Diferansiyel geometride,bir spin yapı üzerinde verilen bir n-boyutlu Riemannyen manifold (M, g) spinor demetin bir kesiti S için bir spinor alan denir.karmaşık vektör demeti

temel demeti karşılamayla ilişkilidir

M üzerinde spin çerçevenin spinor Δn'un uzayı üzerindespin gösterim yoluyla Spin(n) grup yapısıdır.

Resmi tanımDüzenle

Diyelimki (P, FP) bir Riemannian manifold (M, g) üzerinde bir spin yapı bu olsun,yönelimli ortonormal çerçeve demeti  'nin bir eşitdeğişken yükseltmesi çift örtük sırasıyla  

spinor demeti genel bir tanımı[1] karmaşık vektör demeti   olur

 

spin yapı ya ilişkisi P spin gösterim yoluyla   burada U(W) bir Hilbert uzayı W üzerinde birimsel işlemci hareketinin grubudur

Bir spinor alan spinor demet Sin bir kesiti olarak tanımlanır,yani bir düzgün gönderme   böylece   idM of M özdeş göndermedir.

Ayrıca bakınızDüzenle

NotlarDüzenle

  1. ^ Friedrich, Thomas (2000), Dirac Operators in Riemannian Geometry, s. 53 

KitaplarDüzenle