mondadori, 1963).
 • Yanlış Okumalar, çev. Mehmet H. Doğan (İstanbul: Can, 1997).
Il nome della rosa (Milano: Bompiani, 1980).
 • Gülün Adı, çev. Şadan Karadeniz (İstanbul: Can, 1986).
Appunti sulla semiotica della ricezione, Carte semiotiche, Sayı 2, 1986.
 • Alımlama Göstergebilimi, çev. Sema Rifat (İstanbul: Düzlem, 1991).
Arte e bellezza nell'estetica medievale (Milano: Bompiani, 1987)
 • Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 1998).
Il pendolo di Foucault (Milano: Bompiani, 1988).
 • Foucault Sarkacı, çev. Şadan Karadeniz (İstanbul: Can, 1992).
Il secondo diario minimo (Milano: Bompiani, 1992).
 • Somon Balığıyla Yolculuk, çev. İlknur Özdemir (İstanbul: Can, 1997).
Interpretation and Over-Interpretation (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
 • Yorum ve Aşırı Yorum, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 1996).
La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea (Bari: Laterza, 1993).
 • Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Afa, 1995).
L'isola del giorno prima (Milano: Bompiani, 1994).
 • Önceki Günün Adası, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 1995).
Cinque scritti morali (Milano: Bompiani, 1997).
 • Beş Ahlak Yazısı, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 1998).
Baudolino (Milano: Bompiani, 2000).
 • Baudolino, çev. Şemsa Gezgin (İstanbul: Doğan, 2003).
Tre racconti [Üç Öykü] (Milano: Fabbri, 2004). (çocuk kitabı).
 • Cecü'nün Yer Cüceleri, çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: YKY, 2006).
La misteriosa fiamma della regina Loana (Milano: Bompiani, 2004).
Storia della bellezza (Milano: Bompiani, 2007).
 • Güzelliğin Tarihi, çev. Ali Cevat Akkoyunlu ve diğerleri (İstanbul: Doğan, 2006).
Seçki
 • Günlük Yaşamdan Sanata, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Adam, 1991).
 • Ortaçağı Düşlemek, çev. Şadan Karadeniz (İstanbul: Can, 1996).

Elkann, Alain (d. 1950)

Una lunga estate (Milano: Bompiani, 2003).
 • Uzun Bir Yaz, çev. Eren Cendey (İstanbul: Can, 2007).

Evangelisti, Valerio (d. 1952)

Magus: Il Presagio (Milano: Mondadori, 1999).
 • Kâhin Nostradamus'un Romanı 1: Kehanet, çev. Sema Tuksavul (İstanbul: İnkılap, 2002).
Magus: L'Inganno (Milano: Mondadori, 1999).
 • Kâhin Nostradamus'un Romanı 2: Aldatma, çev. Sema Tuksavul (İstanbul: İnkılap, 2002).
Magus: L'Abisso (Milano: Mondadori, 1999).
 • Kâhin Nostradamus'un Romanı 3: Uçurum, çev. Sema Tuksavul (İstanbul: İnkılap, 2003).

Falcone, Giovanni (1939-1992) ve Marcelle Padovani (d. 1947)

Cose di Cosa Nostra (Milano: Rizzoli, 1991)
 • Cosa Nostra: Bir Hukuk Adamının Mafia'yla Mücadelesi , çev. Gamze Çelikbaş ve Nüket İzzet (İstanbul: Cep Belgesel, 1993).

Fallaci, Oriana (1929-2006)

Lettera a un bambino mai nato (Milano: Rizzoli, 1975).
 • Doğmamış Çocuğa Mektup, çev. Pınar Kür (Ankara: V, 1994). 2. Baskı: Doğmamış Bir Çocuğa Mektup (İstanbul: Can, 1997).
 • Doğmamış Çocuğa Mektup, çev. Suna Tanaltay (Ankara: Seçkin, ?).
Insciallah (Milano: Rizzoli, 1990).
 • İnşallah, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Can, 1994).
An Interview With Khomeini, New York Times, 7 Ekim 1979.
 • İmamla Söyleşi, çev. Muhammed Nayif Şayir (Ankara: Fecr, 1991).

Ferrante, Elena (?)

L’amore molesto (Roma: E/O, 1992).
 • Belalı Aşk, çev. Meryem Mine Çilingiroğlu (İstanbul: Literatür, 2007).
I giorni dell’abbandono (Roma: E/O, 2002).
 • Sen Gittin Gideli, çev. Meryem Mine Çilingiroğlu (İstanbul: Literatür, 2006).

Ferrucci, Franco (d. 1936)

Il mondo creato (Torino: Einaudi, 1986).
 • Tanrı'nın Ağzından Evrenin Hikâyesi, çev. Elif Özsayar (İstanbul: Ayrıntı, 2000).

Fo, Dario (d. 1926)

Morte accidentale di un anarchico (1970, oyun)
 • Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, çev. Yücel Erten (İstanbul: Remzi, 1990).

Fogazzaro, Antonio (1842-1911)

Piccolo mondo antico (1895).
 • O Eski Küçük Dünya, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1962).
Piccolo mondo moderno (1901).
 • Bu Yeni Küçük Dünya, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1965).

Foscolo, Ugo (1778-1827)

Le ultime lettere di Jacopo Ortis (1802).
 • Jacopo Ortis’in Son Mektupları, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1956).

Franchi, Eva (?-2001).

In fondo alla strada / Yolun Sonunda, çev. Muhittin Yilmaz,.iki dilli basım (Ankara: İtalyan Kültür Heyeti, 1996).

Francesco Sorti bkz. Monaldi, Rita ve Francesco Sorti

Fratantonio, Carmela (?)

Caro Richard Gere (Milano: La Tartaruga: 1995).
 • Sevgili Richard Gere, çev. Marta Bertolini ve Şemsa Gezgin (İstanbul: Telos, Kasım 1996).

Fruttero, Carlo (d. 1926) ve Franco Lucentini (1920-2002)

La donna della domenica (Milano: Mondadori, 1972).
 • Pazarların Kadını, çev. Demir Kısakürek (İstanbul: E, 1972).
Il significato dell'esistenza (Milano: Tea, 1997).
 • Varoluşun Anlamı, çev. Yonca Hancıoğlu (İstanbul: Gendaş, 2000).
Il palio delle contrade morte (Milano: Mondadori, 1985).
 • At Yarışlarında Cinayet, çev. Yonca Hancıoğlu (İstanbul: Gendaş, 2002).

Fusini, Nadia (d. 1946)

La bocca più di tutto mi piaceva (Roma: Donzelli, 1996).
 • Her Şeyden Çok Ağzını Severdim, çev. Dilek Peçenek (Ankara: İmge Kitabevi, 2002).

