Soyut dışavurumculuk

Soyut dışavurumculuk (soyut ekspresyonizm) veya eleştirmen Clement Greenberg'in tabiriyle resimsel soyutlama, 1940'ların ortalarında New York'ta ortaya çıkan, ressamların gerçek nesnelerin temsiline yer vermeden kendilerini sadece renk ve şekillerle ifade ettikleri bir tür soyut sanattır. İlk Amerikan sanat akımı olarak kabul edilip, sanat dünyasının merkezinin Paris'ten New York'a kaymasında etkili olmuştur.

Soyut dışavurumculuk iki grup olarak incelenir:

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. Tate Online8 Haziran 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  2. Encyclopedia.com28 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.