Tümler açılar

Tümler açılar, toplamlarının ölçüsü 90° olan açıları ifade eden geometri terimi. Eğer birbirinin tümleri iki açı komşu, köşeleri ve sadece bir kolları ortak, ise dış kolları dik açı oluşturur.

90 derecelik toplam oluşturan bir tümler açı çifti.

Öklid geometrisinde bir dik üçgenin iki dar açısı daima tümlerdir. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ve dik üçgenin diğer açısı 90 derecedir.

Trigonometrik özelliklerDüzenle

Bir açının sinüsü, tümlerinin kosinüsüne eşittir. Dolayısıyla, eğer A ile B açıları tümlerse,   ve   olur.

Bir açının tanjantı, tümlerinin kotanjantına eşittir. Tümler açıların tanjantı birbirinin çarpma işlemine göre tersidir.

Bir açının sekantı, tümlerinin kosekantına eşittir.

Ayrıca bakınızDüzenle