Ginzburg, Natalia (1916-1991)

La strada che va in città (Torino: Einaudi, 1942).
 • Kente Giden Yol, çev. Yıldız Kurtoğlu (İstanbul: Can, 1988).
Tutti i nostri ieri (Torino: Einaudi, 1952)
 • Bütün Dünlerimiz, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Adam, 1998).
Lessico famigliare (Torino: Einaudi, 1963)
 • Aile Sözlüğü, çev. Nihal Önol (İstanbul: Can, 2000).

Giovannini, Fabio (1958)

Le mani del Che (Roma: Datanews, 1996).
 • Che’nin Elleri, çev. Arzu Çıngıl (İstanbul: Gökkuşağı, 1998).

Giurlani, Aldo bkz. Palazzeschi, Aldo

Goldoni, Carlo (1707-1793)

Il servitore di due padroni (1745).
La vedova scaltra (1748)
 • Becerikli Dul, çev. Samim Sinanoğlu (İstanbul: MEB, 1946).
La famiglia dell’antiquario ossia La suocera e la nuora (1749).
 • Antikacının Ailesi veyahut Gelin-Kaynana, çev. Ekrem Sungar (İstanbul: MEB, 1944). 2. Baskı: Antikacı Ailesi (İstanbul: MEB, 1965).
La bottega del caffè (1750)
 • Kahvehane, çev. Ekrem Sungar (İstanbul: MEB, 1944).
 • "Kahvehane",çev.Hande Aygen (2009)
Il bugiardo (1750-51).
 • Yalancı, çev. S. Moray (İstanbul: Perde ve Sahne Yayını, 1942).
 • Yalancı, çev. Tarık Levendoğlu (Ankara: Maarif Vekâleti, 1944).
I pettegolezzi delle donne (1750-51).
 • Dedikoducular [ayrıntılar saptanamadı]].
La locandiera (1753)
 • Otelci Kadın ve Toska, çev. S. Ali ve Cevat Memduh Altar (?: Devlet Konservatuvarı, 1941).
 • Otelci Kadın, çev. Coşkun Tunçtan (İstanbul: İzlem, 1964).
 • Otelci Güzeli Mirandolina, çev. Haldun Maralı ve Münip Koruyan (?: ?, 1983).
Gli innamorati (1759)
 • Sevgililer, çev. Necdet Adabağ ve Leylâ Tecer (İstanbul-Ankara: İtalyan Kültür, 1993).
I rusteghi (1760)
 • Yabanlar, çev. Samim Sinanoğlu (İstanbul: MEB, 1953).
Le smanie per la villeggiatura (1761)
 • Sayfiye Merakı, çev. Aydın Sinanoğlu (İstanbul: MEB, 1945).
Le avventure della villeggiatura (1761).
 • Sayfiye Maceraları, çev. Aydın Sinanoğlu (İstanbul: MEB, 1946).
Il ritorno della villeggiatura (1761).
 • Sayfiye Dönüşü, çev. Aydın Sinanoğlu (İstanbul: MEB, 1949). Sadeleştirilmiş Baskı: Yazlık Dönüşü (İstanbul: Cumhuriyet, 1999).
Il ventaglio (1764).
 • Yelpaze [ayrıntılar saptanamadı]].
Seçki
 • Goldoni Baba'nın Hikâyeleri, çev. Muhittin Yılmaz (İstanbul: Halk El Sanatları ve Neşriyat, 1976).

Gramsci, Antonio (1881-1937)

Quaderni del carcere, yay. haz. V. Gerratana, 4 Cilt (Torino: Einaudi, 2007).
 • Hapishane Defterleri, çev. Adnan Cemgil (İstanbul: Belge, 1975). [seçki].
 • Hapishane Defterleri, çev. Kenan Somer (İstanbul: Onur, 1986). [seçki].
Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno (Torino: Einaudi, 1949).
 • Modern Prens, çev. Pars Esin (Ankara: Birey ve Toplum, 1984). [seçki].
Lettere dal carcere, yay. haz. A. Santucci (Palermo: xx, 1996).
 • Hapishane Mektupları, çev. Attilâ Tokatlı (İstanbul: Gerçek, 1966). [seçki].
L'albero del riccio (Milano: Milano-Sera, 1948).
 • Çocuklarıma Mektuplar, çev. Meral Erez ve Cemal Erez (İstanbul: Belge, 1979).
Seçki
 • Aydınlar ve Toplum, çev. V. Günyol, F. Edgü ve B.Onaran (İstanbul: Çan, 1967).
 • Felsefe ve Politika Sorunları, çev. Adnan Cemgil (İstanbul: Payel, 1975).
 • İtalya'da İşçi Konseyleri Deneyimi, çev. Yusuf Alp (İstanbul: Belge, 1989).
 • Komünist Partiye Doğru, çev. Celal A. Kanat (İstanbul: Belge, 1998).

Guareschi, Giovannino (1908-1968)

Mondo piccolo 'Don Camillo' (1948).
 • Don Camillo’nun Küçük Âlemi, çev. Burhan Felek (İstanbul: Remzi, 1957).
 • Don Camillo’nun Küçük Dünyası, çev. Özcan Yalım (Ankara: Bilgi, 1982).
Il marito in collogio (1952)
 • Acele Koca Aranıyor, çev. Osman Canberk (İstanbul: Mizah, 1983).
Il compoyno Don Camillo (1964).
 • Don Camillo Moskova’da (Don Camillo Yoldaş), çev. Burhan Felek (İstanbul: Altın Kitaplar, 1965).
 • Don Camillo Moskova’da, çev. Özcan Yalım (Ankara: Bilgi, 1973).
Öykülerinden Seçmeler
 • Katır İnadı, çev. Adnan Benk (İstanbul: Akbaba, 1957).
 • Don Camillo ve Cehennem Meleği, çev. Özcan Yalım (Ankara: Bilgi, 1982).
 • Don Camillo ve Hayırsız Oğul, çev. Özcan Yalım (Ankara: Bilgi, 1971).
 • Don Camillo Çıkmazda, çev. Özcan Yalım (Ankara: Bilgi, 1972).
Özgün Adları Belirlenemeyenler
 • Patates Şövalyeleri, çev. Vedat G. Üretürk (İstanbul: May, 1967).
 • Oğlum Kızım Hele Karım, çev. Özcan Yalım (Ankara: Bilgi, 1983).
 • Don Camillo ve Şeytan, çev. Yurdakul Fincancı (Ankara: Bilgi, 1965).
 • Basın Hürriyeti, çev. ? (İstanbul: Düşün, 1957).

Imposimato, Ferdinando (?)

Un Juge en Italie.
 • Ölümle Kol Kola Yürümek, çev. Yaşar İlksavaş (İstanbul: Altın Kitaplar, 2002).

