Swindon

İngiltere'de bir kasaba

Swindon (Bu ses hakkındatelâffuz ) Swindon seçim bölgesinden yer alan büyük bir kasabadır. Aynı zamanda Wiltshire'ın ilçesidir. Güney Batı İngiltere'de yer alır. Bristol'un 64 km doğusu ve Reading 40 km batısı arasında orta yoldur. Londra'nın 130 km doğusunda yer alır. 2001 nüfus sayımına göre Swindon'un kentsel nüfusu 155,432 ve daha geniş seçim bölgesi nüfusu 184,000'dir.