Sumay-e Beradust bahşı

Sumay-e Beradust bahşı (Farsça: بخش صومای برادوست), İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nde bulunan Urmiye şehristanı'nın 5 bahşından birisidir.

Brodist Soma fırkateyni

Bahşın 2006 yılı nüfusu 39,802, yönetim merkezi Sero şehridir. 2006 yılındaki sayımda bahş içinde 6,760 hane sayılmıştır. Türkiye ile sınırı bulunan bahşda çoğunlukla Kürtler yaşamaktadır ve Kürtçenin Şikakî lehçesini konuşurlar.