Lagorio, Gina (1922-2005)

Approssimato per difetto (Bologna: Cappelli, 1971).
 • Yanlış Hesap, çev. Süheyla Öncel (İstanbul: İletişim, 1994).

Ledda, Gavino (d. 1938)

Padre padrone: L'educazione di un pastore (Milano: Feltrinelli, 1975).
 • Babam ve Ustam, çev. Nesrin Altınova (İstanbul: Hürriyet, 1979).

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Quaderni
 • Defterler, çev. Turhan Ilgaz (İstanbul: Hil, 1992). [seçki].
 • Da Vinci’nin Not Defteri, Kasım Doğan (İstanbul: Carpe Diem, 2006). [seçki].
Profezia
 • Bilmeceler (Kehanetler), çev. Samih Rifat (İstanbul: Sel, 2001).
Paragone (Trattato della Pittura'nın Birinci Bölümü).
 • Paragone: Sanatların Karşılaştırılması, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Notos, 2007).

Leopardi, Giacomo (1798-1837)

Operette morali (1827).
 • Ahlaki Operetler, çev. Durdu Kundakçı (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001).
 • Hisseli Kıssalar, çev. Kemal Atakay (İstanbul: YKY, 2004).
I canti (1831)
 • Şarkılar, çev. Necdet Adabağ (Ankara: Gündoğan, 1997).

Levi, Carlo (1902-1975)

Cristo si è fermato a Eboli (1945).
 • İsa Bu Köye Uğramadı, çev. Sabahattin Eyuboğlu (İstanbul: Remzi, 1961).

Levi, Primo (1919-1987)

Se questo è un uomo (Torino: De Silva, 1947).
 • Bunlar da mı İnsan?, çev. Zeyyat Selimoğlu (İstanbul: Varlık, 1967).
La tregua (Torino: Einaudi, 1963).
 • Ateşkes, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 2002).
Se non ora, quando? (Torino: Einaudi, 1982).
 • Şimdi Değilse Ne Zaman?, çev. Nevin Özkan (İstanbul: İletişim, 1996).
I sommersi e i salvati (Torino: Einaudi, 1986).
 • Boğulanlar, Kurtulanlar, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 1996).

Lodoli, Marco (d. 1956)

I Fannulloni (Torino: Einaudi, 1990)
 • Aylaklar, çev. Nevin Özkan (İstanbul: İletişim, 1993).

Lorenzini, Carlo bkz. Collodi, Carlo

Loy, Rosetta (?)

Sogni d'inverno (Milano: Mondadori, 1992).
 • En Yakın ve En Uzak, çev. Nihal Önol (İstanbul: Can, 2001).
Cioccolata da Hanselmann (Milano: Rizzoli, 1995).
 • En Yakın ve En Uzak, çev. Nihal Önol (İstanbul: Can, 1999).

Lucentini, Franco bkz. Fruttero, Carlo ve Franco Lucentini

Luzi, Mario (1914-2005)

Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (Milano: Garzanti, 1994).
 • Simone Martini’nin Dünyevî ve Semavî Yolculuğu, çev. Işıl Saatçıoğlu, iki dilli basım (İstanbul: YKY, 1997).

Machiavelli, Niccolò (1469-1527)

Principe (De principatibus) (yazılışı: 1513 / yayımlanışı: 1532)
 • Hükümdar, çev. Mehmet Şerif (İstanbul: Hukuk Matbaası, 1919).
 • Hükümdar, çev. Haydar Rıfat (İstanbul: İstanbul Matbaacılık ve Neşriyat, 1932).
 • Hükümdar, çev. Yusuf Adil Egeli (İstanbul: Yıldız Matbaası, 1955).
 • Hükümdar, çev. Vahdi Hatay (İstanbul: Remzi, 1965).
 • Hükümdar, çev. Selahattin Bağdatlı (İstanbul: Sosyal, 1984).
 • Hükümdar, çev. Kemal Karabulut (İstanbul: Sosyal, 1988).
 • Prens, çev. Nazım Güvenç (İstanbul: Anahtar Kitaplar, 1993).
 • Hükümdar/Prens, çev. Anita Tatlıer (İstanbul: Göçebe, 1997).
 • Prens, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Oğlak, 1999).
 • Prens, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 2007).
Dell'arte della guerra (yazılışı: 1519-1520; yayımlanışı: 1521).
 • Askerlik Sanatı, çev. Nazım Güvenç (İstanbul: Anahtar Kitaplar, 2003).
Mandragola (1520).
 • Adamotu, çev. Samim Sinanoğlu (İstanbul: MEB, 1951).

Maggiani, Maurizio (d. 1951)

Il Coraggio del pettirosso (Milano: Feltrinelli, 1995).
 • Çöl Kitabı, çev. Şemsa Gezgin ve Marta Bertolini (İstanbul: Can, 1999).

Magris, Claudio (d. 1939)

Alla cieca (Milano: Garzanti, 2005).
 • El Yordamıyla, çev. Leyla Tonguç Basmacı (İstanbul: Merkez Kitapçılık, 2006).

Malaparte, Curzio (1898-1957)

Technique du coup d'état (Paris: Bernard Grasset, 1931). (Fransızca (ilk) basım).
Tecnica del colpo di stato (Milano: Bompiani, 1948). (İtalyanca basım)
 • Darbe-i Hükümet Sanatı, çev. Cavit Yamaç (Ankara: Günder, 1963)
 • Hükümet Devirme Tekniği, çev. Nihal Önol (İstanbul: Varlık, 1966).
Anche le donne hanno perso la guerra (Bologna: Cappelli, 1954).
 • Kadınlar da Savaşı Yitirdi, çev. Tahsin Saraç ve Turhan Açar (Ankara: Toplum, 1965).
Sangue (Floransa: Vallecchi, 1937).
 • Kan, çev. Tahsin Yücel (İstanbul: Varlık, 1955).
Il Volga nasce in Europa (1943)
 • Volga Avrupa’dan Doğar, çev. Mete Ergin (İstanbul: Altın Kitaplar, 1967).
Kaputt (1944)
 • Kaputt, çev. Zühal Avcı (Ankara: Toplum, 1969).
La pelle (1949).
 • Can Pazarı, çev. Yaşar Nabi Nayır (İstanbul: Varlık, 1950).

Malerba, Luigi (d. 1927)

Il serpente (1965).
 • İçimdeki Şahmaran, çev. Filiz Özdem (İstanbul: Telos, Mayıs 1998).
Il protagonista (1973).
 • Babafingo, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Can, 1992).

Manfredi, Valerio Massimo (d.1946)

Alexandros: Il figlio del sogno (1) (Milano: Mondadori, 1998).
 • Büyük İskender: Makedonya'dan Anadolu'ya (1. Kitap), çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Can, 2000).
Alexandros: Il confine del mondo (2) (Milano: Mondadori, 1998).
 • Büyük İskender: Anadolu'nun Kapıları (2. Kitap), çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Can, 2000).
Alexandros: Le sabbie di Ammon (3) (Milano: Mondadori, 1998).
 • Büyük İskender: Dünyanın Hâkimi (3. Kitap), çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Can, 2000).

