Soyadı

dünya çapında birçok modern kültürde kullanılan bireyler için adlandırma düzeninin bir parçası

Soyadı, soy ismi, öz ada eklenen ve kişisel adın bir parçası sayılan ad. Genellikle aile adı yerine kullanılır. Batı ülkelerinde ön adın ardından gelirken, Macaristan ve pek çok Doğu Asya ülkesinde ilk addan önce kullanılmaktadır.

Ayrıca bakınızDeğiştir