Tümleme

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Tümleme, bir şeyin eksiğini tamamlayarak onu bir bütün haline getirmek için kullanılır. Bu işlemi yapan şey için tümleç, tümleyen, tümleyici, onun sıfat hali için de tümleyici, tümler sözcükleri kullanılır.

Bu ve bundan türetilen sözcüklerin çeşitli anlamları vardır:

Ayrıca bakınız değiştir