Manganelli, Giorgio (1922-1990)

Centuria. Cento piccoli romanzi fiume (Milano: Rizzoli: 1979).
 • Centuria. Yüz Küçük Irmak Roman, çev. Sema Rifat (İstanbul: Tavanarası, 2002).
Le interviste impossibili (1975).
 • Olanaksız Söyleşiler, çev. Şadan Karadeniz (İstanbul: Tavanarası, 2003).
Il rumore sottile della prosa (Milano: Adelphi, 1994).
 • Düzyazının İnce Sesi, çev. Şadan Karadeniz (İstanbul: YKY, 2002).

Manzoni, Alessandro (1785-1873)

Il Conte di Carmagnola (1816-19)
 • Carmagnola Kontu, çev. Ragıp Ögel (İstanbul: MEB, 1946).
I promessi sposi (yazılışı: 1821-1823).
 • Nişanlılar, çev. Ragıp Ögel (İstanbul: MEB, 1945).
 • Nişanlılar, çev. Necdet Adabağ (İstanbul: Literatür, 2003).

Maraini, Dacia (d. 1936)

Donna in guerra (Torino: Einaudi, 1975).
 • Kadın Savaşıyor, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 1996).
Voci (Milano: :Bompiani, 1994).
 • Sesler, çev. Semin Sayıt (İstanbul: İnkılap, 2002).
Buio (Milano: Rizzoli, 1999).
 • Karanlık, çev. Semin Sayıt (İstanbul: İnkılap, 1999).
Özgün Başlığı Saptanamayanlar
 • Sokak Kızı, çev. Ayla Özveren (İstanbul: Hürriyet, 1972).

Marco Polo bkz. Polo, Marco

Maurensig, Paolo (d. 1943)

La variante di Lüneburg (Milano: Adelphi, 1993).
 • Lüneburg Varyantı, çev. Cemal Kaan Emek (Ankara: Dost, 2001).
Canone inverso (Milano: Bompiani, 1996).
 • Tersine Kanon, çev. Cemal Kaan Emek (Ankara: Dost Kitabevi, 2004).
L'ombra e la meridiana (Milano: Mondadori, 1997).
 • Gölge ve Meridyen, çev. ? (Ankara: Dost, 2000).
Venere lesa (Milano: Mondadori, 1998).
 • Yaralı Venüs, çev. Cemal Kaan Emek (Ankara: Dost, 2001).

Mazzantini, Margaret (d. 1961)

Non ti muovere (Milano: Mondadori, 2001).
 • Sakın Kımıldama, çev. Şemsa Gezgin Griseri (İstanbul: Can, 2003).
Venuto al mondo (Milano: Mondadori, 2008).
 • Sen Dünyaya Gelmeden, çev. Meryem Mine Çilingiroğlu (İstanbul: Doğan Kitap, 2010)

Mazzucco, Melania Gaia (d. 1966)

Vita (Milano: Rizzoli, 2003).
 • Hayat, çev. Alev Sümer (İstanbul: Doğan Kitapçılık, 2007).

Meldini, Piero (d. 1941)

L’antidoto della melancolia (Milano: Adelphi, 1996).
 • Melankoliye Panzehir, çev. Mükerrem Akdeniz (İstanbul: Arion, 2003).

Melissa P. bkz. Panarello, Melissa

Modignani, Sveva Casati (?)

Vaniglia e cioccolato (Milano: Sperling & Kupfer, 2000).
 • Aşk Affeder mi?, çev. Semih Ertaş (İstanbul: Epsilon, 2001).
Donna d’onore (Milano: Sperling & Kupfer, 1990[?]).
 • Aşk ve Onur, çev. Pelin Erdoğru (İstanbul: Doğan, 2001).
Anna dagli occhi verdi (Milano: Sperling & Kupfer, 1981):
 • Yeşil Gözler, çev. Birgül Göker (İstanbul: Epsilon, 2004).

Monaldi, Rita ve Francesco Sorti

Imprimatur (Milano: Mondadori, 2002).
 • Imprimatur, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Literatür, 200?).
Secretum (2005).
 • Secretum, çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: YKY, 2006).

Montale, Eugenio (1896-1981)

Satura (Milano: Mondadori, 1971).
 • Xenia, çev. Egemen Berköz (Ankara: İmge, 2000).
Şiirlerinden Seçmeler
 • Seçme Şiirler, çev. Sait Maden (İstanbul: Cem, 1975).

Morante, Elsa (1918-1985)

Lo scialle andaluso (Torino: Einaudi, 1963).
 • Endülüs Şalı, çev. Şadan Karadeniz (İstanbul: Can, 1985).
La Storia (Torino: Einaudi, 1974).
 • Tarih Devam Ediyor, çev. Nihal Önol (İstanbul: Yaygın Kültür Ortaklığı, 1977).
L'isola di Arturo (?).
 • Arturo'nun Adası, çev. Şadan Karadeniz (İstanbul: Can, 2007).

Moravia, Alberto (1907-1990)

