Standart normal dağılım

İstatistik işlemleri yapmak için kullanılan yöntem

Normal dağılımı kullanarak bazı olasılık değerlerini elde etmek çok zor ve zahmetli bir iştir.[1][2][3] Bu yüzden elde edilen normal dağılımın ortalaması 0'a ve varyansı da 1'e eşitlenerek daha kolay işlem yapılması sağlanabilir.[4] Bu işlem için kullanılan yönteme ise standart normal dağılım denir.[5][6][7]

şeklinde gösterdiğimiz normal dağılımın X değişkeninden, normal dağılımın ortalamasını çıkartıp standart sapmasına bölersek bir standartlaştırma işlemi yapmış oluruz ve bunu da şu şekilde gösteririz:

Örnek olarak bir sınıftaki not ortalaması 20 ve varyansı da 25 olan bir normal dağılımın 22'den daha az not alma olasılığını bulmak istersek:

şeklinde tanımımızı yaptıktan sonra bu verileri standart normal dağılım şekline dönüştürürüz:

P(X<22) = P(Z<(22-20)/5) = P(Z<0.4) standart normal dağılım olasılığını elde ederiz. 0.4 olasılığını bulmak için standart normal dağılım tablosundan yararlanmamız gerekmektedir. Bulduğumuz sonucu yerine koyarsak P(Z<0.4) = 0.6554 olasılığını elde ederiz. Yani 22 den daha az not alma olasılığı yaklaşık %65 tir diyebiliriz. Bu tür veriler üniversitelerde not dağılımını hesaplamakta kullanıldığı için normal dağılımın diğer bir adı olan "çan eğrisi" olarak da adlandırılır.[8]

Standart normal dağılımın olasılık gösterimleri

 • P(Z>Z0) = 1 - P(Z<Z0)
 • P(Z<-Z0) = 1 - P(Z<Z0)
 • P(Z>-Z0) = P(Z<Z0) [Normal dağılımın simetrik olmasından dolayı da görülebilir]
 • P(Za<Z<Zb) = P(Z<Zb) - p(Z<Za)
 • P(-Za<Z<Zb) = P(Z<Zb) - [ 1 - P(Z<Za) ] = P(Z<Zb) + P(Z<Za) - 1

KaynakçaDüzenle

 1. ^ O' Hagan, Anthony (2013). The Oxford handbook of applied Bayesian analysis. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198703174. 
 2. ^ Racine, Jeffrey (2014). The Oxford handbook of applied nonparametric and semiparametric econometrics and statistics. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0199857944. 
 3. ^ Akemann, Gernot (2011). The Oxford handbook of random matrix theory. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198744191. 
 4. ^ Hajek, Alan (2016). The Oxford handbook of probability and philosophy (1. bas.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0199607617. 
 5. ^ Chemla, Karine (2016). The Oxford handbook of generality in mathematics and the sciences. Oxford, Birleşik Krallık: Oxford University Press. ISBN 978-0198777267. 
 6. ^ Ferraty, Frederic (2011). The Oxford handbook of functional data analysis. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0199568444. 
 7. ^ Baltagi, Badi H. (2015). The Oxford handbook of panel data. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 978-0199940042. 
 8. ^ Wilson, Robin J. (2016). Combinatorics: a very short introduction (1. bas.). Oxford, Birleşik Krallık: Oxford University Press. ISBN 978-0198723493.