Squama temporalis

Temporal Kemik'in squaması kemiğin üst ön kısmını oluşturur ve pull gibi, ince, yarısaydam şeklindedir.

Kemik: Squama temporalis
DoğumdaTemporal Kemik . İçten görünüm.
Sol Temporal Kemik. Dış görünüm. (Squama sol üstten görülebilir.)
Gray's subject #34 139

Yapısı Değiştir

Dış yüzeyi düz ve konvekstir. Musclus Temporalis'e bağlanır ve Fossa Temporalisin bir kısımını oluşturur. Üst arka tarafında temporal arterler için vertikal bir oluk vardır. Eğik bir çizgi, temporal çizgi veya supramastoid çizgi arkasından yukariya doğru uzanır. Bu temporal yüze bağlanmayı sağlar. Kemiğin mastoid çıkıntısı ve squama arasındaki sınır ek yerinin bir parçası tarafından gösterildiği gibi, çizginin altında 1 cm. civarında uzanır.