Gli indifferenti (Milano: Alpes, 1929).
 • Aylaklar, çev. Nazife Müren (İstanbul: Varlık, 1956).
La mascherata (1941).
 • Diktatörün Kadını, çev. Tahsin Yücel (İstanbul: Varlık, 1960).
 • Maskeliler, çev. Yaşar Günenç (İstanbul: Yaba, 1998).
La Romana (1947).
 • Romalı Kadın, çev. Feridun Timur (İstanbul: Varlık, 1957).
 • Romalı Dilber, çev. A. Semih Yazıcıoğlu (İstanbul: Altın Kitaplar, 1968).
L'amore coniugale ed altri racconti (1949).
 • Beni Aldatabilirsin, çev. Selva Çalışkan (İstanbul: Arif Bolat Kitabevi, 1954).
 • Evlilik Aşkı, çev. Engin Sunar (İstanbul: Siren, 1991).
Il conformista (1951).
 • Düzen Adamı, çev. Füruzan Tekil (İstanbul: Fer, 1971).
Il disprezzo (1954).
 • Nefret, çev. Ali Şevket Erkün (İstanbul: Seçkin, 1971).
Racconti romani (1954).
 • Roma Öyküleri, çev. Gülbende Kuray (Ankara: Ekin, t.y.).
La ciociara (1957).
 • Taşralı Kız, çev. Tahsin Yücel (İstanbul: Varlık, 1956).
La noia (1960).
 • Kıskançlık (Sıkıntı), çev. Samih Tiryakioğlu (İstanbul: Varlık, 1972).
La rivoluzione culturale in Cina (1967).
 • Mao’nun Kültür İhtilali, çev. Aydil Balta (İstanbul: E, 1968).
L'uomo che guarda (1985).
 • Bakma Sevdalısı, çev. Demet Elkatip (İstanbul: Alkım, 2007).
Seçki
 • Meçhul Tanrı, çev. Ebru Boragazi ve Sibel Yücel (İstanbul: Cumartesi, 1990).
 • Şanssız Bir Adam: Roma Öyküleri, çev. Gülbende Kuray (Ankara: Ekin, 1992).
 • Alberto Moravia'nın Öykülerinden Seçmeler, yay. haz. ve çev. Gülbende Kuray (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999).
Özgün Başlığı Saptanamayanlar
 • Evlilik, çev. Tahsin Yücel (İstanbul: Varlık, 1956).
 • Roma Dehşet İçinde, çev. ? (İstanbul: Ar-El Matbaası, 1960).
 • Kalbimdeki Dişi, çev. Semih Yazıcıoğlu (İstanbul: Akay, 1962).
 • Hain, çev. Nil Eren (İstanbul: Ceylan, 1962).
 • Kalbe Düşen Gölge, çev. A. Semih Yazıcıoğlu (İstanbul: Altın Kitaplar, 1963).
 • Kızım ve Ben, çev. Özay Sunar (İstanbul: Altın Kitaplar, 1963).
 • Evlilik, çev. Tahsin Yücel (İstanbul: Varlık, 1965).
 • Oyun İçinde Oyun, çev. Tahsin Yücel (İstanbul: Bilge, 1986).

Natale, Maria Orsini (d. 1928)

Francesca e Nunziata (Roma: Avagliano, 1995).
 • Makarna Kraliçesi, çev. Başak Serter (İstanbul: Babıali Kültür, 2004).

Padovani, Marcelle bkz. Falcone, Giovanni ve Marcelle Padovani

Panarello, Melissa (d. 1985)

100 colpi di spazzola prima di andare a dormire (Roma: Fazi, 2003).
 • Yatmadan Önce 100 Fırça Darbesi, çev. Nilüfer Uğur Dalay (İstanbul: Okuyan Us, 2005).
L’odore del tuo respiro (Roma: Fazi, 2005).
 • Yusufçuk Gece Gelir, çev. Nilüfer Uğur Dalay (İstanbul: Okuyan Us, 2005).

Papini, Giovanni (1881-1956)

Gog (1931).
 • Gog, çev. Fikret Adil (Ankara: Türkiye İş Bankası, 1958) .
Lo specchio che fugge (1906).
 • Kaçan Ayna, çev. Şadan Karadeniz (Ankara: Dost, 1999).

Pasolini, Pier Paolo (1922-1975)

Ragazzi di vita (Milano: Garzanti, 1955). Genişletilmiş 2. Basım: (Torino: Einaudi, 1979).
 • Ragazzi (Oğlanlar) , çev. Mehmet Harmancı (İstanbul: Remzi, 1992).
Le ceneri di Gramsci (Milano: Garzanti, 1957).
 • Gramsci’nin Külleri, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Nisan, 1993).
Teorema (Milano: Garzanti, 1968).
 • Teorema, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Can, 1992).
Lettere luterane (Torino: Einaudi, 1976).
 • Fildişi Kulenin Dışından, çev. Filiz Özdem (İstanbul: Belge, 1991).

Passarelli, E. bkz. De Filippo, Eduardo

Pavese, Cesare (1908-1950)

Paesi tuoi (Torino: Einaudi, 1941).
 • Senin Köylerin, çev. Egemen Berköz (Ankara: Tan, 1983).
La spiaggia (Roma: Lettere d'Oggi, 1941).
 • Plaj, çev. Ahmet Atalağ (İstanbul: Ara, 1990).
Feria d'agosto (Torino: Einaudi, 1946).
 • Ağustosta Tatil, çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Can, 1999).
Il compagno (Torino: Einaudi, 1947).
 • Yoldaş, çev. Can Porsemay (İstanbul: Canpo, 1969).
 • Yoldaş, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Can, 1996).
Dialoghi con Leucò (Torino: Einaudi, 1947).
 • Leuko ile Söyleşiler, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 1996).
La casa in collina (Torino: Einaudi, 1949). Primo che il gallo canti'nun içinde.
 • Tepedeki Ev, çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Can, 1995).
La bella estate (Torino: Einaudi, 1949). La bella estate içinde.
 • Çıplak Modeller, çev. Nermin Türkmen (İstanbul: Varlık, 1959).
 • Güzel Yaz, çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Can, 1998).
Il diavolo sulle colline (Torino: Einaudi, 1949). La bella estate içinde.
 • Tepelerdeki Şeytan, çev. Egemen Berköz (İstanbul: Can, 2000).
Tra donne sole (Torino: Einaudi, 1949). La bella estate içinde.
 • Yalnız Kadınlar Arasında, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Can, 1998).
La luna e i falò (Torino: Einaudi, 1950).
 • Ay ve Şenlik Ateşleri, çev. Mehmet H. Doğan (İstanbul: Adam, 1984).
 • Ay ve Şenlik Ateşleri, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Adam, 1997).
Il mestiere di vivere (Torino: Einaudi, 1952).
 • Yaşama Uğraşı, çev. Cevat Çapan (İstanbul: E, 1973). [seçki]
 • Yaşama Uğraşı, çev. Cevat Çapan (İstanbul: Can, 2000). [tam metin]
Şiir Seçkisi
 • Seçilmiş Şiirler, çev. Alp Denizaşan (İstanbul: Kalamış, t.y.).
 • Bütün Şiirlerinden Seçmeler, çev. Kemal Atakay (İstanbul: 1995).

Pazzi, Roberto (d. 1946)

Cercando l'imperatore (Milano: TEA, 1985).
 • İmparatoru Ararken, çev. Süheylâ Öncel (Ankara: Gündoğan, 1994).
La principessa e il drago (Milano: Garzanti, 1986).
 • Prenses ve Canavar, çev. Süheylâ Öncel (İstanbul: İletişim, 2002).
Conclave (Milano: Frassinelli, 2001).
 • Kardinaller Meclisi, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Alkım, 2005).

Pellico, Silvio (1789-1854)

Le mie prigioni memorie di Silvio Pellico da Saluzzo (Torino, Giuseppe Bocca, 1832).
 • Meprizon Tercümesi (Mahbeslerim) , çev. Recaizade Mahmut Ekrem (İstanbul: Matbaa-i Tasvir-i Efkâr, 1874).
 • Zindanda, çev. Ragıp Ögel (İstanbul: MEB, 1946).

