Steven Weinberg

Steven Weinberg (d. 3 Mayıs 1933), Amerikalı fizikçi.

Steven Weinberg

Göçmen bir Yahudi aileye mensuptur fakat kendisi ateisttir. Kuramsal parçacıklar fiziğinde uzmanlaştı, daha sonra yer çekimini inceledi. 1967'de elektromanyetik etkileşimle zayıf etkileşimi birleştirmeyi sağlayan bir kuram önerdi, Amerikalı Sheldon Glashow ve Pakistanlı Muhammed Abd'üs-Selâm ile 1979 Nobel Fizik Ödülü'nü paylaştı.[1]

2002 tarihli Atomaltı Parçacıklar: Bir Keşif Serüveni adlı kitabında elektron, proton ve nötronun keşfini olanaklı kılan yirminci yüzyıl fiziğindeki ana gelişmeleri ve keşiflerde klasik fiziğin oynadığı rolü, herkesin anlayabileceği bir biçimde akıcı öykülere dönüştürerek aktarmıştır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Büyük LAROUSSE. ss. 24. cilt ZYWİ.