Soyutlama (bilgisayar bilimi)

(Soyutlama (Bilgisayar Bilimleri) sayfasından yönlendirildi)

Bilgisayar bilimlerinde soyutlama, daha çok nesne yönelimli programlama ile ön plana çıkar. Nesne tanımlanırken verinin kulanılması veya veriye erişilmesi için gerekli detayların azaltılması işlemidir.

Soyutlama kabaca veri (İngilizcedata) ve kontrol (İngilizcecontrol) soyutlaması olarak yapılır. Veri soyutlaması, veri yapıları üzerinde yapılan soyutlamadır. Kontrol soyutlaması ise yapısal programlama ile gelen altprogram (İngilizcesubprogram), işlev (İngilizcefunction) gibi kavramlar üzerinde yapılan soyutlamadır.

Örnek olarak bir "kişi" nesnesinde, kişinin yaşını tutan bir tam sayı değişkeni olan "yas" değişkenini ele alalım. Bu "yas" değişkenine, programın çalıştırma anında, "-10" gibi bir değer atanmasını kimse engelleyemez. İşte burada nesne yönelimli programlamanın getirdiği görünürlük (İngilizcevisibility) ve özellik (İngilizceproperty) tanımlama gibi yetenekler kullanarak "yas" değerine gerçek bir değerin girilmesi garanti edilebilir. İşte buna veri soyutlaması adı verilir.

Benzer şekilde soyutlama işleminin verileri taşıyan değişkenlerin değil de yöntem (İngilizcemethod) veya işlevlerin üzerinde yapılması işlemine kontrol soyutlaması adı verilir. Yani yöntem ile yapılan işlemlerin bir başka nesne tarafından müdahale edilemeyecek hale sokulması işlemidir.

Kaynakça değiştir

Ayrıca bakınız değiştir