Pincherle, Alberto bkz. Moravia, Alberto

Pincio, Tommaso (takma ad)

Un'amore dell'altro mondo (Torino: Einaudi, 2002).
 • Bir Başka Dünya’nın Aşkı, çev. Eren Cendey (İstanbul: Nokta, 2004).

Pirandello, Luigi (1867-1936)

Il fu Mattia Pascal (1904).
 • Gölge Adam, çev. Feridun Timur (İstanbul: Varlık, 1959). 2. Baskı: Müteveffa Mattia Pascal (İstanbul: MEB, 1966).
 • Gölgelenmiş Yıllar, çev. Adnan Cemgil (İstanbul: Altın Kitaplar, 1971). 2. Baskı: :Mattia Pascal (İstanbul: Engin, 1992).
Lumie di Sicilia (1910).
 • Sicilya Turunçları,, çev. Egemen Berköz, Üç Kısa Oyun içinde (İstanbul: Cumhuriyet, 2000).
Suo marito (1911).
 • Karımın Kocası, çev. Feridun Timur (İstanbul: Varlık, 1954).
Liolà (1916).
 • Liola - Köyün Çapkını, çev. Necdet Adabağ (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999).
Così è (se vi pare) (1918).
 • Size Öyle Geliyorsa Öyledir: Üç Perdelik Kıssa, çev. Mehmet Fuat (İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1930).
 • Size Öyle Geliyorsa Öyledir'', çev. Füsun Günersel (İstanbul: Boyut Tiyatro, 2008).
Il giuoco delle parti (1918).
 • Oyunun Kuralları, çev. Pınar Kür (İstanbul: YKY, 1992).
L'uomo, la bestia e la virtù (1919).
 • İnsan, Hayvan ve Erdem [ayrıntılara ulaşılamamıştır].
Come prima, meglio di prima (1920).
 • Evvelki Gibi Evvelkinden İyi, çev. Mehmet Fuat (İstanbul: Sinan Kütüphanesi, 1930).
Sole e ombra (1922).
 • Güneş ve Gölge , çev. Şemseddin Talip (İstanbul: Remzi, 1941).
L'imbecille (1922).
 • Aptal, çev. Mehmet Fuat (İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1931).
 • Aptal, çev. Egemen Berköz, Üç Kısa Oyun içinde (İstanbul: Cumhuriyet, 2000).
Sei personaggi in cerca d’autore (1921).
 • Altı Şahıs Yazarını Arıyor, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1949).
Enrico IV (1922).
 • IV. Hanri: Üç Perdelik Facia, çev. Şemseddin Talip (İstanbul: Ahmet İhsan Matbaası, 1933).
 • IV. Hanri, çev. Tarık Levendoğlu (İstanbul: MEB, 1969).
Novelle per un anno (1922-37).
 • Seçme Hikâyeler, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1948).
Vestire gli ignudi (1923).
 • Çıplakları Giydirmek, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1965).
Uno, nessuno e centomila (1925-26).
 • Biri, Hiçbiri, Binlercesi, çev. Şadan Karadeniz (İstanbul: Telos, 1998).
L’uomo dal fiore in bocca (1926).
 • Ağzı Çiçekli Adam, çev. Ali Poyrazoğlu (İstanbul: Elif, 1963).
 • Ağzı Çiçekli Adam, çev. Egemen Berköz, Üç Kısa Oyun içinde (İstanbul: Cumhuriyet, 2000).
Derleme
 • Üç Kısa Oyun, çev. Egemen Berköz (İstanbul: Cumhuriyet, 2000). Şu üç oyunu içerir:
  • Lumie di Sicilia (Sicilya Turunçları).
  • L'imbecille (Aptal).
  • L’uomo dal fiore in bocca (Ağzı Çiçekli Adam).
Özgün Başlığı Saptanamayanlar
 • Süt Nine, çev. Halikarnas Balıkçısı (İstanbul: Sabiha Zekeriya Sertel, 1939).
 • Aşkta Sıra Beklenir mi?, çev. Yaşar Çimen (İstanbul: Rıza Coşkun Matbaası, 1945).
 • "Toplu Oyunları 1" Altı Kişi Yazarını Arıyor.Liola.Ağzı Çiçekli Adam.Meslek Belgesi.çev.Gönül Çapan.Prof.Dr.Necdet Adabağ.Hande Aygen.Mayıs 2009

Pitigrilli (1893-1975) (Dino Segre’nin takma adı)

Ingannami bene (Milano: Casa Editrice Italia, 1920).
 • Beni İyi Aldat, çev. Yaşar Çimen (İstanbul: Apa, 1945).
La cintura di castità (Milano: Sonzogno, 1921).
 • Bekâret Kemeri, çev. Yaşar Çimen (İstanbul: Apa, 1945).
 • Bekâret Kemeri, çev. Hayri Tayfun Sonkur (?: ?, 1945).
Cocaina (Milano: Sonzogno, 1921).
 • Kokain, çev. Avni İnsel (İstanbul: y.y., 1941).
 • Kokain, çev. Avni İnsel (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1945? / 1958).
La vergine a 18 carati (Milano: Sonzogno, 1924).
 • 18 Kıratlık Bâkire, çev. Avni İnsel (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1943? / 1945).
Il farmacista a cavallo (Milano: Sonzogno, 1948).
 • Fettan Kız, çev. Mahmut Abaç (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1951).
Dolicocefala bionda (Milano: Sonzogno, 1936).
 • Sarışın Bebek, çev. Hasan Baskın (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1948).
La meravigliosa avventura (Milano: Sonzogno, 1948).
 • Emsalsiz Macera, çev. Adnan Tahir (İstanbul: Avni İnsel Kitabevi, 1948).
Saturno (Milano: Sonzogno, 1948).
 • Üzme Tatlı Canını, çev. Adnan Tahir (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1959).
Mosè e il cavalier Levi (Milano: Sonzogno, 1948).
 • Musa ve Çömezleri, çev. Adnan Tahir (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1948).
Lezioni d’amore (Milano: Sonzogno, 1948).
 • Aşk Dersleri, çev. Mahmut Abaç (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1951).
Özgün Başlığı Saptanamayanlar
 • Aşk Arayan Adam, çev. Hayrun Altay ve Avni İnsel (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1944). Yaşar Çimen'in “İtalyan Romancılığında Pitigrilli’nin Mevkii” başlıklı yazısını içerir.
 • Aşk Peşinde, çev. Haydar Rifat (İstanbul: İkbal Kitabevi, 1938).
 • Aşk Arayan Adam, çev. ? (İstanbul: Anten, 1972).
 • Aşk Otlayıcıları, çev. ? (İstanbul: Efe, 1947).
 • Aşk Dersleri ve Bekâret, çev. M. Hasan Tuncer (İstanbul: Anten, 1972).
 • Aşkın Sonu Selâmet, çev. Adnan Tahir (İstanbul: Arif Bolat Kitabevi, 1958).
 • Ben Koca Olamam, çev. Adnan Tahir (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1948).
 • Bir Çapkının Hayatı, çev. Avni İnsel (İstanbul: İnsel Kitabevi, 19??). Gözden geçirilmiş 2. Baskı: (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1947).
 • Dayanılmaz Kelimeler, çev. Adnan Tahir (İstanbul: Anten, 1973).
 • Elveda Aşk, çev. ? (İstanbul: Anten, 1972).
 • Evlenmek İstiyorum, çev. Adnan Tahir (İstanbul: Anten, 1972).
 • Hayatım, çev. Adnan Tahir (İstanbul: Anten, 1972).
 • Hiçbir Kadın Bana Hayır Demedi, çev. Özdemir Asaf (İstanbul: Marmara Kitabevi, 1945).
 • Hiçbir Kadın Bana Hayır Demedi, çev. Adnan Tahir (İstanbul: Anten, 1972).
 • İhtiras Şarkıları, çev. İhsan Ünesen (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1944).
 • İt Ürür Kervan Yürür, çev. Adnan Tahir (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1950).
 • İvet Fransızca Öğretiyor, çev. ? (İstanbul: Efe, 1946).
 • Kibar Aşifteler, çev. Suad Derviş (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1943).
 • Kibar Aşifteler, çev. Avni İnsel (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1955).
 • Mavi Gözlü Prens, çev. İhsan Ünesen (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1944).
 • Sapık Oğlan, çev. Adnan Tahir (İstanbul: İnsel Kitabevi, 1958).
 • Zavallı Veteriner, çev. ? (İstanbul: Kristal Ciltevi, 1948).

