Sphaira

Sphaira (Grekçe:σφαῖρα, Latince: sphaera, 'küre' bilhassa 'gökküre'),klasik mitolojide Titan Atlas'ın sembolüyken, Antik Roma'da küre biçiminde tanrısal bir sembol olmaktan çıkıp imparatora özgü politik bir güç sembolü haline gelmiştir. MS 4. yüzyıl sonunda anlamı yeniden değişen kavram, kürelerin madeni para ve mühürler üzerinde bir haç işareti beraberinde kullanılması ile hristiyan hükümdarlarının hükümdarlık sembolü haline gelmiştir.

III. Otto incili, sağda III. Otto sphaira sembolü ile birlikte