Politi, Marco (?)

La Confessione, la storia di un prete gay (Roma: Riuniti, 2000).
 • Eşcinsel Bir Rahibin İtirafları, çev. Duygu Yenal (İstanbul: Bilge, 2001).

Polo, Marco (yak. 1254-1324)

Il Milione (1254-1324).
 • Marco Polo’nun Geziler Kitabı, çev. Ömer Güngören (İstanbul: Yol, 1985).

Pontiggia, Giuseppe (d. 1934)

Nati due volte (Milano: Mondadori, 2000).
 • İki Kere Doğanlar, çev. Eren Cendey (İstanbul: Can, 2002).

Pratolini, Vasco (1913-1991)

Il quartiere (1944).
 • Mahalle, çev. Süleyman Z. Nebioğlu (İstanbul: E, 1972).
Cronaca familiare (1947).
 • Aile Günlüğü, çev. Dumrul Cemgil (İstanbul: E, 1973).
Cronache di poveri amanti (1947).
 • Fakir Âşıklar, çev. Aydın Emeç (İstanbul: E, 1970).

Preti, Luigi (d. 1914)

Giovinezza... Giovinezza (Milano: Mondadori, 1964).
 • Gençlik... Gençlik, çev. Alıç Oskulu (İstanbul: Yaygın Kültür, 1976).

Quasimodo, Salvatore (1901-1968)

Şiir Seçkisi
 • Bütün Şiirlerinden Seçmeler, çev. Egemen Berköz (İstanbul: Kavram, 1995).

Riotta, Gianni (d. 1954)

Principe delle nuvole (Milano: Rizzoli, 1997).
 • Bulutların Prensi, çev. Zeynep Akkuş (İstanbul: Merkez Kitapçılık, 2006).

Scanner, Ivo bkz. Giovannini, Fabio

Scerbanenco, Giorgio (1911-1969)

I milanesi ammazzano al sabato (Milano: Garzanti, 1969).
 • Milanolular Cumartesileri Cinayet İşler, çev. Erdal Turan (İstanbul: Everest, 2003).

Sciascia, Leonardo (1921-1989)

Il giorno della civetta (Torino: Einaudi, 1961).
 • Baykuş, çev. Necdet Adabağ (Ankara: Babil, 1972).
 • Baykuşun Günü, çev. Dumrul Cemgil (İstanbul: Belge, 1994).
 • Baykuşun Günü, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 2002).
Il consiglio d’Egitto (Torino: Einaudi, 1963).
 • Mısır Konseyi, çev. Dumrul Cemgil (İstanbul: E, 1983).
 • Mısır Konseyi, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 2007).
A ciascuno il suo (Torino: Einaudi, 1966).
 • Her Koyun Kendi Bacağından, çev. Süleyman Nebioğlu (İstanbul: E, 1975).
 • Oyunun Kuralı, çev. Gül Işık (İstanbul: Ada, 1986).
Todo modo (Torino: Einaudi, 1974).
 • Her Türlü, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 2007).
Una storia semplice (Miano: Adelphi, 1989).
 • Basit Bir Olay, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 1999).
L'Onorevole (Torino: Einaudi, 1965).
 • Sayın Bakanım, çev. Necdet Adabağ (Ankara: Gündoğan, 1995).
Nero su nero (Torino: Einaudi, 1979).
 • Siyah Üstü Siyah, çev. Nasuhi Güpgüp (İstanbul: Sel, 1998).

Silone, Ignazio (1900-1978)

Fontamara (1933).
 • Fontamara, çev. Sabahattin Ali (Ankara: Akba Kitabevi, 1943).
 • Fontamara, çev. Nihal Önol (İstanbul: Varlık, 1974).
La scuola dei dittatori (1938).
 • Diktatörlük Dersleri, çev. Ali Seden (İstanbul: Okat, 1963).
Pane e vino (1937). (Vino e pane başlığıyla, 1950).
 • Ekmek ve Şarap, çev. Ahmet Hisarlı (İstanbul: Remzi, 1968).
 • Ekmek ve Şarap, çev. Burhan Arpad (İstanbul: Evrensel, 2000).
Una manciata di more (Milano: Mondadori, 1952).
 • Bir Avuç Böğürtlen, çev. Nihal Önol (İstanbul: Varlık, 1967).
Il segreto di Luca (Milano: Mondadori, 1956).
 • Luca’nın Sırrı, çev. Muhittin Yılmaz (Ankara: Ajanstürk, 1980).

Segre, Dino bkz. Pitigrilli

Sukert, Kurt Erich bkz. Malaparte, Curzio

Svevo, Italo (1861-1928)

Senilità (1898).
 • Senilità (Yaşlılık) , çev. Gül Işık (İstanbul: Ada, Ekim 1985).
Lo coscienza di Zeno (1923).
 • Zeno'nun Bilinci, çev. Gül Işık (İstanbul: Ada, 1984).
Una burla riuscita (1926).
 • Kötü Bir Şaka, çev. Nihal Aral (İstanbul: İletişim, Mart 1995).
La novella del buon vecchio e della bella fanciulla (1930).
 • İyi Yürekli Yaşlı Adamla Güzel Kızın Öyküsü, çev. Rekin Teksoy (İstanbul: Telos, 1996).

Tabucchi, Antonio (d. 1943 - ö. 2012)

Notturno indiano (Palermo: Sellerio, 1984).
 • Hint Gece Müziği, çev. Münir H. Göle (İstanbul: Afa, 1994).
Il filo dell'orizzonte (Milano: Feltrinelli, 1986).
 • Ufuk Çizgisi, çev. Münir H. Göle (İstanbul: Afa, 1994).
Requiem (Milano: Feltrinelli, 1992).
 • Requiem Bir Sanrı, çev. Münir H. Göle (İstanbul: Afa, Ekim 1994).
Sostiene Pereira (Milano: Feltrinelli, 1994).
 • Pereira İddia Ediyor, çev. Münir H. Göle (İstanbul: Afa, 1997).
La testa perduta di Damasceno Monteiro (Milano: Feltrinelli, 1997).
 • Damasceno Monteiro'nun Kayıp Başı, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 1998).
Si sta facendo sempre più tardi (Milano: Feltrinelli, 2001).
 • Gittikçe Geç Olmakta, çev. Neyyire Gül Işık (İstanbul: Can, 2002).
Piccoli equivoci senza importanza (Milano: Feltrinelli, 1985).
 • Önemi Olmayan Küçük Yanlış Anlamalar, çev. Münir H. Göle (İstanbul: Can, 2006).
Tristano muore. Una vita (Milano: Feltrinelli, 2004).
 • Tristano muore, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 2006).
Sogni di sogni (Palermo: Sellerio, 1992).
 • Düşler Düşü, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 2006).
Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa (Palermo: Sellerio, 1994).
 • Fernando Pessoa'nın Son Üç Günü, çev. Münir H. Göle (İstanbul: Afa, 1994).

Tamaro, Susanna (d. 1957)

La testa tra le nuvole (Venedik: Marsilio, 1989).
 • Aklı Bir Karış Havada, çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Can, 2002).
Per voce sola (Venedik: Marsilio, 1991).
 • Tek Ses İçin, çev. Semin Sayıt (İstanbul: Can, 1996).
Va’ dove ti porta il cuore (Roma: Baldini e Castoldi, 1994).
 • Yüreğinin Götürdüğü Yere Git, çev. Eren Cendey (İstanbul: Can, 1995).
Anima Mundi (Milano: Rizzoli, 1997).
 • Anima Mundi (Dünyanın Ruhu), çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Can, 1997).
Tobia e l'angelo (Milano: Rizzoli, 1998).
 • Tobia ve Melek, çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Gendaş, 2000).
Rispondimi (Milano: Rizzoli, 2001).
 • Yanıtla Beni, çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Can, 2001).
Piû fuoco piû vento (Milano: Rizzoli, 2002).
 • Daha Çok Ateş Daha Çok Rüzgâr, çev. Eren Cendey (İstanbul: Can, 2003).

Tarozzi, Bianca (d. 1941)

Nessuno vince il leone. Variazioni e racconti in versi (Verona: Arsenale, 1988).
 • Kimse Yenemez Aslanı. Manzum Çeşitlemeler ve Öyküler, çev. Kemal Atakay (İstanbul: İyi Şeyler, 1996).

Tasso, Torquato (1544-1595)

Seçki.
 • Şairin telîflerinden birkaç rûhanî kasîde, çev. Ohannes Aramyan (Venedik, 1831). [Ermeni harfleriyle].

Terzani, Tiziano (1938-2004)

Un’altro giro di giostra (Milano: Longanesi, 2004).
 • Atlıkarıncada Bir Tur Daha, çev. Eren Yücesan Cendey (İstanbul: Merkez Kitapçılık, 2005).

Tornimparte, Alessandra bkz. Ginzburg, Natalia

Troisi, Licia (d. 1980)

Cronache del Mondo Emerso 1: Nihal della Terra del Vento (Milano: Mondadori, 2004).
 • Tiran ve Genç Kız 1: Rüzgâr Ülkesinden Nihal, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 2005).
Cronache del Mondo Emerso 2: La missione di Sennar (Milano: Mondadori, 2004).
 • Tiran ve Genç Kız 2: Sennar’ın Görevi, çev. Kemal Atakay (İstanbul: Can, 2005).

Ungaretti, Giuseppe (1888-1970)

Şiir Seçkisi
 • Şiirler, çev. Cevat Çapan (İstanbul: İyi Şeyler, 1991).
 • Profil, yay. haz. ve çev. Işıl Saatçıoğlu (İstanbul: YKY, 1993).

Varesi, Valerio (d. 1959)

Il fiume delle nebbie (Milano: Frassinelli, 2003).
 • Sisli Nehir, çev. Hande Loddo (İstanbul: Everest, 2005).

Veltroni, Walter (d. 1955)

La scoperta dell’alba (Milano: Rizzoli, 2006).
 • Şafağı Keşfetmek, çev. Leyla Tonguç Basmacı (İstanbul: Merkez Kitapçılık, 2007).
Senza patricio (Milano: Rizzoli, 2004).
 • Oğulsuz, çev. Pelin Erdoğru (İstanbul: Merkez Kitapçılık, 2005).

Venuti, Maria (?)

La storia spezzata (Milano: Rizzoli, 1993).
 • Paramparça, çev. Yelda Doğan (İstanbul: Epsilon, 2003).

Verga, Giovanni (1840-1922)

I Malavoglia (1881).
 • Malavoglialar, çev. Feridun Timur (İstanbul: MEB, 1959).

Veronesi, Sandro (d. 1959)

La forza del passato (Milano: Bompiani, 2000).
 • Yüzleşme, çev. Nihal Önol (İstanbul: Doğan, 2002).

Vinci, Leonardo da bkz. Leonardo da Vinci

Vittorini, Elio (1908-1966)

Conversazione in Sicilia (Milano: Bompiani, 1941).
 • Sicilya Konuşmaları, çev. Gönül Çapan (İstanbul: E, 1971).
Il Sempione strizza l'occhio al Frejus (Milano: Bompiani, 1947).
 • Fil, çev. Gönül Çapan (İstanbul: E, 1971).
Il garofano rosso (Milano: Mondadori 1948). (İlk olarak 1933-1934'te Solaria dergisinde yayımlanmıştır).
 • Kırmızı Karanfil, çev. İpek Çalışlar (İstanbul: Can, 1982).

Visconti, Luchino (1906-1976)

Il gattopardo (1963, senaryo).
 • Leopar, çev. Alpagut Erenuluğ (Ankara: Bilgi, 1972).

Zavattini, Cesare (1902-1989)

Miracolo a Milano (1950, senaryo).
 • Milano Mucizesi, çev. Zeyyat Selimoğlu (İstanbul: Arkadaş Kitabevi, 1980).